KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 16 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 16 NĂM HỌC 2022-2023

 •   18/12/2022 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 16, từ ngày 19/12/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 14 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 14 NĂM HỌC 2022-2023

 •   03/12/2022 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 14, từ ngày 05/12/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

Kế hoạch công tácnhà trường tháng 11/2022

 •   09/11/2022 11:03:00 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch số: 356/KH-THCS&THPTTST ngày 18/08/2022 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của nhà trường; Căn cứ vào báo cáo tháng 10, dự thảo kế hoạch tháng 11/2022 của phó hiệu trưởng và các Ban, bộ phận, Đoàn thể, Tổ CM;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng báo cáo công tác tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2022 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 7 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 7 NĂM HỌC 2022-2023

 •   16/10/2022 11:08:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 10 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 7, từ ngày 17/10/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 3 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 3 NĂM HỌC 2022-2023

 •   19/09/2022 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 9 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 3, từ ngày 19/9/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 2 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 2 NĂM HỌC 2022-2023

 •   11/09/2022 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 9 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 2, từ ngày 12/9/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KE HOACH TUAN 18 (2021-2022)

Kế hoạch tuần học 18 của Nhà trường năm học 2021-2022

 •   02/01/2022 08:21:00 PM
 •   Đã xem: 696
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2021– 2022; Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2021 – 2022;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 18, từ ngày 03/01/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KH THANG 11/2021

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 11 - NĂM 2021

 •   31/10/2021 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 507
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch số: 387/KH-THCS&THPTTST ngày 04/9/2021 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của nhà trường; Căn cứ vào kế hoạch năm học của phó hiệu trưởng và các Ban, bộ phận, Đoàn thể, Tổ CM;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng báo cáo công tác tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2021 cụ thể như sau:

NGÔI TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG NHÌN TỪ TRÊN CAO

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 08 - NĂM 2021

 •   23/10/2021 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 611
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2021– 2022; Tiếp theo kế hoạch, nhiệm vụ tháng 10 năm học 2021 – 2022;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 8, từ ngày 25/10/2021 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

Chung tay ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19

Chung tay ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19

 •   06/10/2021 09:46:26 PM
 •   Đã xem: 758
 •   Phản hồi: 0

TẢ SÌN THÀNG MÙA LÚA CHÍN T10-2021

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 10/2021

 •   03/10/2021 10:08:00 PM
 •   Đã xem: 686
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch số: 387/KH-THCS&THPTTST ngày 04/9/2021 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của nhà trường; Căn cứ vào kế hoạch năm học của phó hiệu trưởng và các Ban, bộ phận, Đoàn thể, Tổ CM;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng báo cáo công tác tháng 9 và kế hoạch công tác tháng 10/2021 cụ thể như sau:

CHÀO MỪNG HỌC SINH MỚI ĐẾN TRƯỜNG 2021-2022

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 4

 •   26/09/2021 08:49:00 PM
 •   Đã xem: 533
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2021– 2022; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 9 năm học 2021 – 2022;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 4, từ ngày 27/9/2021 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT

BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

 •   25/08/2021 03:11:00 AM
 •   Đã xem: 460
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng tổ chức công khai chất lượng giáo dục, công khai CSVC, công khai chất lượng đội ngũ và cam kết chất lượng giáo dục năm học 2021-2022.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2021

 •   01/03/2021 02:07:00 AM
 •   Đã xem: 1992
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021;
Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 02/2021;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 02/2021 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 03/2021 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ TRƯỜNG THÁNG 01 NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ TRƯỜNG THÁNG 01 NĂM 2021

 •   25/01/2021 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 7400
 •   Phản hồi: 0

Ngày 25/01/2021, Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng tiến hành họp Chi bộ thường kỳ tháng 01/2021, cuộc họp có 22/25 Đảng viên tham dự, Đảng viên vắng mặt: 03 đ/c, lí do: Mùi Hoàng Yến nghỉ thai sản. Trần Tuấn và Nguyễn Hưng nghỉ có phép.
Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Huy Hoàng – Bí thư chi bộ triển khai nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; Đánh giá công tác tháng 01/2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cuối tháng 1 và nửa đầu tháng 02/2021.
Ban chi ủy – Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng sau khi nghe các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và báo cáo đánh giá công tác tháng 01/2021, kế hoạch triển khai nhiệm vụ cuối tháng 01 và nửa đầu tháng 02/2021. Chi bộ nhất trí ban hành Nghị quyết triển khai tới toàn chi bộ với những nội dung như sau:

KE HOACH NHA TRUONG THANG 1 NAM 2021

KE HOACH NHA TRUONG THANG 1 NAM 2021

 •   07/01/2021 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 639
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021;
Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 12/2020;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 12/2020 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 01/2021 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

NGHI QUYET VAO CS

Nghi quyet chi bo thang 12-2020

 •   28/12/2020 11:16:00 PM
 •   Đã xem: 1629
 •   Phản hồi: 0

NGHỊ QUYẾT
CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
THÁNG 12 NĂM 2020

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 28/12/2020, Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng tiến hành họp Chi bộ thường kỳ tháng 12/2020, cuộc họp có 21/25 Đảng viên tham dự, Đảng viên vắng mặt: 04/25 đ/c, lí do: Mùi Yến (Thai sản), Nguyễn Toàn, Ng. Hưng, Trần Tuấn có phép.
Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Huy Hoàng – Bí thư chi bộ triển khai nội dung các văn bản, chỉ thị của cấp trên; Đánh giá công tác tháng 12/2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2021 và một số nội dung khác.
Ban chi ủy – Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng sau khi nghe các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên và báo cáo đánh giá công tác tháng 12, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 01/2021 Chi bộ nhất trí triển khai ban hành Nghị quyết tới toàn chi bộ với những nội dung như sau:

SINH HOAT CHI BO THANG 12-2020

Chuong trinh sinh hoat chi bo thang 12/2020

 •   24/12/2020 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 719
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch công tác Đảng năm 2020 của Chi bộ trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa; Căn cứ vào các nội dung thống nhất tại phiên họp Ban chi ủy ngày 24/12/2020.
Chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ Đảng tháng 12 năm 2020 để triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, đánh giá tình hình kinh tế, chính trị nổi bật trong nước, quốc tế và trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ tháng 10/2020 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 11/2020 với chương trình cụ thể như sau:

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG THÁNG 12-2019

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 12-2019

 •   17/12/2019 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 2139
 •   Phản hồi: 0

Qua nội dung họp thống nhất của Ban chi ủy và nội dung họp cơ quan tháng 12 ngày 09/12/2019.
Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Huy Hoàng – Bí thư chi bộ triển khai nội dung cuộc họp.
Ban chi ủy – chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng nhất trí triển khai ban hành Nghị quyết tới toàn chi bộ với những nội dung như sau:


Các tin khác

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:17 | lượt tải:10

35/ KH-CĐTHCS&THPTTST

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CBVC&NLĐ 2022-2023

Lượt xem:185 | lượt tải:51

86/QĐ-THCS&THPTTST

Biên bản công khai Q.Toán 2021 + QĐ công khai

Lượt xem:96 | lượt tải:24

Số 13/2022

KH nhà trường tuần 19

Lượt xem:417 | lượt tải:62
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay3
 • Tháng hiện tại15,859
 • Tổng lượt truy cập1,822,708
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây