Nghị quyết chi bộ tháng 12/2022

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 05/12/2022, Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng tiến hành sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 12/2022, cuộc họp có 19/23 Đảng viên tham dự, Đảng viên vắng mặt: 03 đ/c, lí do: Lường Phượng (Thai sản), Chu Bàn, Lò Đoàn, Phạm Hương có phép.
Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Huy Hoàng – Bí thư chi bộ triển khai nội dung các văn bản, chỉ thị của cấp trên; Đánh giá công tác tháng 11/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2022 và một số nội dung khác.
Ban chi ủy – Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng sau khi nghe các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên và báo cáo đánh giá công tác tháng 11, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 12/2022 Chi bộ nhất trí triển khai ban hành Nghị quyết tới toàn chi bộ với những nội dung như sau:
Nghị quyết chi bộ tháng 12/2022
Nghị quyết chi bộ tháng 12/2022
HUYỆN ỦY TỦA CHÙA
CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
--------------------------------------------

 
*
Số 101 -NQ/CB
 
Tủa Chùa, ngày 05 tháng 12 năm 2022
 
NGHỊ QUYẾT
CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
THÁNG 12 NĂM 2022
 
       Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 05/12/2022, Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng tiến hành sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 12/2022, cuộc họp có 19/23 Đảng viên tham dự, Đảng viên vắng mặt: 03 đ/c, lí do:  Lường Phượng (Thai sản), Chu Bàn, Lò Đoàn, Phạm Hương có phép.
        Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Huy Hoàng – Bí thư chi bộ triển khai nội dung các văn bản, chỉ thị của cấp trên; Đánh giá công tác tháng 11/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12/2022 và một số nội dung khác.
        Ban chi ủy – Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng sau khi nghe các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên và báo cáo đánh giá công tác tháng 11, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 12/2022 Chi bộ nhất trí triển khai ban hành Nghị quyết tới toàn chi bộ với những nội dung như sau:
1. Cuộc họp đã quán triệt triển khai thực hiện nội dung một số Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Đảng bộ, văn bản của Sở GD&ĐT yêu cầu các Tổ chuyên môn, đoàn thể triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên những nội dung sau:
- Chương trình số 185-CTr/HU ngày 30/11/2022 Chương trình công tác Huyện ủy tháng 12-2022.
- Công văn số 918-CV/HU ngày 10/11/2022 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với  tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2022; Một số nội dung tại Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 15/11/2021 Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2022.
- Hướng dẫn số 48-HD/BTGHU Tuyên truyền đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản HCM
- Hướng dẫn số 49- HD/BTGHU Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris.
- Hướng dẫn số 50-HD/BTGHU Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc.
- Báo cáo số 54-BC/BTGHU kết quả hoạt động công tác Tuyên giáo năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Kế hoạch số 69-KH/HU Thực hiện kết luận số 36-KL-TW, ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước, đập, hồ chứa nước 2030, tầm nhìn đến 2045.
- KH số 70-KH/HU Triển khai thực hiện chỉ thị số 20-CT/TU nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước.
- Công văn số 88-CV/BTGHU Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quốc phòng.
- Công văn 89-CV/BTGHU Tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam.
- Báo cáo số 226-BC/HU  Thực trạng, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng ở xã Đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tủa Chùa.
- Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 v/v cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội.
- Quy định số 86-QĐ/TW ngày 28/10/2022 về nhiệm vụ của Đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.
2. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11/2022
2.1. Công tác tư tưởng chính trị
            - Chỉ đạo kịp thời công tác chuẩn bị hồ sơ kiểm điểm tập thể BCU và các đảng viên cuối năm 2022.
- Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành.
            - Một số đồng chí cán bộ, đảng viên rất tích cực và chủ động trong công tác chuyên môn và các HĐ phong trào chào mừng ngày 22/12 và xuân mới Quý Mão 2022.
            - Chỉ đạo BGH, đoàn thể, ban quản lý nội trú ... kịp thời nhắc nhở xử lí các hành vi, vi phạm của giáo viên và học sinh tăng cường chấn chỉnh nền nếp. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi GV,NV trong các công tác giáo dục.
            - Các GVCN đã tăng cường công tác quản lí, đôn đốc, nhắc nhở học sinh, duy trì tốt sĩ số lớp và các phong trào thi đua của học sinh.
            Hạn chế: Một số viên chức, đảng viên có tư tưởng chưa yên tâm công tác, làm việc thiếu hiệu quả. Một số đảng viên, giáo viên còn vi phạm quy chế chuyên môn. Việc lắm bắt tư tưởng, tâm lý, tình cảm của một số GVCN đối với học sinh lớp CN chưa kịp thời, tình trạng nghỉ học, bỏ học còn nhiều (có 18 HS bỏ học từ đầu năm và 12 HS bỏ trong tháng 11/2022).
2.2. Công tác chuyên môn
* Ưu điểm:   
            - Đã Sơ kết thi đua đợt 1 và phát động thi đua đợt 2 với nội dung: Thi GVCN cấp trường năm học 2022-2023;  Hoàn thành chấm và duyệt  sản phẩm  thi NCKHKT cấp trường, cấp tỉnh (Lựa chọn được 03 sản phẩm của đ/c Lò Hương; Kiêm và Sùng); Hoàn thiện Hội thi đổi mới PPDH lớp 6,7,10; khen thưởng và trao giải cho 03 đồng chí Thảo;Dương; Điện.
- Đã phối hợp tổ chức thi HSG cấp trường đối với lớp 12 và MTCT lớp 9 , lựa chọn được 4hs tham gia cấp Tỉnh;  Phối hợp tổ chức thi thử TN THPT lần 1; Duy trì và đảm bảo hoạt động dạy học, Ôn thi TN; phụ đạo;HSG; dạy nghề PT đúng kế hoạch, đúng tiến độ đặt ra; Bố trí chạy chương trình đảm bảo tiến độ HKI đối với nhóm Địa lí; Lịch sử; GDQP, không dạy dồn dạy ép đúng quy định.
- Duyệt kế hoạch và đóng dấu hồ sơ chủ nhiệm tháng 11, hồ sơ chuyên môn đúng thời gian; Đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong Cụm chuyên môn, Khối thi đua hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm ôn tập, ôn thi tốt nghiệp cho HS lớp 12 đợt 1 trình Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo.
- Công tác chủ nhiệm: đã chỉ đạo hiệu quả các cuộc thi chào mừng 20/11;Hoàn thành được một số khoản đóng góp như:  Đồng phục; bảo hiểm; thẻ HS; nước uống; vệ sinh ( đ/c Điện; Kiêm; Dương; Phương; Ư; Thủy; Sùng ).
-  Hoàn thành kế hoạch kiểm tra NB trường học tháng 11 với các ND: Kiểm tra thi giữa kỳ I;  Kiểm tra chức trách nhiệm vụ được giao của Tổ trưởng CM; Kiểm ra hồ sơ HS thi NCKHKT gửi Sở; Kiểm tra công tác vào điểm TX; giữa kỳ I của GV; Kiểm tra tiến độ chương trình tháng 11. Thực hiện 02 cuộc kiểm tra giáo án đột xuất trên lớp.Kết quả 100% GV có giáo án đầy đủ.
- Hoàn thành các nhiệm vụ khác: 1) Sơ kết đánh giá công tác quản lý HS buổi tối lần 1; 2) Hoàn thiện phổ cập năm 2022. Phục vụ công tác kiểm tra của Huyện và được công nhận duy trì đạt chuẩn phổ cập mức độ 3; 3) Thực hiện nhiệm vụ pháp chế tháng 11; tuyên truyền ngày PLVN 9/11 bằng bài viết trả lời câu hỏi trắc nghiệm; 4) Hoàn thiện các báo cáo về Sở và Phòng GD huyện đúng thời gian; 5) Tham gia các đợt bồi dường chuyên môn, hội nghị trực tuyến đầy đủ.
* Hạn chế:
(1) 16 GVCN chưa thực hiện đúng chỉ đạo của BGH ở các nội dung như: làm rèm che cửa lớp học; mua khăn trải bàn, lọ hoa; làm 04 chậu hoa trước cửa lớp; Treo ảnh bác; Mua đồng hồ treo ở cuối lớp…( điển hình: lớp 11A2, 10A3, 10A1, 9A1, 9A2, 8A1, 8A2, 7A1, 7A2 ...); (2) Chưa tổ chức được sinh hoạt nghiệp vụ, chuyên môn cho 6 GV tập sự và GVHD tập sự; (3) Công tác kiểm tra, khắc phục sau kiểm tra của công tác Văn thư, Thư viện của đ.c Ngà không hoàn thành theo biên bản bàn giao; (4) Công tác quản lý HS tự học buổi tối chưa hiệu quả; HS chưa có ý thức tự học (đặc biệt là HS khối 12).
            2.3. Công tác cơ sở vật chất
* Ưu điểm: Đã xây dựng kế hoạch kiểm kê và phân công nhiệm vụ kiểm kê CSVC. Chuẩn bị CSVC tiêm vacxin và phối hợp với y tế để tiêm phòng cho HS. Chuẩn bị tốt CSVC cho các HĐ ngoại khóa. Đã tiến hành kiểm tra CSVC các lớp học và lên phương án sửa chữa. Đã tổ chức được tổng vệ sinh nội trú, lớp học. Đã thay mới các pano bị hỏng ở sân khấu và nhà Hiệu bộ; Giám sát và phối hợp với tổ thợ xây hoàn thành việc tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường; Xây dựng công văn trình đội PCCC&CNCH công an tỉnh tổ chức phương án PCCC cơ sở.
* Hạn chế:  Việc kiểm tra và nhắc nhở bảo quản CSVC các khu vực đang còn chưa tốt, nhiều CSVC làm xong để lung tung, HS mang ghế ăn để nhiều nơi, ghế Hòa Phát còn để HS mang đi nhiều khu vực. Một số lớp và phòng nội trú học sinh vi phạm chưa bị xử lý nghiêm khắc.
2.4. Công tác Công đoàn
Ưu điểm: Triển khai đúng KH các hoạt động Công đoàn, báo cáo cấp trên đúng thời gian. Đã làm tốt công tác tổ chức tuyên truyền  và GD pháp luật đến cán bộ, giáo viên. Chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên và thăm hỏi kịp thời. Thực hiện giám sát các hoạt động đúng thẩm quyền.
Hạn chế:  Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Công đoàn phụ trách còn chưa ban hành kịp thời các văn bản và chỉ đạo thực hiện. Công tác triển khai các văn bản Công đoàn và các phong trào thi đua còn chưa hiệu quả.
2.5. Công tác Đoàn, Đội
            * Ưu điểm:
            - Đã thực hiện phát áo ấm cho gần 150 HS;  Hoàn thiện thu quỹ đoàn và quỹ phong trào của các chi đội, chi đoàn; Hoàn thành Hội thi “Thương lắm thầy cô ơi” và “tập san”; Ban hành quyết định chi trả giải thưởng cho các cuộc thi phần hội khai giảng, nữ sinh thanh lịch và thi đua nhất tháng 11/2022; Tổng hợp điểm bông hoa điểm tốt đợt 1 và trao giải cho HS đúng thời gian; Thực hiện khởi động đầu tuần 10,11,12 vui vẻ, bổ ích.
            - BCH thường xuyên chấn chỉnh nề nếp học sinh: đi học muộn, để xe không đúng nơi quy định, tóc nhuộm, tóc dài, quần xẻ gối, dép lê, không đeo khăn quàng.
            - BCH tổ chức các hoạt động thể dục giữa giờ, nhảy dân vũ, múa … tạo không khí thư giãn, thoải mái cho HS; BCH đã họp thống nhất 5 tiết mục diễn văn nghệ tại chợ đêm Tủa Chùa; Đăng tải 20 sáng kiến kinh nghiệm theo chỉ đạo của Huyện đoàn.
            * Hạn chế: Vẫn còn HS vi phạm các nền nếp của đoàn trường như: Để xe; đầu tóc, dép lê, đi muộn, đồng phục, đeo thẻ…
            2.6. Công tác nội trú
* Ưu điểm: Đa số các đ/c phụ trách khu nội trú thường xuyên kiểm tra sĩ số và việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú đảm bảo yêu cầu; Đa số HS thực hiện nghiêm túc việc không ra khỏi nội trú và đi ngủ đúng giờ theo yêu cầu của BQLNT.
* Hạn chế: Việc khóa cửa phòng trước khi lên lớp của học sinh: còn nhiều phòng chưa thực hiện nghiêm túc như: phòng 104, 105, 106, 111, 114, 116 khu C (khu C); phòng 114, 115 (khu A nữ), 112, 114 (khu B); Trong tháng 11/2022 còn 21 lượt học sinh trốn ra khỏi nội trú sau 22h30 đã gửi DS phối hợp GVCN để xử lý.
2.7. Công tác tài chính
* Ưu điểm: Ban giám hiệu đã triển khai kế hoạch kê khai tài chính đúng quy định. Đã triển khai công tác công khai bổ sung dự toán theo quy định. Đã kiểm tra quỹ tiền mặt hàng tháng. Thanh toán kịp thời các khoản lương và chế độ khác của GV và HS. Tiếp nhận gạo đúng quy định, cấp phát kịp thời cho HS.
* Hạn chế: Chưa giám sát chặt chẽ công tác thu, chi tài chính của các lớp chủ nhiệm. Công tác thu, nộp các khoản đóng góp của  một số GVCN chưa đúng quy định. Hồ sơ bếp ăn cần làm tốt công tác giám sát và kiểm tra xuất, nhập thực phẩm.
2.8. Công tác phát triển Đảng
Chi bộ hoàn thành xác minh lý lịch cho 03 đồng chí Điện, Chư, Cúc đề nghị Huyện ủy xem xét kết nạp đảng và hồ sơ chuyển đảng cho đ/c Kiêm. Hoàn thiện hồ sơ kiện toàn BCU gửi huyện ủy; Cử 03 lượt đảng viên tham gia bồi dưỡng công tác dân vận và công tác đảng; Ban chi ủy tiếp tục chỉ đạo Đoàn TN và Công đoàn theo dõi, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú để giới thiệu vào Đảng.
3. KẾ HOẠCH VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  THÁNG 12/2022
3.1. Công tác tư tưởng chính trị
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và tổ chức khoa học, sáng tạo  các phong trào thi đua đợt 2 chào mừng 22/12 và xuân mới Quý Mão 2023.
- Nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức nhà giáo và tinh thần trách nhiệm của mỗi GV, CBCNV trong các công tác giáo dục. Đặc biệt là tính nêu gương của các thầy cô giáo trong các hoạt động giáo dục.
- Nâng cao tính trách nhiệm, tính chủ động và đoàn kết cộng đồng trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, thiếu thốn do thiên tai, dịch bệnh và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn mang lại để làm tốt công việc được giao.
- Cán bộ, GV, đặc biệt là GVCN tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, nắm bắt tâm tư tình cảm của học sinh, đồng thời tăng cường tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp để học sinh sống có mục đích, có lí tưởng và ngăn HS bỏ học.
3.2.  Công tác Đảng
- Đảng viên đề cao ý thức NÊU GƯƠNG trong công việc và nhiệm vụ được giao, sống đoàn kết, có trách nhiệm với công việc, tiên phong, đi đầu trong các hoạt động. Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên kịp thời đến đảng viên. Hoàn thành báo cáo định kỳ, đột xuất đúng thời gian quy định.
- Từ 01/12 đến 05/12/2022 Đảng viên hoàn thiện hồ sơ tự kiểm điểm đảng viên và Ban chi ủy hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm của Ban chi ủy. Đảng viên hoàn thành báo cáo kiểm điểm trước ngày 05/12/2022 nộp đ/c Hoàng 01 Bản in để BCU kiểm duyệt trước kiểm điểm.
- Sinh hoạt chi bộ thường kỳ vào 13h30, ngày 05/12/2022.
            - Dự kiến 14h00’, ngày 14/12/2022 Kiểm điểm tập thể và đảng viên năm 2022 (Biên soạn giấy mời thường trực Huyện ủy Tủa Chùa).
            - Từ 19 đến 24/12/2022 Hoàn thiện hồ sơ sau kiểm điểm nộp BTC huyện TC.
            - Dự kiến 14h00 ngày 22/12/2022 Họp tổng kết chi bộ năm 2022 Ban hành giấy mời Huyện ủy Tủa Chùa và đ/c Phụ trách chi bộ trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng. Từ ngày 20 đến 24/12/2022 Hoàn thiện hồ sơ tổng kết chi bộ năm 2022.
            - Tích cực chỉ đạo Hội chữ thập đỏ, tổ CM quan tâm những HS có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ về vật chất và tinh thần, đặc biệt chuẩn bị cho dịp tết Nguyên đán 2022 (Đối với HS đã được giao đỡ đầu).
            - Chỉ đạo ban giám hiệu hoàn thành kê khai tài sản năm 2022 hoàn thành bản kê khai trước 11h00’, ngày 05/12/2022; Bàn giao 06 bản in có đủ chữ ký (01 UBKT, 01 BTC; 02 thanh tra Sở; 01 lưu trữ trường, 01 cá nhân lưu trữ) bàn giao và ký biên bản, sổ theo dõi kê khai tài sản năm 2022.
- Chi bộ tập trung chỉ đạo tốt các nhiệm vụ: Công tác kê khai và công khai tài sản 2022; Ôn và thi HSG cấp tỉnh, cuộc thi KHKT 2022, ôn thi tốt nghiệp THPT 2023; Công tác chuẩn bị tết dân tộc đầu tháng 1/2023; Ôn và thi chất lượng HKI. Chỉ đạo tốt Hội nghị tổng kết công tác đảng và kiểm điểm đảng viên. Chỉ đạo công tác tập luyện văn nghệ chợ đêm; BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; Chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, tác phong, giờ giấc làm việc của GV và HS. Chỉ đạo tốt Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Công tác chỉ đạo các phong trào thi đua đợt 2; Công tác thanh toán công nợ 2022; Chỉ đạo tốt công tác kiểm kê CSVC. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Công tác tài chính quyết toán và khóa sổ kế toán cuối năm 2022.
3.3. Công tác chuyên môn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát  ND phát động thi đua chào mừng ngày 22/12 và ngày 03/2 với ND: thi GVCN giỏi cấp trường lần 1; Hội thảo phụ đạo HS yếu, kém; kế hoạch hỗ trợ ôn thi TN 12.
- Tham mưu ban hành QĐ thành lập đoàn đưa HS thi HSG cấp tỉnh tại Huyện Tủa Chùa từ ngày 1,2/12/2022; Phân tích phổ điểm thi thử lần 1, tổ chức ôn thi TN THPT GĐ 2; Rà soát chương trình HKI; Phối hợp tổ chức thi cuối kỳ I tuần 16,17.
- Tiếp tục hướng dẫn, thẩm định 03 sản phẩm thi NCKHKT cấp tỉnh. Hoàn thành hồ sơ  gửi sở trước 20/12; Đánh giá công tác dạy bổ trợ kiến thức kết thúc HKI; Thực hiện bồi dưỡng TX modun 6,7,8 theo kế hoạch của Sở; Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học và TX của chuyên môn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác: 1) Tổ chức hội thảo Ôn thi TN THPT ; hội thảo phụ đạo học sinh yếu-kém; 2) Điều chỉnh công tác quản lý học sinh buổi tối ( nếu có); 3) Phục vụ công tác kiểm tra phổ cập năm 2022 cấp tỉnh; 4) Kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống VB QPPL; Báo cáo tổng kết gửi Sở; 5) Hoàn thiện bảng phân công công tác tính tăng giờ HKI; 6) Đánh giá xếp loại tháng 12; KH tháng 01/2023; 7) Báo cáo sơ kết HKI gửi về các phòng, ban được giao phụ trách; 8) Tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ, chuyên môn cho 6 GV mới và GVHD tập sự và Sinh hoạt chuyên môn toàn trường lần 2; 9) GVCN hoàn thành các nhiệm vụ trang trí lớp, các khoản đóng góp HKI.
3.4. Công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
- Tiếp tục hoàn thiện văn bản chỉ đạo công tác đánh giá trường chuẩn.
- Tham mưu BGH cử giáo viên đưa học sinh đi thi học sinh giỏi tại Tủa Chùa từ ngày 01 - 02/12/2022.
- Tổ chức chấm thi thử TN THPT lần 1 từ ngày 02/12/2022 - 06/12/2022 năm học 2022-2023 đối với 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh.
- Phối hợp với Ban chuyên môn duyệt đề kiểm tra cuối học kì I (sau 2 ngày so với hạn nộp trong hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra, đánh giá và lấy điểm, năm học 2022-2023).
- Tổ chức thi cuối học kỳ I từ ngày 19/12/2022 - 31/12/2022.
            3.5. Công tác cơ sở vật chất
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học, phòng công vụ và phòng ở nội trú.
- Tiếp tục giám sát và phối hợp với tổ thợ xây hoàn thành việc tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường.
- Phối hợp với đội PCCC&CNCH công an tỉnh tổ chức phương án PCCC cơ sở (dự kiến tổ chức vào ngày 16/12/2022).
- Kiểm kê CSVC cuối năm 2022 từ ngày 01/12/2022 – 17/12/2022.
- Lập biên bản đối với phòng ban, lớp học không tắt các thiết bị điện khi ra về.
            3.6. Công tác Đoàn thanh niên
            - Hoàn thiện chương trình đăng ký rèn luyện đoàn viên trên hệ thống quản lí đoàn viên;  Tiếp tục tiến hành chiến dịch tình nguyện mùa đông với chương trình “Áo ấm cho em”.
            - Thực hiện chương trình ngoại khóa “ phòng chống tảo hôn” “ Đi lao động làm thuê” lồng ghép trong các tiết khởi động đầu tuần, phối hợp với công an xã; Chỉ đạo hiệu quả chương trình khởi động đầu tuần trong tuần 13, 14; Ban hành kế hoạch thi viết thư cho chú bộ đội cụ hồ chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam 22/12/1944 – 22/12/2022.
            - Chuẩn bị điều kiện mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn dự kiến ngày 13/12/2022. Kết nạp đoàn viên mới vào ngày 22/12/2022.
            - Tổ chức dâng hương đài tưởng niệm xã dự kiến ngày 20/12/2022.
            - Xây dựng kế hoạch tổ chức tết dân tộc cho HS dự kiến ngày 5,6/01/2023.
            - Chấn chỉnh nề nếp học sinh: Tóc dài, đi học đúng giờ, đeo khuyên tai, đồng phục, trang phục học sinh, đeo thẻ học sinh, đi học muộn (lưu ý thời tiết rét dưới 15 độ không yêu cầu đánh giá và xếp loại đồng phục).
3.7. Công tác Công đoàn
Xây dựng kế hoạch tổ chức tết đoàn viên cho CB,VC,NLĐ; Kêu gọi quyên góp hỗ trợ VC, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán; Phối hợp chỉ đạo các phong trào thi đua giai đoạn 2, tổ chức giao lưu thể thao; Chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ kịp thời; Báo cáo công khai, minh bạch nguồn quỹ và kinh phí CĐ năm 2022 tại bảng tin; Nâng cao chất lượng, lập dự toán sát thực tiễn năm 2023.
3.8. Công tác quản lý nội trú
            Rà soát lại sĩ số HS ở trong nội trú và nghỉ, bỏ học, ra ngoài báo cáo số lượng các khu nội trú trước ngày 20/12/2022. Lựa chọn chủ đề tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho HS khu A nữ và khu C về tình trạng đi chơi đêm của HS nữ và chơi game của HS khối THCS. Kiểm tra thường xuyên vấn đề vệ sinh chung của lớp trực tuần nội trú và hoạt động cá nhân theo lịch đã phân công. Tiến hành tu sửa những hỏng hóc nhỏ của nội trú như bóng điện, ổ khóa chìa khóa, nhà vệ sinh. GV phụ trách các khu theo dõi, phối hợp với GVCN xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nội quy nội trú.
3.9. Công tác tài chính
Hoàn thiện hồ sơ thanh toán lương cho cán bộ, giáo viên đúng quy định. Hoàn thành các hóa đơn, hợp đồng tài chính 2022 để khóa sổ kế toán; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các khoản thu học kỳ I, triển khai thu đúng, đủ kịp thời để phát huy tốt nguồn quỹ phục vụ cho phát triển sự nghiệp. Làm tốt công tác huy động và xã hội hóa để sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường. Kiểm tra và báo cáo quỹ tiền mặt đúng thời gian quy định. Hoàn thành các chứng từ bếp ăn theo quy định. Làm tốt công tác công khai, minh bạch các khoản tài chính.
3.10. Công tác phát triển Đảng
Tổ chức chuyển đảng chính thức cho 01 đ/c và kết nạp đảng cho 03 đ/c (khi có QĐ). Tiếp tục cứ cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng công tác Đảng; theo dõi và giúp đỡ quần chúng ưu tú để cử đi học lớp đối tượng Đảng.
4. Chi bộ thảo luận và thống nhất một số nội dung
(1) Giao BCH Công đoàn tổ chức tết đoàn viên cho cán bộ, viên chức và NLĐ. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào xuân mới 2023. Phối hợp với Hội chữ thập đỏ ra lời kêu gọi hoặc trích quỹ để chuẩn bị các xuất quà tết cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết sắp tới.
(2) Giao BCH Đoàn trường chủ trì tổ chức tết dân tộc và ngày hội Bánh trưng xanh cho HS dự kiến vào ngày 04-06/01/2023. Công tác chuyên môn triển khai rõ 02 nội dung HĐ Đoàn và HĐ Đội. Tiếp tục kêu gọi ủng hộ áo ấm mùa đông cho học sinh. Phát động viết thư tri ân các chiến sĩ bộ đội biên phòng, hải đảo; Chi bộ giao BCH Đoàn trường mở lớp cảm tình Đoàn và kết nạp dịp 22/12/2022; Phối hợp với công an tổ chức HĐ ngoại khóa chống tảo hôn, đi lao động tự do khi chưa đủ tuổi …
(3) Giao đ/c Hoàng Thị Dung hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm đảng và tổng kết công tác Đảng và tổng kết công tác kiểm tra báo cáo Huyện ủy đúng thời gian.
(4) Chi bộ giao đồng chí Trần Huy Hoàng dự thảo phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2023 và chủ trì họp Ban chi ủy và cán bộ chủ chốt bàn thống nhất giao và phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2023.
(5) Chi bộ giao đ/c Nguyễn Thành Hưng – Trưởng Ban CSVC chỉ đạo công tác kiểm kê cơ sở vật chất cuối năm 2022 khoa học, hiệu quả, có báo cáo cụ thể chi tiết và giải pháp quản lý CSVC hiệu quả trong năm 2023.
Toàn thể chi ủy – chi bộ quyết tâm đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tháng 12/2022 và xây dựng chi bộ đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 
Nơi nhận:
- Chi bộ THCS&THPT Tả Sìn Thàng,
- Lưu Chi bộ.

 
T/M CHI BỘ
Bí thư
(Ký tên và đóng dấu )
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Trần Huy Hoàng


 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Chi bộ trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay188
  • Tháng hiện tại41,566
  • Tổng lượt truy cập2,406,064
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây