KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 14 NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 14, từ ngày 05/12/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 14 NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 14 NĂM HỌC 2022-2023
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
 ---------
Số:  581 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------------
Tủa Chùa, ngày 05 tháng 12 năm 2022
 
 KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 14
Thực hiện từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 14, từ ngày 05/12/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
            - Đảng viên đề cao ý thức NÊU GƯƠNG trong công việc và nhiệm vụ được giao, sống đoàn kết, có trách nhiệm với công việc, tiên phong, đi đầu trong các hoạt động.
- Hạn cuối là 10h30’ ngày 05/12/2022 Đảng viên hoàn thiện hồ sơ tự kiểm điểm đảng viên nộp đ/c Hoàng 01 Bản in để BCU kiểm duyệt trước kiểm điểm (Giao đ/c Dung kiểm tra, thẩm định hồ sơ tổ đảng số 2; Hoàng kiểm tra tổ đảng số 1).
- Sinh hoạt chi bộ thường kỳ vào 13h30, ngày 05/12/2022 (theo chương trình BCU)
            - Hoàn thành giấy mời thường trực Huyện ủy Tủa Chùa, dự Kiểm điểm tập thể và đảng viên ngày 14/12/2022.
            - Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên kịp thời đến đảng viên. Hoàn thành báo cáo định kỳ, đột xuất đúng thời gian quy định.
            - Tích cực chỉ đạo Hội chữ thập đỏ, tổ CM quan tâm những HS có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ về vật chất và tinh thần.
            - Chỉ đạo ban giám hiệu hoàn thành kê khai tài sản năm 2022 hoàn thành bản kê khai trước 11h00’, ngày 05/12/2022; Bàn giao 06 bản in có đủ chữ ký (01 UBKT, 01 BTC; 02 thanh tra Sở; 01 lưu trữ trường, 01 cá nhân lưu trữ) bàn giao và ký biên bản, sổ theo dõi kê khai tài sản năm 2022.
- Chi bộ tập trung chỉ đạo tốt các nhiệm vụ: Công tác kê khai và công khai tài sản 2022. Ôn và thi HSG cấp tỉnh, cuộc thi KHKT 2022, ôn thi tốt nghiệp THPT 2023. Ôn và thi chất lượng HKI. Chỉ đạo tốt Hội nghị tổng kết công tác đảng và kiểm điểm đảng viên. Chỉ đạo công tác tập luyện văn nghệ chợ đêm; BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; Chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, tác phong, giờ giấc làm việc của GV và HS. Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Công tác chỉ đạo các phong trào thi đua đợt 2; Chỉ đạo tốt công tác kiểm kê CSVC. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Công tác thanh toán công nợ 2022; Công tác tài chính quyết toán và khóa sổ kế toán cuối năm 2022.
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và tổ chức khoa học, sáng tạo  các phong trào thi đua đợt 2 chào mừng 22/12 và xuân mới Quý Mão 2023.
- Nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức nhà giáo và tinh thần trách nhiệm của mỗi GV, CBCNV trong các công tác giáo dục. Đặc biệt là tính nêu gương của các thầy cô giáo trong các hoạt động giáo dục.
- Nâng cao tính trách nhiệm, tính chủ động và đoàn kết cộng đồng trách nhiệm, khắc phục những khó khăn của vùng KT-XH đặc biệt khó khăn mang lại để làm tốt công việc được giao.
- Cán bộ, GV, đặc biệt là GVCN tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, nắm bắt tâm tư tình cảm của học sinh, đồng thời tăng cường tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp để học sinh sống có mục đích, có lý tưởng và ngăn HS bỏ học. 
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy và học
- Quán triệt, chấn chỉnh chuẩn bị bài trước khi lên lớp (Tại Hội nghị cơ quan).
- Ổn định công tác ôn thi TN; phụ đạo và dạy nghề phổ thông.
- Bố trí tiết cho những giáo viên xin nghỉ lí do cá nhân; đi công tác; đi thi….(Giao cho 3 tổ CM trực tiếp kiểm tra và bố trí trong sáng thứ 2; đ/c Dung kiểm tra tiết 5 ).
3.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Thực hiện công tác kiểm tra chức trách nhiệm vụ được giao của tổ trưởng (Họp đoàn KT và người được kiểm tra: Hết tiết 2 sáng thứ 2 ).
- Kiểm tra đột xuất thực hiện nhiệm vụ của chuyên môn.
- Lên kế hoạch kiểm tra công tác sử dụng thiết bị từ tháng 9,10,11 ( Ban hành QĐ, tổ chức kiểm tra ngày 07/12/2022).
3.3. Sinh hoạt chuyên môn
- Nhận kết quả báo cáo làm việc của nhóm NCKHKT ( theo mẫu ) – hạn nộp báo cáo ngày 09/12/2022 ( Đ/c Hương; Kiêm; Sùng thực hiện ).
- Ban hành kế hoạch thi GVCN cấp trường lần 1. Các tổ CM tăng cường công tác sinh hoạt, bồi dưỡng CM cho GVCN của tổ mình tham gia hội thi đạt kết quả cao nhất.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn toàn trường lần 2: Hết tiết 2 chiều thứ 5.
- Rà soát chương trình hết tuần 14. Báo cáo trưởng ban ngày 07/12/2022.
3.4. Công tác chủ nhiệm
- Lập kế hoạch tháng 12; xin phê duyệt ngày 09/12/2022.
- Kiểm tra số học thiếu bài KTGK để đôn đốc học sinh báo GVBM tổ chức kiểm tra bù cho học sinh đúng quy định.
- Chấn chỉnh công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt đúng theo QCCM đã ban hành.
3.5. Công tác quản lý học buổi tối
- Xử lý học sinh vi phạm tuần 13 ( đ/c Ngà thực hiện hoàn thiện ngày 07/12/2022 ).
- Bố trí lịch trực khoa học, tổng hợp điểm thi đua tuần đúng thời gian.
- Tiếp tục chấn chỉnh công tác trực buổi tối của GV; mức độ vi phạm của học sinh tham gia tự học buổi tối.
- Chấn chỉnh và đặc biệt quan tâm đến việc tự học của HS lớp 12, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với HS vi phạm.
- Làm việc với GVCN khối 9 chấn chỉnh công tác tự học buổi tối của học sinh ( Thành phần: đ/c Dung; Hà; Quàng Hoàng;: 20h30 tối thứ 2 tại lớp 9A1).
3.6. Công tác khác
- Ban hành kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong Cụm chuyên môn, Khối thi đua hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm ôn tập, ôn thi tốt nghiệp cho HS lớp 12.
- Hoàn thiện danh sách GV tham gia hội thi GVCN cấp trường lần 1 ( Ngày 09/12/2022 ).
- Ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo phụ đạo HS yếu, kém.  
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Ban hành QĐ phân công tự đánh giá chuẩn và chuẩn bị hồ sơ đánh giá ngoài (Hoàng hoàn thành trước ngày 10/12/2022 và chỉ đạo thực hiện)
- Tổ chức chấm thi thử TN THPT lần 1 từ ngày 02/12/2022 - 06/12/2022 năm học 2022-2023 đối với 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh.
- Phối hợp với Ban chuyên môn duyệt đề kiểm tra cuối học kì I (sau 2 ngày so với hạn nộp trong hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra, đánh giá và lấy điểm, năm học 2022-2023).
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học, phòng công vụ và phòng ở nội trú. Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
- Tổ chức tập dượt phương án PCCC-CHCN chuẩn bị diễn tập ngày 16/12/2022.
- Tiếp tục giám sát và phối hợp với tổ thợ xây hoàn thành việc tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường.
- Các nhóm được phân công tiếp tục kiểm kê CSVC cuối năm 2022, hoàn thiện hồ sơ kiểm kê báo cáo Phó HT Hưng đúng kế hoạch.
- Lập biên bản phòng ban không tắt điện khi ra về.
            6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
            6.1. Công tác thư viện
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tuần của tổ đến các bộ phận. Quản lý và điều hành hoạt động của tổ; Hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm đảng nộp Chi bộ trước 5/12;
- Cùng BCH Công đoàn chuẩn bị hồ sơ để quyết toán tài chính năm 2022;
- Chỉ đạo tập luyện văn nghệ của đoàn viên giáo viên theo kế  hoạch;
- Phát động phong trào đọc sách theo kế hoạch, phục vụ học sinh đọc và mượn sách theo thời khóa biểu;
- Xây dựng và triển khai kế hoạch lao động tuần 14;
- Kiểm kê CSVC phòng công vụ, phòng thư viện, tổng hợp biển bản kiểm kê CSVC của các nhóm;
- Thực hiện xuất, nhập thực phẩn cho tổ nuôi dưỡng thứ 2,3,4,5;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Trực các ngày : Thứ hai đến thứ sáu.
6.2. Kế toán
- Đóng chứng từ kế toán; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kế toán;
- Kiểm kê CSVC theo quyết định của Ban CSVC nhà trường;
- Lập phiếu xuất, nhập thực phẩm tuần 01 tháng 12;
- Rút chế độ học sinh theo Nghị định 116 và 81 (nếu có);
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
6.3.Y Tế
- Kiểm tra, kiểm kê CSVC các phòng bộ môn, phòng y tế, phòng thiết bị và hệ thống âm thanh loa đài,đèn sân khấu, phòng thế dục.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát về VSATTP và thường xuyên kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn tại nhà bếp tập thể học sinh;
- Phối hợp với ĐTN phát thanh truyền thông về kế hoạch hóa gia đình, giáo dục giới tính.
- Chỉ đạo học sinh khơi thống rãnh thoát nước sau bếp nấu, dọn dẹp căng tin, nhắc nhở học sinh đổ rác;
- Dọn dẹp vệ sinh các phòng ban giám hiệu, phòng Hội đồng các ngày 2,4;
- Cho giáo viên bộ môn mượn, trả thiết bị dạy học, kiểm tra nhập sổ mượn TBDH của các tổ;
-Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
6.4. Thủ quỹ- Văn thư.
- Đôn đốc thu tiền trọ của Nhà Ngân-Kiên
- Thu các khoản đóng góp của học sinh từ GVCN, báo cáo số liệu đã thu được;
- Rút và chi trả chế độ 116 và chế độ 81 ( nếu có );
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định;
- Xuất nhập kho thực phẩm vào các ngày T6, T7 và chủ nhật;
- Dọn dẹp vệ sinh các phòng Ban giám hiệu, phòng Hội đồng các ngày 3,5;
- Thực hiện đảm bảo giờ giấc không đi sớm về muộn;
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao.
6.5. Bảo vệ
- Thực hiện ca trực tại phòng bảo vệ 24/24. Thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo AN-TT các khu vực trong và ngoài trường;
- Phối hợp với Ban quản lý nội trú tăng cường kiểm tra học sinh buổi tối sau 23 giờ tại các khu nội trú, phối hợp với ĐTN kiểm tra học sinh để xe không đúng nơi quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Ban CSVC, phân phối nước lên các téch dùng cho học sinh; Chỉ đạo các lớp chưa lao động trong tuần 14 thực hiện theo kế hoạch của Ban LĐ; Chuẩn bị CSVC loa đài cho tập văn nghệ; Hoàn thiện lắp đặt bình ga sau nhà bếp.
- Thực hiện mở cửa phòng làm việc của BGH, phòng Hội đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng phân công.
            7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Xây dựng và ban hành kế hoạch Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12 (Đ/c Lứ hoàn thành trước ngày 10/12/2022).
- Xây dựng kế hoạch các hoạt động TDTT trong CBGV-NV chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12: đồng chí Lò Văn Nhiệm hoàn thiện trước ngày 10/12/2022.
- Tổ chức cho công đoàn viên tập văn nghệ biểu diễn tại Chợ đêm Tủa Chùa ngày 17/12/2022.
     - Tiếp tục phối hợp với Ban TTND, tăng cường kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể theo CV số 165/HD-CĐN ngày 24/10/2022 của CĐN Giáo dục Điện Biên về công tác tham gia ATVS LĐ năm 2023.
- Thực hiện các công việc khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Thực hiện chấm công tập luyện TDTT vào chiều thứ 2, 4 để có đánh giá về việc tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường (Đ/c Nhiệm thực hiện).
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Đ/c Điện đẩy mạnh các hoạt động thể thao vào các buổi chiều cho chị em nữ công.
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn- Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của Cán bộ giáo viên, NV và người lao động trong đơn vị.
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể theo CV số 165/HD-CĐN.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi được yêu cầu.
            8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCSHCM
            8.1. Công tác chuyên môn
- Thực hiện khởi động đầu tuần 14 Đ.c Lường Thị Kiêm hoàn thành tiết chào cờ ngày 05/12/2022  chủ đề “giữ ấm cơ thể trong thời tiết mùa đông ”.
- Họp các bí thư của các chi đoàn để chuẩn bị cho lớp cảm tỉnh đoàn và chuẩn bị cơ sở vật chất cho lễ kết nạp đoàn viên mới đợt 1 dự kiến ngày 05/12/2022.
            - Kiểm tra việc thực hiện nề nếp học sinh. Đ.c Hạng A Páo kiểm tra đột xuất công việc này vào tiết 4 buổi sáng, chiều 02 ngày trong tuần có báo cáo lên nhóm Đoàn thanh niên.
            - Kiểm tra sĩ số học sinh thể dục giữa giờ, nề nếp học sinh 02 ngày trong tuần Đ.c Hạng A Páo, Giàng A Ư có báo cáo lên nhóm Đoàn thanh niên.
            - Kiểm tra các khu nội trú 02 lần/tuần về tình trạng trốn thể dục giữa giờ Đ.C Lò Mạnh Trường chỉ đạo đội xung kích có báo cáo lên nhóm ĐTN về nội dung này.
            - Đ.c Hạng A Páo chỉ đạo học sinh tập luyện 05 tiết mục văn nghệ diễn chợ đêm ngày 17/12/2022.
            - BCH thực hiện những nhiệm vụ đột xuất do BTV đoàn trường triển khai.
            8.2. Công tác thi đua
            - Đ.c Hạng A Páo Tổng hợp điểm thi đua 19h00 Ngày 08/12/2022. Phối hợp BQL nội trú, Ban quản lý học sinh tự học buổi tối tổng hợp điểm thi đua gửi lại đoàn trường trước 09h00 sáng thứ 6 ngày 09/12/2022, thông báo điểm thi đua các lớp và xin ý kiến phản hồi của GVCN lớp. Trong bảng điểm thi đua phân định rõ điểm nội trú, điểm tự học buổi tối, điểm đoàn trường theo dõi để GVCN biết các mảng yếu kém trong thi đua của lớp.
            - Báo cáo công tác theo dõi thi đua các lớp tuần học 14 trong báo cáo cần thể hiện rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế các lớp.
            8.3. Công tác khác
            - Tuần học 14 lớp 7A1 làm công tác trực tuần lớp trực tuần có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trực tuần theo quy định của Nhà trường, đốt rác thu gom rác hàng ngày có báo cáo hình ảnh lên nhóm ĐTN, đặc biệt là công tác đốt rác có báo cáo hình ảnh khi thực hiện đốt rác. Báo cáo theo dõi của lớp trực tuần gửi về văn phòng Đoàn trường vào chiều thứ 7.
            - Công tác phát thanh và giám sát nề nếp và công tác vệ sinh khu vực chung, lớp, lớp trực tuần
Thứ Nội Dung Người thực hiện
Thứ 2 Phát thanh phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, 1 số bài viết tuyên truyền về bỏ học đi làm thuê, ảnh hưởng của việc lao động công việc nặng khi tuổi còn quá nhỏ. Lò Mạnh Trường
Thứ 3 Phát thanh thời sự điện biên Lò Minh Quảng
Thứ 4 Mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp, 1 cuốn sách hay, 1 tấm gương sáng Lò Minh Quảng
Thứ 5 Phát thanh thời sự chào buổi sáng Giàng A Ư
Thứ 6 Phát thanh những câu nói hay về con người, cuộc sống. Hạng A Páo
Thứ 7 Phát thanh thời sự chào buổi sáng Lường Thị Kiêm
            - Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi CB-BGH giao phó.
                                                9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Kiểm tra sĩ số và việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp ở nhà vệ sinh.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 vào tối thứ 3 và thứ 5. Giáo viên phụ trách mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài, tiến hành phạt lao động đối với những học sinh này và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 5, riêng khu C thực hiện thêm thứ 2.
            10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Giám sát lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp.
- Giám sát, nghiệm thu kết quả lao động của các lớp theo kế hoạch số 09/BLĐ, gồm các công việc như sau: Chôn cột để làm giàn trồng rau, rẫy cỏ, dọn dẹp vệ sinh, khơi thông rãnh thoát nước. Hoàn thành đào bể cá cổng trường và triển khai đắp non bộ.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần 14, tháng 12 năm 2022. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thể cụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo hoặc trao đổi kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
 
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


 
Trần Huy Hoàng
 
 
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 14 THÁNG 12 NĂM 2022
(Thực hiện từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)
(Kèm theo KH số: 581  /KH-THCS&THPTTST, ngày 05/12/2022)
 
Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan + Dự Hội nghị trực tuyến
Chiều 13h30 họp Chi bộ và 15h00 họp cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều 13h30 họp Chi bộ và 15h00 họp cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Ba, ngày 06 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Dự Hội nghị trực tuyến Toàn quốc Đảng
Chiều Dự Hội nghị trực tuyến Toàn quốc Đảng
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Tư, ngày 07 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Năm, ngày 08 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Sinh hoạt chuyên môn Toàn trường
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Sinh hoạt chuyên môn Toàn trường
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Sáu, ngày 09 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Xin nghỉ việc gia đình
Chiều Xin nghỉ việc gia đình
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:17 | lượt tải:10

35/ KH-CĐTHCS&THPTTST

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CBVC&NLĐ 2022-2023

Lượt xem:185 | lượt tải:51

86/QĐ-THCS&THPTTST

Biên bản công khai Q.Toán 2021 + QĐ công khai

Lượt xem:96 | lượt tải:24

Số 13/2022

KH nhà trường tuần 19

Lượt xem:417 | lượt tải:62
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay977
  • Tháng hiện tại15,856
  • Tổng lượt truy cập1,822,705
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây