HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC GIỜ CHÀO CỜ TỪ TUẦN HỌC THỨ 04 NĂM HỌC 2022 - 2023

- Nhằm giáo dục truyền thống, mở rộng vốn hiểu biết cho học sinh thông qua các chủ đề, chủ điểm.
- Tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh để các em thể hiện tài năng, năng khiếu của mình, giúp các em tham gia tích cực, mạnh dạn hơn trong các hoạt động tập thể, rèn luyện cho các em học sinh thêm nhiều kỹ năng trong học tập và trong cuộc sống.
- Nhằm thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực”.
- Yêu cầu: Các tổ, đoàn thể và các chi đoàn, chi đội được giao nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện.
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS-THPT TẢ SÌN THÀNG
 ------------

Số: 428 /HD-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 -------------------------------------------

Tủa Chùa, ngày 20 tháng 9 năm 2022
 
 
HƯỚNG DẪN
TỔ CHỨC GIỜ CHÀO CỜ TỪ TUẦN HỌC THỨ 04
NĂM HỌC 2022 - 2023
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm giáo dục truyền thống, mở rộng vốn hiểu biết cho học sinh thông qua các chủ đề, chủ điểm.
- Tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh để các em thể hiện tài năng, năng khiếu của mình, giúp các em tham gia tích cực, mạnh dạn hơn trong các hoạt động tập thể, rèn luyện cho các em học sinh thêm nhiều kỹ năng trong học tập và trong cuộc sống.
- Nhằm thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực”.
- Yêu cầu: Các tổ, đoàn thể và các chi đoàn, chi đội được giao nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.
- Thời gian tổ chức:  Tiết chào cờ ngày thứ hai đầu tuần.
- Địa điểm: Tại sân trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng
III. HÌNH THỨC, TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN:
          1. Hình thức
          Tổ chức theo hình thức trực tiếp với các loại hình sau:
- Sân khấu hóa: Hát, múa, kể chuyện, tiểu phẩm kịch.
          - Nói chuyện chuyên đề: Các chuyên đề liên quan đến học sinh.
          - Giáo dục hướng nghiệp hoặc tư vấn nghề nghiệp.
          - Tổ chức trò chơi: Lựa chọn trò chơi phù hợp với các hoạt động sinh hoạt tập thể có tính giáo dục cao.
          - Tuyên truyền: Cung cấp thông tin, kiến thức có liên quan đến các chủ đề của tháng được BGH phê duyệt.
          2. Tiến trình nội dung thực hiện giờ chào cờ
Stt Nội dung Thời lượng Người thực hiện
1 Chào cờ 03 phút Toàn trường, lớp trực tuần
2 Đánh giá, nhận xét của lớp trực tuần:
+ Mặt tư tưởng, đạo đức, tác phong.
+ Mặt học tập
+ Mặt lao động, vệ sinh
+ Mặt nội trú
+ Xếp loại thi đua các lớp
7-10phút Đại diện lớp trực tuần soạn nội dung và thông qua trước cờ. Đoàn trường duyệt và bổ sung kết quả thi đua các lớp để lớp trực tuần thông qua.
3 Hoạt động giáo dục và rèn luyện kỹ năng 20-25 phút Tổ CM hoặc đoàn thể chủ trì lên ý tưởng, tập luyện và chuẩn bị các phần quà nhỏ để khuyến khích học sinh (có thể tổ chức không cần lớp trực tuần).Lớp trực tuần phối hợp thực hiện. ND chủ đề, chủ điểm do Tổ CM, Đoàn thể chọn lựa trình BGH duyệt.
4 Triển khai nhiệm vụ và kế hoạch tuần tiếp theo 5-10 phút Ban giám hiệu theo phân công
 
3.  Định hướng xây dựng các chủ đề hàng tuần
TT Tháng/Chủ điểm Tuần Gợi ý nội dung Thực hiện
  9/2022
Chào mừng năm học mới
4 - Sân khấu hóa: Hát, múa, kể chuyện, tổ chức trò chơi, giới thiệu sách hoặc tuyên truyền, giáo dục Đoàn trường
5
  10/2022
 
Phụ nữ Việt Nam
6 - Sân khấu hóa: Hát, múa, kể chuyện về người phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10
- Tuyên truyền một số biện pháp phòng ngừa các bệnh, vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xã phòng, đánh răng.
BCH Công đoàn và lớp trực tuần
7
8
9
  11/2022
 
Nhớ ơn Thầy, Cô
10  
 
- Sân khấu hóa: Văn nghệ.
- Giới thiệu về sách nhân ngày 20/11
Đoàn trường và lớp trực tuần
 
11
12
13
14
  12/2022
 
Uống nước nhớ nguồn
15  
- Sân khấu hóa: Văn nghệ, kể chuyện Bác Hồ, các anh hùng dân tộc.
- Giới thiệu một số di tích lịch sử.
Tổ Toán, Lí và lớp trực tuần
16
17
18
  01/2023
Chào năm mới 2023
19 - Tuyên truyền An toàn thực phẩm
- Tuyên truyền phòng trách tệ nạn xã hội, cấm đốt pháo và tàng trữ các chất nổ.
Tổ Hóa, sinh và lớp trực tuần
20
21
  02/2023
Mừng Đảng quang vinh
22  
- Tổ chức trò chơi tập thể.
- Tuyên truyền: Cung cấp thông tin.
Tổ KHXH và lớp trực tuần
23
24
  03/2023
 
Tiến bước lên Đoàn
 
 
25  
 
- Sân khấu hóa: Văn nghệ
- Kể chuyện: Cung cấp thông tin
Đoàn trường và lớp trực tuần
26
27
28
29
  04/2023
 
Non sông thống nhất
30  
- Nói chuyện truyền thống về các ngày giải phóng Miền nam, Điện Biên Phủ.
- Sân khấu hóa: Văn nghệ
BCH Công đoàn và lớp trực tuần
31
32
33
  05/2023
 
Tự hào đội viên
34 - Kể chuyện về Đội TNTP Hồ Chí Minh, kể chuyện về Bác Hồ.
- Sân khấu hóa: Văn nghệ
Đoàn trường và lớp trực tuần
35
36
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu
          - Chỉ đạo công tác chuẩn bị cho buổi hoạt động chào cờ đầu tuần.
- Xây dựng nội dung chào cờ: Chuẩn bị nội dung đánh giá hoạt động của tuần học trước và kế hoạch nhiệm vụ tuần học tiếp theo (Các thành viên BGH đưa nội dung mảng được giao cần quán triệt và triển khai vào nhóm BGH để người chủ trì chào cờ tuần học xây dựng nhận xét và triển khai kế hoạch. Nội dung này hoàn thành trước ngày chủ nhật hàng tuần).
- Triển khai chào cơ lần lượt theo thứ tự: Hoàng – Tuần 1; Dung – Tuần 2; Hưng – Tuần 3 các tuần tiếp theo luân phiên theo thứ tự trên. (Nếu có việc đột xuất báo cáo hiệu trưởng để cử người thực hiện thay).
2. Đoàn trường
- Kiểm tra, duyệt nội dung nhận xét, đánh giá của lớp trực tuần (Trước ngày chủ nhật hàng tuần).
- Tổng hợp thi đua, đánh giá, nhận xét các hoạt động nền nếp của Đoàn trường.
- Chuẩn bị các hoạt động, nội dung tuyên truyền
- Dẫn chương trình cho buổi lễ và triển khai nghi thức chào cờ.
- Tạo phòng học, kết nối, kiểm tra kỹ thuật trước giờ chào cờ 15 phút (Nếu chuyển sang hình thức trực tuyến).
3. Giáo viên chủ nhiệm
- Ổn định tổ chức lớp học.
- Triển khai nghi thức chào cờ tại lớp.
- Quán triệt nền nếp, xử lý vi phạm (nếu có), phân công nhiệm vụ cho các học sinh của lớp chủ nhiệm.
4. Các tổ và BCH Công đoàn
- Các Tổ CM, đoàn thể chủ động lựa chọn nội dung, hình thức  tổ chức theo chủ đề từng tháng, cùng với lớp trực tuần để triển khai hoàn thành kế hoạch.
- Dựa vào tình hình thực tế và năng lực học sinh các lớp trực tuần, chủ điểm, chủ đề các tháng và thời gian tổ chức hoạt động của các tuần có thể thay đổi.
          Trên đây là hướng dẫn tổ chức giờ chào cờ của nhà trường từ tuần 04, đề nghị các tổ CM, đoàn thể và các lớp triển khai, thực hiện nghiêm túc và kỹ lưỡng mang lại hiệu quả cao, giúp nâng cao hiệu quả giờ ngoại khóa./.
 
Nơi nhận:
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các tổ chuyên môn, Đoàn TN, CĐ;
- GVCN, thông báo hscv, bảng tin;
- Lưu VT.

 
HIỆU TRƯỞNG
                              
 (Đã ký)
 
 
 Trần Huy Hoàng
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay236
  • Tháng hiện tại41,614
  • Tổng lượt truy cập2,406,112
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây