KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 16 NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 16, từ ngày 19/12/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 16 NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 16 NĂM HỌC 2022-2023
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
-------
Số: 596 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------------
Tủa Chùa, ngày 19 tháng 12 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 16
Thực hiện từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2022 – 2023;
          Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 16, từ ngày 19/12/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
            - Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên kịp thời đến đảng viên. Hoàn thành báo cáo định kỳ, đột xuất đúng thời gian quy định.
            - Tổ chức Hội nghị tổng kết chi bộ vào 14h00 ngày 22/12/2022 (Giao đ/c Dung chuẩn bị QĐ khen thưởng cuối năm, các đ/c khác chuẩn bị theo chương trình đã giao).
            - Tổ chức chuyển đảng chính thức cho đ/c Kiêm sau Hội nghị tổng kết Đảng.
            - Giao các đ/c BCU hoàn thành dự thảo phân công nhiệm vụ công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 (Hoàn thành trước ngày 30/12/2022).
            - Chi bộ tập trung chỉ đạo tốt các nhiệm vụ: Công tác công khai tài sản 2022. Ôn và thi HSG khối 10,11; cuộc thi KHKT 2022, ôn thi tốt nghiệp THPT 2023. Ôn và thi chất lượng HKI. Chỉ đạo tốt Hội nghị tổng kết chi bộ; XD kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng; Phân công nhiệm vụ năm 2023; Chỉ đạo chương trình văn nghệ chuẩn bị Tết đoàn viên 2023; BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; Chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, tác phong, giờ giấc làm việc của GV và HS; Chỉ đạo công tác ngoại khóa tảo hôn, lao động sớm; Chỉ đạo các phong trào thi đua đợt 2; Chỉ đạo tốt công tác kiểm kê CSVC; Công tác thanh quyết toán tài chính và khóa sổ kế toán cuối năm 2022.
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và tổ chức khoa học, sáng tạo  các phong trào thi đua đợt 2 chào mừng 22/12 và xuân mới Quý Mão 2023.
- Bắt đầu từ tuần 16 Đoàn thanh niên cập nhật sĩ số hàng tuần (trong 03 tuần trước tết) để theo dõi, đánh giá đoàn viên. Đối với GVCN cần tăng cường quản lý HS đảm bảo số lượng HS thi cuối kỳ I và báo cáo sĩ số hàng ngày trực tuyến đế BGH kịp thời chỉ đạo và đưa ra giải pháp.
- Nâng cao tính trách nhiệm, tính chủ động và đoàn kết cộng đồng trách nhiệm, khắc phục những khó khăn của vùng KT-XH đặc biệt khó khăn mang lại để làm tốt công việc được giao.
- Cán bộ, GV, đặc biệt là GVCN tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, nắm bắt tâm tư tình cảm của học sinh, đồng thời tăng cường tuyên truyền, tư vấn ngăn chặn HS nghỉ học trước tết và sau tết lập gia đình hoặc đi chơi không đi học.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy và học
- Thực hiện công tác ôn tập cuối kỳ I để tuần 17 tổ chức kiểm tra cuối kỳ I.
- Giáo viên bộ môn giao đề cương ôn tập cuối kỳ để học sinh chuẩn bị ôn tập trong tuần 16 ( GV hoàn thành trước 21/12/2022 ; BCM kiểm tra tối 21/12/2022).
3.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Họp tổ kiểm tra hồ sơ học bạ lớp 9,11,12 ( Thời gian: hết tiết 2 buổi sáng thứ 2; Thành phần theo QĐ số 594/QĐ-THCS&THPTTST ngày 15/12/2022 ).
- Kiểm tra việc hoàn thiện điểm TX số 2,3,4 học kỳ I ( Giao cho 3 tổ CM tự kiểm tra và báo cáo kết quả cho đ.c Dung ngày 23/12/2022 kèm theo biên bản kiểm tra ).
- Thực hiện công tác kiểm tra đột xuất của chuyên môn.
3.3. Sinh hoạt chuyên môn
- Nhận kết quả phân tích bài thi thử lần 1 đối với 3 môn Toán – Văn – Anh ( đ/c Ngà; Đoàn nộp cho đ/c Dung ngày 20/12/2022 ).
- Nộp biểu tổng hợp số tiết dạy của GV ( 3 tổ trưởng nộp cho đ.c Dung ngày 19/12/2022 ).
- Tổ chức bốc thăm thi GVCN giỏi cấp trường vòng 2 ( Sau buổi giao ban ).
- Ban hành quyết định thành lập đội tuyển HSG lớp 6,7,8,9,10,11.
3.4. Công tác chủ nhiệm
- Báo cáo sĩ số hàng ngày trước 08h00 sáng (lớp sáng) và 14h00 chiều (lớp chiều) theo hình thức trực tuyến để BGH lắm bắt và chỉ đạo kịp thời. GVCN lắm chắc sĩ số và lý do HS nghỉ học, không qua loa nghe HS nói hoặc người khác nói.
- Phối hợp với đoàn trường chuẩn bị các nội dung liên quan đến tết dân tộc 2023 (dự kiến tổ chức 07/1/2023) với các công việc cụ thể như: Lập KH chuẩn bị của lớp; Phân công nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện …
- Kiểm tra toàn bộ đề cương ôn tập cuối kỳ I các môn của lớp báo cáo kết quả ( theo mẫu ) cho đ/c Dung trước ngày 22/12/2022.
- GVCN khối 10 tiếp tục hoàn thiện thông tin của học sinh trong sổ điểm cái và học bạ trước ngày 25/12/2022.Bàn giao hồ sơ, dán ảnh học bạ cho đ/c Dung ngày 26/12/2022.
- GVCN khối 9,11,12 tham gia kiểm tra hồ sơ học bạ của lớp chủ nhiệm theo kế hoạch KTNB đã thông báo.
3.5. Công tác quản lý học buổi tối
- Xử lý học sinh vi phạm tuần 15 ( đ/c Ngà thực hiện hoàn thiện ngày 22/12/2022 ).
- Tiếp tục chấn chỉnh công tác tự học buổi tối của học sinh  khối 9 ( Thành phần: đ/c Dung; Hà; Q.Hoàng ).
- Tổng hợp những học sinh nổi bật thường xuyên vi phạm nội quy tự quản buổi tối để họp xét 2 mặt GD học sinh ( Đ/c Dung, Ngà hoàn thiện ).
3.6. Công tác khác
- Thực hiện công tác báo cáo kết quả tìm minh chứng đánh giá chuẩn trường học ( Ngày 19/12/2022 ).
- Phối hợp với Ban QLNT sắp xếp lại phòng ở cho hs khu C và bố trí quản lí riêng đối với hs chưa ngoan của khối 9 ( đ/c Dung thực hiện ).
- Phối hợp với ban Khảo thí tổ chức kiểm tra chất lượng phụ đạo HKI ngày 21,22,23/12/2022.
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Các nhóm nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ tự đánh giá theo phân công, tổ chức họp nhóm rà soát hồ sơ và hướng dẫn chuẩn bị, sắp xếp phục hồi theo quy định. Dự kiến họp nghe các nhóm báo cáo vào ngày 26/12/2022.
- Phân công in sao, kiểm tra để thi và tổ chức in sao dần để tránh hư hỏng CSVC và không cập dập.
- Kiểm tra, giám sát các nhóm tự đánh giá, lắm bắt khó khăn, vướng mắc để kịp thời phối hợp với BGH tháo gỡ, hỗ trợ.
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Chỉ đạo tổ văn phòng chuẩn bị phòng chuẩn bị CSVC hội nghị tổng kết đảng ngày 22/12/2022.
- Báo cáo tổ chức diễn tập phương án PCCC-CHCN năm 2022 gửi công an Tỉnh Điện Biên trước ngày 22/12/2022.
- Tiếp tục giám sát và phối hợp với tổ thợ xây hoàn thành việc tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường.
- Đ/c Lò Văn Nhiệm thu lại hồ sơ kiểm kê CSVC của các nhóm và hoàn thành báo cáo kết quả kiêm kê CSVC cuối năm 2022 trước ngày 20/12/2022.
- Phối hợp với giáo viên phụ trách khu nội trú C căng dây trong phòng nội trú để học sinh treo quần áo (2 đ/c Khai và Chư thực hiện từ ngày 19/12/2022).
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học, phòng công vụ và phòng ở nội trú. Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
- Lập biên bản phòng ban không tắt điện khi ra về.
            6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
            6.1. Công tác thư viện
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tuần của tổ đến các bộ phận. Quản lý và điều hành hoạt động của tổ; Hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Tổ chức kiểm tra nội bộ cấp tổ để đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ tháng 12 (dự thảo kế hoạch và ND kiểm tra thông báo đến tổ viên)
- Tham gia Hội nghị tổng kết đảng năm 2022 thứ 5 ngày 22/12;
- Phát động phong trào đọc sách theo kế hoạch, phục vụ học sinh đọc và mượn sách theo thời khóa biểu;
- Tổng hợp biên bản kiểm kê CSVC của các nhóm báo cáo trưởng ban;
- Lập bảng thu công đoàn phí quý IV của CBGV,NV;
- Xây dựng kế hoạch lao động tuần 16 cho các khối lớp;
- Thực hiện xuất, nhập thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng thứ 2,3,4,5;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Trực theo dõi nề nếp tổ các ngày:2,3,4.
6.2. Kế toán
- Hoàn thiện chứng từ, chuyển lương tháng 12 cho CB,GV;
- Tổng hợp chứng từ công tác phí của CBGV để hoàn thiện thanh toán trước 25/12;
- Lập danh sách trình Hiệu trưởng chi trả chế độ 81, chế độ 116 học kỳ 1 cho học sinh năm học 2022-2023;
- Lập phiếu thu các khoản đóng góp từ GVCN năm 2022-2023 với các khối 6;
- Lập phiếu xuất, nhập thực phẩm tuần 03 tháng 12;
- Thanh toán tiền thuê nhân công, tiền tạm ứng mua thực phẩm từ tháng 9-11/2022.
- Hoàn thiện biểu tự đánh giá xếp loại của tháng trước ngày 24/12/2022;
- In sao đề kiểm tra theo kế hoạch;
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao. Làm việc đúng giờ giấc quy định. Trực và chấm công nề nếp tổ.
6.3.Y Tế
- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học của GVBM theo sự phân công kiểm tra của Ban chuyên môn;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát về VSATTP và thường xuyên kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn tại nhà bếp tập thể học sinh;
- Phối hợp với ĐTN phát thanh truyền thông các chủ đề, chủ điểm của tháng 12;
- Chỉ đạo học sinh khơi thống rãnh thoát nước sau bếp nấu, dọn dẹp căng tin, nhắc nhở học sinh đổ rác;
- Dọn dẹp vệ sinh các phòng ban giám hiệu, phòng Hội đồng các ngày 2,4;
- Cho giáo viên bộ môn mượn, trả thiết bị dạy học, kiểm tra nhập sổ mượn TBDH của các tổ;
- Hoàn thiện biểu tự đánh giá xếp loại của tháng trước ngày 24/12;
-Thực hiện các NV khác khi được BGH, tổ giao. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
6.4. Thủ quỹ- Văn thư
- Thu các khoản đóng góp của học sinh từ GVCN, báo cáo số liệu đã thu được;
- Thu các khoản đóng nộp của CBGV, NV tháng 12 khi có lương, thu tiền thuê phòng ở của gia đình Kiên Ngân tiểu học;
- Phối hợp với kế toán thực hiện chi trả chế độ 116 và chế độ 81 theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định;
- Xuất nhập kho thực phẩm vào các ngày T6, T7 và chủ nhật;
- Dọn dẹp vệ sinh các phòng Ban giám hiệu, phòng Hội đồng các ngày 3,5;
- In sao đề kiểm tra các môn không thi chung theo kế hoạch;
- Hoàn thiện biểu tự đánh giá xếp loại của tháng trước ngày 24/12;
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao.
6.5. Bảo vệ
- Thực hiện ca trực tại phòng bảo vệ 24/24. Thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo AN-TT các khu vực trong và ngoài trường;
- Giao 02 bảo vệ giữ xe đối với HS không đội mũ bảo hiểm khi đến trường, cả HS nội và ngoại trú.
- Phối hợp với Ban quản lý nội trú tăng cường kiểm tra học sinh buổi tối sau 23 giờ tại các khu nội trú, phối hợp với ĐTN kiểm tra học sinh để xe không đúng nơi quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Ban CSVC, phối hợp với GVCN kiểm tra CSVC hỏng tại các khu nội trú, khu lớp học để đề xuất sửa chữa, phân phối nước lên các téch dùng cho học sinh; Chỉ đạo các lớp lao động theo kế hoạch số 13 của BLĐ;
- Hoàn thiện biểu tự đánh giá xếp loại của tháng trước ngày 24/12;
- Thực hiện mở cửa phòng làm việc của BGH, phòng Hội đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng phân công.
            7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Phối hợp công đoàn các đơn vị trên địa bàn TST để phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho Tết đoàn viên ngày 04/1/2023 tại nhà trường.
- Phối hợp với BGH chỉ đạo chuẩn bị 04 tiết mục văn nghệ tại Tết đoàn viên.
- Tiếp tục phối hợp với Ban TTND, tăng cường kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể về công tác tham gia ATVS LĐ năm 2023.
- Gửi danh sách công đoàn viên khó khăn đề nghị LĐLĐ hỗ trợ trước ngày 20/12/2022
- Phối hợp với Đoàn TN nhà trường tổ chức viếng bia tưởng niệm xã nhân dịp 22/12/2022.
- Thực hiện các công việc khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Thực hiện chấm công tập luyện TDTT vào chiều thứ 2, 4 để có đánh giá về việc tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường (Đ/c Nhiệm thực hiện).
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Đ/c Điện đẩy mạnh các hoạt động thể thao vào các buổi chiều cho chị em nữ công.
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn- Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của Cán bộ giáo viên, NV và người lao động trong đơn vị.
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể theo hướng dẫn.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát công tác in sao đề kiểm tra cuối học kỳ I .
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị .
            8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCSHCM
            8.1. Công tác chuyên môn
- Trình BGH kế hoạch tuyên truyền bạo lực học đường, bỏ học đi làm thuê, tảo hôn trình trước 22/12/2022.
- Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu dự kiến biện pháp xử lý HS nghỉ học 03 tuần trước tết và 03 tuần sau tết (Thống nhất tại HN giao ban ngày 19/12/2022).
-  Trình BGH kế hoạch tổ chức tết dân tộc trước ngày 22/12/2022.
            - Đ.c Giàng A Ư tiến hành phát nước tháng 12 cho các lớp và các khu nội trú.
            - Đ.c Lò Mạnh Trường, Lường Thị Kiêm tiến hành cho thanh niên ưu tú kết nạp đợt 1 dọn vệ sinh, nhặt rác từ cổng trường vòng qua chợ sang nhà máy chè qua bãi rác rồi trở về trường Hoàn thành trước 16h00 ngày 20/12/2022.
            - 16h00 chiều Thứ tư, ngày 21/12/2022 Đ.c Hạng A Páo tập trung thanh niên ưu tú của chi Đoàn 10A1, 10A2, 10A3 cùng BCH tại sân trường để sang bên đài tưởng niệm xã Tả Sìn Thàng thắp hương tri ân, Đ.c Lý Thu Thảo chuẩn bị đồ lễ dâng hương.
            - Chuẩn bị cho lễ kết nạp Đoàn tối ngày 22/12/2022 trình BGH chương trình tổ chức.
            - Đ/c Cúc hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc HS thực hiện phát thanh buổi sáng.
            - BCH thực hiện những nhiệm vụ đột xuất do BTV đoàn trường triển khai.
            8.2. Công tác thi đua
            - Đ.c Lý Thu Thảo Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 19h00 Ngày 22/12/2022. Phối hợp BQL nội trú, Ban quản lý học sinh tự học buổi tối tổng hợp điểm thi đua gửi lại đoàn trường trước 09h00 sáng thứ 6 ngày 23/12/2022, thông báo điểm thi đua các lớp và xin ý kiến phản hồi của GVCN lớp. Trong bảng điểm thi đua phân định rõ điểm nội trú, điểm tự học buổi tối, điểm đoàn trường theo dõi để GVCN biết các mảng yếu kém trong thi đua của lớp.
            - Báo cáo công tác theo dõi thi đua các lớp tuần học 16 trong báo cáo cần thể hiện rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế các lớp.
            8.3. Công tác khác
            - Tuần học 16 lớp 12A1 làm công tác trực tuần lớp trực tuần có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trực tuần theo quy định của Nhà trường, đốt rác thu gom rác hàng ngày có báo cáo hình ảnh lên nhóm ĐTN, đặc biệt là công tác đốt rác có báo cáo hình ảnh khi thực hiện đốt rác. Báo cáo theo dõi của lớp trực tuần gửi về văn phòng Đoàn trường vào chiều thứ 7.
            Tuần 16 lớp 10A2 thực hiện trực vệ sinh khu vực chung cho cả trường do trực vệ sinh khu vực chung muộn tuần 15.
            - Công tác phát thanh và giám sát nề nếp và công tác vệ sinh khu vực chung các lớp, lớp trực tuần (Tuần đầu thực hiện do vậy BCH cử người theo dõi và HD từng buổi).
Thứ Nội dung Người thực hiện
Thứ 2 Phát thanh nội dung, ý nghĩa chủ đề ngày 22/12. Sùng A Sủ
Thứ 3 Phát thanh thời sự điện biên Mùa A Bênh
Thứ 4 Một câu chuyện đẹp, 1 cuốn sách hay, 1 tấm gương sáng Hờ Thị Thu
Thứ 5 Phát thanh thời sự chào buổi sáng Sùng A Tằng
Thứ 6 Phát thanh những câu nói hay về con người, cuộc sống. Giàng A Phứ
Thứ 7 Phát thanh thời sự chào buổi sáng Sùng A Nhè
 
                                                9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Kiểm tra việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp ở nhà vệ sinh. Đặc biệt quan tâm đến vệ sinh trong các phòng ở của HS, HD hs nội trú sắp xếp đồ dùng, quần áo, giày dép. Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài phòng.
- Cho kiểm kế CSVC nội trú và khắc phục, sửa chữa CSVC kịp thời.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt đối với những phòng vi phạm.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 vào tối thứ 3 và thứ 5. Giáo viên phụ trách mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài, tiến hành phạt lao động đối với những học sinh này và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 5, riêng khu C thực hiện thêm thứ 2.
            10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Giám sát lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp.
- Kiểm tra lại hệ thống tường rào để bổ sung, sửa chữa kịp thời.
- Giám sát lớp trực tuần thu gom và đốt rác tại lò đốt rác.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần 16, tháng 12 năm 2022. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thể cụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo hoặc trao đổi kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 
 
 Trần Huy Hoàng
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 16 THÁNG 12 NĂM 2022
(Thực hiện từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)
(Kèm theo KH số:       /KH-THCS&THPTTST, ngày 19/12/2022)
 
Thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Họp giao ban tuần 16
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Công tác tại Tủa Chùa – Kiểm tra phổ cập
Chiều Công tác tại Tủa Chùa – Kiểm tra phổ cập
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Xin nghỉ việc cá nhân
Chiều Xin nghỉ việc cá nhân
Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Dự Hội nghị tổng kết Ktra, giám sát huyện
Chiều Dự tổng kết công tác PCGD và XMC năm 2022
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc đoàn ktra PCGD-XMC tỉnh
Chiều Dự tổng kết công tác PCGD và XMC năm 2022
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Viếng đài tưởng niệm xã TST nhân dịp 22/12/2022
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Viếng đài tưởng niệm xã TST nhân dịp 22/12/2022
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Viếng đài tưởng niệm xã TST nhân dịp 22/12/2022
Thứ Năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Hội nghị Tổng kết chi bộ năm 2022
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Hội nghị Tổng kết chi bộ năm 2022
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Hội nghị Tổng kết chi bộ năm 2022
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:124 | lượt tải:31

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:153 | lượt tải:24

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:110 | lượt tải:40

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:434 | lượt tải:66
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay290
  • Tháng hiện tại33,386
  • Tổng lượt truy cập2,251,558
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây