Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

 •   02/05/2024 12:31:00 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông (THPT) là hội thảo do Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều nay (26/4) tại Trường THPT Phan Đình Giót, TP. Điện Biên Phủ.

CHÀO THÁNG 4-2024

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 4-2024

 •   07/04/2024 05:41:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;
Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 3/2024;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 3/2024 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 4/2024 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3/2024

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3/2024

 •   02/03/2024 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;
          Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 02/2024;
           Ban giám hiệu thống nhất báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 02/2024 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 03/2024 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 CỦA NHÀ TRƯỜNG

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 CỦA NHÀ TRƯỜNG

 •   16/01/2024 10:57:00 PM
 •   Đã xem: 1057
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện công văn số 3141/SGDĐT-VP, ngày 11/12/2023 về việc nghỉ Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024.
Căn cứ và tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đăng ký nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng lập kế hoạch trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cụ thể như sau:

CHÀO XUÂN GIÁP THÌN 2024

KẾ HOẠCH TUẦN 20 CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

 •   14/01/2024 08:20:00 PM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 20, từ ngày 15/01/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:

Kế hoạch tuần 19 của nhà trường năm học 2023-2024

Kế hoạch tuần 19 của nhà trường năm học 2023-2024

 •   07/01/2024 05:36:00 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 19, từ ngày 08/01/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN 18 - CHÀO NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024

KẾ HOẠCH TUẦN 18 CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

 •   30/12/2023 07:42:00 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 18, từ ngày 01/01/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH THÁNG 12-2023 CHÀO MỪNG NGÀY QĐND VIỆT NAM

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2023 CỦA NHÀ TRƯỜNG

 •   11/12/2023 02:09:00 AM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0

KH THÁNG 11/2023

BÁO CÁO THÀNG 10, KẾ HOẠCH THÁNG 11/2023 CỦA NHÀ TRƯỜNG

 •   30/10/2023 03:52:00 AM
 •   Đã xem: 1123
 •   Phản hồi: 0

TỌA ĐÀM 20/10

TỌA ĐÀM 20/10

 •   20/10/2023 11:55:11 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0

TỌA ĐÀM 20/10 KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/1930 - 20/10/2023

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SIN THÀNG

Thông báo lịch tiếp công dân

 •   10/10/2023 08:46:00 PM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Luật tố cáo ngày 16/12/2018;  Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiếp công dân; Thông tư  số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân;

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO 6,10 - NĂM HỌC 2023-2024

Thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2023 - 2024

 •   06/05/2023 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 541
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2023, tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Công văn số 825/UBND-KGVX ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh về việc tuyển sinh các trường THCS&THPT, THPT, phổ thông DTNT THPT và
THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2023-2024;
Căn cứ vào văn bản số 655/SGDĐT-GDTrH, ngày 23/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc tuyển sinh cấp trung học năm học 2023 – 2024;
Căn cứ vào văn bản số: 92/KH-UBND, ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2023 – 2024;
Xét tình hình thực tế của đơn vị, nhằm triển khai tốt nhiệm vụ tuyển sinh năm học 2023-2024 và bám sát tình hình thực tế của địa phương, trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

Quyết định công khai ngân sách năm 2023

Quyết định Công khai giao dự toán ngân sách năm 2023

 •   02/01/2023 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 16 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 16 NĂM HỌC 2022-2023

 •   18/12/2022 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 980
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 16, từ ngày 19/12/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 14 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 14 NĂM HỌC 2022-2023

 •   03/12/2022 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 14, từ ngày 05/12/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

Kế hoạch công tácnhà trường tháng 11/2022

 •   09/11/2022 11:03:00 PM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch số: 356/KH-THCS&THPTTST ngày 18/08/2022 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của nhà trường; Căn cứ vào báo cáo tháng 10, dự thảo kế hoạch tháng 11/2022 của phó hiệu trưởng và các Ban, bộ phận, Đoàn thể, Tổ CM;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng báo cáo công tác tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2022 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 7 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 7 NĂM HỌC 2022-2023

 •   16/10/2022 11:08:00 PM
 •   Đã xem: 449
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 10 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 7, từ ngày 17/10/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 3 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 3 NĂM HỌC 2022-2023

 •   19/09/2022 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 9 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 3, từ ngày 19/9/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 2 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 2 NĂM HỌC 2022-2023

 •   11/09/2022 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 9 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 2, từ ngày 12/9/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:


Các tin khác

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:163 | lượt tải:43

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:196 | lượt tải:37

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:147 | lượt tải:55

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:518 | lượt tải:79
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay142
 • Tháng hiện tại40,495
 • Tổng lượt truy cập2,358,487
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây