KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 26 CỦA NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 26, từ ngày 26/02/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
 -----------
Số:  46 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ----------------------------------------
Tủa Chùa, ngày 26 tháng 02 năm 2024
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 26

Thực hiện từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 26, từ ngày 26/02/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
- Chỉ đạo hỗ trợ GV thi GVDG cấp tỉnh trong 02 tuần 26,27 đảm bảo hiệu quả.
- Triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến đảng viên.
- Chi bộ, BGH tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2024: Công tác đảng: Chỉ đạo công tác hỗ trợ GV thi GVDG cấp tỉnh, công tác ổn định tình hình HS sau tết, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết. Công tác tư tưởng, chính trị: BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; GVCN nắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học giai đoạn sau Tết Nguyên đán. Chỉ đạo việc phòng chống vi phạm pháp luật: sử dụng rượu bia lái xe,...; Công tác CM:  Cử CBQL, GV theo dõi hỗ trợ đội GVDG dự thi; Tiếp tục ôn thi tốt nghiệp THPT 2024; Ổn định dạy học và các nền nếp chuyên môn.  Công tác Công đoàn: Công tác chỉ đạo các phong trào thi đua; Các hoạt động chào mừng ngày 8/3; Công tác tuyên truyền GD pháp luật; Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ. Công tác Đoàn TN: Trao giải Hội thao chào mừng xuân mới Giáp Thìn 2024; Tổ chức tập luyện 11 tiết mục văn nghệ chợ đêm 16/3; Chấn chỉnh nền nếp tác phong của Đoàn viên, TN sau tết; Tuyên truyền GD HS cá biệt; Công tác duy trì nền nếp; triển khai công tác Đội.  Ban CSVC: Chuẩn bị CSVC cho các HĐ ngoại khóa; Công tác kiểm tra và bàn giao CSVC sau tết; Công tác tổ văn phòng: Công tác duy trì an ninh trật tự trường học trước sau tết; Bảo đảm an toàn bàn giao phòng công vụ và nội trú sau tết; Công tác tài chính quyết toán năm 2023, thanh toán chế độ lương, phép cho GV. Hoàn thành hồ sơ chế độ chế độ 81 cho HS học kỳ II nộp Sở.
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- Tăng cường chỉ đạo và nắm chắc tình hình học sinh ra lớp, huy động, xử lý học sinh nghỉ học đi chơi Hội không đến trường, đến lớp. GVCN tăng cường quản lí nắm chắc tâm tư, tình cảm của học sinh, phòng chống tình trạng HS nghỉ học sau Tết nguyên đán.
- Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật: Luật An toàn giao thông, Luật phòng chống tác hại của rượu bia; nghiêm cấm chơi hội bỏ bê công việc sau tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.
- GVCN trong tiết sinh hoạt và 15 phút đầu giờ giáo dục học sinh xử phạt nghiêm theo quy định các HS vi phạm nội quy và nghỉ học các tuần sau tết nguyên đán.
- Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực với học sinh, giữa cán bộ, viên chức với nhau. Lưu ý các hình thức kỷ luật, xử phạt học sinh đúng quy định và mang tính tích cực, thúc đẩy HS, không để xảy ra xử phạt sai QĐ, tiêu cực xúc phạm danh dự, nhân phẩm HS.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy học
- Tổ chức bàn giao PCGD của nhóm Tiếng anh và Hóa học theo PCGD đã áp dụng từ tuần 26 ( Tổ trưởng hoặc người phụ trách tổ chỉ đạo trực tiếp, nộp biên bản bàn giao cho đ.c Dung chậm nhất ngày 26/02/2024 ).
- Đảm bảo tiến độ chương trình để kiểm tra giữa kỳ II theo kế hoạch (Dự kiến kiểm tra giữa kỳ tuần 28,29).
- Bố trí đổi, đẩy tiết cho GV tham gia và người hỗ trợ thi GV giỏi cấp tỉnh (Tổ trưởng, tổ phó hoặc người phụ trách tổ thực hiện, hoàn thành trong ngày 26/2/2024). Cử đ/c Trường hỗ trợ đồng chí Của, Phương và Thủy dự thi ngày thứ 2,3.
3.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề hồ sơ GV học kỳ II.
- Tăng cường công tác kiểm tra giờ dạy trên lớp, kiểm tra giáo án đột xuất.
- Hoàn thành báo cáo tổ chức dạy thêm trong nhà trường gửi phòng Thanh tra, báo cáo nâng cao chất lượng dạy và học về Sở GD&ĐT trước 28/02/2024.
3.3. Công tác sinh hoạt chuyên môn
- Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo tháng 2 và triển khai kế hoạch tháng 3 ( Đ/c Dung hoàn thiện ngày 28/2/2024 ).
- Tổ chức dự giờ đánh giá xếp loại chuyên môn HKII và cả năm.
- Tham gia Hội thảo giới thiệu SGK theo kế hoạch của Sở (29/02/2024).
3.4. Công tác chủ nhiệm
- Ổn định tình hình lớp chủ nhiệm, trình hồ sơ cắt sỹ số đối với HS đã bỏ học không ra lớp trước ngày 29/2/2024.
- Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ có liên quan đến học sinh khắc phục năm trước gửi kế toán trước ngày 29/2/2024..
- Hoàn thiện số tài khoản ngân hàng (danh sách theo mẫu trên nhóm GVCN) gửi kế toán trước 29/2/2024.
- Hoàn thiện danh sách thống kê số lượt nghỉ (cả có phép và không phép) của học sinh lớp chủ nhiệm trước ngày 02/3/2024 gửi phó hiệu trưởng Dung (Theo mẫu QĐi).
- Họp lớp xét hạnh kiểm tháng 2/2024 yêu cầu xử lý nghiêm những HS nghỉ học trước và sau tết ( Nộp kết quả ngày 02/3/2024 ).
- Chỉ đạo GVCN thực hiện xử lý học sinh vi phạm nghỉ không phép tuần 22 và 24 ( Đ/c Dung thực hiện hoàn thành ngày 26/2/2024).
- Đ/c Sùng A Lứ khắc phục hạn chế đã nêu trong ngày 26/02/2024. (Ghi chú: Nếu không khắc phục lập biên bản xử lý theo quy định).
3.5. Công tác quản lý học sinh buổi tối
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý HS tự học buổi tối khối 12. Kiểm tra đột xuất công tác trực của GV ( đ/c Ngà thực hiện, báo cáo kết quả cuối tuần ).
- Khắc phục hạn chế xử lý học sinh vi phạm tuần 21-25 ( Đ/c Dung thực hiện ).
- Thực hiện công tác tính thi đua và lịch trực nghiêm túc. ( đ/c Ngà thực hiện ).
3.6. Công tác khác
- Xây dựng kế hoạch phổ cập năm 2024 và ban chỉ đạo gửi UBND xã Tả Sìn Thàng phê duyệt ( Đ/c Dung hoàn thành ngày 28/2/2024 ).
- Triển khai công tác pháp chế tháng 2/2024 (Gửi VB lên HSCV yêu cầu tổ trưởng chỉ đạo GV tự nghiên cứu và hoàn thành bài thu hoạch).
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Tiếp tục đôn đốc các nhóm hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá tính đến hết năm học 2022-2023 bao gồm: minh chứng của các tiêu chí, viết phiếu tự đánh giá, báo cáo tự đánh giá của nhóm (Các đ/c nhóm trưởng chỉ đạo thành viên hoàn thiện trước ngày 29/02/2024). Chỉ đạo các nhóm tiếp tục thu thập minh chứng của năm học 2023-2024.
- Tiếp tục đôn đốc nhóm phụ trách Thư viện khắc phục và hoàn thiện Hồ sơ thư viện đạt chuẩn (Để hoàn thành trước ngày 29/02/2024), (Đ/c Thống chỉ đạo nhóm phụ trách Thư viện thực hiện).
- Tổ chức thi giữa học kỳ II năm học 2023-2024 từ ngày 26/02/2024 – 02/3/2024 đối với những môn ngoài cơ bản.
 - Các đ/c Đỗ Phương, Thào Sùng duyệt xong ma trận đề và đề kiểm tra giữa học kì II năm học 2023-2024 và nộp lại cho đ/c Lò Mạnh Trường trước ngày 28/02/2024).
          - Tiếp tục hỗ trợ 05 giáo viên tham gia thi GVDG cấp tỉnh theo đề xuất và chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học (Đ/c Khai thực hiện); phòng công vụ và phòng ở nội trú (Đ/c Chư thực hiện). Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
          - Tiếp tục tổ chức kiểm tra lại toàn bộ bàn ghế học của học sinh để tu sửa kịp thời (bàn ghế lỏng nguy cơ gãy, mất mặt bàn, ghế, mất ốc vít, bong mối hàn ...) kiểm tra và cho tổng sửa chữa lại toàn bộ các lớp và phòng thiết bị (Các Đ/c Khai, Chư, Thống thực hiện và báo cáo Trưởng ban CSVC trước ngày 01/3/2024).
          - Hỗ trợ 05 giáo viên tham gia thi GVDG cấp tỉnh năm 2024 về CSVC
          - Lập biên bản các phòng ban không tắt điện, khoá cửa khi ra về.
          6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Kế toán
* Công tác quản lý tổ
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tuần của tổ đến các bộ phận.
- Tiếp tục nhập chứng từ kế toán 2023 vào phầm mền kế toán Misa
- Tiếp tục đóng chứng từ chuần bị quyết toán ngân sách 2023 
- Tổ chức họp và đánh giá kết quả tháng 02, dự thảo kế hoạch tháng 03;
- Khôi phục các hồ sơ minh chứng còn thiếu của tổ văn phòng; Chỉ đạo các thành viên trong nhóm tự đánh giá hoàn thiện hiệu quả công việc theo kế hoạch.
* Công tác kế toán
- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ chứng từ năm 2023 và đi quyết toán tại Sở;
- Tiếp tục cùng thủ quỹ chi trả chế độ 116, chế độ 81 còn lại của học sinh ;
- Thu các khoản đóng góp học sinh từ GVCN các khối lớp;
- Kiểm tra hồ sơ để xét chế độ 81 học sinh học kỳ 2 gửi Sở trước ngày 27/02/2024;
- Lên kế hoạch ăn tháng 03/2023, làm hợp đồng và thanh lý hợp đồng nấu ăn tháng 2/2024; Làm phiếu xuất nhập kho tháng 02/2024;
* Công tác khác
- Tham gia các hoạt động chung và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.
6.2. Văn thư- Thủ quỹ
* Công tác thủ quỹ
 - Kết hợp cùng kế toán tiếp tục thu các khoản đóng góp của học sinh từ GVCN;
 • Tiếp tục phối hợp với kế toán và GVCN thực hiện chi trả chế độ 81, chế độ 116 còn lại cho học sinh;
* Công tác văn thư- lưu trữ
 • Tiếp nhận công văn đi, đến theo đúng quy định;
 •  In sao và lưu trữ văn bản theo đúng quy định, khoa học, dễ tìm kiếm;
 •  Quản lý con dấu của nhà trường đúng quy định.
         * Công tác khác
- Thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh các phòng BGH, phòng Hội đồng (02 lần /tuần) Chuẩn bị chè nước trong các buổi Hội nghị, tiếp khách;
- Kiểm tra CSVC trang thiết bị văn phòng, có sổ ghi chép đầy đủ số lượng mượn trả sau khi tổ chức các sự kiện hoặc cho các bộ phận, cá nhân mượn;
- Thực hiện xuất nhập thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng đúng thời gian.
 • Thực hiện các nội dung khác khi được BGH, tổ và các đoàn thể phân công.
          6.3. Công tác Y tế, Thiết bị và Thư viện
* Công tác y tế trường học
- Tích cực nghiên cứu các văn bản hướng dẫn liên quan đến y tế học đường;
- Kiểm tra, giám sát việc vệ sinh đảm bảo ATTP nhà bếp;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao và đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho VĐV trong Hội thao đầu xuân do ĐTN tổ chức;
- Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh dọn dẹp vệ sinh khu phòng ở, vệ sinh cá nhân. Cách phòng tránh các bệnh có thể xảy ra.
* Công tác Thiết bị
- Nhập CSVC, TBDH vào sổ quản lí thiết bị, lập biên bản bàn giao CSVC cho các tổ đoàn thể mượn theo phiếu đề nghị;
- Chuẩn bị thiết bị và hỗ trợ GV thi GVDG cấp tỉnh khi được yêu cầu.
- Cho giáo viên bộ môn mượn trả thiết bị theo phiếu yêu cầu và đúng thời gian;
- Kiểm tra việc nhập sổ mượn trả thiết bị của các tổ bộ môn;
* Công tác thư viện
- Phục vụ học sinh tham gia đọc sách theo thời khóa biểu do chuyên môn sắp xếp;
- Khôi phục và bổ sung hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn thư viện trong cơ sở GD phổ thông, đảm bảo đủ minh chứng để đánh giá trong nhà trường;
6.4. Bảo vệ
* Công tác trực bảo vệ
- Duy trì an ninh, an toàn sau tết Nguyên đán 2024 (công tác treo chìa khóa, để xe và trực tối);
- Làm tốt công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và có báo cáo kịp thời lên các đồng chí trong BGH khi có vấn đề xảy ra;
- Đảm bảo công tác thường trực tại phòng bảo vệ 24/24, ghi tên và diễn biến ca trực vào sổ trực (nếu nhờ trực thì ghi rõ). Phối hợp với Ban QLNT tuần tra sau giờ học buổi tối;
- Thường xuyên kiểm tra CSVC tại khu lớp học và khu nội trú như đã phân công, đặc biệt là khu nội trú C;
- Xử lý học sinh để xe không đúng nơi quy định. Nhắc nhở và xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đến trường;
* Công tác CSVC, Ban LĐ.
- Hướng dẫn, chỉ đạo và nghiệm thu kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ lao động theo kế hoạch của Ban lao động.
- Thực hiện tu sửa CSVC hỏng nhỏ, báo cáo và tham mưu sửa chữa các hạng mục lớn có dấu hiệu bị hỏng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng giao phó. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn Công đoàn
- Đ/c Thanh triển khai các hoạt động TDTT trong CBGV-NV chào mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng 3/2/1930-3/2/2024 (Tổ chức thi đấu bóng chuyền hơi cho nữ công đoàn viên vào 17h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 4).
- Họp BCH Công đoàn.
- Triển khai các văn bản do công đoàn cấp trên yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho toàn thể công đoàn viên, để có đánh giá về việc tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường (Đ/c Ư thực hiện).
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho chị em nữ công.
- Đ/c Tâm tiếp tục theo dõi việc thực hiện phong trào thi đua “Đảm việc nhà, giỏi việc trường” trong nữ công đoàn viên.
- Đ/c Ư chi giải thưởng bóng chuyền hơi cho các đội.
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn - Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của Cán bộ giáo viên và người lao động trong đơn vị.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi được cấp trên yêu cầu.
          8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
8.1. Công tác chuyên môn
 • Dự thảo kế hoạch Hội thi báo tường chào mừng ngày 26/3/2024.
 • Lấy danh sách thanh niên để lên kế hoạch rèn luyện thử thách chuẩn bị kết nạp đoàn đợt 2.
 • Xin chỉ đạo của BGH chuẩn bị 11 tiết mục tham gia công diễn chợ đêm 16/3/2024.
 • Chỉ đạo lớp trực tuần và phối hợp với Ban quản lý HS buổi tối xử lý học sinh, tổ chức chăm sóc hàng cây mới trồng ở Đường thanh niên.
 • Công tác thi đua
 • Tổng hợp thi đua tháng xin ý kiến của GVCN trước 17h00 ngày 27/2/2024
 •  Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 17h00 thứ 6.
 •  Kiểm tra nề nếp học sinh, việc đeo thẻ học sinh(thu lại những thẻ không  đạt yêu cầu như(vẽ bậy, không có ảnh, thẻ nhầu nát..v.v).
 •  Thường xuyên kiểm tra khu vực vệ sinh (khu vực chung, khu vực lớp học, để xe không đúng nơi quy định.
 • Kiểm tra thu và xử lí xe để không đúng nơi quy định(ở nhà gỗ chỗ thầy páo trọ, khu nội trú C, khu vực đường bê tông.
- Kiểm tra GVCN lên lớp 15 phút đầu giờ.
            - Tiếp tục tổng hợp danh sách học sinh nghỉ học không phép và trừ điểm thi đua theo quy định 3 tuần trước tết, 3 tuần sau tết. Ban hành dự thảo kết quả học sinh nghỉ học không phép 3 tuần trước tết sau tết (trong bảng tổng hợp có ghi lớp…. họ và tên học sinh nghỉ học…..số lượt nghỉ).
           8.3. Công tác khác
 - Công tác trực tuần: Tuần  26 lớp 9A2 làm công tác trực tuần.
 - Công tác phát thanh:
Thứ Nội dung
Thứ 2 Ý nghĩa tết trồng cây
Thứ 3 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
Thứ 4 Tuyên truyền về tác hại của rượu bia
Thứ 5 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
Thứ 6 Những câu chuyện nói hay về cuộc sống, động lực học tập.
Thứ 7 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
 
9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Kiểm tra việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp ở nhà vệ sinh.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Giáo viên phụ trách công tác thi đua ở mỗi khu nội trú thực hiện nghiêm túc lịch chấm điểm.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 vào tối thứ: 3, 5 đối với khu A, B và 3, 4, 6 đối với khu C.
+ Giáo viên lấy sĩ số mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài sau khi lấy lên nhóm Ban QLNT.
+ Tiến hành phạt lao động đối với những học sinh trốn ra ngoài: Giáo viên trực nội trú ngày hôm sau thực hiện và báo cáo KQ bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 5, riêng khu C thực hiện thêm thứ 2.
10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Giám sát, kiểm tra việc tổ chức lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp, khu nội trú.
- Giám sát lớp trực tuần 9A2 thực hiện công việc trực tuần: dọn dẹp căng tin, đổ rác hàng ngày, trực cổng, dọn dẹp bãi rác đốt rác thứ 2,4, 6 chụp ảnh báo cáo lên nhóm GVCN.
- Giám sát kế hoạch lao động tuần 26: ND lao động CV: khơi thông cỗng rãnh khu căng tin, nhà C, rào bờ rào sau nhà cộng đồng, quét lá trên mái nhà để xe...
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần 26, tháng 02 năm 2024. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thể cụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
 
  Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)

Trần Huy Hoàng
 
 
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 26 THÁNG 02 NĂM 2024

(Thực hiện từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024)
(Kèm theo KH số: 46 /KH-THCS&THPTTST, ngày 26/02/2024)
       
 
 
Thứ Hai, ngày 26 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên - Dự khai mạc Hội thi GVDG
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Hỗ trợ đội thi GVDG tại Điện Biên
Chiều Hỗ trợ đội thi GVDG tại Điện Biên
Thứ Ba, ngày 27 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Hỗ trợ đội thi GVDG tại Điện Biên
Chiều Hỗ trợ đội thi GVDG tại Điện Biên
Thứ Tư, ngày 28 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Hỗ trợ đội thi GVDG tại Điện Biên
Chiều Hỗ trợ đội thi GVDG tại Điện Biên
Thứ Năm, ngày 29 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Sáu, ngày 01 tháng 03 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay241
 • Tháng hiện tại41,619
 • Tổng lượt truy cập2,406,117
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây