Kế hoạch tập luyện và tham gia Hội thi GĐTH năm học 2022-2023

Căn cứ hướng Quyết định số 944/QĐ-SGDĐT ngày 03/08/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc Ban hành Thể lệ Hội thi “ Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh phổ thông tỉnh Điện Biên lần thứ VI, năm 2022;
Căn cứ vào kế hoạch số 356/KH-THCS&THPTTST thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng;
Ban giám hiệu Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức tập luyện với những nội dung cụ thể như sau:
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS-THPT TẢ SÌN THÀNG
 ----------

Số: 408/KH-THCS&THPTTST
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------------

Tủa Chùa, ngày 12 tháng 9 năm 2022
KẾ HOẠCH
Tập luyện và tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” dành cho
học sinh phổ thông tỉnh Điện Biên lần thứ VI, năm 2022
-----------------------
          Căn cứ hướng Quyết định số 944/QĐ-SGDĐT ngày 03/08/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc Ban hành Thể lệ Hội thi “ Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh phổ thông tỉnh Điện Biên lần thứ VI, năm 2022;
          Căn cứ vào kế hoạch số 356/KH-THCS&THPTTST thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng;
          Ban giám hiệu Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức tập luyện với những nội dung cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
- Nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ trong nhà trường, phù hợp với lứa tuổi nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện. Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập tốt, lao động tốt trong thanh thiếu niên của nhà trường. Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội…chào mừng các ngày lễ lớn năm 2022;
- Thành tích, kết quả Hội thi là cơ sở để đánh giá, xếp loại, khen thưởng các tổ chức cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2022-2023; phát hiện tài năng để giới thiệu cho ngành thành lập đội tuyển học sinh tỉnh Điện Biên tham dự Hội thi “ Giai điệu tuổi hồng ” khu vực và toàn quốc lần thứ XII, năm 2022.
          2. Yêu cầu
- 100% các em học sinh toàn trường tích cực tham gia Hội thi;
- Phát động phong trào văn hóa, văn nghệ của học sinh nhà trường, khơi dậy niềm tự hào về vùng đất Điện Biên giàu truyền thống cách mạng;
- Kế hoạch tổ chức tập luyện được phát động, tổ chức đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
- Xác định tốt nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân. Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện phục vụ cho công tác tham gia Hội thi. Khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
II. THỜI GIAN TẬP LUYỆN VÀ THAM GIA HỘI THI
1. Kế hoạch tập luyện
1.1. Thời gian: Tập luyện bắt đầu từ ngày 15/9/2022 đến 08/10/2022 ( Các buổi chiều và tối trong tuần theo lịch của Đoàn trường).
1.2. Địa điểm: Tại sân trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng hoặc sân sau nhà công vụ giáo viên.
1.3. Thành phần:
a) Ban chỉ đạo:
- Đồng chí: Trần Huy Hoàng –  Hiệu trưởng, Trưởng ban
- Đồng chí: Hoàng Thị Dung – Phó Hiệu trưởng, Phó ban
- Đồng chí: Lò Minh Quảng – Phó Bí thư Đoàn trường, Phó ban
- Đồng chí: Lý Thu Thảo; Lò Mạnh trường; Hạng A Páo; Lường Thị Kiêm; Lò Thị Cúc; Trần Văn Tuấn, Lò Văn Nhiệm, Nguyễn Hữu Khai - Ủy viên.
b) Thành phần triệu tập
- 25 em học sinh của khối 6,7,10,11của nhà trường được triệu tập (Có danh sách kèm theo).
2. Hội thi cấp tỉnh
2.1. Thời gian: 2,5 ngày, Từ 14h ngày 12/10/2022 đến hết ngày 14/10/2022 (Khớp nhạc và chạy sân khấu ngày 10/9/2022).
2.2. Địa điểm: Tại thành phố Điện Biên Phủ.
2.3. Thành phần: Đoàn dự thi theo quyết định của Hiệu trưởng.
III. NỘI DUNG
1. Lựa chọn chủ đề, thể loại và số lượng tiết mục/thể loại
- Chủ đề tham gia “Xây dựng văn hóa học đường”
- Thể loại tham gia: Ca – Múa – Nhạc với số lượng mỗi thể loại như sau:
          + Ca: Đơn ca và tốp ca
          + Múa: Múa đôi và tốp múa
          + Nhạc: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc và hiện đại.
          2. Định hướng lựa chọn nội dung từng thể loại
- Ca : Các bài hát dự thi phải thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông. Học sinh hát các bài hát bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số thì phải có ít nhất một lần hát bằng tiếng Việt phổ thông (hoặc thuyết minh phần lời dịch ra tiếng Việt). Một thí sinh không tham gia quá một tiết mục đơn ca trong chương trình dự thi. Các bài hát được lựa chọn phải Ca ngợi quê hương, đất nước, thầy cô giáo, bạn bè; thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.
- Múa: Múa phải là các tiết mục múa độc lập, nhạc nền có phối khí chuyên nghiệp dành cho múa. Khuyến khích các tiết mục múa mang âm hưởng dân gian, dân tộc như hát múa đồng giao, mô phỏng các trò chơi, trò diễn dân gian…..phù hợp với lứa tuổi học sinh phổ thông. Trong một chương trình không quá một tiết mục múa cùng thể loại múa.
- Nhạc: Lựa chọn các nhạc cụ Sáo, Đàn, Trống cơm hoặc trống cái, Lục lạc, Thanh phách, Khèn môi, Bộ gõ để luyện tập.
* Lưu ý:
-  Các cá nhân, tổ chức được phân công tìm hiểu lựa chọn các tiết mục để luyện tập thì khuyến khích sử dụng các tác phẩm đã tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành giáo dục; các tác phẩm dân ca, dân nhạc, dân vũ của đồng bào dân tộc, các tác phẩm về công tác phòng chống Covid-19 ngành GDĐT.
IV. KINH PHÍ, CHẾ ĐỘ VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
1. Nhà trường thanh toán tiền công tác phí và các chế độ khác (nếu có) cho các đồng chí trong các đội tuyển tham gia hội thi theo quy định hiện hành.
2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia đội tuyển chính thức (theo Quyết định thành lập của Hiệu trưởng) được ưu tiên trong bình xét thi đua cuối năm và được xét khen thưởng theo Quy chế thi đua năm học 2022-2023.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Ban giám hiệu
          - Chỉ đạo thực hiện công tác tập luyện, giám sát quá trình tập luyện và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cá nhân được giao nhiệm vụ.
          - Tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình và giao nhiệm vụ cho giáo viên, học sinh trực tiếp tham gia Hội thi.
          + Họp lần 1: Ngày 13/9/2022
          + Họp lần 2: Ngày 15/9/2022
          ( Lưu ý: Chủ trì cuộc họp do đồng chí Hoàng Thị Dung phụ trách; Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. Ngoài 2 lần họp đã ấn định trên trong quá trình tập luyện nếu có việc đột xuất cần triệu tập thì Trưởng ban chỉ đạo sẽ thông báo sau )
- Tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và dự toán kinh phí chi cho các hoạt động tham gia hội thi cấp tỉnh.
2. Ban chấp hành Đoàn trường
- Xây dựng lịch tổ chức tập luyện, lựa chọn nội dung chương trình phù hợp với thể lệ của Hội thi đặt ra.
- Trực tiếp tổ chức hướng dẫn và thường trực trong các buổi tập luyện của đoàn tham gia Hội thi.
- Chăm lo đời sống, chuẩn bị CSVC cho các buổi tập, tuyên truyền mục đích của Hội thi đến các em học sinh.
- Hoàn thành hồ sơ dự thi của các thí sinh nộp về cho đồng chí Hoàng Thị Dung kiểm tra trước khi nộp về Sở trước ngày 02/10/2022.
3. Các đồng chí Ủy viên trong ban chỉ đạo
- Chủ động nghiên cứu Thể lệ Hội thi; tham mưu xây dựng chương trình phù hợp với chủ đề đã lựa chọn.
- Tích cực trong công tác tập luyện, sắp xếp công việc hài hòa hợp lý để không ảnh hưởng đến chất lượng của các buổi tập.
- Thực hiện tìm hiểu các bài dự thi theo sự phân công của Trưởng ban chỉ đạo cụ thể như sau:
+ Giao cho đồng chí Hạng A Páo: Trực tiếp tìm hiểu và hướng dẫn tập luyện thể loại Ca ( Song ca và tốp ca ).
+ Giao cho đồng chí Lý Thu Thảo; Lường Thị Kiêm; Lò Thị Cúc tìm hiểu và hướng dẫn tập luyện thể loại Múa ( Múa đôi và tốp múa ). Trực tiếp lựa chọn học sinh tập luyện sau khi đã thống nhất được chương trình và các tiết mục.
+ Giao cho đồng chí Hạng A Páo; Lò Mạnh Trường tìm hiểu và tập luyện thể loại Nhạc ( Hòa tấu nhạc cụ dân tộc và hiện đại ).
+ Giao cho đồng chí Trần Văn Tuấn; Lò Văn Nhiệm, Nguyễn Hữu Khai phụ trách phần hoạt cảnh của chương trình.
(Lưu ý: Chọn nhạc phải đúng quy định theo điều lệ Hội thi)
          - Thời gian tìm hiểu và trình bày ý tưởng từ ngày 12/9/2022 đến 16/9/2022.
- Trong quá trình tìm hiểu các tiết mục dự thi các cá nhân phải có sự thảo luận, trao đổi để đảm bảo sự kết cấu hài hoà giữa các tiết mục của toàn bộ chương trình, sáng tỏ chủ đề, thời gian giữa các tiết mục hợp lý.
4. Tổ văn phòng
- Phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo chuẩn bị tốt âm thanh, ánh sáng cho các buổi tập luyện và chạy chương trình.
- Hoàn thiện các hoạt cảnh của sân khấu đảm bảo thời gian và theo định hướng của Ban chỉ đạo.
- Giao kế toán dự toán kinh phí trình hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 30/9/2022.
5. Các tổ chức khác trong nhà trường
- Các đồng chí là GVCN các lớp có học sinh được triệu tập cho các em nghỉ các buổi lao động, các hoạt động giáo dục ngoại khóa, ôn tập, phụ đạo …  từ ngày 15/9/2022 đến kết thúc Hội thi cấp tỉnh, tổ chức cho học bù và bổ sung sau khi kết thúc hội thi.
- Các đồng chí là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn xem xét công việc tại tổ, ưu tiên về thời gian và công việc cho các tổ viên trực tiếp tham gia hướng dẫn tập luyện.
- Các GVBM lưu ý trong công tác kiểm tra bài cũ, kiểm tra thường xuyên đối với các em đang tham gia đội văn nghệ và tạo điều kiện bổ trợ lại kiến thức sau khi đã kết thúc hội thi.
- BCH Công đoàn và các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực chung tay trong công tác chuẩn bị, hỗ trợ và kêu gọi các nguồn xã hội hóa từ bên ngoài để cùng hỗ trợ học sinh đội văn nghệ và nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt thành tích cao trong Hội thi.
Trên đây là Kế hoạch Tập luyện và tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”dành cho học sinh phổ thông tỉnh Điện Biên lần thứ VI, năm 2022. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc trao đổi trực tiếp với các đồng chí trong Ban chỉ đạo để được để thống nhất giải quyết./.
 
Nơi nhận:     
- Chi bộ, BGH (để b/c và thực hiện);
- GVCN,TCM (để thực hiện);
- GVCN, HS (Thực hiện);
- Lưu: VT( 01b).

 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 (Đã ký)
 
 
Trần Huy Hoàng
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay171
  • Tháng hiện tại41,549
  • Tổng lượt truy cập2,406,047
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây