STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023 02/07/2023 QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023 về việc Công khai ngân sách Quý 2, năm 2023
2 Quyết định số 473/QĐ-TST 05/10/2023 Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023
3 Quyết định số 150/QĐ-TST 04/04/2023 Thực hiện Thông tư 16/2017/TT-BTC và thông tư 90/2018/TT-BTC Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng Báo cáo công khai Quý 1, năm 2023
4 92 08/03/2023 Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023
5 86/QĐ-THCS&THPTTST 09/03/2022 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa công khai Quyết định, Biên bản niêm yết của nhà trường.
6 35/ KH-CĐTHCS&THPTTST 19/09/2022 BCH Công Đoàn Thông báo kế hoạch hội tổ chức hội nghị CNVC&NLĐ Năm học 2022-2023
7 Số 13/2022 08/01/2022 Kế hoạch hoạt động tuần 19 của Nhà trường
8 KH nhà trường tuần 17 26/12/2021 Kế hoạch hoạt động tuần 17 của nhà trường; các tổ bộ phận nghiên cứu và triển khai hiệu quả
9 Số: 28-KH/ĐTNTH 11/11/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 11năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)
10 Số: 27-KH/ĐTNTH 05/11/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 10 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021)
11 Số: 42 /KH-CĐ/THCS THPT TST 04/11/2021 BÁO CÁO TUẦN 9
KẾ HOẠCH TUẦN 10
12 Kế hoạch tổ Năng khiếu tuần 8- năm 2021 24/10/2021 Kế hoạch tổ Năng khiếu tuần 8- năm 2021
13 Số: 41/KH-CĐCS THCS THPT TST 31/10/2021 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 11 NĂM 2021
14 Số: 35/KH-TVP 24/10/2021 BÁO CÁO THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 CỦA TỔ VĂN PHÒNG
15 Số: 31b/KH-CĐCS THCS-THPT TST 09/09/2021 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
NĂM HỌC 2021-2022
16 Số: 30/ KH-CĐTHCS&THPTTST 07/09/2021 KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 2021-2022
17 Số: 40/KH-CĐ THCS THPT TST 27/10/2021 BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH
THÁNG 11 NĂM HỌC 2021-2022
18 Số: 38b/KH-CĐ THCS THPT TST 24/09/2021 KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 09 VÀ KẾ HOẠCH
THÁNG 10 NĂM HỌC 2021-2022
19 Số: 26b/KH-CĐ THCS THPT TST 15/08/2021 KẾ HOẠCH THÁNG 8, NĂM 2021
20 Số: 09 /KH-CĐ/THCS THPT TST 28/10/2021 BÁO CÁO TUẦN 8 KẾ HOẠCH TUẦN 9
21 Số: 08 /KH-CĐ/THCS THPT TST 21/10/2021 BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN TUẦN 7 KẾ HOẠCH TUẦN 8
22 Số: 07 /KH-CĐ/THCS THPT TST 14/10/2021 BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN TUẦN 6 - KẾ HOẠCH TUẦN 7
23 Số: 06 /KH-CĐ/THCS THPT TST 08/10/2021 BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN TUẦN 5 - KẾ HOẠCH TUẦN 6
24 Số: 05 /KH-CĐ/THCS THPT TST 30/09/2021 BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN TUẦN 4 - KẾ HOẠCH TUẦN 5
25 Số: 04 /KH-CĐ/THCS THPT TST 23/09/2021 BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN TUẦN 3 KẾ HOẠCH TUẦN 4
26 Số: 03 /KH-CĐ/THCS THPT TST 16/09/2021 BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN
TUẦN 2 -KẾ HOẠCH TUẦN 3
27 Số: 01 /KH-CĐ/THCS THPT TST 09/08/2021 BÁO CÁO TUẦN 1
KẾ HOẠCH TUẦN 2
28 Số: 27-KH/ĐTNTH 31/10/2021 KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi văn nghệ với chủ đề “Thương lắm thầy cô ơi” chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021)
29 Số: 19-KH/ĐTNTH 06/10/2021 KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Nữ sinh thanh lịch’Chào mừng 91 nămngày thành lập Hội LHPN Việt nam(20/10/1930 – 20/10/2021)
30 Số:13-KH/ĐTNTH 24/09/2021 KẾ HOẠCH
Thực hiện phong trào thi đua “Bông hoa điểm tốt” năm học 2021-2022
31 Số: 06-KH/ĐTNTH 07/09/2021 KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm học 2021-2022
32 Số: 25-BC/ĐTNTH 28/10/2021 BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 10/2021. Kế hoạch công tác tháng 11/2021
(Thực hiện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021)
33 Số: 16-BC/ĐTNTH 25/09/2021 BÁO CÁOKết quả công tác tháng 9/2021. Kế hoạch công tác tháng 10/2021(Thực hiện từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021)
34 Số: 26-KH/ĐTNTH 28/10/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 09 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/11/2021)
35 Số: 23-KH/ĐTNTH 22/11/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 08 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021
36 Số: 22-KH/ĐTNTH 15/10/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 07 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)
37 Số: 20-KH/ĐTNTH 08/10/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 06 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)
38 Số: 17-KH/ĐTNTH 01/10/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 05 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)
39 Số: 14-KH/ĐTNTH 24/09/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 04 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021)
40 Số: 12-KH/ĐTNTH 16/09/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 03 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)
41 Số: 09-KH/ĐTNTH 09/09/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 02 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)
42 Số: 03-KH/ĐTNTH 03/09/2021 KẾ HOẠCHCông tác Đoàn trường tuần học 01 năm học 2021-2022(Thực hiện từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021)
43 Báo cáo, phụ lục kèm theo 01/11/2021 Báo cáo Ba công khai; danh mục công khai và phụ lục gửi kèm
44 Số:324 /KH-THCS&THPTTST 01/11/2021 Số:324 /KH-THCS&THPTTST Ngày 09/8/2021
45 TKB tuần 9 31/10/2021 TKB tuần 9
46 Tháng 11 01/11/2021 Kế hoạch tháng 11 /2021 của PHT phụ trách chuyên môn
47 Tháng 10 04/10/2021 Kế hoạch tháng 10/2021 của Phó HT phụ trách chuyên môn
48 Tháng 9 24/08/2021 Kế hoạch tháng 9/2021 của Phó HT phụ trách chuyên môn
49 444 21/09/2021 Kế hoạch công tác của Phó Hiệu trưởng năm học 2021-2022
50 BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022 24/08/2021 Trên đây, là báo cáo 3 công khai trong lĩnh vực giáo dục năm học 2021-2022. Các bạn có thể tải văn bản để xem chi tiết.
TÌM KIẾM VĂN BẢN
Đến
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây