Nghị quyết chi bộ tháng 02/2023

Vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 14/02/2023, Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng tiến hành họp Chi bộ thường kỳ tháng 02/2023, cuộc họp có 21/27 Đảng viên tham dự, Đảng viên vắng mặt: 06/27 đ/c, lí do: 01 công tác; 01 nghỉ thai sản, 04 có lý do lên muộn.
Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Huy Hoàng – Bí thư chi bộ triển khai nội dung các văn bản, chỉ thị của cấp trên; Đánh giá công tác tháng 01/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02/2023 và một số nội dung khác.
Ban chi ủy – Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng sau khi nghe các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên và báo cáo đánh giá công tác tháng 01, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 02/2023 Chi bộ nhất trí triển khai ban hành Nghị quyết tới toàn chi bộ với những nội dung như sau:
Nghị quyết chi bộ tháng 02/2023
Nghị quyết chi bộ tháng 02/2023
HUYỆN ỦY TỦA CHÙA
CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT
TẢ SÌN THÀNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------------------------------------
*
Số: 04 - NQ/CB
 
Tủa Chùa, ngày 14  tháng 02 năm 2023
 
NGHỊ QUYẾT
CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
THÁNG 02 NĂM 2023
 
Vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 14/02/2023, Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng tiến hành họp Chi bộ thường kỳ tháng 02/2023, cuộc họp có  21 /27 Đảng viên tham dự, Đảng viên vắng mặt:  06/27 đ/c, lí do:  01 công tác; 01 nghỉ thai sản., 04 đồng chí có lý do lên muộn.
Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Huy Hoàng – Bí thư chi bộ triển khai nội dung các văn bản, chỉ thị của cấp trên; Đánh giá công tác tháng 01/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02/2023 và một số nội dung khác.
Ban chi ủy – Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng sau khi nghe các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên và báo cáo đánh giá công tác tháng 01, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 02/2023 Chi bộ nhất trí triển khai ban hành Nghị quyết tới toàn chi bộ với những nội dung như sau:
1. Cuộc họp đã quán triệt triển khai thực hiện nội dung một số Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Đảng bộ, văn bản của Sở GD&ĐT yêu cầu các Tổ chuyên môn, đoàn thể triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên những nội dung sau:
- Chương trình công tác số 10 -CTr/BTGHU ngày 10/02/2023 Chương trình công tác  năm 2023 của Ban tuyên giáo Huyện ủy Tủa Chùa;
- Kết luận số 1580-KL/HU ngày 08/02/2023 Kết luận của đ/c Vùi Văn Nguyện Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị Tổng kết đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
- Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 03/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử trọng đại trong năm 2023;
- Công văn số 822-CV/BTCHU ngày 06/02/2023 v/v chọn, cử  quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023;
- Hướng dẫn số 56-HD/BTGHU ngày 03/02/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên (01/3/1923 – 01/03/2023);
- Công văn số 98-CV/BTGHU ngày 03/02/2023 tuyên truyền HD số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban bí thư;
- Công văn số 99-CV/BTGHU ngày 03/02/2023 thực hiện HD số 55-HD/BTGHU ngày 17/01/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Chương trình công tác tháng 2/2023 của Huyện ủy;
2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2023
2.1. Công tác tư tưởng chính trị
* Ưu điểm
            - Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua giai đoạn 2. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành.
            - Một số đồng chí cán bộ, đảng viên tích cực và chủ động trong công tác chuyên môn và các HĐ phong trào do trường và Sở tổ chức.
            - Nhiều GVCN đã tăng cường công tác quản lí, đôn đốc, nhắc nhở học sinh, duy trì sĩ số lớp đảm bảo trước khi nghỉ tết.
            * Hạn chế: Một số đồng chí viên chức, đảng viên chưa tích cực, chủ động trong công việc (đ/c Hoàn, Páo, Đông). Công tác quan tâm đến tư tưởng, tâm lý, tình cảm của một số GVCN đối với học sinh lớp CN chưa kịp thời, chưa động viên, khuyên răn kịp thời, tình trạng học sinh bỏ học còn nhiều và rất phức tạp. Mối quan hệ đồng nghiệp có dấu hiệu phức tạp, cần được chấn chỉnh.
            2.2. Công tác chuyên môn
            Ưu điểm:  Hoàn thành cuộc thi KHKT cấp tỉnh đạt 01 giải; Hoàn thành cuộc thi GVCN giỏi, có 05 GVCN giỏi cấp trường. Hoàn thành chương trình và tổ chức thi HKI đúng quy định. Sơ kết học kỳ I và tái giảng HKII đúng thời gian.
            Hạn chế: Chưa tổ chức Hội thảo phụ đạo học sinh yếu kém; Chưa tổ chức thi Olympic Tiếng anh trên Internet cấp trường; Chưa có báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra học bạ khối 9,11,12.
            2.3. Công tác cơ sở vật chất
Ưu điểm: Đảm bảo CSVC trước, trong và sau nghỉ tết, an toàn. Tổ chức tu sửa, bàn giao và nhận lại đúng quy định.
Hạn chế: Công tác xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại, hư hỏng do cá nhân hoặc tổ chức làm hỏng chưa hiệu quả (dẫn đến một số cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm trong bảo quản, sử dụng tài sản được giao).
            2.4. Công tác Công đoàn
Ưu điểm: Chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên và thăm hỏi kịp thời; Trao quà tết Nguyên đán đến CB,GV,NV có hoàn cảnh khó khăn kịp thời; Tổ chức thành công Tết sum vầy, Xuân gắn kết 2023 cho công đoàn viên; Hoàn thành các báo cáo, kế hoạch đúng thời gian quy định. Thực hiện giám sát các hoạt động đúng thẩm quyền.
Hạn chế: Một số hoạt động TDTT chào xuân thiếu hiệu quả, BCH thiếu tích cực trong tham gia và tổ chức.
2.5. Công tác Đoàn thanh niên – Đội thiếu niên
Ưu điểm: Đã duy trì tương đối ổn định nề nếp học sinh trước tết, công tác theo dõi và đánh giá thi đua đúng, chính xác. Làm tốt công tác tổ chức Tết dân tộc cho học sinh. Thực hiện công tác phát thanh buổi sáng đúng thời gian. Làm tốt công tác kêu gọi ủng hộ học sinh nghèo khó khăn; Thực hiện theo dõi học sinh nghỉ học không phép 3 tuần trước tết và sau tết nghiêm túc.
Hạn chế: Chưa duy trì tốt nền nếp HS sau tết, thiếu tính giải pháp + sự phối hợp với các bộ phận. Chưa duy trì tốt công tác đảm bảo vệ sinh trường, lớp đầu năm học, còn phải nhắc nhở nhiều.
            2.6. Công tác nội trú
Ưu điểm: Đã hoàn thiện công tác bàn giao CSVC trước tết, công tác vệ sinh khu vực chung đảm bảo. Học sinh đã đã hoàn thành vệ sinh phòng và khu công cộng đúng thời gian. Việc duy trì nền nếp sinh hoạt trước tết tương đối tốt.
Hạn chế: Việc giáo dục học sinh bằng cách xử lí vi phạm chưa thường xuyên, chưa phối hợp tốt với GVCN trong khâu này. Việc kiểm tra học sinh sau 22h30 đã tiến hành và nhắc nhở hs vi phạm nhưng việc xử lí chưa đồng bộ và hiệu quả. Công tác khóa cửa phòng ở trước khi lên lớp chưa tốt, để học sinh khác giới ngủ cùng phòng còn diễn ra.  
2.7. Công tác tài chính
Ưu điểm: Đảm bảo tiền lương và chế độ khác cho CB,GV,NV trước khi nghỉ tết. Chuẩn bị tết cho GV,NV trực trường đầy đủ, tiết kiệm. Hoàn thành đối chiếu kho bạc tháng 1. Hoàn thành hồ sơ bếp ăn tháng 12/2022, lên kế hoạch ăn tháng 1/2023. Hoàn thành Chi trả chế độ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1. Hoàn thiện các khoản tiền bảo hiểm, đồng phục … để trả cho nhà cung ứng trước tết. Hoàn thành việc tiếp nhận và công khai giao dự toán 2023 đúng thời gian.
Hạn chế: Công tác kiểm tra quỹ tiền mặt và báo cáo còn chậm; chế độ thanh toán cho GV còn chậm (Tiền phụ đạo, tiền ôn TN 2022 do chưa thu hồi được). Một số khoản thu còn chậm, chưa có giải pháp: Tiền lớp 10A1 (Tuyến); Tiền ôn TN Toàn; Tiền thuê trọ Ngân, Kiên.
2.8. Công tác phát triển Đảng
Chi bộ đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng đối với 03 quần chúng Chư, Điện và Cúc và nộp về BTC đúng thời gian.
Ban chi ủy tiếp tục chỉ đạo Đoàn TN và Công đoàn theo dõi, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú để giới thiệu vào Đảng.
3. Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023
3.1. Công tác tư tưởng chính trị
- Triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và các phong trào thi đua giai đoạn 3. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi GV, CBCNV trong các công tác giáo dục. Tổ trưởng, tổ phó CM, Tổ trưởng công đoàn nắm bắt tâm tư, tư tưởng cán bộ, gv, nhân viên để giải quyết kịp thời các thắc mắc của viên chức. Các GVCN tăng cường công tác quản lí; GVCN tăng cường đôn đốc, nhắc nhở và nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh, ngăn chặn HS bỏ học đi làm hoặc tảo hôn.
- Lãnh đạo BCH Công đoàn, Đoàn TN và Tổ trưởng, tổ phó nâng cao trách nhiệm trong công tác quản trị, quản lý thành viên, tổ viên trong các lĩnh vực đời sống, đạo đức công vụ. Kịp thời nhắc nhở, quán triệt và xử lý sai phạm khi có dư luận hoặc có vi phạm không chông chờ chỉ đạo mới làm hoặc thấy sai không có báo cáo kịp thời hoặc xử lý đúng thẩm quyền.
            - Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực và đạo đức nhà giáo. Lãnh đạo tích cực theo dõi hành vi và dư luận để có minh chứng xác thực xử lý vi phạm.
- Đảng viên, GV, NV và đặc biệt là GVCN lưu ý các hình thức kỷ luật, xử phạt học sinh đúng quy định và mang tính tích cực, thúc đẩy HS, không để xảy ra xử phạt sai QĐ, tiêu cực xúc phạm danh dự, nhân phẩm HS.
3.2. Công tác chuyên môn
* Công tác Đảng
- Họp Ban chi ủy thống nhất ban hành Nghị quyết của chi bộ tháng 2/2023. Thống nhất nội dung, thời gian sinh hoạt chi bộ tháng 2 vào 15h30 ngày 14/02/2023.
- Triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến đảng viên, quần chúng. Chỉ đạo quyết liệt công tác huy động HS ra lớp sau tết.
            -  Chi bộ, BGH tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 02/2023 : Công tác đảng:  Chỉ đạo công tác huy động HS sau dịp nghỉ tết. Hoàn thiện các hồ sơ công tác Đảng đầu năm 2023: KH học tập tư tưởng HCM, hồ sơ đảng viên mới, đăng ký chỉ tiêu đầu năm. Công tác tư tưởng, chính trị: Chấn chỉnh mối quan hệ của GV trong nhà trường; BCU tập trung chỉ đạo GVCN lắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học giai đoạn sau tết Nguyên đán. Công tác CM: Tiếp tục bồi dưỡng HSG cấp tỉnh khối 9,10,11. Tích cực duy trì sĩ số và huy động HS ra lớp; Tổ chức việc dạy bù cho thời gian nghỉ trước và sau tết. Ôn thi tốt nghiệp THPT 2023; Xét chế độ 81 học kỳ II; Sơ kết HKI, họp phụ huynh HKI. Công tác tự đánh giá chuẩn.  Công tác Công đoàn: Chuẩn bị quy trình Đại hội Công đoàn cơ sở; Công tác phát động, theo dõi và triển khai các phong trào thi đua giai đoạn 2. Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ. Giám sát tốt các HĐ của nhà trường. Công tác Đoàn TN: Triển khai các hoạt động chào mừng xuân mới 2023 các tuần sau tết; Chấn chỉnh nền nếp tác phong của Đoàn viên, TN  các tuần sau tết. Tuyên truyền GD HS cá biệt; Tổ chức Tết trồng cây; Công tác duy trì nền nếp các tuần sau tết.  Ban CSVC: Chỉ đạo tốt các HĐ: Công tác tu sửa cơ sở vật chất. Công tác bảo quản CSVC; Công tác tiếp nhận, bàn giao CSVC sau khi nghỉ tết. Công tác tổ văn phòng: Công tác duy trì an ninh trật tự trường học sau tết; Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ; Công tác tài chính tiếp nhận tiền ngân sách 2023 và phân khai tài chính. Hoàn thành thanh toán chế độ cho GV và HS. Thanh toán lương cho cán bộ, giáo viên T2/2023.
            * Công tác Chuyên môn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Hoàn thiện kế hoạch thi đổi mới quản lí tổ chuyên môn giành cho tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; Hoàn thiện cuộc thi Olympic Tiếng anh trên Internet cấp trường tháng 2/2023; Duyệt các ND: Danh sách HS tham gia thi HSG cấp trường lần 1; nội dung GD STEM; Nội dung chuẩn bị hội thảo phụ đạo và ôn thi TN;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:
1) Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG lớp 9,10,11; duy trì bổ trợ KT; ôn thi TN… Sắp xếp TKB ưu tiên cho GV trực tiếp ôn đội tuyển HSG.
2) Phối hợp tổ chức thi thử TN THPT năm 2023 (lần 2); Thi thử đội tuyển HSG cấp trường lần 1 hoàn thành trước 25/02/2023.
3) Chỉ đạo BCH Đoàn trường hoàn thiện kế hoạch tổ chức thi “ Rung chuông vàng lần thứ 2”  trước ngày 10/2/2023.
4) Tổ chức quy trình lựa chọn SGK lớp 8,11 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
5) Thành lập đoàn GV cốt cán dự giờ đánh giá xếp loại chuyên môn HKII.
6) Tổ chức hội thảo phụ đạo học sinh yếu kém, hoàn thành trước 20/02/2023.
7) Tổ chức cho đoàn CB,GV đi học tập kinh nghiệm ôn thi TN THPT 2023 tại Tuần Giáo, Tủa Chùa.
8) Tổ chức hiệu quả các hoạt động kiểm tra nội bộ trường học.
            3.3. Công tác cơ sở vật chất
- Kiểm tra rà soát lại CSVC sau nghỉ tết để có phương án khắc phục kịp thời.
- Tổ chức sắp xếp lại CSVC ở các khu vực: Các khu vực nhà kho, thư viện, thiết bị thể dục (qua đó kiểm tra hiện trạng và triển khai quản lý hiệu quả). Bộ phận nào phụ trách thì Ban CSVC tổ chức cho bộ phận đó sắp xếp lại.
- Hoàn thành việc làm non bộ và bể cá coi đảm bảo yêu cầu.
- Hoàn thành lập dự toán, thiết kế và khảo sát đường nước về trường trước 20/2.
- Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời CSVC khi hỏng hóc nhỏ.
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, phòng công vụ và lớp học, nội trú.
            - Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên văn phòng thường xuyên vệ sinh phòng làm việc, phòng học bộ môn, phòng thư viện. Đôn đốc nhắc nhở GVCN, Ban quản lý khu nội trú nhắc nhở học sinh vệ sinh mạng nhện ở các khu lớp học, phòng ở nội trú luôn sạch sẽ.
            3.4. Công tác Đoàn thanh niên
            - Tổ chức tốt chương trình hội thao chào xuân 2023 chào mừng ngày thành lập Đảng (03/2/1930 – 03/2/2023); Tổ chức tuyên truyền chống tảo hôn, bỏ học đi làm; Chỉ đạo hiệu quả tổ chức tết trồng cây đầu năm 2023; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy định số 57-QĐ/ĐTNTH quy định về nghỉ học trước tết và sau tết; Xây dựng kế hoạch tổ chức thi Rung chuông vàng lần 2 lấy ý kiến CB,GV;  Tổ chức phát động thi đua chào mừng tháng thanh niên; Xây dựng kế hoạch chào mừng ngày thành lập Đoàn TN 26/3/2023; Tổ chức 01 buổi tập huấn nghiệp vụ cho bí thư chi đoàn; Hoàn thành thu chi lệ phí Đoàn và quỹ hoạt động phong trào năm học 2022-2023 đợt 2.
- Chấn chỉnh nề nếp học sinh: Thi đua; Tóc dài, đi học đúng giờ, đeo khuyên tai, đồng phục, trang phục học sinh, đeo thẻ học sinh, đi học muộn.
            3.5. Công tác Công đoàn
- Xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội Công đoàn 2023-2028 và làm tốt công tác nhân sự, tuyên truyền cho Đại hội; Tổ chức giao lưu, luyện tập TDTT đối với CĐV; Triển khai tốt kế hoạch chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3; Thực hiện công tác giám sát của Công đoàn và lưu trữ hồ sơ đúng quy định; Hoàn thiện hồ sơ dự toán và thiết kế đường nước CĐN hỗ trợ; Chăm lo đời sống cho công đoàn viên, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo; Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho CĐV.
3.6. Công tác quản lý nội trú
             Phối hợp với GVCN để giáo dục răn đe nề nếp, ăn ngủ ở nội trú, đặc biệt là tình trạng đi chơi đêm, bạn khác giới ngủ trong phòng nội trú. Tăng cường công tác theo dõi của đội tự quản. Thường xuyên đi lấy sỹ số đột xuất ( ít nhất 1 tuần 2 lần). Tiếp tục phát huy vai trò tự  quản lý của Đội tự quản và các trưởng, phó phòng. Nhắc nhở, kiểm tra học sinh về việc thực hiện nội quy và vệ sinh. Tổ chức tổng vệ sinh nội trú 2/lần tháng. Kiểm tra giám sát thường xuyên vấn đề vệ sinh của lớp trực tuần và hoạt động cá nhân theo lịch đã phân công. Tiến hành phát quang, dọn dẹp vệ sinh, lau dọn nhà vệ sinh, dọn nước thải khu A,B, dọn các nhà tắm và khu vực xung quanh khu nội trú theo lịch định kỳ.
3.7. Công tác tài chính
            Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán đường nước CĐN tặng;  Hoàn thiện hồ sơ bếp ăn tháng 1/2023; Kiểm tra, bổ sung lại hồ sơ liên quan đến chế độ HS từ năm 2020 để thực hiện công tác giám sát của HĐND huyện trong tháng 3/2023 – Hoàn thiện báo cáo có liên quan;  Hoàn thiện hồ sơ + Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 gửi Sở; Cùng thủ quỹ chi trả chế độ HBBT tháng 1, 2 cho học sinh; Hoàn thiện chứng từ thu các khoản đóng góp của học sinh từ GVCN đầu năm đến thời điểm hết tháng 2/2023; Chuyển nộp kinh phí Công đoàn, BHXH, BHYT 2/2023; Đối chiếu BHXH tháng 2/2023 với BHXH huyện, có báo cáo kịp thời với bí thư chi bộ khi có vướng mắc, phát sinh; Hoàn thiện hồ sơ xét chế độ miễn giảm học phí học kỳ 2 trước ngày 15/02/2023 gửi Sở; Kiểm kê và làm báo cáo quỹ tiền mặt tháng 2/2023; Rút tiền và chi trả chế độ học sinh được thụ hưởng theo nghị định 116 của tháng 1 và 2/2023; Thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận và báo cáo gạo đợt 3; Duy trì chế độ ăn bán trú đúng quy định và nhiệm vụ Ban quản trị đời sống giao.
3.8. Công tác phát triển Đảng
Kiện toàn Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn của BTC Huyện ủy; Hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 03 đ/c P.Hương; Trường; Ngà và tổ chức chuyển đảng chính thức khi có QĐ của Huyện ủy; Tiếp tục theo dõi và giúp đỡ quần chúng ưu tú để cử đi học lớp đối tượng Đảng.
4. Ban chi ủy, Chi bộ thảo luận và thống nhất một số nội dung
1) Giao đ/c Trần Huy Hoàng – Bí thư chi bộ chủ trì thực hiện quy trình kiện toàn Ban chi ủy NK 2020-2025 theo hướng dẫn của BTC Huyện ủy.
2) Giao Ban chi ủy tổ chức họp mở rộng (BGH, BCH Công đoàn) và có những chỉ đạo, định hướng trong công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 được diễn ra hiệu quả, khách quan, dân chủ, đúng quy định.
3) Giao BCH Công đoàn chủ trì chỉ đạo công tác tuyên truyền chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở vào tháng 3/2023, báo cáo Ban chi ủy và Công đoàn ngành đúng quy định. Chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
4) Chi bộ giao các đồng chí trong Ban quản lý nội trú thường xuyên tuần tra, kiểm soát làm tốt công tác quản lý nội trú. Đặc biệt quan tâm đến công tác ăn, ở, vệ sinh (các khu nhà vệ sinh) sau tết.
5) Chi bộ giao các đồng chí GVCN theo dõi, quản lý chặt tình hình học sinh của lớp, ngăn chặn HS bỏ học. Nghiêm khắc, đúng luật trong việc xử lý HS vi phạm. Tuyệt đối không được xúc phạm thân thể, danh dự người học dẫn đến bỏ học, tự tử bằng lá ngón ở học sinh. Tích cực theo dõi đối tượng học sinh cá biệt, học sinh có tư tưởng chán học, hs học yếu … để lắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng, thái độ ngăn chặn học sinh bỏ học.
6) Chi bộ giao cho đồng chí Hoàng Thị Dung hoàn thành xây dựng kế hoạch phổ cập năm 2023; Kế hoạch pháp chế năm 2023 trình bí thư – hiệu trưởng duyệt ban hành trước 25/02/2023.
7) Chi bộ giao đồng chí Nguyễn Thành Hưng hoàn thành kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2023; Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2023 của nhà trường trình bí thư – hiệu trưởng duyệt ban hành trước 25/02/2023.
8) Chi bộ giao các đồng chí trong Ban giám hiệu, tổ trưởng chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ và suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Lắm bắt kịp thời tư tưởng đội ngũ, chỉ đạo tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Chỉ đạo các tổ, đoàn thể, bộ phận rà soát mục tiêu, chỉ tiêu năm học để phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu chung của nhà trường đã đề ra.
9) Chi bộ giao đ/c Hoàng, Hưng và Phạm Hương chỉ đạo, phối hợp gấp rút hoàn thành dự toán, thiết kế đường nước về trường gửi Công đoàn ngành trước ngày 20/02/2023 theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở GD&ĐT.
10) Giao các đ/c trong BCH Đoàn trường tổng hợp HS nghỉ học 3 tuần trước và sau tết, tổ chức giáo dục, xử lý nghiêm những học sinh vi phạm 3 tuần trước và sau tết; Tổ chức tổ cuộc thi viết thư UPU nộp BTC đúng thời gian; Xây dựng và triển khai kế hoạch chào mừng ngày 26/3.
Toàn thể chi ủy – chi bộ quyết tâm đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tháng 02/2023 và xây dựng chi bộ đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
 
Nơi nhận:
- Chi bộ THCS-THPT Tả Sìn Thàng,
- Thông báo: Website và bảng tin,
- Lưu Chi bộ. 
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký tên và đóng dấu )

(Đã ký)

Trần Huy Hoàng

 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Chi bộ trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên.:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:16 | lượt tải:10

35/ KH-CĐTHCS&THPTTST

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CBVC&NLĐ 2022-2023

Lượt xem:185 | lượt tải:51

86/QĐ-THCS&THPTTST

Biên bản công khai Q.Toán 2021 + QĐ công khai

Lượt xem:96 | lượt tải:24

Số 13/2022

KH nhà trường tuần 19

Lượt xem:417 | lượt tải:62
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay972
  • Tháng hiện tại15,851
  • Tổng lượt truy cập1,822,700
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây