KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 25

Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 3 năm học 2020 – 2021 và công việc cần làm sau Tết nguyên đán và tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua.
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 25, từ ngày 01/3/2021 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPTTẢ SÌN THÀNG
 ---------

Số: 69 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------------

Tủa Chùa, ngày 01 tháng 3 năm 2021
 
 KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 25
Thực hiện từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021
 
          Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 3 năm học 2020 – 2021 và công việc cần làm sau Tết nguyên đán và tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua.
          Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 25, từ ngày 01/3/2021 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
          1. CÔNG TÁC ĐẢNG
          - Triển khai sinh hoạt chi bộ định kỳ vào 15h30 ngày 02/3/2021 (phân công nhiệm vụ theo CTr sinh hoạt chi bộ tháng 3/2021).
          - Hoàn thiện hồ sơ chuyển công tác Đảng cho đồng chí Nghĩa kế toán.
- Ban chi ủy tiếp tục tập trung chuẩn bị hồ sơ công tác Đảng từ  năm 2018 đến năm 2020 để chuẩn bị làm việc với đoàn kiểm tra của Huyện ủy.
          - Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến đảng viên. Tăng cường tuyên truyền kết quả của Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tăng cường chỉ đạo tốt công tác phòng chống Covid-19 bảo đảm an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và làm tốt công tác dạy và học của đơn vị.
          Chi bộ, BGH tiếp tục tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 03/2021: Công tác đảng:  Chỉ đạo nhiệm vụ kép: “Làm tốt công tác phòng dịch và đảm bảo an toàn dạy và học” trong tình hình mới. Chuẩn bị hồ sơ làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát công tác đảng năm 2021. Công tác tư tưởng, chính trị: BCU tập trung chỉ đạo GVCN lắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học giai đoạn sau tết Nguyên đán. Ổn định tư tưởng đội ngũ viên chức mới. Công tác CM: Đẩy mạnh bồi dưỡng HSG cấp tỉnh khối 9,10,11. Tăng cường duy trì sĩ số và huy động HS ra lớp; dạy bù vào các buổi chiều. Ôn thi tốt nghiệp THPT 2021.  Công tác Công đoàn: Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3. Công tác triển khai VB pháp luật. Công tác phát động, theo dõi và triển khai các phong trào thi đua giai đoạn 2. Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ. Giám sát tốt các HĐ của nhà trường. Công tác Đoàn TN: Triển khai các hoạt động chào mừng xuân mới Tân Sửu 2021 sau tết; Chấn chỉnh nền nếp tác phong của Đoàn viên, TN  sau tết; Công tác duy trì nền nếp các tuần sau tết.  Ban CSVC: Chỉ đạo tốt các HĐ: chuẩn bị CSVC cho các HĐ ngoại khóa; Công tác tu sửa cơ sở vật chất nhỏ. Công tác bảo quản và xử lý các vi phạm về nền nếp CSVC. Công tác tổ văn phòng: Công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Công tác duy trì an ninh trật tự trường học sau tết; Công tác quyết toán và bàn giao công tác kế toán. Hoàn thành thanh toán chế độ cho GV và HS. Thanh toán lương cho cán bộ, giáo viên T3/2021.
          2. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
2.1. Công tác dạy và học
- Triển khai kế hoạch thao giảng HKII.
          - Thực hiện lịch học bù nghiêm túc theo TKB đã lập.
          - Các bộ môn tập trung giao nhiệm vụ tự ôn tập, tiến hành đẩy tiết ôn tập để chuẩn bị cho thi giữa kỳ bắt đầu vào tuần 27,28.
          - Tăng cường công tác ôn thi HSG khối 10,11 ( Đ/c Thân, Cửu, Trà, Đoàn).
          - Các bộ môn TD, Tin, CN, GDQP lớp 12 chủ động đẩy nhanh tiến độ kết thúc chương trình trước ngày 20/3/2021.
          2.2. Công tác kiểm tra nội bộ, khảo thí
          - 3 tổ trưởng cho GV đăng ký kế hoạch kiểm tra giữa kỳ của bộ môn gửi về cho đ/c Dung trong ngày 4/3/2021 ( Theo mẫu )
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi thử TN lần 2 ( QĐ thành lập hội đồng, Ấn phẩm thi, đề thi thử…..đ/c Dung ra QĐ – đ/c Huyện chuẩn bị ấn phẩm thi; GV giảng dạy ra đề thi nộp lại cho đ/c Dung ngày 16/3/2021 – mỗi môn ra 01 đề thi đảo thành 04 mã )
- Đôn đốc làm đề tài SKKN báo cáo cấp trường hoàn thành sáng kiến trước ngày 30/3/2021.
- Kiểm tra nề nếp CM, việc lấy điểm thường xuyên ( BCM ban hành hướng dẫn quy định thời gian lấy điểm thường xuyên HKII cho các bộ môn – hoàn thành trước 2/3/2021 ).
2.3. Công tác sinh hoạt chuyên môn
- Tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu kỹ ND các Modun1,2 và làm các nội dung bồi dưỡng Modun 3 trên LMS theo quy định của Bộ, của Sở ( Nếu có ).
- 3 tổ quan tâm công tác sinh hoạt về nội dung hoạt động STEM theo kế hoạch đã lập.
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Kế hoạch tổ chức hội thảo ôn thi TN THPT gửi ý kiến của mình về cho đ/c Dung tổng hợp ( 5/3/2021 – bản điện tử )
2.4. Công tác chủ nhiệm
          - Nộp hạnh kiểm tháng 2 cho đ/c Dung ( Hạn nộp 2/3/2021 )
          - Đ/c Hạng A Páo hoàn thiện hồ sơ học bạ và nộp về cho đ/c Dung trong ngày 5/3/2021.
          - Ký duyệt sổ chủ nhiệm tháng 2 và kế hoạch tháng 3 ( Ngày 5/3/2021 GVCN nộp sổ về cho đ/c Dung kiểm tra ).
          - Đẩy mạnh việc thu và nộp các khoản đóng góp của HKII về cho thủ quỹ. Hoàn thành các khoản đóng góp HKI trước 15/3/2021.
          - Tăng cường huy động HS ra lớp đảm bảo sĩ số 100% trong tuần 25.
          2.5. Công tác tự học buổi tối
          - Phối hợp tốt công tác quản lý sỹ số học sinh sau 22h với Ban QLNT và GVCN ( đ/c Dung, Páo )
          - Giáo dục, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm nội quy nhiều lần.
          - Phối hợp với  Đoàn TN để tính điểm thi đua hàng tuần ( đ/c Páo ).
          2.6. Công tác khác
          - Tham gia họp chi bộ, họp cơ quan theo lịch của nhà trường.
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.     
3. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Chuẩn bị và chỉ đạo công tác tổ chức kiểm dịch, sát khuẩn các khu vực trường, lớp, nội trú theo KH của BGH.
- Phối hợp với đoàn trường tổ chức các lớp thiết kế Pano tuyên truyền để in gắn lên các khung đã hỏng.
- Chuẩn bị CSVC cho các buổi tuyên truyền, ngoại khóa theo KH của BGH nhà trường chỉ đạo.
- Thực hiện các công việc khác khi được BGH giao.
            - Kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời CSVC khi hỏng hóc nhỏ.
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, phòng công vụ và lớp học, nội trú. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Tổ chức tốt công tác chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.
- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở học sinh khóa cửa phòng nội trú khi lên lớp, khóa cửa lớp khi hết giờ.
          4. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
4.1. Kế toán
- Nhận công tác tại trường, tiếp nhận bàn giao hồ sơ và công tác kế toán từ đ/c Hương trước ngày 07/3/2021.
- Đóng gói hồ sơ kế toán chứng từ theo năm và làm biên bản bàn giao giữa nhà trường và kế toán cũ, mới.
- Chuẩn bị hồ sơ tài chính kế toán để quyết toán tại Sở ngày 4/3/2021.
- BHXH: Báo tăng hệ số lương đôi với các đ/c được nâng lương trước thời hạn, thường xuyên và thâm niên. Báo tăng giảm thai sản đối với Đ/c Yến, Sua. Báo tăng giảm đối với Hương, Nghĩa.
- Đăng ký mẫu chữ ký với kho bạc, ngân hàng và các yêu cầu liên quan đối với kế toán để chuyển giao công việc.
- Báo cáo công việc đã làm được, chưa làm được của tuần 25 gửi tổ trưởng tổ VP trước ngày thứ 7.
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
4.2. Thủ quỹ- Văn thư
- Thu các khoản đóng góp của học sinh từ GVCN.
- Thu lại các khoản tiền đang tạm ứng của các đoàn thể, cá nhân.
- Cùng kế toán làm phiếu nhập kho, xuất kho thực phẩm cho bếp ăn hàng ngày theo quy định.
          - Thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo quy định, cập nhật thường xuyên văn bản điện tử vào máy tính.
- Làm tốt các công tác khác khi được BGH giao. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
4.3. Thiết bị - Y tế
- Thực hiện công tác giảng dạy theo kế hoạch của ban chuyên môn, trợ giảng các tiết thực hành, phụ đạo học sinh yếu kém.
- Kiểm tra giám sát công tác lưu mẫu thức ăn của nhà bếp tại căng tin.
- Tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo của Sở giáo dục về phòng, chống dịch bệnh Covid-19  trong các cơ sở Giáo dục và đào tạo. Tuyên truyền công tác phòng chống dịch thủy đậu.
- Kiểm tra dịch tễ, nước sát khuẩn, tại các lớp học. Kiểm tra thân nhiệt những trường hợp có tiếp xúc với người thân đi làm từ vùng có dịch về.
- Thực hiện các công việc khi BGH giao, làm việc đúng giờ giấc.
- Trực tổ thứ 3,5,7
4.4. Thư viện
- Lập và triển khai kế hoạch tuần 25 đến các bộ phận trong tổ.
- Phục vụ giáo viên và học sinh tìm và mượn sách tham khảo trong thư viên.
- Thực hiện bàn giao,  nhận bàn giao CSVC các phòng ban theo kế hoạch của hiệu trưởng.
- Giao công tác vệ sinh bãi rác cho lớp trực tuần 12A1, phân công 2 lớp 10A2 và 6A2 làm công tác dọn dẹp nhà vệ sinh.
          - Thực hiện các công việc khác khi được BGH giao.
- Trực tổ thứ 2,4,6.
4.5. Bảo vệ
- Đảm bảo ANTT kiểm soát người ra vào trường để liên hệ công việc, ghi cụ thể vào theo dõi.
- Kết hợp cùng tổ chức ĐTN thu và xử phạt những học sinh để xe không đúng nơi quy định. Quy định giờ giấc lấy xe và cho học sinh lấy xe khi có sự đồng ý của GVCN.
          - Kiểm tra và lập biên bản và xử phạt hành chính đối với những lớp không đóng cửa tắt điện sau giờ học.
- Hướng dẫn và chỉ đạo vệ sinh xử lý bãi rác của lớp trực tuần, hướng dẫn học sinh các lớp tổng dọn vệ sinh.
- Thường xuyên kiểm tra và duy trì và phân phối đảm bảo nước sinh hoạt sử dụng cho các khu nội trú, téc nước học sinh uống tại khu A nữ và trên tầng 2 lớp học.
- Thực hiện các công việc khác khi được giao, đảm bảo giờ giấc lao động.
- Thực hiện mở cửa phòng làm việc của BGH, phòng Hội đồng. Chuẩn bị nước, rửa ấm chén phòng BGH theo ca trực vào các buổi sáng.
          5. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
          5.1. Công tác văn phòng
          - Thường xuyên tiếp nhận toàn bộ CV của CĐN trong tháng 3 để triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả.
          - Xây dựng và triển khai kế hoạch tuần 26.
           5.2. Công tác tuyên Truyền -  Giáo dục pháp luật.
          - Hoàn thiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật tháng 03 năm 2021 thực hiện trong tuần 26 (dự kiến 10/03/2021)
          5.3. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ và các cuộc vận động.
          - Thường thăm hỏi, chăm lo đời sống cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, đặc biệt đ/c kế toán mới nhằm động viên tinh thần để đ/c yên tâm thực hiện CV được giao.
          - Cùng với Ban nữ công tổ chức các hoạt động hướng đế ngày 08/03/2021 (theo như  kế hoạch tổ chức 8/3/2021 đã lập)
          5.4. Công tác thi đua và các hoạt động phong trào.
          - Thực hiện kế hoạch thi đua của Ban nữ công hướng đến kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2021.
          - Thường xuyên tổ chức các HĐ TDTT và giao lưu bóng chuyền nam, nữ để rèn luyện sức khỏe.
          5.5. Công tác nữ Công
          -  Thực hiện thành công kế hoạch thi đua của Ban nữ công.
          - Hoàn thiện HS nữ công trước ngày 10/03/2021 trình đ/c Lứ kiểm tra.
          5.6. Công tác kiểm tra, thanh tra .
          - Đ/c Huyên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ UBKTCĐ và hồ sơ của BTrND như đã hướng dẫn hoàn thiện trước ngày 10/03/2021 trình đ/c Thân kiểm tra.
          - Tiếp tục kiểm tra và lấy mẫu thức ăn tại bếp ăn tập thể học sinh.
          - Giám sát việc thực hiện các quy chế cơ quan như quy chế văn hóa cơ quan, quy chế dân chủ, quy chế phối hợp.
          - Tham gia có hiệu quả vào công tác phòng chống CoVid 19 với nhà trường.
         5.7. Công tác đối ngoại
          - Phối hợp với BCM và ĐNT đẩy mạnh phong trào thi đua đợt 2. Tiếp tục kêu gọi các nguồn tài trợ cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ HS khó khăn.
          6. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
6.1. Công tác chuyên môn
          - Tiếp tục triển khai tốt kế hoạch tổ chức hoạt động chào xuân mới 2021 vào các buổi chiều thứ 3 và thứ 5 trong tuần để thu hút học sinh vui chơi và học tập tại trường.
          - Triển khai kế hoạch tổ chức “Hội trại” Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021).
          - Triển khai kế hoạch cuộc thi thiết kế Panô – Áp phíc.
          - Thực hiện công văn số 739-CV/ĐTN ngày 24/12/2020 của BCH Đoàn huyện Tủa Chùa về việc “Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19”. Đoàn trường tiếp tục đưa tin thời sự về tình hình COVID-19 để toàn thể Học sinh được biết và phòng ngừa. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của HT về xử lý CB,GV và HS vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
          - Triển khai tổ chức ký cam kết không vi phạm ATGT và đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy đến đến trường.
          -  Phân nhóm các đối tượng học sinh nghỉ học không phép tuần học 24 để xử lý vi phạm.
          - Tiếp tục cập nhật tổng hợp danh sách học sinh nghỉ học không phép tuần học 25 để xử lý vào tuần 26.
          - Phối hợp với các bộ phận khác trong công tác quản lý nề nếp học sinh.
          7.2. Công tác thi đua
          - Khắc phục hạn chế tuần học 24 không để tình trạng cờ đỏ vắng không có người thay thế kiểm tra.
          - Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định phòng dịch của học sinh và các tập thể lớp vào đầu giờ học các buổi sáng, buổi chiều, buổi tối.
          - Duy trì nề nếp theo dõi của đội cờ đỏ, có tổng hợp điển vào tối thứ 5 và công bố điểm xin ý kiến phản hồi GVCN vào sáng thứ 6 ngày 05/3/2021. Yêu cầu đội cờ đỏ tổng hợp điểm tại lớp mình đang học, không tập chung để đảm bảo công tác phòng dịch.
- Báo cáo kết quả thi đua tuần 25 đúng thời gian chậm nhất 15h00 thứ 6 ngày 05/3/2021. Trong báo cáo nêu rõ những tồn tại hạn chế các mặt theo dõi của cờ đỏ, cụ thể từng cá nhân, tập thể để có biện pháp xử lý, đôn đốc và nhắc nhở.
          7.3. Công tác vệ sinh, chăm sóc bồn hoa cây cảnh
          - Đ/c Hạng A Páo (Thứ 2,4, 6); Đ/c Hồ Tuyến (Thứ 3; 5; 7) làm tốt công tác đôn đốc các lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh khu vực chung theo sơ đồ đã phân công. Kiểm tra và đôn đốc các khu nội trú học sinh lên lớp đầu các buổi học sáng và chiều.
          - Các lớp có bồn hoa đang để đất trống cho học sinh lấy cây phù hợp  trồng vào chiều thứ 5 ngày 03/3/2021. Tổ chức cho HS rào lại và chăm sóc khoa học hơn. Đ/c Páo kiểm tra vào 17h30 cùng ngày có báo cáo cụ thể lớp nào làm, chưa làm.
           - Tuần 25 ban giao công tác trực tuần lớp 12A1. Lớp trực tuần làm tốt công tác vệ sinh ngoài cổng trường, khu nhà để xe của CBGV, đổ rác hàng ngày đúng chỗ và đốt trước khi bàn giao. Khi đi đổ rác mang theo quốc hoặc xẻng để vệ sinh khu vực đổ, không để rác vương vãi trên đường và khu vưc đổ. Vệ sinh khu vực đổ rác chung vào chiều thứ 3,5 ngày 02/3/2021 và 04/3/2021.
          - Đôn đốc các lớp trực tuần đổ xe rác vào các buổi chiều hàng ngày để khu vực đổ rác sạch sẽ và không để HS đi học muộn buổi sáng.
          6.4. Các công tác khác
- Duy trì trở lại lịch tập thể dục giữa giờ (Đ/c Thanh) nếu có chỉ đạo của BGH.
          - Thực hiện tốt nề nếp phát thanh buổi sáng (Đ/c Páo thực hiện thứ 2,4,5; Đ/c Tuyến thứ 3,5 ,7). Nội dung phát cần cập nhật tin tức mới nhất, đặc biệt nội dung đưa tin về tình hình dịch bệnh Covid 19.
- Các lớp tiếp tục nộp quỹ Đoàn, Đội đợt II năm học 2020-2021 về đ/c Phượng.
          7. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
7.1. Công tác quản lý sĩ số và nền nếp
- Tăng cường,tích cực theo dõi của đội tự quản trong thực hiện công việc được giao.
- Tích cựclấy sỹ số hs nội trú sau 22h00 ít nhất 2 lần/tuần, tổng hợp và báo cáo HT trong báo cáo giao ban hàng tuần.
- Tích cực nhắc nhở, đôn đốc kiểm tra học sinh về việc thực hiện nội quy.
- Tăng cường, tích cực phối hợp với GVCN và Ban quản buổi tối trong việc thực hiện nền nếp của hs nội trú.
7.2. Công tác lao động và vệ sinh
- Tổ chức tổng vệ sinh phòng ở, khu vực xung quanh nội trú, nhà vệ sinh vào tuần 1 của tháng 3 (4/3/2021).
- Tích cực giám sát, đôn đốc, nhắc nhở HS trực tuần theo phòng lấy nước và duy trì sạch sẽ nhà vệ sinh các khu đặc biệt là khu A.
- Đảm bảo nước cho hs nội trú, quan tâm đặc biệt đến HS khu C.
- Khuyến khích học sinh chơi thể thao vào các buổi chiều.
- Tích cực kiểm tra việc tắt điện, khóa phòng, dọn dẹp vệ sinh của các phòng, khu vực chung vào mỗi buổi sáng trước khi lên lớp có ghi chép đầy đủ để xử lí.
7.3. Công tác bảo quản CSVC nội trú
- Kiểm tra, thống kê số CSVC nội trú hỏng so với bàn giao đầu năm theo từng khu và báo cáo HT trước ngày 07/3/2021.
- Tích cực kiểm tra việc treo khóa của các lớp trước khi lên lớp.
- Sửa chữa những hỏng hóc nhỏ (nếu có).
          8. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG,VỆ SINH
-  Tổ chức cho HS lau dọn phòng học, phòng nội trú sát khuẩn phòng dịch toàn trường vào chiều ngày 04/3/2021.
- Có KH lao động tuần 25 sớm để triển khai đến GVCN và HS: Tập trung vào dọn vệ sinh, sửa lại ống nước, lạo vét rãnh, rọn khu đổ rác sau nhà cộng đồng...
          Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần 25, tháng 03 năm 2021. Yêu cầu các tổ trưởng, phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thể lên KH tuần theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
 
 
Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Trần Huy Hoàng
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 25 THÁNG 3 NĂM 2021
(Thực hiện từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021)
(Kèm theo KH số:     /KH-THCS&THPTTST, ngày 01/03/2021)
 
 
 
Thứ Hai, ngày 01 tháng 03 năm 2021
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Ba, ngày 02 tháng 03 năm 2021
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc CM - Họp chi bộ 15h30 tại văn phòng
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc CM - Họp chi bộ 15h30 tại văn phòng
Thứ Tư, ngày 03 tháng 03 năm 2021
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Họp cơ quan từ 14h00 tại văn phòng
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Họp cơ quan từ 14h00 tại văn phòng
Thứ Năm, ngày 04 tháng 03 năm 2021
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 03 năm 2021
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Bảy, ngày 06 tháng 03 năm 2021
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 07 tháng 03 năm 2021
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng               Nghỉ              
Chiều Nghỉ
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay185
  • Tháng hiện tại41,563
  • Tổng lượt truy cập2,406,061
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây