Nghị quyết chi bộ tháng 03/2023

Ngày 06/3/2023, Chi bộ trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng tiến hành họp Chi bộ thường kỳ tháng 3/2023, cuộc họp có 26/27. Đảng viên tham dự, Đảng viên vắng mặt: 01 đ/c, lí do: nghỉ có phép.
Chủ trì cuộc họp đồng chí Hoàng Thị Dung – Phó Bí thư chi bộ triển khai nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; Đánh giá công tác tháng 02/2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2023 cùng một số nội dung khác.
Ban chi ủy – Chi bộ trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng sau khi nghe các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và báo cáo đánh giá công tác tháng 02/2023, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 03/2023. Chi bộ nhất trí ban hành Nghị quyết triển khai tới toàn chi bộ với những nội dung như sau:
HUYỆN ỦY TỦA CHÙA
 CHI BỘ TRƯỜNG THPT TẢ SÌN THÀNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------------------------------------
*
Số: 10 - NQ/CB
 
Tủa Chùa, ngày 06 tháng 3 năm 2023
 
NGHỊ QUYẾT
CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
THÁNG 3 NĂM 2023
 
Ngày 06/3/2023, Chi bộ trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng tiến hành họp Chi bộ thường kỳ tháng 3/2023, cuộc họp có 26/27. Đảng viên tham dự, Đảng viên vắng mặt: 01 đ/c, lí do: nghỉ có phép.
Chủ trì cuộc họp đồng chí Hoàng Thị Dung – Phó Bí thư chi bộ triển khai nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; Đánh giá công tác tháng 02/2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2023 cùng một số nội dung khác.
Ban chi ủy – Chi bộ trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng sau khi nghe các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và báo cáo đánh giá công tác tháng 02/2023, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 03/2023. Chi bộ  nhất trí ban hành Nghị quyết triển khai tới toàn chi bộ với những nội dung như sau:
1. Cuộc họp đã quán triệt triển khai thực hiện nội dung một số Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy, văn bản của Sở GD&ĐT yêu cầu các Tổ chuyên môn, đoàn thể triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên những nội dung sau:
- Công văn số 260- CV/UBKTHU ngày 16/02/2023 về việc đăng kí nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát;
- Thông báo số 727-TB/HU ngày 16/02/2023 thông báo về việc bổ sung nội dung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện;
- Thông báo số 728-TB/HU ngày 16/02/2023 thông báo về chủ trương tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, nhân vật lịch sử gắn với sự hình thành, phát triển của Đảng bộ huyện Tủa Chùa và các danh lam, thắng cảnh, địa danh trên địa bàn huyện Tủa Chùa;
- Báo cáo số 247-BC/HU ngày 16/02/2023 về tổng kết công tác xây dựng Đảng 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
- Kế hoạch số 25/KH-CĐN ngày 17/02/2023 về việc thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 01/10/2021 về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Công văn số 291/CAH ngày 20/02/2023 về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ công an và Ban Giám độc Công an tỉnh về tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia;
- Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 21/02/2023 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh 02 tháng; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023;
- Công văn số 1006-CV/HU ngày 22/02/2023 về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2023;
- Công văn số 1011-CV/HU ngày 27/02/2023 về việc ủy quyền chỉ đạo, giải quyết công việc;
- Hướng dẫn số 58-HD/BTGHU ngày 28/02/2023 về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Chu Huy Mân(17/03/1913-17/03/2023);
- Thông báo số 48/TB/GDNN-GDTX ngày 01/03/2023 về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng năm 2023;
2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2023
2.1. Công tác xây dựng Đảng 
2.1.1. Công tác tư tưởng chính trị
* Mặt ưu điểm: Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh có ý thức chấp hành Pháp luật, Luật an toàn giao thông trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão 2023 không để xảy ra vi phạm.
GVCN tăng cường công tác quản lý, đôn đốc, nắm bắt tâm tư tình cảm của học sinh, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục và nhắc nhở học sinh có ý thức hơn trong học tập, sinh hoạt nội trú, giữ gìn vệ sinh tập thể, động viên HS đi học trong 3 tuần trước và sau tết nguyên đán.
Nâng cao ý thức chấp hành nội quy, nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường. Tham gia tích cực trong các phong trào hoạt động của nhà trường và ngành phát động.
* Mặt hạn chế: Một số đảng viên chưa thực hiện đúng chỉ đạo và nghị quyết chi bộ giao, thiếu tính nêu gương và tự bồi dưỡng (Hoàn, Tuyến). Công tác quản lý, xử lý viên chức của Tổ CM còn chưa quyết liệt, dẫn đến một số GV,NV còn làm việc cho có, thiếu hiệu quả. Công tác tuyên truyền, huy động hs ra lớp sau nghỉ tết của nhiều GVCN chưa tốt. Việc nhắc nhở học sinh tham gia các hoạt động, duy trì sĩ số học sinh ở lớp của nhiều GV chưa tốt, học sinh có nguy cơ bỏ học còn nhiều GVCN chưa có giải pháp cụ thể cho từng HS của lớp mình.
2.1.2. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên
* Mặt ưu điểm: Công tác bố trí phân công giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác được tiến hành kịp thời. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, giáo viên được chi bộ quan tâm và tạo điều kiện để các đồng chí tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn của ngành và của Huyện. Đã hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 03 đ/c. Ban chi ủy, chi bộ đã thống nhất  kiện toàn chi ủy viên đảm bảo khách quan, dân chủ và đúng quy trình.
Các đ/c đảng viên nghỉ tết an toàn, đảm bảo trả phép đúng thời gian, thực hiện tốt các quy định. Không có đảng viên vi phạm pháp luật trong thời gian trước, trong và sau tết nguyên đán 2023.
* Mặt hạn chế: Có 01 đảng viên dự bị hết thời gian thử thách nhưng chưa hoàn thành chứng chỉ lớp đảng viên mới do dưỡng thai và nghỉ thai sản (03 lần triệu tập nhưng lí do sức khỏe, con nhỏ không tham gia).
2.1.3. Công tác kiểm tra, giám sát
* Mặt ưu điểm: Trong tháng 2/2023 Chi bộ - BGH chỉ đạo tiến hành các đợt kiểm tra chuyên đề: Tổ chức kiểm tra rà soát hồ sơ học bạ học sinh khối 9, 12 đúng kế hoạch. Kiểm tra duyệt ma trận và hoàn thiện đề thi giữa HKII đúng quy định. Kiểm tra lỗi vào điểm học kỳ I của giáo viên. Kiểm tra hồ sơ quyết toán năm 2022 và kiểm tra quỹ tiền mặt trước và sau tết nguyên đán 2023. Kết quả các đ/c được giao tiến hành kiểm tra nghiêm túc, khách quan, nhìn chung công tác thực hiện đảm bảo yêu cầu.
Ngoài ra, BCU còn thường xuyên giám sát mặt tư tưởng chính trị và duy trì nề nếp, phát ngôn, bảo vệ thông tin nội bộ theo quy định. Giám sát công tác chi trả chế độ học sinh, chế độ cho các đ/c cán bộ giáo viên trước khi nghỉ tết 2023. Nhìn chung cán bộ chấp hành đúng pháp luật, không có phát ngôn, đăng tải bừa bãi trên mạng xã hội, công tác công khai minh bạch tài sản thực hiện nghiêm túc. Chế độ học sinh, giáo viên được đảm bảo.
* Mặt hạn chế: Giáo viên vào điểm sai quy chế còn nhiều và yếu về nghiệp vụ sư phạm.
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác dân chủ ở cơ sở
2.2.1. Lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn
* Mặt ưu điểm:
- Công tác dạy và học: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy và học theo chỉ đạo của Sở và UBND tỉnh. BCM đã chủ động trong bàn giao công tác giảng dạy khi có sự thay đổi về PCGD. Đã rà soát chương trình phụ đạo, bám sát và ôn thi TN. Sắp xếp thời gian hoàn thiện chương trình khối 12 kết thúc đúng thời gian quy định của Sở GD&ĐT. Ban chuyên môn đã tích cực trong công tác sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm ôn tập, ôn thi TN.
- Công tác kiểm tra nội bộ: Đã tiến hành một số hoạt động kiểm tra như: Hồ sơ học bạ học sinh, ma trận đề, công tác lưu trữ HS chuyên môn, công tác nhập điểm HKI của GV. Kết quả đã chỉ rõ cho cán bộ lãnh đạo các tổ cách khắc phục hồ sơ chuyên môn, GVCN dựa vào để khắc phục hồ sơ học bạ HS.
- Công tác chủ nhiệm: GVCN sinh hoạt 15 phút đầu giờ tương đối tốt theo đúng chỉ đạo của BGH. Nhiều GVCN đã có nhiều biện pháp tích cực để duy trì sỹ số học sinh. Hoàn thiện công tác vào danh sách học sinh HKII đúng thời gian theo yêu cầu.
- Công tác khảo thí: Các tổ chuyên môn đã triển khai nghiêm túc tự đánh giá chuẩn và nghiên cứu sử dụng ngân hàng đề thi.
* Mặt hạn chế:  Vẫn còn để giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn (Bàn, Tuyến); Công tác tổ chức dạy bổ trợ học sinh yếu kém chưa hiệu quả; Công tác hướng dẫn học sinh tự học chưa được quan tâm triệt để; Công tác duy trì sĩ số và công tác huy động học sinh ra lớp còn gặp nhiều khó khăn. Chương trình học bị chậm nhiều bộ môn chưa chủ động sắp xếp hoàn thiện chương trình theo kế hoạch khung của năm học do nhà trường, UBND tỉnh ban hành.
2.2.2. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng
* Mặt ưu điểm: Chi bộ quán triệt sâu sắc việc gìn giữ đạo đức nhà giáo, chấp hành pháp luật hôn nhân, gia đình và quy định phát ngôn, đăng tải thông tin trên mạng xã hội không để xảy ra sai phạm. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ đặc biệt chỉ đạo cán bộ, viên chức, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện nề nếp, nội quy cơ quan, quy chế chuyên môn. Duy trì đạo đức công vụ của người giáo viên, đảng viên.
* Mặt hạn chế: Một số cán bộ, đảng viên chưa chủ động trong thực thi nhiệm vụ, một số CV được giao nhưng cán bộ chủ chốt chưa chỉ đạo hiệu quả. Một số dư luận nhưng tổ trưởng, Công đoàn chưa vào cuộc để kiểm tra, xác minh hoặc xử lý (thiếu tính trách nhiệm trong quản lý).
2.2.3. Thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị
* Mặt ưu điểm: Chi bộ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác thu, chi tài chính hàng tháng được công khai tại bảng tin phòng kế toán, thủ quỹ của của nhà trường. Chi bộ chỉ đạo trong công tác phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng và triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên đến toàn thể đảng viên và quần chúng. Công khai, dân chủ khách quan trong việc lấy ý kiến vào dự thảo các kế hoạch, đánh giá xếp loại viên chức hàng tháng.
* Mặt hạn chế: Công tác tham mưu, đề xuất những vấn đề giải quyết khó khăn của nhà trường của CB chủ chốt, GV, NV còn ít, thiếu chủ động. Công tác góp ý văn bản, KH của nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên không được quan tâm.
2.2.4. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
* Ưu điểm: Trong tháng 2/2023 công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn trong đơn vị được giữ vững. Cán bộ giáo viên và học sinh nghỉ tết nguyên đán Quý Mão an toàn, không vi phạm pháp luật. Công tác bảo vệ cơ quan được tiến hành trực 24/7, đảm bảo trật tự và tài sản nhà trường không bị thất thoát trước, trong và sau tết. Công tác ổn định tình hình học sinh trước và sau tết sau nghỉ dịch được chú trọng, đến thời điểm hiện tại học sinh  đã ra lớp và ổn định tình hình học tập.
* Hạn chế: Còn có hiện tượng HS đánh nhau và gây mất trật tự.
2.3.  Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng các Ban, đoàn thể
2.3.1. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban cơ sở vật chất
* Mặt ưu điểm: Chi bộ đã chỉ đạo Ban CSVC kịp thời tiến hành bàn giao và nhận bàn giao hệ thống cơ sơ vật chất của lớp học, phòng nội trú học sinh phòng công vụ của giáo viên trước và sau dịp nghỉ tết. Đã tiến hành tổng vệ sinh tất cả các khu vực trong và ngoài trường, các khu vực nội trú sạch sẽ trước và sau khi nghỉ tết. Đảm bảo cảnh quan nhà trường sạch sẽ trong dịp nghỉ tết.
* Mặt hạn chế: Một số CSVC nhỏ chưa được sửa chữa kịp thời.
  2.3.2. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên
* Mặt ưu điểm: Chi bộ chỉ đạo Đoàn TN kịp thời ban hành văn bản xử lý học sinh vi phạm 3 tuần trước tết và 3 tuần sau tết đối với Đoàn viên thanh niên và các chi đội yêu cầu 100% đoàn viên, thanh niên, thiếu niên ký cam kết không vi phạm trước, sau dịp tết Nguyên đán. Làm tốt công tác phát thanh, tuyên truyền, công tác vệ sinh trường lớp.
  Đoàn trường đã tổ chức tốt tết trồng cây sau tết; Đoàn trường đã tổ chức cho các thanh niên ưu tú tham gia quét dọn và thắp hương bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Tả Sìn Thàng. Đoàn trường tích cực, chủ động trong khâu theo dõi tình hình học sinh ra lớp sau tết từng ngày, kịp thời báo cáo với BGH.
* Mặt hạn chế: Công tác duy trì nền nếp đôi lúc chưa quyết liệt và hiệu quả.
  2.3.3. Lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn
* Mặt ưu điểm: Chi bộ chỉ đạo Công đoàn thực hiện công tác thăm hỏi động viên cán bộ, giáo viên được thực hiện kịp thời. Kịp thời phát động các hoạt động quyên góp, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. BCHCĐ đã hoàn thành hồ sơ Đại hội trình CĐN duyệt. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân: Đã kịp thời phối hợp với tổ Văn phòng đôn đốc việc thanh toán chế độ cho CB-GV. Giám sát việc thu chi tài chính của nhà trường.
* Mặt hạn chế: Không.
  2.3.4. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội trú
* Mặt ưu điểm: Ban QLNT đã duy trì tốt công tác vệ sinh. Công tác kiểm tra sỹ số đột xuất vẫn được duy. Đồng thời Ban QLNT đã tu sửa lại một số hỏng hóc nhỏ của nội trú. Đã tiến hành nhận bàn giao CSVC nội trú từ GVCN để bàn giao lại cho bảo vệ trước khi nghỉ tết đúng thời gian. Nhận lại CSVC nội trú từ bảo vệ và bàn giao lại cho GVCN sau tết. Làm tốt công tác vệ sinh chung ở các khu nội trú.
* Mặt hạn chế: Học sinh nội trú còn đi vệ sinh bừa bãi, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh. Cơ sở vật chất bảo quản chưa tốt, còn hư hỏng nhiều. Một số thời điểm công tác vệ sinh chung còn bửn, phải đôn đốc nhắc nhở cán bộ phụ trách mới tổ chức thực hiện.
          2.3.5.  Lãnh đạo, chỉ đạo Ban lao động
          * Mặt ưu điểm: Nhìn chung các thành viên Ban lao động có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch lao động theo tuần đầy đủ để triển khai thực hiện. Hoàn thiện tương đối tốt các kế hoạch đã đề ra.
          * Mặt hạn chế: Hiệu quả của một số buổi LĐ đặc biệt là lấy đá làm non bộ là không tốt, kém hiệu quả.
3. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2023
3.1- Công tác xây dựng Đảng
          3.1.1- Công tác tư tưởng chính trị
Chỉ đạo và tuyên truyền tốt công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.
Phòng chống tuyên truyền đạo trái pháp luật. Tuyên truyền giáo dục và nắm bắt tình hình du nhập Đạo mới, phát triển đạo cũ tại địa phương và học sinh, CB,VC trong đơn vị, báo cáo kịp thời khi phát hiện HS hoặc quần chúng có dấu liên quan đến công tác tôn giáo chưa được công nhận.
Tăng cường phòng chống tội phạm, công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch (Đặc biệt là các luận điệu tuyên truyền trên Youtobe và trên mạng xã hội, Đảng viên không được xem và chia sẻ).
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và các tổ chuyên môn, đoàn thể sáng tạo, tích cực trong các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn QT phụ nữ 8/3, QT hạnh phúc 20/3 và TLập Đoàn 26/3.
Nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức nhà giáo, không vi phạm luật hôn nhân gia đình, luật giáo dục. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi GV, CBCNV trong các công tác giáo dục. GVCN tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tâm tư tình cảm của học sinh, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục và nhắc nhở học sinh có ý thức hơn trong học tập, không bỏ học, tảo hôn.
Thực hiện hiệu quả 04 nội dung tư tưởng, chính trị trong kế hoạch tháng 3/2023 BGH đã chỉ đạo.
          3.1.2- Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên: Chuyển đảng chính thức Hương, Ngà; Đ/c Trường hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng chính thức; Tiếp tục cử cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng LLCT. Lấy kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ giao để đánh giá việc thực hiện chỉ đạo của Đảng và xếp loại viên chức. Triển khai đến cán bộ, gv, đảng viên tiếp tục thực hiện Chỉ Thị 05-/CT-TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết chi bộ đã giao cho đảng viên năm 2023. Hướng dẫn 03 quần chúng (Ư, Quảng, Đông) hoàn thiện hồ sơ thẩm tra lý lịch đảng. Hoàn thiện hồ sơ kiện toàn Ban chi ủy.
3.1.3- Công tác kiểm tra, giám sát:
* Công tác kiểm tra:
- Kiểm tra công tác đảng việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;quy chế dân chủ trong nhà trường đối với tổ KHTN, hoàn thành trước 25/3/2023
- Kiểm tra công tác chuyên môn: Nền nếp hoạt động của giáo viên 03 tổ chuyên môn. Kiểm tra công tác tổ văn phòng (Thư viện).
* Công tác Giám sát:
- Không có chương trình giám sát đảng tháng 3/2023.
- Giám sát dưới hình thức theo dõi: Công tác chi trả chế độ của nhà trường cho cán bộ, giáo viên và học sinh tháng 3/2023; giám sát việc thi hành điều lệ Đảng, việc nói và làm theo Nghị quyết, thống nhất giữa nhận thức và hành động, thể hiện sự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức phong cách HCM của toàn thể các đ/c Đảng viên trong chi bộ với chủ đề “tác phong làm việc”; giám sát biểu hiện thiếu trách nhiệm trong công tác để kịp thời nhắc nhở, xử lý; giám sát việc duy trì sĩ số học sinh các lớp.
3.2- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, dân chủ ở cơ sở, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
3.2.1- Lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn
- Tập chung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: Thi đổi mới phương pháp quản lí tổ CM giành cho tổ trưởng và tổ phó chuyên môn; Dự giờ xếp loại chuyên môn năm học 2022-2023; Phối hợp thi giữa kỳ II; Bồi dưỡng HSG cấp tỉnh khối 9,10,11 và thi HSG tỉnh; Thi nghề phổ thông; Tăng cường duy trì sĩ số và huy động HS ra lớp; dạy đẩy chương trình vào các buổi chiều (Đặc biệt các môn không thi lớp 12); Ôn thi tốt nghiệp THPT 2023 và thi thử lần 3.
- Công tác khác: Đôn đốc làm SKKN cấp cơ sở như đã đăng ký đầu năm học 2022-2023 (Dự kiến chấm vào 10/4/2023); Tiếp tục thực hiện kế hoạch phổ cập năm 2023; Phối hợp ban hành kế hoạch pháp chế năm 2023; Duy trì hiệu quả công tác quản lý học sinh buổi tối.
3.2.2- Thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị:  Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, thực hiện tốt qui chế dân chủ trong toàn đơn vị. Công khai các khoản thu, chi tài chính theo quy định. Phát huy vai trò giám sát của UBKT Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân. CB, viên chức tích cực tham gia góp ý vào dự thảo các kế hoạch, văn bản nhà trường và Sở, Nhà nước xin ý kiến. BGH làm tốt công tác tiếp công dân hàng tuần.
3.2.3- Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ là khâu then chốt, bảo vệ tài sản của đơn vị. Thực hiện trực bảo vệ 24/7 và báo cáo kịp thời các vấn đề an ninh nảy sinh trong ca trực. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra của tổ bảo vệ và Ban quản lý nội trú, đoàn thanh niên.
3.3.  Lãnh đạo, chỉ đạo các Ban, công tác xây dựng các đoàn thể
  3.3.1. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban CSVC: Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời CSVC. Làm tốt công tác vệ sinh trường lớp: Cho học sinh vét lá trên các mái nhà. Chỉ đạo GVCN vệ sinh màng nhện trong và ngoài lớp. Sắp xếp lịch LĐ cho học sinh lạo vét cống rãnh quanh trường và khu nội trú. Hoàn thành non bộ, tôn tạo đất để trồng cây quanh khu vực non bộ, sửa chữa các bồn hoa, cây cảnh.
3.3.2. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên:  Tổ chức bồi dưỡng lớp đoàn viên mới đợt II; Tổ chức có hiệu quả kết nạp đoàn viên mới đợt II. Chỉ đạo tổ chức ‘Hội thi thanh niên và du lịch Tủa Chùa” chào mừng ngày 26/03/2023. Tổ chức giao lưu, kết nghĩa với đoàn trường Quyết Tiến. Chấn chỉnh lại nền nếp HS sau tết, duy trì nề nếp theo dõi của đội cờ đỏ. Tổng hợp điểm thi đua tháng 03/2023 và tỉ lệ chuyên cần trong tháng của các lớp. Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh tình nguyện”. Tu sửa bồn hoa cây cảnh của lớp. Duy trì tốt nề nếp phát thanh đúng giờ, hàng ngày. Đoàn trường triển khai tuyên truyền các ngày lễ lớn theo hướng dẫn của huyện Đoàn.
          3.3.3. Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn: Tuyên truyền chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 ; Tổ chức giải bóng đá, các tiết mục văn nghệ, giao lưu Công đoàn trường Quyết Tiến ; Tổ chức toạ đàm chào mừng ngày phụ nữ 08/03, ngày quốc tế hạnh phúc 20/3. Tiếp tục phong trào thi đua “giỏi việc trường đảm việc nhà” đến toàn thể tổ nữ công. Ban nữ công làm tốt công tác theo dõi các hoạt động; Quan tâm, chăm sóc tốt đời sống CB,GV,NLĐ.
  3.3.4. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban quản lý nội trú: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền học sinh giữ gìn vệ sinh các khu nội trú, đảm bảo an ninh, an toàn; Tiếp tục duy trì  công tác theo dõi và quản lý ăn ở, vệ sinh. Kiểm tra CSVC và sĩ số thường xuyên, đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
  3.3.5. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban lao động: Phối hợp với các đoàn thể giữ gìn vệ sinh trong và ngoài nhà trường. Tổ chức cho học sinh lấy phân, chấu để cải tạo bồn hoa, cây cảnh trong thời gian tới. Cho HS vét lá trên mái nhà và lạo bùn ở cống rãnh quanh trường. Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
          4. Chi bộ thảo luận và thống nhất giao nhiệm vụ cho Đảng viên, cán bộ chủ chốt triển khai thực hiện trong tháng 03/2023 cụ thể như sau:
4.1. Giao các đồng chí trong Ban chi ủy phối hợp với Ban tổ chức hoàn thiện hồ sơ nhân sự kiện toàn Ban chi ủy. Chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế sau giám sát của HĐND huyện.
4.2. Giao BCH Công đoàn chỉ đạo tốt các HĐ: Tuyên truyền và tổ chức Đại Hội Công đoàn cơ sở  ngày 16/3; chào mừng ngày 08/3 và 20/3 cho cán bộ, VC và NLĐ.
4.3. Giao BCH Đoàn triển khai hiệu quả Hội thi “Nét đẹp Tủa Chùa” chào mừng 26/3; mở lớp cảm tình Đoàn và kết nạp đoàn viên lần 2; Tổ chức giao lưu và kết nghĩa với Đoàn trường THCS và THPT Quyết Tiến hiệu quả.
4.4. Giao đảng viên Phạm Thị Hương và Lò Văn Nhiệm chỉ đạo tốt công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán ngân sách 2022 báo cáo Sở đúng thời gian.
4.5. Giao đ/c Nguyễn Thành Hưng – Phó HT chỉ đạo hiệu quả công tác tự đánh giá trường chuẩn quốc gia, hoàn thiện báo cáo và minh chứng trước ngày 30/3/2023.
4.6. Chi bộ giao đảng viên Lò Văn Nhiệm tham mưu xây dựng thư viện đạt chuẩn mức độ 2 trước ngày 20/5/2023, định kỳ báo cáo kết quả hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn hàng tháng gửi hiệu trưởng.
4.7. Chi bộ giao các phó HT, Bí thư Đoàn trường, CT Công đoàn, Các tổ trưởng CM, tổ VP và Ban CM rà soát các chỉ tiêu đề ra của nhà trường đầu năm tại Đại hội đoàn trường, Hội nghị VC và NLĐ tính đến giữa HKII, phương hướng hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đó đến cuối năm học. (BC nêu rõ có bao nhiêu chỉ tiêu, chỉ tiêu nào đã đạt hoặc vượt, chỉ tiêu nào chưa đạt, phương hướng để đạt mục tiêu, chỉ tiêu nào không thể đạt, lý do). Các Phó HT, trưởng các tổ, bộ phận, đoàn thể báo cáo trước ngày 25/3/2023.
4.8. Chi bộ giao BCM và GV ôn thi tốt nghiệp THPT lớp 12 rà soát lại kế hoạch ôn thi lớp 12, đảm bảo KH theo hướng dạy chính khóa đến đâu, dạy ôn lại đến đó. Thường xuyên nói chuyện tác động tâm lý cho HS 12 giúp các em có ý thức hơn trong học tập và rèn luyện.
4.9. Chi bộ giao đảng viên Vàng Của, Cà Thanh và Hà Thủy lựa chọn VĐV để huấn luyện, kiểm tra năng lực và trình danh sách tham gia thi đấu cấp tỉnh trước ngày 23/3/2023.
Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp và lấy biểu quyết 26/26 = 100% đồng chí nhất trí thông qua. Toàn thể chi ủy – chi bộ quyết tâm đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Xây dựng chi bộ đoàn kết phát triển vững mạnh./.
 
Nơi nhận:
- BGH, GV, NV (tại website);
- Thông báo bảng tin;
- Lưu Chi bộ.

 
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký tên và đóng dấu )
 
 
 (Đã ký)
 
 
 
Trần Huy Hoàng
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Chi bộ trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên.:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay215
  • Tháng hiện tại41,593
  • Tổng lượt truy cập2,406,091
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây