KẾ HOẠCH THÁNG 12/2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

Kế hoạch nhà trường tháng 12/2022

 •   02/12/2022 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch số: 356/KH-THCS&THPTTST ngày 18/08/2022 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của nhà trường; Căn cứ vào báo cáo tháng 11, dự thảo kế hoạch tháng 12/2022 của phó hiệu trưởng và các Ban, bộ phận, Đoàn thể, Tổ CM;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng báo cáo công tác tháng 11 và kế hoạch công tác tháng 12/2022 cụ thể như sau:

HÔỊ NGHỊ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA CÁC TRƯỜNG THPT VÙNG KHÓ NĂM HỌC 2022-2023

HÔỊ NGHỊ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA CÁC TRƯỜNG THPT VÙNG KHÓ NĂM HỌC 2022-2023

 •   03/10/2022 11:29:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH THÁNG 8-2022

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

 •   14/08/2022 07:30:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào các công việc và nhiệm vụ cần làm ngay đầu năm học 2022 – 2023 của Nhà trường;
Ban giám hiệu nhà trường thống nhất xây dựng kế hoạch công tác tháng 8/2022 để định hướng, chỉ đạo các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH THÁNG 01-2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

KẾ HOẠCH THÁNG 01-2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

 •   05/01/2022 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 1293
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 ;
Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 12/2021 ;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 12/2021 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 01/2022 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

Chi bộ Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới            

 •   15/12/2021 11:32:45 PM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng về việc phát triển Đảng viên. Ngày 13/12/2021, Chi bộ trường Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với 03 quần chúng ưu tú: Cù Thị Ngà, Phạm Thị Hương và Lường Thị Thúy Phượng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Chi bộ trường nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

IMG 1825

TỔ CHỨC TIÊM VACXIN ĐƯỢT II CHO HỌC SINH

 •   09/12/2021 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ công văn số 2623/ SGDĐT ngày 8/11/2021 của Sở GD&ĐT Điện Biên về việc Tiếp tục phối hợp thực hiện các điều kiện đảm bảo tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh.Thực hiện công văn số 189/KH-UBND ngày 24/11/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc triển khai kế hoạch tiên vắc xin đợt 8 trên địa bàn huyện. Ngày 06/12/2021Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh đợt 2.

LO GO TST

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 10 - NĂM 2021

 •   08/11/2021 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 564
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2021– 2022; Tiếp theo kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2021 – 2022;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 10, từ ngày 08/11/2021 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

mùa lúa chín tst 2

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 09 - NĂM 2021

 •   31/10/2021 08:08:00 PM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2021– 2022; Tiếp theo kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2021 – 2022;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 9, từ ngày 01/11/2021 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

Chung tay ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19

Chung tay ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19

 •   07/10/2021 08:46:26 AM
 •   Đã xem: 762
 •   Phản hồi: 0

NGÔI TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG 13 NĂM TUỔI

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 05

 •   04/10/2021 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2021– 2022; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 10 năm học 2021 – 2022;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 5, từ ngày 04/10/2021 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

MÙA LÚA CHÍN TẢ SÌN THÀNG T9-2021

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 3

 •   20/09/2021 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 619
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2021– 2022; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 9 năm học 2021 – 2022;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 3, từ ngày 20/9/2021 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 2

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 2

 •   12/09/2021 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 606
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2021– 2021; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 9 năm học 2021 – 2022;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 2, từ ngày 13/9/2021 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

Đồng chí Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đánh hồi trống khai trường

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022

 •   07/09/2021 05:03:00 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0

Được sự cho phép của Sở GD và ĐT tỉnh Điện Biên, sáng qua ngày 5/9/2021 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 với hình thức trực tuyến với 16 điểm cầu. Tặng quà nhà trường có Đ/c Giàng A Páo - Ủy viên BTV - Phó Bí thư huyện ủy Tủa Chùa. Bác Giàng A Vảng - Chủ tịch hội phụ huynh học sinh năm học 2020-2021.

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ NHẤT

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 1

 •   06/09/2021 05:12:00 PM
 •   Đã xem: 527
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2021 – 2022; căn cứ vào kế hoạch và các nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 9 năm học 2021 – 2022;
BGH thống nhất xây dựng kế hoạch công tác tuần 1, tháng 9/2021 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2021

 •   01/03/2021 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 1996
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021;
Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 02/2021;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 02/2021 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 03/2021 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 24

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 24

 •   22/02/2021 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02 năm học 2020 – 2021 và công việc cần làm sau Tết nguyên đán và tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua.
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 24, từ ngày 22/02/2021 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KE HOACH TO CHUC TET DAN TOC NAM 2020

KE HOACH TO CHUC TET DAN TOC NAM 2020

 •   05/01/2021 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ vào Chương trình số 246-CTr/ĐTN ngày 14/10/2020 của BCH Đoàn huyện Tủa Chùa về Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học năm học 2020-2021;
Thực hiện chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường về vệc tổ chức Tết dân tộc cho các em học sinh toàn trường;
Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của các chi đoàn, chi đội. Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các Hội thi và trò trơi dân gian trong ngày tết dân tộc cho các em học sinh năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

Quyet dinh coi thi Hoc ky 1 (Nam hoc 2020-2021)

Quyet dinh coi thi Hoc ky 1 (Nam hoc 2020-2021)

 •   22/12/2020 04:37:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0

Quyet dinh coi thi Hoc ky 1 (Nam hoc 2020-2021)

ke hoach tuan 16 (2020-2021)

Ke hoach tuan 16 cua nha truong nam hoc 2020-2021

 •   21/12/2020 04:55:00 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ kế hoạch số: 248/KH-THCS&THPTTST ngày 25/9/2020 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của nhà trường; Căn cứ vào kế hoạch năm học của phó hiệu trưởng và các Ban, bộ phận, Đoàn thể, Tổ CM; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2020 – 2021;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 16, từ ngày 21/12/2020 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:


Các tin khác

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:16 | lượt tải:10

35/ KH-CĐTHCS&THPTTST

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CBVC&NLĐ 2022-2023

Lượt xem:184 | lượt tải:51

86/QĐ-THCS&THPTTST

Biên bản công khai Q.Toán 2021 + QĐ công khai

Lượt xem:96 | lượt tải:24

Số 13/2022

KH nhà trường tuần 19

Lượt xem:416 | lượt tải:62
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập19
 • Hôm nay796
 • Tháng hiện tại15,675
 • Tổng lượt truy cập1,822,524
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây