KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC 27

 Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 27, từ ngày 04/03/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC 27
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC 27
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
 ----------
Số:  53 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------------ 
Tủa Chùa, ngày 04 tháng 3 năm 2024
 

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 27
Thực hiện từ ngày 04/03/2024 đến ngày 10/03/2024
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 27, từ ngày 04/03/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
Họp BCU 08h00, thứ 2, ngày 04/3/2024 (Theo nội dung thống nhất Ban chi ủy).
Tiếp tục tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Sở kịp thời đến cán bộ, đảng viên.
Chi bộ, BGH tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 03/2024: Công tác đảng: Chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua chào mừng ngày lễ lớn trong tháng 3; Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký học tập tư tưởng, đạo đức phong cách HCM 2024; Chỉ đạo công tác bồi dưỡng công tác đảng và bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Công tác tư tưởng, chính trị: BCU tập trung chỉ đạo CB,GV lắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học giai đoạn sau tết Nguyên đán; Tăng cường đoàn kết nội bộ; chấn chỉnh đạo đức công vụ. Công tác CM: Thi giữa kỳ II; Tăng cường duy trì sĩ số và huy động HS ra lớp; dạy đẩy chương trình vào các buổi chiều; Có giải pháp Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 và thi thử lần 2.  Công tác Công đoàn: Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3; Game show “Học mà chơi, chơi mà học” cho cán bộ, giáo viên và học sinh; Công tác triển khai VB pháp luật; Công tác phát động, theo dõi và triển khai các phong trào thi đua giai đoạn 3; Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ; Giám sát tốt các HĐ của nhà trường. Công tác Đoàn TN: Triển khai các hoạt động chào mừng tháng thanh niên; Chấn chỉnh nền nếp tác phong của Đoàn viên, TN  sau tết; Công tác duy trì nền nếp các tuần sau tết.  Ban CSVC: Chỉ đạo tốt các HĐ: Chuẩn bị CSVC cho các HĐ ngoại khóa; Công tác tu sửa cơ sở vật chất nhỏ. Công tác bảo quản và xử lý các vi phạm về nền nếp CSVC. Công tác tổ văn phòng: Hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra HĐND huyện; Công tác duy trì an ninh trật tự trường học sau tết; Công tác quyết toán 2023. Hoàn thành thanh toán chế độ cho GV và HS. Thanh toán lương cho cán bộ, giáo viên T3/2024.
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- Nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ bằng các việc làm thiết thực: Nghiêm cấm các hành vi tụ tập nói xấu người khác; cương quyết bài trừ những hành vi xấu, thói quen không tốt; không tụ tập rượu chè, hội nhóm game, bài bạc; xử lý nghiêm các hành vi suy thoái đạo đức, thiếu tính nêu gương của người đảng viên, giáo viên.
- Nâng cao ý thức chấp hành nội quy, nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường. Đặc biệt, là tác phong làm việc lề mề, kém hiệu quả, đi muộn về sớm, không đúng giờ giấc cần phải nghiêm túc kiểm điểm và chấn chỉnh.
- Các GVCN làm tốt công tác duy trì sĩ số bằng cách: Tăng cường công tác quản lí, tìm hiểu kỹ nguyên nhân sự vụ để nắm chắc tâm tư, tình cảm và hoạt động của học sinh; chống phá những thói quen xấu như chơi game, chốn học, không chuẩn bị bài; phòng chống tình trạng HS nghỉ học không phép, lập gia đình sau Tết nguyên đán.
- Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực với học sinh, với đồng nghiệp. Thực hiện tốt đạo đức nhà giáo. GVCN làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh hậu quả của tảo hôn. Lưu ý các hình thức kỷ luật, xử phạt học sinh đúng quy định và mang tính tích cực, thúc đẩy HS, không để xảy ra xử phạt sai QĐ, tiêu cực xúc phạm danh dự, nhân phẩm HS.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy và học
- Rà soát tiến độ chương trình của 5 GV tham gia thi GVDG cấp tỉnh để chỉ đạo bố trí chạy chương trình trong tuần 27 ( Đ/c Dung chỉ đạo; Thanh-Thủy-Đoàn-Phương-Của thực hiện ).
- Tổ chức kiểm tra, dự giờ đột xuất đối với công tác phụ đạo và ôn thi TN THPT (BCM triệu tập đột xuất, TTCM, nhóm trưởng chuyên môn thực hiện).
- Tổ chức ôn tập ôn thi giữa kỳ cho học sinh (đảm bảo có đề cương gửi học sinh tự học và ôn tập).
3.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề hồ sơ GV học kỳ II.
- Tăng cường công tác kiểm tra giờ dạy trên lớp, kiểm tra giáo án đột xuất.
- Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác Thiết bị năm học 2023-2024 ( Đ/c Dung hoàn thành ngày 04/3/2024 ).
- Chỉ đạo tổ Năng khiếu và 03 Gv ( Páo, Hoàn;Ngóng ) khắc phục sau kiểm tra. Hoàn thành ngày 06/3/2024.
3.3. Công tác sinh hoạt chuyên môn
- Tiếp tục tổ chức dự giờ đánh giá xếp loại chuyên môn HKII và cả năm.
- Tiếp tục tham gia Hội thảo giới thiệu SGK theo kế hoạch của Sở ( 04,09/3/2024 ).
- Đánh giá chất lượng hiệu quả triển khai sử dụng bộ câu hỏi ôn tập, ôn thi HKII ( Tổ trưởng trực tiếp kiểm tra và đưa vào báo cáo tuần 27 ).
3.4. Công tác chủ nhiệm
- Duy trì tốt sỹ số học sinh, huy động học sinh có nguy cơ bỏ học ra lớp.
- Khắc phục hạn chế đã nêu tuần 26:
+ Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ học sinh khắc phục năm trước gửi kế toán.
+ Hoàn thiện số tài khoản ngân hàng (DS theo mẫu trên nhóm GVCN) gửi kế toán.
( Nội dung báo cáo: Đã hoàn thành…….; Chưa hoàn thành:…..lý do ……. Hạn gửi báo cáo ngày 04/03/2024 vào zalo cá nhân đ/c Dung để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng.
- Duyệt kế hoạch chủ nhiệm tháng 3/2024 ngày 06/3/2024.
- Chỉ đạo GVCN thực hiện xử lý học sinh vi phạm nghỉ không phép tuần 25,26 ( Đ/c Dung thực hiện hoàn thành ngày 07/3/2024).
3.5. Công tác quản lý học sinh buổi tối
-Tiếp tục tăng cường công tác quản lý HS tự học buổi tối khối 12. Kiểm tra đột xuất công tác trực của GV ( đ/c Ngà thực hiện, báo cáo kết quả cuối tuần ).
- Theo dõi kết quả xử lý học sinh nghỉ học không phép hàng tuần ( Đ/c Dung t/h ).
- Thực hiện công tác tính thi đua và lịch trực nghiêm túc. ( đ/c Ngà thực hiện ).
3.6. Công tác khác
- Tổ chức khảo sát CBQL,GV và học sinh khối THCS theo chỉ đạo trong KH tháng 3/2024.
- Triển khai hội thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Tủa Chùa.
- Tổ trưởng đôn đốc tổ viên hoàn thiện bài thu hoạch công tác pháp chế tháng 3/2024.
- Chỉ đạo Đoàn TN hoàn thành chương trình chợ đêm tối ngày 16/03/2024.
- Tổng hợp, báo cáo góp ý các tiêu chí lựa chọn SGK về sở ngày 04/03/2024.
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá tính đến hết năm học 2022-2023 bao gồm: minh chứng của các tiêu chí, phiếu tự đánh giá, báo cáo tự đánh giá. Tiếp tục chỉ đạo các nhóm tiếp tục thu thập minh chứng của năm học 2023-2024.
- Tiếp tục tổ chức thi giữa học kỳ II năm học 2023-2024 từ ngày 04/3/2024 – 09/3/2024 đối với những môn ngoài cơ bản.
- Thực hiện rút đề thi giữa học kỳ II năm học 2023-2024 (Đ/c Trường thực hiện xong trước ngày 09/3/2024).
- Phối hợp với Ban CM để sắp lịch thi giữa kỳ các môn cơ bản từ tuần 28, thi chung đối với 03 môn Toán, Văn và Tiếng Anh.
- Ban hành quyết định thành lập Hội đồng coi thi, tổ in sao đề thi giữa học kì II năm học 2023-2024 (hoàn thành trước ngày 09/3/2024).
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học (Đ/c Khai thực hiện); phòng công vụ và phòng ở nội trú (Đ/c Chư thực hiện). Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
- Tổ chức kiểm tra lại hệ thống máy phô tô chuẩn bị cho thi giữa kì II năm học 2023-2024 (2 đ/c Khai, Sua thực hiện xong trước ngày 09/3/2024).
- Kiểm tra khu vực phơi đồ của học sinh ở các khu nội trú, tham mưu sửa chữa khi có hỏng hóc nhỏ (đ/c Chư – NT cùng giáo viên phụ trách các khu nội trú thực hiện xong trước ngày 09/3/2024)
          - Phối hợp với BCH Công đoàn, ĐTN chuẩn bị CSVC cho các HĐ kỉ niệm 8/3.
- Lập biên bản các phòng ban không tắt điện, khoá cửa khi ra về (Đ/c Thanh T/h).
          6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Kế toán
* Công tác quản lý tổ
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tuần của tổ đến các bộ phận.
- Tiếp tục đóng chứng từ chuần bị quyết toán ngân sách 2023 
- Khôi phục các hồ sơ minh chứng còn thiếu của tổ văn phòng; Chỉ đạo các thành viên trong nhóm tự đánh giá hoàn thiện hiệu quả công việc theo kế hoạch.
* Công tác kế toán
- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ chứng từ năm 2023 và đi quyết toán tại Sở;
- Tiếp tục cùng thủ quỹ chi trả chế độ 116, chế độ 81 còn lại của học sinh ;
- Thu các khoản đóng góp học sinh từ GVCN các khối lớp;
- Kiểm tra hồ sơ để xét chế độ 81 học sinh học kỳ 2 gửi Sở trước ngày 06/3/2024;
- Lên kế hoạch ăn tháng 03/2023 và phiếu xuất kho, nhập kho tuần 27.
* Công tác khác
- Tham gia các hoạt động chung và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.
6.2. Văn thư- Thủ quỹ
* Công tác thủ quỹ
 - Kết hợp cùng kế toán tiếp tục thu các khoản đóng góp của học sinh từ GVCN;
 • Tiếp tục phối hợp với kế toán và GVCN thực hiện chi trả chế độ 81, chế độ 116 còn lại cho học sinh;
* Công tác văn thư- lưu trữ
 • Tiếp nhận công văn đi, đến theo đúng quy định;
 •  In sao và lưu trữ văn bản theo đúng quy định, khoa học, dễ tìm kiếm;
 •  Quản lý con dấu của nhà trường đúng quy định.
         * Công tác khác
- Thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh các phòng BGH, phòng Hội đồng (02 lần /tuần) Chuẩn bị chè nước trong các buổi Hội nghị, tiếp khách;
- Kiểm tra CSVC trang thiết bị văn phòng, có sổ ghi chép đầy đủ số lượng mượn trả sau khi tổ chức các sự kiện hoặc cho các bộ phận, cá nhân mượn;
- Thực hiện xuất nhập thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng đúng thời gian.
 • Thực hiện các nội dung khác khi được BGH, tổ và các đoàn thể phân công.
          6.3. Công tác Y tế, Thiết bị và Thư viện
* Công tác y tế trường học
- Thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với căng tin, bếp ăn.
- Thực hiện công tác kiểm tra, lưu mẫu thức ăn các ngày trong tuần.
- Chăm sóc sức khoẻ học sinh khi ốm đau
- Nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng năng lực cho nhân viên y tế trường học, số 304/SGDDT-GDTrH
- Nghiên cứu thông tư số 28/2023/TT-BYT ngày 29/12/2013 của BYT về phạm vi hoạt động khám chữa bệnh
* Công tác Thiết bị
- Nhập CSVC, TBDH vào sổ quản lí thiết bị, lập biên bản bàn giao CSVC cho các tổ đoàn thể mượn theo phiếu đề nghị;
- Chuẩn bị thiết bị và hỗ trợ GV thi GVDG cấp tỉnh khi được yêu cầu.
- Cho giáo viên bộ môn mượn trả thiết bị theo phiếu yêu cầu và đúng thời gian;
- Kiểm tra việc nhập sổ mượn trả thiết bị của các tổ bộ môn;
* Công tác thư viện
- Phục vụ học sinh tham gia đọc sách theo thời khóa biểu do chuyên môn sắp xếp;
- Khôi phục và bổ sung hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn thư viện trong cơ sở GD phổ thông, đảm bảo đủ minh chứng để đánh giá trong nhà trường;
6.4. Bảo vệ
* Công tác trực bảo vệ
- Trực bảo vệ để duy trì an ninh, an toàn trường học (công tác treo chìa khóa, để xe và trực tối);
- Làm tốt công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và có báo cáo kịp thời lên các đồng chí trong BGH khi có vấn đề xảy ra;
- Đảm bảo công tác thường trực tại phòng bảo vệ 24/24, ghi tên và diễn biến ca trực vào sổ trực (nếu nhờ trực thì ghi rõ). Phối hợp với Ban QLNT tuần tra sau giờ học buổi tối;
- Thường xuyên kiểm tra CSVC tại khu lớp học và khu nội trú như đã phân công, đặc biệt là khu nội trú C;
- Xử lý học sinh để xe không đúng nơi quy định. Nhắc nhở và xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đến trường;
* Công tác CSVC, Ban LĐ.
- Hướng dẫn, chỉ đạo và nghiệm thu kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ lao động theo kế hoạch của Ban lao động.
- Thực hiện tu sửa CSVC hỏng nhỏ, báo cáo và tham mưu sửa chữa các hạng mục lớn có dấu hiệu bị hỏng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng giao phó. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Phát động tuần lễ áo dài Việt Nam đối với nữ Công đoàn viên (Từ 04/3 - 09/3/2024)
- Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày 8/3 đến học sinh trong tiết chào cờ ngày 04/3/2024 (2 Đ/c Tâm, Ư thực hiện).
- Họp BCH Công đoàn.
- Giao đ/c Tâm cùng thành viên Ban nữ công tiến hành tổng kết phong trào thi đua “Đảm việc nhà, giỏi việc trường” trong nữ công đoàn viên (hoàn thành trước ngày 07/3/2024).
- Tổ chức giải thi đấu bóng chuyền hơi để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vào ngày 07/3/2024 tại sân bóng chuyền nhà trường.
- Phối hợp với ĐTN chỉ đạo tập luyện các tiết mục văn nghệ công diễn tại Chợ đêm huyện Tủa Chùa ngày 16/3/2024 (Đ/c Thanh thực hiện).
- Triển khai các văn bản do công đoàn cấp trên yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho toàn thể công đoàn viên, để có đánh giá về việc tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường (Đ/c Ư thực hiện).
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho chị em nữ công (Bắt đầu thực hiện từ 04/3/2024).
- Đ/c Tâm cùng thành viên Ban nữ công tiến hành tổng kết phong trào thi đua “Đảm việc nhà, giỏi việc trường” trong nữ công đoàn viên (hoàn thành trước ngày 07/3/2024).
- Ban hành kế hoạch tổ chức giải thi đấu bóng chuyền hơi để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (Đ/c Tâm thực hiện trước ngày 07/3/2024).
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn - Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của Cán bộ giáo viên và NLĐ trong đơn vị.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi được yêu cầu.
          8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
8.1. Công tác chuyên môn
 • Chỉ đạo thanh niên 10A1 dọn sạch các hòn đá ở đằng sau bảng tin của nhà trường mang sang nền đất cạnh lò đốt rác khu B xếp gọn gàng, tiến hành kẻ lại sân trường cho học sinh chào cờ Đ.c Q. Hoàng chỉ đạo hoàn thành trước 17h00 ngày 6/3/2024.
 • Chỉ đạo tập luyện đội văn nghệ chợ đêm đối với đội học sinh, Tiến hành chấm công cả đoàn văn nghệ theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng. (Đ.c Quảng )
 • Cắt ghép, tổng hợp nhạc gửi cho phòng văn hóa duyệt khi có kế hoạch phối hợp. (Đ.c Quảng )
 • Tổ chức tập thêm 01 đội nghi lễ (lấy đội 6A1 để tập) Đ.c Q. Hoàng.
8.2. Công tác thi đua
- Tổng hợp thi đua tháng xin ý kiến của GVCN trước 17h00 ngày 27/2/2024
- Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 17h00 thứ 6.
- Kiểm tra nề nếp học sinh, việc đeo thẻ học sinh(thu lại những thẻ khôngđạt yêu cầu như(vẽ bậy, không có ảnh, thẻ nhầu nát..v.v).
- Thường xuyên kiểm tra khu vực vệ sinh(khu vực chung, khu vực lớp học, để xe không đúng nơi quy định.
- Kiểm tra thu và xử lí xe để không đúng nơi quy định(ở nhà gỗ chỗ thầy páo trọ, khu nội trú C, khu vực đường bê tông.
            - Kiểm tra GVCN lên lớp 15 phút đầu giờ.
            - Tổng hợp danh sách học sinh nghỉ học không phép theo quy định 3 tuần trước tết, 3 tuần sau tết. Ban hành dự thảo kết quả học sinh nghỉ học không phép 3 tuần trước tết sau tết(trong bảng tổng hợp có ghi lớp…. họ và tên học sinh nghỉ học…..số lượt nghỉ).
8.3. Công tác khác
 - Công tác trực tuần: Tuần  26 lớp 9A2 làm công tác trực tuần.
 • Thực hiện thu vỏ bình nước trên lớp và các phòng nội trú, phát nước còn trong kho(Đ.c Ngóng).
 • Thực hiện lắp lại các dụng cụ tập thể dục(Đ.c Páo )
 - Công tác phát thanh:
Thứ Nội dung
Thứ 2 Ý nghĩa 8/3
Thứ 3 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
Thứ 4 Ý nghĩa 8/3
Thứ 5 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
Thứ 6 Những câu chuyện nói hay về cuộc sống, động lực học tập.
Thứ 7 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
 
9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Kiểm tra việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp ở nhà vệ sinh.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Giáo viên phụ trách công tác thi đua ở mỗi khu nội trú thực hiện nghiêm túc lịch chấm điểm.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 vào tối thứ: 2, 4 đối với khu A, B và 2, 4, 5 đối với khu C.
+ Giáo viên lấy sĩ số mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài sau khi lấy lên nhóm Ban QLNT.
+ Tiến hành phạt lao động đối với những học sinh trốn ra ngoài: Giáo viên trực nội trú ngày hôm sau thực hiện và BC kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 5, riêng khu C thực hiện thêm thứ 2.
10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Chỉ đạo học sinh tưới cây đường thanh niên
- Phối hợp với Ban nội trú, Ban quản lý học sinh buổi tối tổ chức lao động xử lý học sinh nghỉ học và vi phạm.
- Giám sát, kiểm tra việc tổ chức lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp, khu nội trú.
- Giám sát lớp trực tuần 9A1 thực hiện công việc trực tuần: dọn dẹp căng tin, đổ rác hàng ngày, trực cổng, dọn dẹp bãi rác đốt rác thứ 2,4, 6 chụp ảnh báo cáo lên nhóm GVCN.
- Giám sát kế hoạch lao động tuần 27: Khơi thông cống rãnh, xử lí bể phốt khu A nữ lên kế hoạch lao động tuần 28.ND lao động CV: khơi thông cỗng rãnh khu căng tin, nhà C, dọn dẹp vệ sinh xung quanh trường…
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần 27, tháng 03 năm 2024. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thể cụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
 
  Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Trần Huy Hoàng 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 27 THÁNG 3 NĂM 2024
(Thực hiện từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024)
(Kèm theo KH số: 53 /KH-THCS&THPTTST, ngày 04/3/2024)
       
 
 
Thứ Hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Họp giao ban từ 14h15 phút
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Họp giao ban từ 14h15 phút
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Họp giao ban từ 14h15 phút
Thứ Ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Tư, ngày 06 tháng 03 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Năm, ngày 07 tháng 03 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Sáu, ngày 08 tháng 03 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Bảy, ngày 09 tháng 03 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 10 tháng 03 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay245
 • Tháng hiện tại41,623
 • Tổng lượt truy cập2,406,121
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây