Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 92 09/03/2023 Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023
2 35/ KH-CĐTHCS&THPTTST 20/09/2022 BCH Công Đoàn Thông báo kế hoạch hội tổ chức hội nghị CNVC&NLĐ Năm học 2022-2023
3 Số 13/2022 09/01/2022 Kế hoạch hoạt động tuần 19 của Nhà trường
4 KH nhà trường tuần 17 27/12/2021 Kế hoạch hoạt động tuần 17 của nhà trường; các tổ bộ phận nghiên cứu và triển khai hiệu quả
5 Số: 28-KH/ĐTNTH 12/11/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 11năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)
6 Số: 27-KH/ĐTNTH 06/11/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 10 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021)
7 Kế hoạch tổ Năng khiếu tuần 8- năm 2021 25/10/2021 Kế hoạch tổ Năng khiếu tuần 8- năm 2021
8 Số: 41/KH-CĐCS THCS THPT TST 01/11/2021 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 11 NĂM 2021
9 Số: 35/KH-TVP 25/10/2021 BÁO CÁO THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 CỦA TỔ VĂN PHÒNG
10 Số: 31b/KH-CĐCS THCS-THPT TST 10/09/2021 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
NĂM HỌC 2021-2022
11 Số: 30/ KH-CĐTHCS&THPTTST 08/09/2021 KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 2021-2022
12 Số: 40/KH-CĐ THCS THPT TST 28/10/2021 BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH
THÁNG 11 NĂM HỌC 2021-2022
13 Số: 38b/KH-CĐ THCS THPT TST 25/09/2021 KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 09 VÀ KẾ HOẠCH
THÁNG 10 NĂM HỌC 2021-2022
14 Số: 26b/KH-CĐ THCS THPT TST 16/08/2021 KẾ HOẠCH THÁNG 8, NĂM 2021
15 Số: 27-KH/ĐTNTH 01/11/2021 KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi văn nghệ với chủ đề “Thương lắm thầy cô ơi” chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021)
16 Số: 19-KH/ĐTNTH 07/10/2021 KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Nữ sinh thanh lịch’Chào mừng 91 nămngày thành lập Hội LHPN Việt nam(20/10/1930 – 20/10/2021)
17 Số:13-KH/ĐTNTH 25/09/2021 KẾ HOẠCH
Thực hiện phong trào thi đua “Bông hoa điểm tốt” năm học 2021-2022
18 Số: 06-KH/ĐTNTH 08/09/2021 KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm học 2021-2022
19 Số: 26-KH/ĐTNTH 29/10/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 09 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/11/2021)
20 Số: 23-KH/ĐTNTH 23/11/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 08 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021
21 Số: 22-KH/ĐTNTH 16/10/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 07 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)
22 Số: 20-KH/ĐTNTH 09/10/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 06 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)
23 Số: 17-KH/ĐTNTH 02/10/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 05 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)
24 Số: 14-KH/ĐTNTH 25/09/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 04 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021)
25 Số: 12-KH/ĐTNTH 17/09/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 03 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)
26 Số: 09-KH/ĐTNTH 10/09/2021 KẾ HOẠCH
Công tác Đoàn trường tuần học 02 năm học 2021-2022
(Thực hiện từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)
27 Số: 03-KH/ĐTNTH 04/09/2021 KẾ HOẠCHCông tác Đoàn trường tuần học 01 năm học 2021-2022(Thực hiện từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021)
28 Tháng 11 02/11/2021 Kế hoạch tháng 11 /2021 của PHT phụ trách chuyên môn
29 Tháng 10 05/10/2021 Kế hoạch tháng 10/2021 của Phó HT phụ trách chuyên môn
30 Tháng 9 25/08/2021 Kế hoạch tháng 9/2021 của Phó HT phụ trách chuyên môn
31 444 22/09/2021 Kế hoạch công tác của Phó Hiệu trưởng năm học 2021-2022
32 Số 412 26/12/2020 Kế hoạch tổ chức Rung chuông vàng lần thứ nhất. BGH đề nghị các đ/c cán bộ, GV,NV theo dõi và thực hiện./.
33 KH TUẦN 16 NHÀ TRƯỜNG 10/12/2019 KH TUẦN 16 NHÀ TRƯỜNG
34 KH TUẦN 15 CỦA NHÀ TRƯỜNG 02/12/2019 KH TUẦN 15 CỦA NHÀ TRƯỜNG
35 lICH DỰ GIỜ TUẦN 12 09/11/2019 lICH DỰ GIỜ TUẦN 12 . CÁC Đ/C GV THI GIẢNG KIỂM TRA LẠI NẾU CÓ SAI SÓT THÌ BÁO LẠI CHO Đ/C DUNG TRƯỚC 11/11/2019. TRÂN TRỌNG
36 LỊCH DỰ GIỜ THI GIẢNG TUẦN 11 31/10/2019 LỊCH DỰ GIỜ THI GIẢNG TUẦN 11. NẾU CÓ SAI SÓT CÁC Đ/C BÁO VỀ CHO Đ/C DUNG TRƯỚC 17H NGÀY 2/11/2019 NHÉ
37 lICH DỰ GIỜ TUẦN 10 ( MỚI THAY ĐỔI ) 28/10/2019 lICH DỰ GIỜ TUẦN 10 ( MỚI THAY ĐỔI )
38 KHSH TỔ/NHÓM CM 2019-2020 23/10/2019 KHSH TỔ/NHÓM CM 2019-2020
39 LỊCH THI GIẢNG TUẦN 9 ( BẢN SỬA LẠI ) 21/10/2019 LỊCH THI GIẢNG TUẦN 9 ( BẢN SỬA LẠI )
40 TIÊT BỐC THĂM, LỊCH DỰ GIỜ TUẦN 9 20/10/2019 TIÊT BỐC THĂM, LỊCH DỰ GIỜ TUẦN 9. CÁC Đ/C KIỂM TRA LẠI NẾU CÓ VẤN ĐỀ GÌ KỊP THỜI TRAO ĐỔI LẠI VỚI Đ/C DUNG. CÁC TIẾT ĐÃ CHỌN CÁC Đ/C KHÔNG THAY ĐỔI NHÉ
41 KH THÁNG 10 CỦA NHÀ TRƯỜNG 01/10/2019 KH THÁNG 10 CỦA NHÀ TRƯỜNG
42 KH TUẦN 6 CỦA NHÀ TRƯỜNG 01/10/2019 KH TUẦN 6 CỦA NHÀ TRƯỜNG
43 KH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP 23/09/2019 KH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP NĂM 2019. CÁC Đ/C LIÊN QUAN NGHIÊN CỨU KH VÀ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CỦA MÌNH. TRÂN TRỌNG
44 KH TUẦN 5 CỦA NHÀ TRƯỜNG 23/09/2019 KH TUẦN 5 CỦA NHÀ TRƯỜNG
45 KH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG 2019-2020 29/08/2019 KH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG 2019-2020. CÁC Đ/C GV-CBCNV NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HIỆN
46 KH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 01/2019-2020 26/08/2019 KH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 01/2019-2020
47 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NHÀ TRƯỜNG 19/08/2019 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NHÀ TRƯỜNG
48 KẾ HOẠCH THÁNG 8 CỦA NHÀ TRƯỜNG 02/08/2019 KẾ HOẠCH THÁNG 8 CỦA NHÀ TRƯỜNG
49 KH NGHỈ HÈ VÀ TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020 23/05/2019 KH NGHỈ HÈ VÀ TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020
50 KH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 40 20/05/2019 KH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 40
TÌM KIẾM VĂN BẢN
Đến
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây