NGÀY SỨC KHỎE THẾ GIỚI 7/4/2024

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC 32 - NĂM HỌC 2023-2024

 •   07/04/2024 05:31:00 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 04 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 32, từ ngày 08/4/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC 27

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC 27

 •   03/03/2024 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0

 Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 27, từ ngày 04/03/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 26 CỦA NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 26 CỦA NHÀ TRƯỜNG

 •   25/02/2024 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 546
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 26, từ ngày 26/02/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC 24

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC 24

 •   12/02/2024 08:08:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02 năm học 2023 – 2024;
           Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 24, từ ngày 14/02/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH THÁNG 1-2024 CHÀO NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 01/2024

 •   30/12/2023 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 863
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 ;
Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 12/2023 ;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 12/2023 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 01/2024 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN 15 (2023-2024)

KẾ HOẠCH TUẦN 15 CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

 •   10/12/2023 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 15, từ ngày 11/12/2023 của Nhà trường cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 12 - NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 12 - NĂM HỌC 2023-2024

 •   19/11/2023 05:24:00 AM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 12, từ ngày 20/11/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 11

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 11

 •   12/11/2023 06:43:00 PM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0

    Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 11, từ ngày 13/11/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN 9 (2023-2024)

Kế hoạch nhà trường Tuần 9 - Năm học 2023-2024

 •   29/10/2023 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 358
 •   Phản hồi: 0

   Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 9, từ ngày 30/10/2023 của Nhà trường cụ thể như sau:

Lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

 •   18/03/2023 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0

KE HOACH TUAN 27

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 27 NĂM HỌC 2022-2023

 •   09/03/2023 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 03/2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 27, từ ngày 06/3/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

ẢNH HUỔI SÓ - TỦA CHÙA

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 25 NĂM HỌC 2022-2023

 •   19/02/2023 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02/2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 25, từ ngày 20/02/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

HỘI THI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHỐI 6,7,10

HỘI THI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHỐI 6,7,10

 •   14/11/2022 08:06:00 PM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 11 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 11 NĂM HỌC 2022-2023

 •   13/11/2022 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 709
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 11, từ ngày 14/11/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

 •   31/08/2022 08:40:00 PM
 •   Đã xem: 575
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022 – 2023; căn cứ vào kế hoạch và các nhiệm vụ phải thực hiện đầu năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác tháng 9/2022 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH THÁNG 02-2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH THÁNG 02-2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

 •   06/02/2022 07:34:00 PM
 •   Đã xem: 954
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 ;
Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 01/2022 ;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 01/2022 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 02/2022 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

IMG 1851

GẶP GỠ VÀ ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI

 •   08/12/2021 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 917
 •   Phản hồi: 0

Nhằm kịp thời động viên tinh thần các em học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các mông văn hóa và máy tính lớp 9 và 12 năm học 2021-2022. Chiều ngày 07/12/2021 BGH nhà trường đã tổ chức gặp mặt giáo viên ôn và học sinh tham gia thi tại văn phòng nha trường.

IMG 1825

TỔ CHỨC TIÊM VACXIN ĐƯỢT II CHO HỌC SINH

 •   08/12/2021 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ công văn số 2623/ SGDĐT ngày 8/11/2021 của Sở GD&ĐT Điện Biên về việc Tiếp tục phối hợp thực hiện các điều kiện đảm bảo tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh.Thực hiện công văn số 189/KH-UBND ngày 24/11/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc triển khai kế hoạch tiên vắc xin đợt 8 trên địa bàn huyện. Ngày 06/12/2021Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh đợt 2.


Các tin khác

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:163 | lượt tải:43

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:196 | lượt tải:37

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:147 | lượt tải:55

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:518 | lượt tải:79
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay123
 • Tháng hiện tại40,476
 • Tổng lượt truy cập2,358,468
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây