KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 27 NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 03/2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 27, từ ngày 06/3/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPTTẢ SÌN THÀNG
 ------------

Số: 85 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------------

Tủa Chùa, ngày 06 tháng 3 năm 2023
 
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 27
Thực hiện từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 03/2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 27, từ ngày 06/3/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
   - Họp trực tuyến (qua điện thoại) BCU 08h30, thứ 2, ngày 06/3/2023 (Thống nhất chương trình họp chi bộ và xử lý viên chức vi phạm đạo đức nhà giáo và nội quy công sở). Triển khai họp chi bộ 15h30 ngày 06/3/2023 (Theo nội dung thống nhất tại phiên họp Ban chi ủy). Ban hành NGhị quyết tháng 3/2023.
   - Toàn bộ đảng viên, quần chúng hoàn thành đăng ký học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2023 trước ngày 10/3/2023 (nộp 02 bản in, có chữ ký về cho đ/c Dung ký, phê duyệt thực hiện).
- Triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến đảng viên, quần chúng.
   Chi bộ, BGH tiếp tục tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 03/2023: Công tác đảng: Hồ sơ đăng ký học tập tư tưởng, đạo đức phong cách HCM; Chuyển đảng chính thức; Kiện toàn Ban chi ủy; Chỉ đạo công tác bồi dưỡng công tác đảng và bồi dưỡng quần chúng ưu tú; Chỉ đạo thành lập HĐ xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật lao động. Công tác tư tưởng, chính trị: BCU tập trung chỉ đạo CB,GV lắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học giai đoạn sau tết Nguyên đán; Tăng cường đoàn kết nội bộ; chấn chỉnh đạo đức công vụ, kỷ luật viên chức. Công tác CM: Ôn và chuẩn bị thi giữa kỳ II; Đẩy mạnh bồi dưỡng HSG cấp tỉnh khối 9,10,11 và thi HSG tỉnh; Ôn và thi nghề phổ thông; Tăng cường duy trì sĩ số và huy động HS ra lớp; dạy đẩy chương trình vào các buổi chiều (đặc biệt các môn lớp 12 không thi TN); Ôn thi tốt nghiệp THPT 2023.  Công tác Công đoàn: Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn NK 2023-2028; Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3; Công tác triển khai VB pháp luật; Công tác phát động, theo dõi và triển khai các phong trào thi đua giai đoạn 3; Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ; Giám sát tốt các HĐ của nhà trường; Giao lưu với trường Quyết Tiến; Hoàn thiện hồ sơ dự toán, bản vẽ đường nước gửi CĐN. Công tác Đoàn TN: Triển khai các hoạt động chào mừng tháng thanh niên; Giao lưu với trường Quyết tiến; Chấn chỉnh nền nếp tác phong của Đoàn viên, TN  sau tết; Công tác duy trì nền nếp các tuần sau tết.  Ban CSVC: Chỉ đạo tốt các HĐ: Giao lưu với trường Quyết Tiến; Chuẩn bị CSVC cho các HĐ ngoại khóa; Công tác tu sửa cơ sở vật chất nhỏ. Công tác bảo quản và xử lý các vi phạm về nền nếp CSVC. Công tác tổ văn phòng: Công tác duy trì an ninh trật tự trường học; Hoàn thiện hồ sơ quyết toán 2022; Hoàn thành thanh toán chế độ cho GV và HS; Hoàn thiện hồ sơ đường nước CĐN hỗ trợ.
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- Nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ bằng các việc làm thiết thực: Nghiêm cấm các hành vi tụ tập nói xấu nhau sau lưng; cương quyết bài trừ những hành vi xấu, thói quen không tốt; không tụ tập ăn uống, rượu chè, hội nhóm; xử lý nghiêm các hành vi suy thoái đạo đức, thiếu tính nêu gương của người đảng viên, giáo viên.
- Nâng cao ý thức chấp hành nội quy, nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường. Đặc biệt, là tác phong làm việc lề mề, kém hiệu quả, đi muộn về sớm, không đúng giờ giấc cần phải nghiêm túc kiểm điểm và chấn chỉnh. Xử lý viên chức bỏ nhiệm sở quá thời gian quy định và báo cáo Sở GD&ĐT.
- Các GVCN làm tốt công tác duy trì sĩ số bằng cách: Tăng cường công tác quản lí để nắm chắc tâm tư, tình cảm và hoạt động của học sinh; chống phá những thói quen xấu như chơi game, chốn học, không chuẩn bị bài, dấu xe ngoài trường, không đội mũ bảo hiểm, chốn buổi tối đi chơi; phòng chống tình trạng HS nghỉ học không phép sau bằng nhiều giải pháp cụ thể và hiệu quả, tăng cường học tập những GVCN có kinh nghiệm và đứng đầu thi đua khối.
- Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực với học sinh, với đồng nghiệp. Thực hiện tốt đạo đức nhà giáo. GVCN làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh hậu quả của hôn nhân sớm. Lưu ý các hình thức kỷ luật, xử phạt học sinh đúng quy định và mang tính tích cực, thúc đẩy HS, không để xảy ra xử phạt sai QĐ, tiêu cực xúc phạm danh dự, nhân phẩm HS.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy và học
- Tổ chức dự giờ đánh giá xếp loại chuyên môn HKII (Theo QĐ của ban chuyên môn đã ban hành. Thực hiện tối thiểu 3 tiết/tuần ).
- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch dạy qua truyền hình – Internet khối 12 đối với 2 môn Lịch sử - GDCD.
- Tăng cường số tiết dạy các môn HS lớp 12 không thi tốt nghiệp, đặc biệt là 04 môn CN-TD-Tin-GDQP đối với khối 12 (Đ/c Thủy, Của tự bố trí tiết lên kế hoạch, rà soát chương trình báo cáo cho đ/c Dung ngày 10/3/2023). Đảm bảo kết thúc CTr cuối tháng 3, đầu tháng 4/2023 đối với các môn không thi tốt nghiệp.
3.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Kiểm tra, rà soát, sắp xếp lại học bạ từ khối 6 - 12 ( Ngày 06/3/2023).
- Kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra nội bộ của tổ Văn phòng ( Đ/c Nhiệm gửi lại kết luận kiểm tra cho đ.c Dung ngày 08/3/2023).
3.3. Sinh hoạt chuyên môn
- Tổ chức lựa chọn SGK lớp 8,11 cấp trường ( 15h chiều ngày 09/3/2023; Thành phần theo QĐ ).
- Chấm bài kiểm tra thi thử HSG cấp trường, cấp tỉnh lần 1 (Hoàn thành ngày 07/3/2023 ).
- Tổ chức khối 12 ngoại khóa: tư vấn việc làm đến từ trường CĐ nghề ĐB ( 14h ngày 8/3/2023; tại lớp 12A1 ).
- Triển khai giải và phân tích bộ đề thi tham khảo TN năm 2023 của Bộ ban hành (Thành phần gồm: GV trực tiếp ôn thi TN và đ/c Dung  hoàn thành trước 15h30 ngày 07/3/2023 để BGH thống nhất, chỉ đạo) – GV tự giải đề và phân tích cấu trúc đề để báo cáo tại phiên họp.
 
 
3.4. Công tác chủ nhiệm
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hướng dẫn dạy NGLL và HĐHN đối với khối 8,9,11,12. Dạy ATGT đối với lớp 6-12.
- Rà soát danh sách học sinh đã tích hợp định danh điện tử theo mẫu kèm theo (Hạn nộp ngày 08/3/2023).
3.5. Công tác quản lý học buổi tối
- Xử phạt học sinh vi phạm tuần 25,26 đúng quy định (Đ/c Dung + cả tổ KHXH thực hiện chiều 10/3/2023 (Dung tổ chức, hướng dẫn, các thành viên tổ KHXH học tập và thực hiện các lần tiếp theo).
- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra sỹ số, phiếu giao nhiệm vụ học tập và báo cáo trên biểu trực tuyến trước 22h hàng ngày.
3.6. Công tác khác
- Phối hợp với Công đoàn triển khai nhiệm vụ Pháp chế năm 2023 (Khắc phục hạn chế tuần 26).
- Hoàn thành các báo cáo: góp ý luật đất đai; Sơ yếu lí lịch hợp nhất; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.
- Tham gia tập huấn Bình đẳng giới ngày 9,10/3 ( Hình thức trực tuyến tại VP; thành phần triệu tập thông báo sau). Tham gia họp chi bộ và các phiên họp khác do Nhà trường, Công đoàn tổ chức.
- Chỉ đạo khắc phục 05 tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo tuần 26.
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo các nhóm đánh giá trường chuẩn theo kế hoạch số 592/KH-THCS&THPTTST ngày 12 tháng 12 năm 2022 của nhà trường.
- Tiếp tục giám sát Tổ lấy ma trận và đề kiểm tra giữa học kì II đối với khối 8, 9, 11 từ Thư viện đề kiểm tra của Sở.
- Phân tích đề thi minh họa lớp 12 của Bộ và có đánh giá sơ bộ, định hướng ôn tập, ôn thi năm 2023.
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học, phòng công vụ và phòng ở nội trú. Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
- Tiếp tục hoàn thành việc tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường: đắp hòn non bộ, bố trí lại bồn rửa tay cho học sinh (3 đ/c Khai, Chư, Nhiệm thực hiện).
- Phối hợp với BCH Công đoàn chuẩn bị đầy đủ CSVC phục vụ kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/2023.
- Lập biên bản phòng ban không tắt điện khi ra về.
6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Công tác Thư viện
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tuần của tổ đến các bộ phận; Chỉ đạo thành viên hoàn thành sơ yếu lí lịch CBVC hợp nhất, đảng viên hoàn thiện đăng ký kế hoạch;
- Bổ sung hồ sơ chứng từ theo báo cáo quyết toán công đoàn, ra quyết toán năm 2022 tại LĐLĐ huyện ;
- Phục vụ giáo viên và học sinh tham gia đọc sách tại thư viện;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao để chuẩn bị cho Đại hội công đoàn. Tổ chức và tham gia giao lưu bóng đá chào mừng Đại hội công đoàn theo kế hoạch;
- Tổng hợp, kiểm tra biểu xác định tỉ lệ công việc tháng nộp Đ/c Dung;
- Chỉ đạo công tác tập luyện văn nghệ chào mừng Đại hội theo kế hoạch;
- Tham gia giao lưu TDTT với đơn vị trường THCS&THPT Quyết Tiến ngày 10/3;
- Cùng BCH công đoàn tổ chức tọa đàm 8/3 cho nữ công;
- Xuất thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng các ngày 2,3,4,5;
- Trực và theo dõi nề nếp tổ thứ: 2,3,4.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
6.2. Kế toán
- Hoàn thiện dự toán, thiết kế đường nước gửi Sở GD&ĐT trước ngày 10/3/2023.
- Lập phiếu xuất, nhập thực phẩm tuần 02 tháng 3 cho học sinh;
- Hướng dẫn thành viên tổ kiểm tra để hoàn thiện báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 gửi Sở ( công việc chậm tiến độ );
- Lập biểu xác định tỉ lệ công việc tháng 3 nộp tổ trưởng trước 8/3;
- Hoàn thiện kế hoạch học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023;
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao. Làm việc đúng giờ giấc quy định. Trực và theo dõi nề nếp tổ thứ: 5,6.
6.3. Y Tế- Thiết bị
- Phụ trách bếp ăn thay đồng chí Oánh trong thời gian nghỉ phép.
- Kiểm tra chất lượng thực phẩm, đảm bảo vệ sinh ATTP trước và sau khi nấu ăn;
- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn tại nhà bếp đúng thời gian;
   - Phối hợp với ĐTN tuyên truyền về phòng chống các bệnh mùa đông-xuân như: Sởi Rubenla, cúm, tiêu chảy cấp, ho, viêm đường hô hấp…;
- Thường xuyên kiểm tra TBDH và lập biên bản xử lí vi phạm;
- Phối hợp lớp trực tuần thực hiện công việc xử lý rác thải theo đúng quy định. Phối hợp với ĐTN ,BQLNT,GVCN xử lý học sinh vi phạm trong công tác xử lý phân loại rác thải,  vệ sinh trường lớp các khu nôi trú...
- Tham gia tập luyện văn nghệ chào mừng Đại hội công đoàn;
- Lập biểu xác định tỉ lệ công việc tháng 3 nộp tổ trưởng trước 8/3;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ giao.
6.4. Thủ quỹ- Văn thư
- Hoàn thành kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2023; Dự thảo quy chế văn thư, lưu trữ trình Tổ trưởng kiểm tra trước ngày 10/3/2023.
- Hỗ trợ kế toán kiểm tra chứng từ  quyết toán năm 2022 và giám sát của HĐND huyện theo hướng dẫn;
- Báo cáo lí do 3 đ/c chưa nộp tiền điện, nước tháng 1 và 2; Đề xuất hướng giải quyết không thu được tiền thuê phòng ở GĐ Kiên, Ngân;
- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ đúng quy định;
- Lập biểu xác định tỉ lệ công việc tháng 3 nộp tổ trưởng trước 8/3;
- Xuất thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng các ngày 6,7,CN;
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao. Thực hiện đúng giờ giấc làm việc.
6.5. Bảo vệ
- Thường trực tại phòng bảo vệ, xử lý xe học sinh không để đúng nơi quy định;
- Tăng cường công tác phối hợp với Ban QLNT kiểm tra học sinh buổi tối tại các khu nội trú;
- Cùng đ/c Tuấn và học sinh vi phạm để làm hòn non bộ;
- Lập biểu xác định tỉ lệ công việc tháng 3 nộp tổ trưởng trước 8/3;
- Kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh trường để phát hiện CSVC hỏng và có hướng sửa chữa, khắc phục;
- Phối hợp GVCN chỉ đạo, hướng dẫn công tác lao động các lớp theo kế hoạch tuần 27;
- Thực hiện mở cửa phòng làm việc của BGH, phòng Hội đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng phân công.
7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đại hội Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 (Đ/c Hưng thực hiện). Làm giấy mời Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện và công đoàn bạn dự Đại hội ngày 16/3/2023.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể công tác hậu cần chuẩn bị đại hội và giao lưu với đơn vị trường Quyết Tiến.
- Giao đ/c Sùng A Lứ - Trưởng Tiểu ban tổ chức và phục vụ Đại hội: chỉ đạo các thành viên chuẩn bị đầy đủ CSVC chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
- Giao 2 đ/c Lò Văn Nhiệm và Tòng Thị Điện hoàn thiện hồ sơ quyết toán năm 2022 (Hoàn thiện trước ngày 04/3/2023).
     - Tiếp tục phối hợp với Ban TTND, tăng cường kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể theo CV số 165/HD-CĐN ngày 24/10/2022 của CĐN Giáo dục Điện Biên về công tác tham gia ATVS LĐ năm 2023.
- Thực hiện các công việc khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
   - BCH Công đoàn theo dõi và chấm công việc tập luyện thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 (đ/c Lò Văn Nhiệm thực hiện).
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau, hiếu hỷ (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Đ/c Điện đã đẩy mạnh các hoạt động thể thao vào các buổi chiều cho chị em nữ công (báo cáo đ/c Lứ bảng chấm công).
- Chi kinh phí thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn- Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của Cán bộ giáo viên, NV và người lao động.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi được cấp trên yêu cầu.
8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
8.1. Công tác chuyên môn
- Chỉ đạo rào 02 bồn hoa của lớp 10A1, 10A3 Đ.c Páo hoàn thiện trước thứ 5.
- Phân công nhiệm vụ và phối hợp thực hiện chương trình giao lưu kết nghĩa với trường Quyết Tiến hoàn thiện trước ngày 07/3/2023 (đ.c Quảng hoàn thiện)
- Thực hiện chỉ đạo học sinh vi phạm nề nếp tuần 26 vệ sinh khu vực chung hoàn thiện trước 6h40 hàng ngày (Đ.c Quàng Hoàng hoàn thành).
- Đ.c Lường Thị Kiêm thực hiện khởi động đầu tuần  27 (Chủ đề chào mừng 08/3)
- Thực hiện kế hoạch cuộc thi chạy (những bước chân vì cộng đồng) qua ứng dụng strava của tỉnh đoàn.
- BCH thực hiện những nhiệm vụ đột xuất do BTV đoàn trường triển khai.
            8.2. Công tác thi đua
- Đ/c Lý Thu Thảo Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 19h00 Ngày 09/03/2023. Phối hợp BQLNT, Ban QLHS tự học buổi tối tổng hợp điểm thi đua gửi lại đoàn trường trước 09h00 sáng thứ 6 ngày 10/03/2023, thông báo điểm thi đua các lớp và xin ý kiến phản hồi của GVCN lớp. Trong bảng điểm thi đua phân định rõ điểm nội trú, điểm tự học buổi tối, điểm đoàn trường theo dõi để GVCN biết các mảng yếu kém trong thi đua của lớp.
- Báo cáo công tác theo dõi thi đua các lớp tuần học 27  trong báo cáo cần thể hiện rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế các lớp.
- Thực hiện tuần tra cùng tổ bảo vệ và đội xung kích về việc học sinh để xe không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm từ 6h20 đến 6h45 ngày thứ 2 và thứ 5.
- Thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh hàng ngày quay video, chụp ảnh, lập biên bản xử lí GVCN gửi lên nhóm ĐTN, gửi lại bản cứng cho bí thư trước 17h00 chiều thứ 6 hàng tuần.
          8.3. Công tác khác
- Tuần học 27 lớp 8A2 làm công tác trực tuần có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Nhà trường. Đốt rác thu gom rác hàng ngày có báo cáo hình ảnh lên nhóm ĐTN, quét nhặt rác khu vực cổng trưởng từ cạnh phòng đ.c lứ đến cổng trường, lau dọn bàn ăn ở căng tin hàng ngày, bàn căng tin phải được dọn gọn lên hành lang căng tin. đặc biệt là công tác đốt rác có báo cáo hình ảnh khi thực hiện đốt rác. Báo cáo theo dõi của lớp trực tuần gửi về văn phòng Đoàn trường vào chiều thứ 4.
- Giao chi đội 9A1 thực hiện 02 buổi tưới nước cây cảnh, cây mới trồng vào chiều thứ 2 và thứ 5 theo dõi tình trạng của cây (sống hay chết) có báo cáo hình ảnh lên nhóm ĐTN.
- BCH chỉ đạo Tuần 27 học sinh các lớp vi phạm nề nếp tuần 26 thực hiện vệ sinh khu vực chung cho toàn trường (theo lịch trực).
- Công tác phát thanh và giám sát nề nếp và công tác vệ sinh khu vực chung các lớp, lớp trực tuần.
Thứ Nội dung Người thực hiện
Thứ 2 Ý nghĩa 8/3 Hờ Thị Thu
Thứ 3 Phát thanh những câu nói hay về con người, cuộc sống. Mùa A Bênh
Thứ 4 Một câu chuyện đẹp, 1 cuốn sách hay, 1 tấm gương sáng   Sùng A Sủ
Thứ 5 Phát thanh thời sự chào buổi sáng Sùng A Tằng
Thứ 6 Phát thanh những câu nói hay về con người, cuộc sống. Giàng A Phứ
Thứ 7 Phát thanh thời sự chào buổi sáng Sùng A Nhè
 
9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Kiểm tra sĩ số và việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp khu nhà vệ sinh chung (Có ảnh chụp báo cáo lên nhóm hàng ngày khi đã sạch sẽ).
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 vào tối thứ 2 và 6. Giáo viên phụ trách mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài, tiến hành phạt lao động đối với những học sinh này và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 5, riêng khu C thực hiện thêm ngày thứ 2, gồm các công việc sau: quét màng nhện trước, trong và sau mỗi phòng; lau dọn phòng sạch sẽ; làm vệ sinh khu vực chung, nhà vệ sinh,…
- Tiếp tục chấn chỉnh công tác xử lý học sinh trốn ra khỏi nội trú sau 22h30 của giáo viên phụ trách các khu nội trú (2 đ/c Của và Đoàn thực hiện).
10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Giám sát lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp.
- Giám sát lớp trực tuần 8A2 thu gom và đốt rác tại lò đốt rác.
- Giám sát, nghiệm thu kết quả lao động của các lớp trong tuần theo kế hoạch số 18/BLĐ, gồm các công việc như sau: Khơi thông rãnh thoát nước; xới đất để trồng hoa xung quanh hòn non bộ; Chăm sóc bồn hoa cây cảnh của lớp; Vét lá cây trên mái nhà; Các lớp thực hiện quét màng nhện theo khu vực đã phân công. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác khi được giao.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường Tuần học 27, tháng 3/2023. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thểcụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo hoặc trao đổi kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
 
HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)
 
 
 Trần Huy Hoàng
 
 
 
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 27 THÁNG 03 NĂM 2023
(Thực hiện từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023)
(Kèm theo KH số: 85 /KH-THCS&THPTTST, ngày 06/3/2023)
 
Thứ Hai, ngày 06 tháng 03 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc trực tuyến
Chiều Làm việc trực tuyến
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Chủ trì Họp Chi bộ tháng 3/2023
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Xin nghỉ phép hoàn thiện CCCD tại Hà Nam
Chiều Xin nghỉ phép hoàn thiện CCCD tại Hà Nam
Thứ Ba, ngày 07 tháng 03 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc trực tuyến
Chiều Làm việc trực tuyến
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ phép
Chiều Có mặt tại trường để làm việc
Thứ Tư, ngày 08 tháng 03 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc trực tuyến
Chiều Làm việc trực tuyến
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Năm, ngày 09 tháng 03 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc trực tuyến
Chiều Làm việc trực tuyến
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 03 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc trực tuyến
Chiều Làm việc trực tuyến
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Bảy, ngày 11 tháng 03 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc trực tuyến
Chiều Làm việc trực tuyến
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 12 tháng 03 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:16 | lượt tải:10

35/ KH-CĐTHCS&THPTTST

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CBVC&NLĐ 2022-2023

Lượt xem:185 | lượt tải:51

86/QĐ-THCS&THPTTST

Biên bản công khai Q.Toán 2021 + QĐ công khai

Lượt xem:96 | lượt tải:24

Số 13/2022

KH nhà trường tuần 19

Lượt xem:417 | lượt tải:62
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay911
  • Tháng hiện tại15,790
  • Tổng lượt truy cập1,822,639
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây