Kế hoạch công tácnhà trường tháng 11/2022

Căn cứ kế hoạch số: 356/KH-THCS&THPTTST ngày 18/08/2022 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của nhà trường; Căn cứ vào báo cáo tháng 10, dự thảo kế hoạch tháng 11/2022 của phó hiệu trưởng và các Ban, bộ phận, Đoàn thể, Tổ CM;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng báo cáo công tác tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2022 cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
 ---------------

Số: 523/KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------------

Tủa Chùa, ngày 09 tháng 11 năm 2022
 
 KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG THÁNG 11 NĂM 2022
Thực hiện từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022
 
          Căn cứ kế hoạch số: 356/KH-THCS&THPTTST ngày 18/08/2022 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của nhà trường; Căn cứ vào báo cáo tháng 10, dự thảo kế hoạch tháng 11/2022 của phó hiệu trưởng và các Ban, bộ phận, Đoàn thể, Tổ CM;
            Ban giám hiệu thống nhất xây dựng báo cáo công tác tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2022 cụ thể như sau:
PHẦN MỘT
ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CÔNG TÁC THÁNG 10/2022
1. CÔNG TÁC ĐẢNG
            - Đã họp và ban hành được nghị quyết chi bộ tháng 10. Ban chi ủy, đảng viên cơ bản hoàn thành kế hoạch các nhiệm vụ được giao và đề ra trong nghị quyết.
            - Ban chi ủy, chi bộ đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 10/2022: Chỉ đạo việc tập luyện, thi đấu môn bóng chuyền tại Điện Biên; Công tác tập luyện văn nghệ; Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Công tác chuyên môn: Dạy và học, thi GVDG; phổ cập; bồi dưỡng HSG; thi NCKH-KT; Tọa đàm ngày phụ nữ VN 20/10; tu sửa cơ sở vật chất; tài chính kế toán; Điều hành quản lý bếp ăn tập thể; cấp phát gạo cho HS chính sách; xét chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Hoạt động đoàn trường; kiểm tra nội bộ ...
          * Hạn chế: Một số đảng viên chưa có tính nêu gương trong thực thi công vụ, còn có biểu hiện làm việc thiếu hiệu quả. Việc triển khai nhiệm vụ của một số đảng viên còn chậm, tác phong và hiệu quả làm việc chưa cao. Chưa chấp hành đúng quy trình và QĐ kiểm tra của đảng: Đ/c Lứ, Hoàn (BCU sẽ xác minh và xử lý).
            2. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
2.1. Đã hoàn thành:
            a. Phát động phong trào thi đua, ban hành và duyệt các kế hoạch:
- Đã hoàn thiện nội dung thi đua GĐ1 cụ thể: Hoàn thành phần thi năng lực của Hội thi đổi mới PPDH lớp 6,7,10 với kết quả có 11/15 GV đạt yêu cầu. Tham gia Hội thi GĐTH cấp tỉnh đạt 2 giải C/5 tiết mục tham gia.
- Đã duyệt các KH: Hội thao GDQP-AN cấp trường và gửi danh sách về sở 06 học sinh tham gia Hội thao cấp Sở để lựa chọn tham gia cấp Toàn quốc. Duyệt SP NCKHKT cấp tổ có 09 sản phẩm tham gia cấp trường; Hoàn thiện kế hoạch ôn thi TN của 5 bài thi đúng thời gian.
b. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra theo kế hoạch:
*. Công tác dạy và học
- Đảm bảo thời lượng dạy học chính khóa đúng theo tiến độ, đảm bảo nền nếp ra vào lớp, soạn giảng. ( Trừ môn GDCD; Địa; Sử; GDQP do GV mới nhận công tác từ 15/10 nên tiến độ chương trình chưa đảm bảo ).
- Tổ chức công tác  dạy phụ đạo, ôn thi TN đối với 4 môn Toán, Văn, Anh Địa lí đúng tiến độ đặt ra.
- Công tác ôn thi HSG MTCT lớp 9,12 và văn hóa 12 được thực hiện đúng kế hoạch gồm 3 môn: Toán MTCT lớp 9; Địa 11 vượt cấp; Văn 12.
- Đảm bảo tiến độ chương trình nghề PT lớp 11. Tính hết tuần 8 số tiết thực hiện 32/105 tiết.
* Công tác kiểm tra nội bộ trường học đã tiến hành kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ lưu trữ đúng quy định gồm:
- Hoàn thiện công tác kiểm tra Văn thư lưu trữ; Thư viện; Thiết bị trường học đúng kế hoạch đề ra.
- Kiểm tra số tiết môn nghề PT; GDQP để điều chỉnh kịp tiến độ.
- Kiểm tra hồ sơ, học bạ lớp 6,10 bàn giao GVCN hoàn thiện thông tin và dán ảnh đóng dấu.
- Kiểm tra công tác lấy điểm TX lần 1 nhập phần mềm SMAS (Tính đến ngày 28/10 chưa có GV nào hoàn thiện nội dung này) ; GVBM in sổ điểm cá nhân trong phần mềm để sử dụng 100% GV đã hoàn thiện.
- Kiểm tra tiến độ chương trình tháng 10 thông báo đến GV để lên KH bố trí chạy trong tháng 11.
- Kiểm tra đột xuất giáo án trên lớp và kế hoạch sinh hoạt lớp chủ nhiệm. Đã lập biên bản ghi nhớ những GV thực hiện không nghiêm túc ND này.
* Sinh hoạt chuyên môn
-Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn trực tuyến do Sở tổ chức như: Tập huấn ma trận đề; phần mềm máy tính môn Toán; KH dạy học môn GDĐP và HĐTNHN; Tiếng anh……
- Tổ chức khai mạc và bốc thăm Hội thi đổi mới PPDH lớp 6,7,10.
- Giám sát thực hiện các ND của CM như: GD STEM, KHGD trải nghiệm sáng tạo lớp 6;7;10.
- Tổ chức trao đổi thảo luận xây dựng ma trận, bản đặc tả đề sau tập huấn.
- Hoàn thiện kế hoạch hướng dẫn tập sự cho 06 GV mới.
* Công tác chủ nhiệm
- Tuyên dương các đ/c GVCN đã tích cực và hoàn thiện các công việc của một GVCN tương đối tốt: Tòng Thị Điện; Sùng A Đông; Đỗ Thị Phương.
-Hoàn thiện hồ sơ xét chế độ 81 đúng thời gian quy định.
- Hoàn thiện nhiệm vụ được giao trong tháng như chậu hoa; ảnh Bác; đồng hồ: lớp 12A1,12A2 đã có chậu hoa nhưng không đảm bảo về hình thức.
- Lập và ký duyệt kế hoạch tháng 10 nghiêm túc đúng thời gian.
- Phối hợp tốt với Ban QLNT và Ban QLHS buổi tối để rèn ý thức kỷ luật cho học sinh như đ/c Điện; Kiêm; Páo; Hoàn; Đông; Tuyến; Dương; Phương; Ư; Sùng.
- Hoàn thiện các khoản đóng góp tháng 10 đúng thời gian quy định: Kiêm; Ngóng; Dương; Phương; Ư; Sùng.
- Đã họp xét kỷ luật học sinh đánh nhau tại lớp: đ/c Ư; Ly đã nộp hồ sơ xử lý về cho BGH đúng quy định.
- GVCN đã nhận sổ điểm và hoàn thiện thông tin hs năm học 22-23 đầy đủ.
- Đã chấn chỉnh được nền nếp của 2 lớp 9A1;2 tương đối tốt: đ/c Ngà; Ngóng.
- 16/16 lớp đã hoàn thiện bảng bông hoa điểm tốt đúng quy định.
* Công tác quản lý học sinh buổi tối
-Đã tổ chức sinh hoạt học tập nội quy quy chế tự học buổi tối, chấn chỉnh nền nếp tự học của học sinh.
-Thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, tổng hợp điểm gửi BCH Đoàn trường tổng hợp đúng thời gian quy định.
-Thực hiện xử phạt học sinh vi phạm nội quy hàng tuần thường xuyên, đúng kế hoạch. Tổng hợp số lỗi vi phạm gửi GVCN đánh giá hạnh kiểm tháng 10.
- Hoàn thiện hồ sơ thành lập đội tự quản buổi tối cho 16 học sinh.
* Công tác khác
-Hoàn thiện công tác phổ cập năm 2022. Dự kiến phục vụ đoàn kiểm tra của Huyện Tủa Chùa từ ngày 08-11/11 tại Tủa Chùa.
- Phối hợp tổ chức các buổi ngoại khóa về ATGT; PCCC và khám sức khỏe ban đầu cho học sinh.
- Phối hợp tổ chức thi giữa kỳ I đúng thời gian.
- Hoàn thiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.
- Hoàn thiện các báo cáo về phòng GDTrH; Thanh tra; Phòng GDTC đúng thời gian.
2.2. Chưa hoàn thành
1) Không hoàn thành 4 chậu hoa của lớp trong tháng 10 của 14 GVCN ( Trừ GVCN khối 12 đã thực hiện ).
2) Hoàn thiện bảng bông hoa điểm tốt còn chậm so với kế hoạch: 7A2,8A2,9A2.
3) Thực hiện các khoản đóng góp tháng 10 không đúng thời gian quy định: Điện; Hoàn; Páo; Đông; Thanh; Hiếu; Ngóng; Tuyến; Thảo ( Lứ ); Ly ( Quảng); Thủy.
4) Trong tháng 10 BCM lập 02 biên bản để ghi nhớ; nhắc nhở thực hiện nhiệm vụ của chuyên môn cụ thể: Biên bản thứ nhất nhắc nhở việc chuẩn bị ND sinh hoạt lớp của 9 GVCN: Điện; Kiêm; Hoàn; Đông; Thanh; Hiếu; Ngóng; Lứ; Ly; Ư; Thủy. Biên bản thứ hai xử lý đồng chí Lò Thanh Hoàn tự khai số phiếu phổ cập trong sổ điểm cái gây hậu quả làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc phổ cập của Xã.
            2.3. Công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
- Phối hợp với Ban chuyên môn duyệt ma trận đề kiểm tra giữa học kì I năm học 2022-2023.
- Các nhóm bộ môn đã hoàn thiện và nộp báo cáo kết quả tập huấn ma trận và bản đặc tả về chuyên môn nhà trường đúng thời gian.
- Phối hợp với Ban chuyên môn hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn ngữ văn.
- Tổ chức thi giữa HKI đối với những môn đã đến tiết kiểm tra (tuần 7, 8): giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi.
3. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
3.1. Ưu điểm:
- Đảo xong đầu bảng bị mờ ở trên các lớp học.
- Thay xong 04 dây cáp máy chiếu cho 4 lớp: 7A2, 9A2, 11A3, 10A3.
- Hỗ trợ Đoàn thanh niên chuẩn bị CSVC để tổ chức hội thi “Nữ sinh thanh lịch”.
- Hoàn thiện hệ thống các đường nước trong khuôn viên trường.
- Hoàn thiện hàng rào sau bếp ăn tập thể giáo viên.
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức thành công buổi Tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022).
- Đồng chí Lò Văn Nhiệm hoàn thành kiểm tra việc lập kế hoạch và sử dụng phòng học bộ môn Tin, Tiếng Anh, Hóa từ đầu năm đến ngày 15/10/2022.
3.2. Hạn chế: Một số công việc xử lý còn chậm tiến độ (Xử lý cáp máy chiếu; hàn cửa nội trú; báo cáo kiểm tra phòng học bộ môn, chăm sóc bồn hoa cây cảnh).
            4. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
  4.1. Thư viện
* Đã hoàn thành:
- Công tác tổ văn phòng: Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các thành viên trong tổ thực hiện công việc được giao, phân công nhiệm vụ cho tổ viên thực hiện công việc do Công đoàn tổ chức 20/10, ĐTN tổ chức nữ sinh thanh lịch. Họp tổ đánh giá kết quả thực hiện công việc tháng 10. Hướng dẫn nhân viên y tế tiếp cận công việc.
            - Công tác thư viện, thiết bị: Phục vụ gáo viên và học sinh tham gia đọc, mượn sách tại thư viện, chuẩn bị hồ sơ thư viện, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra nội bộ. Sắp xếp phân loại, lập danh mục sách giáo khoa, sách tham khảo để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như công tác quản lí. Hỗ trợ GV mượn thiết bị dạy học vào buối sáng thứ 2 hàng tuần.
            - Công tác lao động vệ sinh, CSVC: Tham mưu với trưởng ban để xây dựng và triển khai kế hoạch lao động vệ sinh trong tuần 2 và 4, Cùng các đồng chí trong Ban CSVC hoàn thiện bắn ma két các chương trình, làm hoạt cảnh cho Hội thi giai điệu tuổi hồng. chuẩn bị CSVC cho 20/10; nữ sinh thanh lịch.
- Công tác khác: In sao đề thi giữa học kỳ 1 theo Quyết định. Lập bảng thu quỹ Hội chữ thập đỏ năm học 2022-2023. Tham gia họp xét chế độ học bổng bán trú bán trú theo Nghị định 116. Đưa đoàn học sinh tham gia thi Giai điệu tuổi hồng tại ĐB. Thực hiện xuất, nhập thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng thứ 2,3,4,5, thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.Trực theo dõi nề nếp tổ các ngày : Thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần.
* Chưa hoàn thành: Việc sắp xếp phân loại sách trong thư viện còn chậm. Chưa phát huy trách nhiệm, vai trò của Tổ trưởng. Chưa giám sát chặt chẽ công việc của tổ hiệu quả làm việc của tổ rất thấp nếu không có sự chỉ đạo trực tiếp từ BGH.
4.2. Kế toán
* Kế toán đã hoàn thành các công việc được giao sau:
- Công tác tổ: Tham mưu với tổ trưởng về công tác quản lý tổ, phân công nhiệm vụ nhiệm vụ cho tổ viên. Theo dõi nề nếp và chấm công tổ.
- Công tác kế toán: Đã hoàn thiện các chứng từ lương, kinh phí Công đoàn, BHXH, BHYT tháng 10, chi chuyển lương cho CBGV đúng thời gian. Đã báo tăng hệ số BHXH đối với đồng chí giáo viên , nhân viên mới; báo giảm đối với đ/c Biên, Yến. Dự toán và rút tiền học sinh tham gia GĐTH, dự toán tiền tham gia giải bóng chuyền tại Điện Biên. Tham gia họp xét chế độ 81 và 116, đi duyệt hồ sơ chế độ học sinh tại Sở. Đã đối chiếu dự toán ngân sách trước 25/10. Dự toán ngân sách chi cho các hoạt động của nhà trường trong tháng 10. Đóng chứng từ năm học 2021-2022.
Đã Thực hiện các nội dung khác khi được BGH, tổ và các đoàn thể phân công, làm việc đúng giờ giấc quy định.
* KT chưa hoàn thiện và chưa làm tốt các công việc sau: Không
4.3. Văn thư- Thủ quỹ
* Đã hoàn thành các công việc
- Công tác thủ quỹ: Lập bảng thu các khoản đóng tiền điện, nước, quỹ VNN 2022 của CB, GV. Chi tạm ứng cho Hội thi GĐTH và giải bóng chuyền nam tại Điện Biên. Chuyển tiền ứng trước mua đồng phục của học sinh. Thu tiền đóng góp của học sinh ( Đồng phục: 12A2; Thẻ hs, BHBĐ: 11A1; Tiền VS,nước uống HK1: 11A3).
- Công tác văn thư: Tiếp nhận công văn đi, đến theo đúng quy định. Đóng dấu các văn bản của nhà trường, kiểm tra cẩn thận trước khi gửi đi. Chuyển các văn bản của nhà trường đến các tổ chuyên môn. In sao và lưu trữ văn bản theo đúng quy định, khoa học, dễ tìm kiếm. Quản lý con dấu của nhà trường đảm bảo đúng quy định. Cấp phát văn bằng, Giấy chứng nhận TN (tạm thời), chứng chỉ cho học sinh ra trường. nhập mới danh sách vào sổ đăng bộ khối 6 và 10. Chuẩn bị hồ sơ công tác văn thư, lưu trữ để kiểm tra nội bộ theo Quyết định của Hiệu trưởng.
             - Công tác khác: Lau dọn vệ sinh, chuẩn bị nước uống trong các buổi họp, Hội nghị cơ quan hàng tháng. Vệ sinh phòng kho, kiểm tra thiết bị văn phòng. In sao đề thi giữa kỳ các khối lớp. Tham gia Hội đồng xét chế độ 81 và 116 học sinh. Xuất thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng, Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.
* Chưa hoàn thành các công việc: Còn để tổ trưởng nhắc nhở trong việc dọn dẹp vệ sinh và quản lý CSVC trang thiết bị văn phòng.
4.4. Y tế
* Đã hoàn thành:
Tiếp nhận công tác y tế theo Quyết định của Sở Giáo dục. Hoàn thiện hồ sơ cá nhân. Thực hiện kiểm tra vật tư y tế và lập tờ trình đề nghị mua bổ sung để phục vụ cho năm học. Lập sổ khám sức khỏe ban đầu cho học sinh các khối lớp, hỗ trợ cán bộ y tế khám sức khỏe cho học sinh. Hỗ trợ công tác in sao đề thi giữa học kỳ 1. Thực hiện công tác kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ giao.
* Chưa hoàn thành: không
4.5. Bảo vệ
* Đã hoàn thành:
Thực hiện công tác trực tại phòng bảo vệ theo lịch trực, đảm bảo an ninh trật tự không để tình trạng mất an toàn trường học xảy ra. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và ngăn ngừa kịp thời học sinh gây mất đoàn kết trong và ngoài trường. Phối hợp cùng ĐTN xử lý học sinh để xe không đúng nơi quy định.
Thực hiện công tác bàn giao CSVC lớp học, phòng ở nội trú, bắn các pano khẩu hiệu, bảng biểu, làm hoạt cảnh cho Hội thi, kiểm tra các đường điện, lắp cáp máy chiếu... Hướng dẫn và nghiệm thu các lớp thực hiện công tác lao động theo kế hoạch của BLĐ. Đưa học sinh đi thi GĐTH và tham giải bóng chuyền ( Đ/c Khai ).
* Chưa hoàn thành: Công tác quản lý xe học sinh chưa đi vào nề nếp, vẫn còn một số học sinh để xe chưa đúng quy định. Công tác kiểm soát HS đội mũ bảo hiểm khi lái xe chưa thành nền nếp, phải tăng cường và chấn chỉnh.
            5. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
5.1. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
 BCH công đoàn đã phối hợp với BGH tuyên truyền giáo dục pháp luật của tháng 10 bằng hình thức đưa văn bản lên HSCV nhà trường.
5.2. Công tác Chăm lo đời sống, bảo vệ người lao động
- Công tác tập luyện thể thao các buổi chiều đã có nhiều chuyển biến, đa số CĐV đã tham gia.
- Tổ chức cho anh em nam công làm bữa cơm mời chị em nữ công liên hoan mừng ngày 20/10 vui vẻ, ấm áp.
- Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau: không có
            5.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Báo cáo các loại quỹ và công tác thu chi của Công đoàn đã được bàn giao từ đồng chí Biên và đ/c Thân cho toàn cơ quan biết, để cân đối thu chi cho năm học 2022-2023 (đ/c Điện đã hoàn thành).
- Đ/c Điện đẩy mạnh các hoạt động thể thao vào các buổi chiều cho chị em nữ công (báo cáo đ/c Lứ bảng chấm công trong tháng 10 cho đ/c Lứ ngày 31/10/2022).
- Phát động tuần lễ áo dài và phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ CBGV, NV và NLĐ để chào mừng 92 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022) đến toàn thể nữ công trong nhà trường từ ngày 13/10/2022 - 20/10/2022.
- Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn tổ chức thành công Tọa đàm 92 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022).
- Đ/c Điện chi tiền giải thưởng trò chơi và mua bánh kẹo, nước uống phục vụ Tọa đàm 92 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022), (chi 1.800.000đ).
- Đ/c Điện chi 500.000đ hỗ trợ đoàn CBGV đưa học sinh đi thi Giai điệu tuổi hồng của ngành lần VI, năm 2022.
- Đ/c Điện chi 1.920.000đ để hỗ trợ đội bóng chuyền nhà trường mua quần áo thi đấu.
- Đ/c Điện chi 300.000đ để tổ chức giao lưu bóng đá nữ ngày 19/10/2022.
- Đ/c Điện chi 200.000đ để làm quà chia tay đ/c Biên chuyển công tác.
- Đ/c Điện chi 200.000đ để thăm bố đồng chí Trường bị ốm.
- Đội bóng đá nữ của nhà trường đã giành giải nhì trong buổi giao lưu bóng đá với trường Mầm non Tả Sìn Thàng và trường PTDTBT Tiểu học Tả Sìn Thàng vào chiều ngày 19/10/2022.
5.4. Công tác chuyên môn công đoàn
- Hoàn thiện các loại hồ sơ lưu trữ của Công đoàn (Hồ sơ Hội nghị VC&NLĐ, hồ sơ ban TTrND, hồ sơ kiện toàn BCH Công đoàn).
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua của Công đoàn nhà trường gửi công đoàn ngành giáo dục Điện Biên (Đ/c Sùng A Lứ hoàn thiện gửi Công đoàn ngành ngày 13/10/2022).
  - Đã cập nhập bổ sung giáo viên mới vào phần mềm quản lý Công đoàn viên và cho viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn trường.
- Báo cáo thông kế số lượng người lao động của nhà trường về LĐLĐ ngày 9/10/2022 theo CV số 48/LĐLĐ ngày 27/9/2022.
- Chỉ đạo ban nữ công xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày PNVN 20/10.
- BCH Công đoàn thu các loại Quyết định phục vụ xét nâng lương đợt 2 năm 2022 của CBGV, NV nộp kế toán tổng hợp gửi Sở GD ngày 12/10/2022.
- Tổ chức họp xét CBGV có hoàn cảnh khó khăn về nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà ở, nhà công vụ cho CBGV năm 2022 theo văn bản số 147/CĐN ngày 19/9/2022: không có CĐV đủ điều kiện.
- Hoàn thiện báo cáo ngày pháp luật Việt Nam (đ/c Lứ hoàn thiện ngày 29/10/2022).
  - Đã chỉ đạo Ban nữ công viết bài về các hoạt động chào mừng 20/10 gửi Zalo chung của CĐN.
   - Đ/c Nhiệm hoàn thiện dự toán thu, chi công đoàn năm 2023 gửi LĐLĐ huyện Tủa Chùa ngày 29/10.
   - Đã phối hợp với BGH tổ chức cho cán bộ GV đi tham gia Hội thao truyền thống ngành GD năm 2022.
    - Chỉ đạo ban nữ công và công đoàn viên chuẩn bị nội dung khởi động đầu tuần học 6, 7, 8.
    - Tổ chức cho cán bộ GV tập luyện TDTT (môn bóng chuyền) để tham gia Hội thao truyền thống ngành GD năm 2022.
- Thực hiện chấm công tập luyện TDTT vào chiều thứ 2, 4 hàng tuần, để có đánh giá về việc tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường (Đ/c Nhiệm thực hiện): công đoàn viên tham gia tương đối đầy đủ.
5.5. Công tác giám sát của Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của cán bộ giáo viên và người lao động trong đơn vị: đảm bảo
- Giám sát việc thực hiện quy trình xét nâng lương đợt 2 năm 2022: đảm bảo
- Giám sát thực hiện tổ chức thi giữa học kì I năm học 2022-2023: đảm bảo
- Giám sát thi đổi mới PPDH lớp 6, 7, 10 cấp trường: đảm bảo
- Khiếu nại, khiếu kiện trong nhà trường: không có
            6. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
            6.1. Công tác chuyên môn
            - Đã ban hành dự toán thu, dự toán chi năm học 2022 – 2023, quy chế thi đua khen thưởng, “bông hoa điểm tốt”.
            - Đã hoàn thành hồ sơ đại hội gửi huyện đoàn và đã có chuẩn y BCH của huyện đoàn bắt đầu từ 30/09/2022.
            - Tuần 04 Đ.c Lò Mạnh Trường đã hướng dẫn Lớp 11A3 tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 có tổng số 25 học sinh đã tham gia.
            - Đã triển khai phong trào “Bông hoa điểm tốt” đúng thời gian.
- Đã tiến hành phát động phong trào “Áo ấm tặng bạn”, chiến dịch tình nguyện mùa đông.
            - Đoàn trường đã phối hợp với nhà trường và cảnh sát giao thông thực hiện ngoại khóa tuyên truyền luật an toàn giao thông vào tiết 5 thứ 2 ngày 03/10/2022.
            - Đã hoàn thành hồ sơ thi giai điệu tuổi hồng.
            - Đã ban hành kế hoạch thi “Nữ Sinh Thanh lịch”.
            - Đã phối hợp với thư viện thực hiện phát động phong trào “ Mỗi ngày một trang sách hay lan tỏa và chia sẻ” vào tiết chào cờ.
            - Đã ban hành và phát động phong trào “học sinh ba tốt”.
- Đã thực hiện tổ chức nữ sinh thanh lịch vào 18h45 ngày 19/10/2022.
            - Đã thực hiện phát áo ấm cho gần 150 học sinh các lớp các theo danh sách GVCN đăng kí ngày 25/10/2022.
- Đã hoàn thiện tổng hợp quỹ đoàn và quỹ phong trào của các chi đội, chi đoàn ngày 29/10/2022.
- Đã đóng vỏ lon trong công trình đoàn thanh niên 200đ vào bao ngày 26/10/2022.
            - Đã ban hành dự thảo kế hoạch thi “Thương lắm thầy cô ơi” và “tập san” Đ.c Lò Minh Quảng hoàn thành trước 26/10/2022.
6.2. Công tác thi đua
            * Ưu điểm
            - Đoàn trường tuyên dương các tập thể đã có nhiều cố gắng, đạt nhiều tiết học tốt, điểm tốt như: 6A1, 8A1, 10A1, 11A1.
- Tuyên dươngnhiều tập thể có số lượt nghỉ không phép ít: 6A1, 10A1, 10A2, 11A1.
            * Hạn chế
            - Vệ sinh khu vực chung muộn: 11A2, 12A2.
- Tình trạng nghỉ không phép nhiều ở lớp như: 6A2, 7A1, 8A2, 9A1, 9A2, 10A3, 11A2, 12A1, 12A2;
- Tình trạng đi dép lê nhiều vẫn còn ở một số lớp: 8A2-7 lượt, 9A1- 11lượt, 9A2- 16 lượt.
            - Để xe không đúng quy định: 10A2, 10A3, 11A1, 11A2, 11A2, 12A2.
- Tình trạng đi học muộn còn diễn ra nhiều ở một số lớp như : 6A2- 18 lượt, 7A1- 12 lượt, 8A2- 15 lượt, 10A1- 10 lượt.
- Tình trạng học sinh đánh nhau: 11A2, 12A1
            - Đối với công tác theo dõi của Cờ đỏ đã chỉ rõ tên học sinh vi phạm vào sổ theo dõi, giúp GVCN dễ trong khâu xử lý học sinh vi phạm. Trong báo cáo theo dõi thi đua đã cụ thể được các nội dung, nguyên nhân dẫn đến các tập thể lớp có điểm thấp.
            - Thống kê chất lượng học tập các tiết học buổi sáng, chiều tháng 10/2022.
Lớp Đánh giá giờ học Ghi chú
Tốt Khá TB/Yếu
6A1 91 10 3  
6A2 57 37 10  
7A1 65 25 9  
7A2 71 22 16  
8A1 89 16 2  
8A2 48 29 6  
9A1 55 18 23  
9A2 43 27 17  
10A1 84 22 3  
10A2 69 27 4  
10A3 52 29 9  
11A1 114 9 6  
11A2 35 52 30  
11A3 73 30 18  
12A1 57 35 18  
12A2 70 34 14  
Tổng 1073 422 188  
 
- Thống kê số lượt nghỉ có phép trong các buổi học sáng và chiều.
Lớp Giáo viên CN Số lượt nghỉ có phép   Ghi chú
4 5 6 7 Tổng  
6A1 Tòng Thị Điện 7 12 3 7 29  
6A2 Lường Thị Kiêm 18 11 5 6 40  
7A1 Lò Thanh Hoàn 6 5 6 12 29  
7A2 Hạng A Páo 26 9 6 12 53  
8A1 Sùng A Đông 4 7 6 3 20  
8A2 Cà Văn Thanh 4 3 5 3 15  
9A1 Giàng A Ngóng 15 14 6 8 43  
9A2 Phạm Hoàng Hiếu 9 4 8 4 25  
10A1 Hồ Văn Tuyến 15 10 10 6 41  
10A2 Đ ào Thị Thùy Dương 20 14 8 5 47  
10A3 Lý Thu Thảo 17 9 10 2 38  
11A1 Đỗ Thị Phương 4 4 8 5 21  
11A2 Lò Minh Quảng 10 12 11 11 44  
11A3 Giàng A Ư 10 10 4 5 29  
12A1 Hà Văn Thủy 2 9 11 17 39  
12A2 Thào A Sùng 7 7 8 6 28  
Tỉ lệ chuyên cần của các lớp trong tháng 10/2022
Lớp Giáo viên chủ nhiệm Số lượt nghỉ không phép   Sĩ số
Học sinh
Tỉ lệ chuyên cần(%) Ghi chú
4 5 6 7 Tổng      
6A1 Tòng Thị Điện 0 0 1 0 1 49 99.9  
6A2 Lường Thị Kiêm 2 3 3 4 12 50 99.0  
7A1 Lò Thanh Hoàn 5 4 0 3 12 41 98.8  
7A2 Hạng A Páo 6 2 0 0 8 43 99.2  
8A1 Sùng A Đông 3 0 3 0 6 34 99.3  
8A2 Cà Văn Thanh 4 7 9 7 27 33 96.6  
9A1 Giàng A Ngóng 12 0 0 3 15 39 98.4  
9A2 Phạm Hoàng Hiếu 7 4 1 4 16 37 98.2  
10A1 Hồ Văn Tuyến 2 1 0 0 3 40 99.7  
10A2 Đ ào Thị Thùy Dương 0 1 2 0 3 39 99.7  
10A3 Sùng A Lứ 1 1 4 4 10 42 99.0  
11A1 Đỗ Thị Phương 0 0 0 0 0 37 100  
11A2 Tống Mý Ly 5 5 7 15 32 41 96.7  
11A3 Giàng A Ư 1 0 2 3 6 39 99.4  
12A1 Hà Văn Thủy 2 0 6 7 15 39 98.4  
12A2 Thào A Sùng 0 4 5 4 13 32 98.3  
- Điểm thi đua tháng 10/2022.
LỚP Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tháng
10/2022
Thứ hạng Ghi chú  
  KHỐI THCS  
6A1 1421 1205 1381 1399 5406 Nhất    
6A2 1203 1158 1000 1003 4364 5    
7A1 1159 1017 1315 913 4404 4    
7A2 1058 1268 1253 1221 4800 Nhì    
8A1 1025 1193 1318 1228 4764 Ba    
8A2 1146 1042 1001 982 4171 6    
9A1 945 996 740 900 3581 7    
9A2 428 848 1002 1110 3388 8    
  KHỐI THPT     Khối THPT
10A1 1157 1296 1187 1348 4988 Nhì    
10A2 1306 1184 1079 1022 4591 Ba    
10A3 1179 1214 716 961 4070 5    
11A1 1494 1243 1241 1371 5349 Nhất    
11A2 1153 738 884 803 3578 8    
11A3 1288 1029 684 906 3907 7    
12A1 1183 1096 674 1088 4041 6    
12A2 1246 1158 1024 1103 4531 4    
3. Các công tác khác
            - Nhìn chung các lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh khu vực chung theo sơ đồ đã phân công. Bên cạnh đó còn một số lớp vệ sinh muộn như:  11A2, 12A2.
             - Công tác trực tuần, trong tháng 10 có 04 tập thể lớp làm công tác trực tuần 11A1, 10A3, 10A2, 10A1 đã làm tốt nhiệm vụ lớp trực tuần. Đặc biệt tuyên dương  lớp 11A1, 10A2, 10A1 GVCN đã rất tích cực trong công tác trực tuần.
            - Các thành viên trong BCH thực hiện tốt nề nếp phát thanh buổi sáng đúng giờ. Tuy nhiên đ.c páo tuần 04 tiến hành phát thanh muộn.Nội dung phát có cập nhật tin tức mới nhất, linh hoạt trong thể loại và nội dung hấp dẫn người nghe, thực hiện đúng giờ từ 6h00 đến 6h20 hàng ngày trong tuần.
            - Tổ chức thành công cuộc thi “ nữ sinh thanh lịch” vào tối 19/10/2022 chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/11/2022.
            - Phát huy được đội văn nghệ xung kích của Đoàn trường tham gia biểu diễn tối 19/10/2022.
            7. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
7.1. Ưu điểm
- Kiểm tra sĩ số và việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú: đa số giáo viên phụ trách các khu nội trú thực hiện tốt.
- Đa số HS thực hiện nghiêm túc việc không ra khỏi nội trú và đi ngủ đúng giờ theo yêu cầu của BQLNT.
- Công tác lấy sĩ số đột xuất của giáo viên phụ trách các khu sau 22h30: đảm bảo.
7.2. Hạn chế
+ Việc khóa cửa phòng trước khi lên lớp của học sinh: còn nhiều phòng chưa thực hiện nghiêm túc như: phòng 116 (khu C); 104, 107, 115 (khu B); phòng 110 (khu A nữ), 110 (khu B).
+ Trong tháng Ban QLNT đã lập biên bản và lưu giữ 11 điện thoại của 11 học sinh chơi game ở phòng nội trú: khu C (2 điện thoại), khu A nam (2 điện thoại), khu B (7 điện thoại).
+ Trong tháng có 27 lượt học sinh trốn ra khỏi nội trú sau 22h30 (ảnh chụp của giáo viên phụ trách các khu nội trú gửi sau khi lấy sĩ số đột xuất). Ban QLNT đã yêu cầu GVCN các lớp theo dõi làm căn cứ xét hạnh kiểm tháng 10, giáo viên phụ trách các khu tiến hành phạt dọn nhà vệ sinh đối với những học sinh trên.
            8. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG,VỆ SINH
8.1. Ưu điểm:
- Việc vệ sinh lớp học, khuôn viên trường: đa số các lớp thực hiện tốt.
- Đa số các lớp hoàn thành nhiệm vụ lao động trong tuần theo kế hoạch số 05, 06 của BLĐ.
- Các lớp trực tuần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu gom và đốt rác tại lò đốt rác.
8.2. Hạn chế:
+ Các lớp: 10A1, 10A3 chưa hoàn thành lao động theo kế hoạch do nhà trường chưa mua vật liệu và học sinh tham gia thi giữa học kì I.
 
PHẦN HAI
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2022
 
            1. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ
            - Tổ chức giáo dục học sinh truyền thống TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO bằng việc làm, thái độ và các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả của lớp. Hướng dẫn HS làm thiệp chúc mừng, viết bài trên face, zalo gửi những hình ảnh, chia sẻ bài viết, tri ân thầy cô nhân dịp 20/11.
- Chấn chỉnh lề lối, đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Không vi phạm pháp luật, nền nếp cơ quan xứng đáng là TẤM GƯƠNG SÁNG để HS noi theo trong cuộc sống và trong công việc.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua.
            - Chấn chỉnh trách nhiệm của mỗi GVCN tăng cường công tác quản lý; giáo dục học sinh, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, giảm thiểu tình trạng HS bỏ học, nghỉ học.
            - Ổn định và thực hiện nghiêm nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường. Đối với CB,GV,NV phải nghiêm túc chấp hành Quy định của ngành, nhà trường (mô phạm trong công tác giáo dục), đầu tóc gọn gàng, trang phục đúng quy định (thể hiện tính nêu gương cho học sinh). Nghiêm túc thực hiện việc đeo thẻ viên chức trong giờ hành chính.
            - Cán bộ, giáo viên, đặc biệt là GVCN và Đoàn TN làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về công tác hôn nhân sớm (tảo hôn), quan hệ nam nữ không lành mạnh của HS, tuyên truyền giáo dục luật giao thông trong các tiết sinh hoạt, đầu giờ lên lớp.
            2. CÔNG TÁC ĐẢNG
            - Tổ chức họp Ban chi ủy mở rộng 14h00 ngày 10/11/2022 và thống nhất ban hành Nghị quyết chi bộ.
            - Hoàn thiện hồ sơ trình BTC Huyện ủy chuyển đảng chính thức cho đ/c Kiêm; Kết nạp đảng viên mới cho 03 đ/c Điện, Cúc, Chư.
            - Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác đảng theo Chương trình số 05-CTr/CBTHCS&THPTTST ngày 14/01/2022 (Đ/c Dung phụ trách).
- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết đến đảng viên, cán bộ, viên chức và NLĐ.
- Chi bộ giao các Tổ chuyên môn, BCH Đoàn trường và Công đoàn phụ trách chương trình văn nghệ chuẩn bị cho chợ đêm ngày 17/12/2022 (BCH Công đoàn chủ trì cùng 04 tổ CM tập luyện 06 tiết mục của giáo viên; Đoàn TN chủ trì tập luyện 05 tiết mục đối với HS). Tổ chức tập luyện từ sau 20/11/2022 đến 15/12/2022.
            - Chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 11/2022: BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; Chấn chỉnh việc tổ chức làm việc hành chính tại cơ quan, hạn chế mang việc về nhà làm; Chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, tác phong, giờ giấc làm việc của GV và HS. Chỉ đạo việc tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho đêm diễn T12/2022 tại chợ đêm; Công tác tổ chức các Hội thi văn nghệ, tập san của Đoàn TN; Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho CB,VC,NLĐ và HS; Công tác chuyên môn: Dạy và học, tổ chức thi đổi mới PPDH; công tác hoàn thiện hồ sơ phổ cập; Công tác bồi dưỡng HSG và thi HSG cấp trường; Công tác thi NCKH-KT; Lễ KN 40 năm ngày Nhà giáo VN 20/11; Công tác sơ kết thi đua đợt 1 và phát động thi đua đợt 2; Công tác tập huấn, bồi dưỡng CM theo Chương trình GDPT 2018; Công tác tài chính kế toán; Công tác điều hành quản lý bếp ăn tập thể; Công tác chi trả tiền chế độ cho HS chính sách; Công tác tu sửa cơ sở vật chất và rà soát thiết bị và SD thiết bị dạy học, phòng học bộ môn.
            3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Các nhiệm vụ trọng tâm
            * Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát  ND phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Hoàn thành Hội thi đổi mới PPDH lớp 6,7,10 trước 17/11/2022.
- Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2 từ 21/11 đến 09/01/2023 với các ND: thi GVCN giỏi cấp trường.
3.2. Duyệt các ND: Danh sách tham gia thi GVCN giỏi cấp trường; Sản phẩm và học sinh thi NCKHKT cấp trường, cấp tỉnh;
3.3. Xây dựng các KH: Kế hoạch tổ chức hội thảo phụ đạo HS yếu kém; ôn thi TN THPT năm 2023.
3.4. Tổ chức thực hiện từng nội dung cụ thể:
- Triển khai KH chuyên môn tháng 11.
- Hoàn thiện Hội thi đổi mới PPDH lớp 6,7,10; Ban hành QĐ khen thưởng nhân dịp KN 40 năm ngày 20/11.
- Phối hợp thi HSG cấp trường đối với lớp 12 và MTCT lớp 9 ( Hoàn thành trước 15/11/2022 ).
-  Phối hợp thi thử TN THPT lần 1 đối với môn 3 môn Toán; Văn; Anh ( Hoàn thành trước 30/11/2022 ).
- Duy trì hoạt động dạy học, Ôn thi TN; phụ đạo;HSG; tổ chức bài học STEM ( nếu có )…. Đảm bảo chương trình, tiến độ ôn thi HSG đối với môn GDCD và Lịch sử.
- Bố trí chạy chương trình đảm bảo tiến độ HKI đối với nhóm Địa lí; Lịch sử; GDQP.
-  Thẩm định SP NCKHKT cấp trường ( chọn 03 SP thi cấp tỉnh ).
- Duyệt kế hoạch; đóng dấu hồ sơ chủ nhiệm tháng 11 (Hoàn thiện trước 10/11/2022).
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong Cụm chuyên môn, Khối thi đua hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm ôn tập, ôn thi tốt nghiệp cho HS lớp 12 đợt 1 (dự kiến tổ chức đầu tháng 12/2022).
- Công tác chủ nhiệm: Chỉ đạo hiệu quả các cuộc thi chào mừng 20/11; Hoàn thành 04 chậu cây tại cửa lớp; Trang bị đầy đủ lọ hoa, khăn chải bàn; Hoàn thành rèm che cửa lớp để sử dụng máy chiếu. (Các lớp tự thống nhất mẫu chậu hoa và rèm che cửa đặt giống nhau không làm theo kiểu tự phát hoặc tận dụng). Hoàn thành các khoản: Đồng phục; bảo hiểm; thẻ HS; mua SGK đối với HS không có chế độ hỗ trợ chi phí học tập trong tháng 11/2022.
3.5. Công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
- Tiếp tục hoàn thiện văn bản chỉ đạo công tác đánh giá trường chuẩn.
- Tiếp tục tổ chức coi, chấm bài kiểm tra giữa học kì I (tuần 9).
- Tổ chức coi, chấm thi học sinh giỏi cấp trường lần 1 từ ngày 07/11/2022 - 13/11/2022 năm học 2022-2023.
- Phối hợp với Ban chuyên môn duyệt ma trận đề và đề kiểm tra cuối học kì I (sau 2 ngày so với hạn nộp trong hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra, đánh giá và lấy điểm, năm học 2022-2023).
- Tổ chức coi, chấm thi thử TN THPT (lần 1) từ ngày 21/11/2022 - 27/11/2022.
3.6. Kiểm tra NB trường học theo kế hoạch KTNB trường học cụ thể :
- Kiểm tra thi giữa kỳ I (Tuần đầu)
- Kiểm tra chức trách nhiệm vụ được giao của Tổ trưởng CM (3 tổ và VP).
- Kiểm ra hồ sơ HS thi NCKHKT gửi Sở ( 25/11/2022 ).
- Kiểm tra công tác vào điểm TX; giữa kỳ I của GV.
- Kiểm tra tiến độ chương trình tháng 11.
3.7. Các nhiệm vụ khác
1) Tổ chức hội thảo phụ đạo HS yếu kém.
2) Hoàn thiện các Modun 6,7,8 trên LMS.
3) Sơ kết đánh giá công tác quản lý HS buổi tối lần 1.
4) Báo cáo kết quả hoàn thiện phổ cập năm 2022. Phục vụ công tác kiểm tra của Huyện ngày 8,9,10,11 tại UBND xã; Tháng 12 tại UBND Huyện.
5) Thực hiện nhiệm vụ pháp chế tháng 11; tuyên truyền ngày PLVN 9/11.
6) Hoàn thiện bảng phân công công tác tính tăng giờ tháng 11.
8) Tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ, chuyên môn cho 6 GV mới và GVHD tập sự ( Hoàn thành trước 25/11/2022 ).
7) Hoàn thiện các nhiệm khác khi được Hiệu trưởng phân công.
8) Hoàn thiện các báo cáo về phòng GDTrH; Thanh tra và Phòng GD huyện đúng thời gian.
            4. CÔNG TÁC BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Hoàn thiện vá sân trường, đổ cột bê tông, láng nền lối vào lò đốt rác, làm cầu gần nhà xe giáo viên.
- Hỗ trợ Đoàn TN chuẩn bị CSVC để tổ chức hội thi “Thương lắm thầy cô ơi”.
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên chuẩn bị CSVC để tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022 (ngày 20/11/2022).
- Phối hợp và giám sát tổ sửa chữa CSVC nhà trường sửa nhà công vụ, bếp ăn đảm bảo đúng tiêu chuẩn và chất lượng.
- Chuẩn bị CSVC cho các buổi tuyên truyền, ngoại khóa theo kế hoạch chỉ đạo của BGH nhà trường.
            - Triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát:
            + Kiểm tra, giám sát việc Ban lao động tổ chức cho học sinh lao động.
            + Kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở thường xuyên việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí điện ở các phòng học, phòng làm việc và khu nội trú. Lập biên bản xử lý khi có vi phạm.
            + Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở nhân viên văn phòng thường xuyên vệ sinh phòng làm việc, phòng học bộ môn, phòng thư viện. Đôn đốc nhắc nhở GVCN, Ban quản lý khu nội trú nhắc nhở học sinh vệ sinh màng nhện ở các khu lớp học, phòng ở nội trú luôn sạch sẽ.
            5. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
5.1. Thư viện ( Tổ trưởng )
* Công tác quản lý tổ
- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hàng tuần của tổ, điều hành và chỉ đạo, giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao của các cá nhân. Hướng dẫn tập sự NV y tế.
- Tham gia các cuộc họp, hội nghị, chương trình do nhà trường, đoàn thể tổ chức.
- Tổ chức họp và đánh giá kết quả tháng 11, dự thảo kế hoạch tháng 12.
* Công tác thư viện, thiết bị
- Hoàn thiện việc sắp xếp, gắn mã tài liệu để thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, trước ngày 20/11/2022.
- Hỗ trợ giáo viên bộ môn mượn và trả TBDH vào thứ 2 và thứ 6.
- Phục vụ giáo viên và học sinh tham đọc và mượn sách trng thư viện. Phát động phong trào “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.
* Công tác CSVC, LĐ: Tham mưu xây dựng kế hoạch tư sửa CSVC, chuẩn bị CSVC tổ chức 20/11, và khảo sát khu vực để phân công lao động cho các lớp trong tuần 2 và 4.
* Công tác khác: Lập dự toán thu, chi quỹ Công đoàn năm 2023 theo hướng dẫn của LĐLĐ huyện. Thu quỹ chữ thập đỏ học sinh thông qua GVCN. Thực hiện xuất nhập thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng các ngày thứ 2,3,4,5. Theo dõi nề nếp tổ viên các ngày thứ 2,3,4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
5.2. Kế toán
* Công tác quản lý tổ
- Trực tiếp đôn đốc và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận thủ quỹ. Thực hiện nhiệm vụ khác khi tổ trưởng ủy quyền.
- Thực hiện theo dõi nề nếp và chấm công tổ viên trong tháng.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp do nhà trường triển khai.
* Công tác kế toán
- Hoàn thiện hồ sơ bếp ăn tháng 10, kiểm tra và báo cáo quỹ tiền mặt với Hiệu trưởng đúng thời gian.
- Chi trả chế độ đối với CBGV và học sinh.
- Lên kế hoạch ăn tháng 11/2022
- Làm hợp đồng mua thực phẩm tháng 11, Thanh lý hợp đồng nấu ăn tháng 10.
- Làm phiếu xuât nhập kho tháng 11
- Hoàn thiện các chứng từ lương, kinh phí Công đoàn, BHXH, BHYT tháng 11 trình hiệu trưởng phê duyệt. Thanh  toán lương tháng 11/2022.
- Phát gạo học kỳ 1 năm học 2022-2023 và gạo học sinh chưa nhận năm 2021-2022.
- Rút và chi trả chế độ 81, 116 (khi có QĐ phê duyệt của Sở và Tỉnh).
* Công tác khác
- Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong công tác tổ chức 20/11, các công việc do Công đoàn, ĐTN tổ chức. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.
5.3. Văn thư- Thủ quỹ
* Công tác thủ quỹ
- Thu các khoản đóng góp của học sinh thông qua GVCN ( đồng phục và sách giáo khoa , phí trông xe, thẻ học sinh, tiền mua dụng cụ vệ sinh và nước uống).
- Lập các khoản thu đóng nộp của CBGV sử dụng dịch vụ của nhà trường.
 • Báo cáo tài chính với hiệu trưởng trước 30/11.
 • Phát đồng phục cho các lớp.
 • Rút và chi trả chế độ 81, chế độ 116 ( nếu có ).
* Công tác văn thư-lưu trữ
 • Khắc phục hồ sơ công tác Văn thư- lưu trữ sau khi có kết luận kiểm tra của đoàn kiểm tra hoàn thành trước ngày 13/11/2022.
 • Tiếp nhận công văn đi, đến theo đúng quy định.
 • Đóng dấu các văn bản của nhà trường, kiểm tra cẩn thận trước khi gửi.
 • Chuyển các văn bản của nhà trường đến các tổ chuyên môn.
 • Trả học bạ, bằng tốt nghiệp, hồ sơ chuyển cho học sinh.
 • In sao và lưu trữ văn bản theo đúng quy định, khoa học, dễ tìm kiếm.
 • Quản lý con dấu của nhà trường, chỉ cho mượn khi có sự đồng ý của hiệu trưởng.
      * Công tác khác
- Thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh các phòng BGH, phòng Hội đồng ( 02 lần /tuần ). Chuẩn bị chè nước trong các buổi Hội nghị, tiếp khách…chuẩn bị CSVC cho 20/11.
- Kiểm tra CSVC trang thiết bị văn phòng, có sổ ghi chép đầy đủ số lượng mượn trả sau khi tổ chức các sự kiện hoặc cho các bộ phận, cá nhân mượn.
- In sao đề thi thử THPT lớp 12 theo Quyết định của BGH.
- Thực hiện xuất nhập thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng các ngày 6,7,CN.
 • Thực hiện các nội dung khác khi được BGH, tổ và các đoàn thể phân công.
            5.4. Công tác Y tế
* Công tác y tế trường học.
- Tích cực nghiên cứu các văn bản hướng dẫn liên quan đến y tế học đường.
- Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt học sinh mắc bệnh trong thời điểm giao mùa.
- Kiểm tra, giám sát việc vệ sinh đảm bảo ATTP nhà bếp.
- Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh dọn dẹp vệ sinh khu phòng ở, vệ sinh cá nhân. Cách phòng tránh các bệnh có thể xảy ra.
* Công tác khác
- Hỗ trợ công tác in sao đề thi giữa kỳ, đề thi thử lớp 12.
- Quản lý phòng Thiết bị khi có sự phân công của BGH.
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tổ chức 20/11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH hoặc tổ trưởng phân công.
5.5. Bảo vệ
* Công tác trực bảo vệ
- Làm tốt công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và có báo cáo kịp thời lên các đồng chí trong BGH khi có vấn đề xảy ra.
- Đảm bảo công tác thường trực tại phòng bảo vệ 24/24, ghi tên và diễn biến ca trực vào sổ trực. Phối hợp với Ban QLNT tuần tra sau giờ học buổi tối.
- Thường xuyên kiểm tra CSVC tại khu lớp học và khu nội trú như đã phân công, đặc biệt là khu nội trú C.
- Kiểm tra, nhắc nhở và xử lý HS đi xe đến trường không đội mũ bảo hiểm. Xử lý học sinh để xe không đúng nơi quy định, kiểm soát xe học sinh đã đăng ký gửi nội trú theo danh sách. Quy định giờ giấc lấy xe.
* Công tác CSVC, LĐ
- Hướng dẫn, chỉ đạo và nghiệm thu kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ lao động theo kế hoạch của Ban lao động.
- Làm tốt các công tác khác được BGH, tổ trưởng giao phó. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
            6. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
6.1. Công tác chuyên môn Công đoàn
- Chỉ đạo ban nữ công và công đoàn viên chuẩn bị nội dung khởi động đầu tuần học theo kế hoạch.
- Chỉ đạo tập luyện 06 tiết mục văn nghệ cho chợ đêm Tủa Chùa từ sau 20/11/2022 (Phối hợp với 04 tổ CM thống nhất chương trình trước 21/11/2022).
- Xây dựng và ban hành kế hoạch Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11 (Đ/c Lứ hoàn thành trước ngày 10/11/2022).
- Phối hợp với Ban TTND, tăng cường kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể theo CV số 165/HD-CĐN ngày 24/10/2022 của CĐN Giáo dục Điện Biên về công tác tham gia ATVS LĐ năm 2023.
- Phát động phong trào thi đua: Dạy tốt - học tốt chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) cho CBGV với hình thức phối hợp CM thi đổi mới PPDH.
- Tổ chức các hoạt động TDTT trong CBGV-NV chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11 (Cầu lông đối với Nam và Bóng chuyền hơi đối với nữ, BCH sẽ có kế hoạch cụ thể thông báo sau).
- Sơ kết thi đua đợt I; phát động thi đua đợt II.
- Xây dựng Kế hoạch Đại hội Công đoàn và ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc Đại hội.
- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11 (dự kiến ngày 29/11/2022).
- Tổ chức cho CBGV tập luyện TDTT (môn cầu lông) để tham gia Hội thao truyền thống ngành GD năm 2022.
- Triển khai các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động (nếu có).
- Thực hiện các công việc khác khi được Chi bộ giao.
6.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Tổ chức họp xét Khen thưởng công đoàn viên có thành tích cao trong thi đua đợt 1 hoàn thành trước ngày 17/11/2022. Ban hành QĐ trước ngày 18/11/2022.
- Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau, hiếu, hỷ (nếu có).
6.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Đ/c Điện đẩy mạnh các hoạt động thể thao vào các buổi chiều cho chị em nữ công (báo cáo đ/c Lứ bảng chấm công trong tháng 11 cho đ/c Lứ ngày 30/11/2022).
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau, hiếu, hỷ (Đ/c Lò Hương cưới ngày 13/11/2022).
- Chi khen thưởng 400.000đ cho 04 công đoàn viên có thành tích cao trong thi đua đợt 1.
6.4. Công tác kiểm tra Công đoàn- Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của cán bộ giáo viên và người lao động trong đơn vị.
- Tiếp tuc giám sát tổ chức, coi, chấm bài kiểm tra giữa học kì I năm học 2022-2023 (tuần 9).
- Tiếp tục giám sát thi đổi mới PPDH lớp 6, 7, 10 cấp trường.
- Giám sát tổ chức, coi, chấm thi học sinh giỏi cấp trường lần 1 từ ngày 07/11-13/11 năm học 2022-2023.
- Giám sát tổ chức, coi, chấm thi thử TN THPT (lần 1) từ ngày 21/11/2022 -27/11/2022.
- Giám sát việc chi trả tiền lương, phụ cấp theo đúng quy định.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi được cấp trên yêu cầu.
            7. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
7.1. Công tác chuyên môn
            - Triển khai hiệu quả kế hoạch thi văn nghệ “Thương lắm thầy cô ơi” và kế hoạch làm tập san nhân dịp 40 năm ngày Nhà giáo VN 20/11/2022.
            - Tiếp tục tiến hành chiến dịch tình nguyện mùa đông với chương trình “Áo ấm cho em” hiệu quả.
            - Thực hiện chương trình ngoại khóa “ phòng chống tảo hôn” “nề nếp của đoàn trường như chào hỏi, một số quy định học sinh không được làm”.
            - Chỉ đạo hiệu quả chương trình khởi động đầu tuần trong tuần 10, 11, 12, 13, 14.
            - Tổng hợp phong trào “ Bông hoa điểm tốt” hoàn thành trước 15/11/2022.
            - Thực hiện văn bản đôn đốc số 19 của Huyện Đoàn về thực hiện ý tưởng sáng kiến của đoàn viên.
            - Chấn chỉnh nề nếp học sinh: Tóc dài, đi học đúng giờ, đeo khuyên tai, đồng phục, trang phục học sinh (lưu ý thời tiết rét dưới 15 độ không yêu cầu đánh giá và xếp loại đồng phục).
            - Lên kế hoạch các tiết mục ca, múa, nhạc thực hiện trong giờ thể dục giữa giờ vào thứ 3, 5, 7.
            - Họp BCH Đoàn trường để bình xét thi đua, khen thưởng (trước ngày 17/11/2022); Họp đánh giá HĐ tháng dự kiến ngày 23/11/2022.
            7.2. Công tác thi đua
            - Duy trì nề nếp theo dõi của đội cờ đỏ, hàng tuần có tổng hợp điểm vào tối thứ 5 và công bố điểm đến GVCN vào sáng thứ 6. Hàng tuần có sự luân chuyển vị trí theo dõi của cờ đỏ. Tổng hợp điểm thi đua tháng 10 và tỉ lệ chuyên cần trong tháng.
            - Đ/c Lý Thu Thảo chỉ đạo đội cờ đỏ làm tốt công tác theo dõi thi đua các lớp, phải ghi rõ người vi phạm để GVCN dễ trong khâu xử lý học sinh vi phạm.
            - Thực hiện chương trình đẩy mạnh công tác đội.
            - Đ/c Lò Mạnh Trường chỉ đạo đội Xung kích làm tốt công tác theo dõi học sinh đi học muộn ở cổng gửi thông tin cho đ/c Thảo chiều thứ 5 hàng tuần , phải ghi rõ người vi phạm và chụp ảnh để GVCN dễ xử lý học sinh vi phạm.
            7.3. Công tác khác
            - Tổ chức cho đội văn nghệ xung kích tập luyện 05 tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho Chợ đêm Tủa Chùa vào ngày 17/12/2022 (Từ sau 20/11/2022 đến 15/12/2022).
- Duy trì nề nếp tập thể dục giữa giờ, định kỳ có kiểm tra đột xuất việc tham gia tập luyện của học sinh 2 lần/tuần.
            - Duy trì nề nếp vệ sinh trường lớp, đặc biệt chú ý đến khu vực đổ rác tập trung, các lớp thực hiện công tác trực tuần đốt rác hai lần vào giữa tuần và cuối tuần trước khi bàn giao lớp tiếp theo.
             - Duy trì tốt nề nếp phát thanh buổi sáng đúng giờ. Nội dung phát thanh có chủ đề, có chuyên mục cụ thể, cập nhật tin tức mới nhất, linh hoạt trong thể loại và nội dung hấp dẫn người nghe, thực hiện đúng giờ từ 6h15 đến 06h45 hàng ngày trong tuần.
            - Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh tình nguyện” vào ngày 17/11/2022. Đây là hoạt động thường niên và nằm trong tiêu chí  Phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Đề nghị các chi đoàn được phân công làm tốt nhiệm vụ được giao. Đ/c Giàng A Ư trực tiếp phụ trách, kiểm tra và chỉ đạo việc thực hiện của các lớp được phân công.
            - Thực hiện cấp phát nước uống cho học sinh tháng 11. BCH Đoàn phối hợp với Kế toán nhà trường lên lịch thu vỏ bình và phát bình mới phù hợp, không để tình trạng mất, hỏng vỏ.
            - Chỉ đạo lớp trực tuần chuẩn bị tốt công tác khánh tiết chuẩn bị cho Cuộc thi văn nghệ “Thương lắm thầy cô ơi”. Đ/c Hạng A Páo trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, đôn đốc.
            - Báo cáo công tác thu chi của Đoàn trường trong tháng 11 báo cáo Bí thư trước ngày 24/11/2022, cập nhật công văn đến, đi. Đ/c Lường Thị Kiêm trực tiếp phụ trách và thực hiện.
            8. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
8.1.  Công tác quản lý sĩ số nền nếp
- Kiểm tra sĩ số và việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Kiểm tra, nhắc nhở học sinh chấp hành tốt quy định phòng dịch ở các khu nội trú và nội quy nội trú.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 thực hiện 2 lần/tuần. Giáo viên phụ trách mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài, tiến hành phạt lao động đối với những học sinh này và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú điều hành hiệu quả đội tự quản để quản lý tốt sĩ số học sinh sau 22h30.
8.2. Công tác lao động và vệ sinh
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 2, 5 hàng tuần.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp phòng ở, khu vực vệ sinh chung, nhà vệ sinh và xử phạt lao động đối với những học sinh không chấp hành.
8.3. Công tác cơ sở vật chất
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên đi kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện khi ra ngoài tại các phòng ở nội trú. Phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Sửa chữa những hỏng hóc nhỏ về CSVC (nếu có).
            9. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG
            - Xây dựng KH lao động tuần 2 và 4 của tháng 11.
- Thực hiện công tác vệ sinh ngoài bãi rác (đối với các lớp trực tuần); Giám sát việc thực hiện vệ sinh trường lớp.
- Hỗ trợ tổ sửa chữa CSVC dọn dẹp, đào hố ga cho các khu công vụ
            - Tổ chức kiểm tra việc tổ chức chăm sóc bồn hoa cây cảnh trước ngày 15/11/2022 để chỉnh trang khuân viên chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11/2022.
            - Ban QLLĐ, GVCN cần có trách nhiệm tổ chức tốt công việc lao động, có biện pháp GD phù hợp đối với học sinh từng bước bổ sung dụng cụ lao động của các lớp.
            - Lưu ý: Công tác tổ chức LĐ GVCN cần phân công dụng cụ và khối lượng công việc rõ ràng cho học sinh. Ban QLLĐ phối hợp với GVCN để kiểm tra, đôn đốc và nghiệm thu đánh giá mức độ hiệu quả.
            Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tháng 11 năm 2022. Yêu cầu các tổ chuyên môn, đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh, điều chỉnh thời gian, nội dung công việc hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo, trao đổi kịp thời với các đ/c trong BGH để thống nhất giải quyết ./.
 
Nơi nhận
- Các phó hiệu trưởng;
- Các tổ CM, tổ VP;
- Đoàn TN, Công đoàn;
- Thông báo trên Website, bảng tin;
- Lưu: VT, HT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Trần Huy Hoàng
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:124 | lượt tải:31

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:153 | lượt tải:24

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:110 | lượt tải:40

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:434 | lượt tải:66
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay297
 • Tháng hiện tại33,393
 • Tổng lượt truy cập2,251,565
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây