KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC 32 - NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 04 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 32, từ ngày 08/4/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
 --------
Số: 96 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------------
Tủa Chùa, ngày 08 tháng 4 năm 2024
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 31
Thực hiện từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 04 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 32, từ ngày 08/4/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
- Ban hành Nghị quyết chi bộ tháng 4/2024 hoàn thành trước ngày 09/4/2024.
- Xây dựng KH và phương án tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh đợt 1 tại các trường THCS trên địa bàn 03 trường Tả Phìn, Lao Xả Phình và Sín Chải.
- Chỉ đạo hiệu quả công tác chuẩn bị hồ sơ thanh tra hành chính của Sở.
- Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Sở kịp thời đến cán bộ, đảng viên.
          - Chi bộ, BGH tiếp tục tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 4/2024: Công tác đảng:  Triển khai kịp thời các văn bản cấp trên; Công tác chuẩn bị hồ sơ kiểm tra của Ban tuyên giáo Huyện ủy. Công tác tư tưởng, chính trị: Chỉ đạo quyết liệt CB,GV phòng chống HS bỏ học. Ổn định tư tưởng học sinh cuối năm học; việc giữ gìn chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Công tác CM:  Chuẩn bị GameShow "học mà chơi, chơi mà học"; Hoàn thành hồ sơ thi sáng tạo TTNNĐ; hồ sơ lựa chọn SGK lớp 9,12; Kiểm tra hồ sơ lớp 9,12; Tăng cường duy trì sĩ số; hoàn thành chương trình lớp 9,12 để tập trung ôn tập ôn thi; Hội thảo ôn thi tốt nghiệp THPT 2024.  Công tác Công đoàn: Chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng tháng công nhân; Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Sách Việt Nam (21/4), Ngày Trái đất (22/4); Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Công tác phát động, theo dõi và triển khai các HĐ thi đua giai đoạn 4; Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ; Giám sát tốt các HĐ của nhà trường. Công tác Đoàn TN:  Tổ chức tốt Game show học mà chơi, chơi mà học; chuẩn bị tốt các điều kiện kết nghĩa với Đoàn trường tiểu học; Phát động phong trào hỗ trợ mùa thi 2024; thúc đẩy phong trào HS 3 tốt; Tổ chức ngoại khóa hướng nghiệp cho HS; Chấn chỉnh nền nếp Đoàn viên (đầu tóc, trang phục, giờ giấc; vệ sinh...).  Ban CSVC: Chuẩn bị CSVC cho các HĐ ngoại khóa; Công tác tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất; Công tác bảo quản và xử lý các vi phạm về nền nếp CSVC. Công tác tổ văn phòng: Theo dõi và chủ động có KH phòng chống dịch bệnh mùa hè. Công tác duy trì an ninh trật tự trường học; Công tác thanh toán các chế độ GV, HS; Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và hồ sơ thiết bị dạy học;
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực với học sinh, với đồng nghiệp. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nhà giáo trong đời sống, công việc; Ngăn chặn kịp thời các thông tin sai lệch, thiếu tính giáo dục đưa lên môi trường mạng
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ hàng tuần để xem xét xử lý viên chức “không thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch” về vấn đề tư tưởng chấp hành nhiệm vụ của cấp trên, bằng biên bản ghi nhớ.
- Chấn chỉnh việc đăng tải thông tin, hình ảnh thiếu tính giáo dục lên mạng xã hội.
- Nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao đặc biệt những đ/c thường xuyên chậm, muộn.
- Các GVCN làm tốt công tác quản lý lớp để chấn chỉnh ý thức chấp hành nội quy, nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường.
- Chỉ đạo chấp hành tốt các quy định: Luật ATGT; Tác hại rượu bia; cờ bạc dưới nhiều hình thức; tín dụng đen; thuốc lá, ma túy và chất gây nghiện.
          3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy và học
-  Tiếp tục thực hiện công tác ôn thi tuyển sinh vào 10, phụ đạo và TN THPT theo kế hoạch.
- Lên kế hoạch dự giờ xếp loại chuyên môn HKII và cả năm học ( Đ/c Dung t/h).
- Tăng số tiết chính khóa khối 12 đối với các môn Toán-Văn-Anh-Sử-Địa-GDCD đảm bảo tiến độ chương trình kết thúc trước 30/4/2024. ( Đ/c Dung thực hiện )
3.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Tổ CM tổ chức cho GV bộ môn chủ động khắc phục hồ sơ thiết bị các năm 2021-2023 hoàn thành trước ngày 12/4/2024 (Báo cáo đ/c Dung).
- Nhận báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra của 05 GV và công tác sử dụng thiết bị của GV ( Hạn nhận báo cáo ngày 11/04/2024 ).
- Tiếp tục kiểm tra chất lượng ôn thi tuyển sinh vào 10 đối với khối 9. BCM tổ chức dự giờ đột xuất để kiểm tra công tác này.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ chuyên môn 4 năm báo cáo Hiệu trưởng trước ngày 11/4/2024 (Thành phần theo QĐ triệu tập ).
          - Ban hành kế hoạch kiểm tra hồ sơ GV, tổ CM , Ban CSVC, Nội trú, Buổi tối và Đoàn TN cuối năm ( Ngày 12/04/2024 ).
3.3. Công tác sinh hoạt chuyên môn
- Tham gia Hội thảo chuyên môn cấp THCS do Sở tổ chức chiều 08/04/2024. (Thành phần: CBQL; GV không có tiết chiều thứ 2 ).
- Tổ chức Hội thảo ôn thi TN THPT năm 2024 ( 14h ngày 11/04/2024 ).
3.4. Công tác chủ nhiệm
- Tiếp tục phối hợp với kế toán hoàn thành các khoản thu năm học 2023-2024 trước 30/04/2024.
- GVCN khối 9,12 hoàn thành giáo án dạy HĐNGLL ( 18 tiết ) theo kế hoạch giáo dục nhà trường đã ban hành từ đầu năm học. Hoàn thiện nội dung vào LBG, sổ đầu bài theo quy định. Hạn nộp hồ sơ cho đ/c Dung kiểm tra ngày 12/04/2024.
- Nộp danh sách học sinh tham gia Gameshow “ Học mà chơi – chơi mà học ” cho đ.c Dung tổng hợp ngày 09/04/2024.
3.5. Công tác quản lý học sinh buổi tối
- Tiếp tục thực hiện tốt nền nếp quản lý học sinh tự học, đặc biệt khối 12; Tăng cường kiểm tra mức độ hoàn thành ngân hàng câu hỏi ôn tập ôn thi của học sinh trước 15 phút giờ nghỉ mới cho học sinh tan học. Nếu chưa đạt yêu cầu học sinh tiếp tục học thêm từ 30-60 phút.
- Báo cáo kết quả xử lý học sinh nghỉ học không phép tuần 30,31 (Đ/c Ngà t/h ).
- Thực hiện công tác tính thi đua và lên lịch trực đúng thời gian. ( đ/c Ngà t/h).
3.6. Công tác khác
- Ban hành kế hoạch lựa chọn SGK lớp 9,12 ( Nếu có VB hướng dẫn của Sở ).
- Nhận câu hỏi chuẩn bị cho Gameshow : Học mà chơi – chơi mà học từ các GV được phân công ( Ngày 10/04/2024 ).
- Tổ chức chạy thử Gameshow sau hội thảo ôn thi TN THPT ( đ/c Dung trực tiếp chỉ đạo ).
- Lập kế hoạch, hoàn thành phiếu khảo sát lấy ý kiến ghép lớp 12 cho năm học 2023-2024. ( Đ/c Dung hoàn thiện ngày 6/4/2024 ).
         4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Thu, duyệt ma trận đề và đề kiểm tra cuối học kì II năm học 2023-2024 (Các đ/c Đỗ Phương, Hà Thủy, Thào Sùng thực hiện từ ngày 09/4/2024 – 13/4/2024)
- Tổ chức rà soát CB, GV, NV có người thân thi tốt nghiệp THPT năm 2024, để nhà trường dự thảo DS GV, NV làm thi tốt nghiệp 2024.
          5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Tổ chức kiểm tra lại hệ thống máy phô tô chuẩn bị cho thi cuối kì II lớp 9, 12 năm học 2023-2024 (2 đ/c Khai, Sua thực hiện xong trước ngày 13/4/2024).
- Chuẩn bị đầy đủ CSVC cho các phòng thi cuối kì II lớp 9, 12 năm học 2023-2024 (2 đ/c Khai - NT, Thống thực hiện xong trước ngày 13/4/2024).
- Kiểm tra lại thiết bị, bình chữa cháy trước ngày 10/4/2024 báo cáo hiệu trưởng đề xuất mua bổ sung chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT 2024.
- Lập tờ trình mua bổ sung các ấn phẩm liên quan đến kỳ thi TN THPT 2024 (Đ/c Hưng thực hiện xong trước 10/4/2024).
- Hoàn thiện hồ sơ Ban CSVC để phục vụ công tác kiểm tra của nhà trường.
- Lập biên bản các phòng ban không tắt điện, khoá cửa khi ra về (Đ/c Của t/h).
          6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Kế toán - Hương
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tuần của tổ đến các bộ phận.
- Hoàn thiện hồ sơ  chứng từ chuần bị quyết toán ngân sách 2023, 2022, 2021 chuẩn bi thanh tra,
- Hoàn thiện hồ sơ công khai các năm gửi Hiệu trưởng trước 11/4/2024
- Đi công tác chuyển chế độ 116 cho học sinh (xong trước ngày 09/4)
- Làm phiếu xuất nhập thực phẩn tuần 32
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH
6.2. Y tế - Thống
- Thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với căng tin, bếp ăn.
- Thực hiện công tác kiểm tra, lưu mẫu thức ăn các ngày trong tuần.
- Chăm sóc sức khoẻ học sinh khi ốm đau
- Tiếp tục hoàn thiện những  hồ sơ còn thiếu về công tác y tế, thiết bị, thư viện từ năm 2021 đến năm 2023 cho công tác thanh tra kiểm tra.
- Nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng năng lực cho nhân viên y tế trường học, số 304/SGDDT-GDTrH
- Nghiên cứu thông tư số 28/2023/TT-BYT ngày 29/12/2013 của BYT về phạm vi hoạt động khám chữa bệnh
- Vệ sinh các phòng BGH ngày 2,4
 - Thực hiện công tác khác khi nhận được sự chỉ đạo của BGH, tổ trưởng giao phó.
6.3. Công tác thư viện -Thống
- Hoàn thiện hồ sơ thư viện chuẩn bị cho công tác Thanh tra hành chính.
- Quản lý chung thư viện dọn dẹp sạch sẽ cho học sinh đọc sách tham khảo.
- Tổ chức cho HS vệ sinh phòng thư viện gọn gàng, sạch sẽ.
- Trực thư viện theo lịch trực đã được phân công sáng  các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Cho giáo viên, học sinh mượn sách tham khảo và đọc sách tại thư viện.
- Thực hiện công tác khác khi nhận được sự chỉ đạo của BGH, tổ trưởng  giao phó.
6.4. Công tác thiết bị - Thống
- Quản lý chung phòng thiết bị dạy học sinh, cho giáo viên mượn trả thiết bị dạy học, phòng bộ môn. 
- Tổ chức cho HS học tập tại phòng thiết bị vệ sinh, kê bàn ghế gọn gàng.
- Cập nhật danh mục thiết bị mới được cấp.
- Thu phiếu mượn trả thiết bị dạy học cập nhật sổ mượn trả hàng ngày.
- Thực hiện công tác khác khi nhận được sự chỉ đạo của BGH, tổ trưởng  giao phó.
6.5. Thủ quỹ, Văn thư - Sua
- Cập nhật văn bản đến đi hàng ngày.
- Xuất nhập kho thực phẩm vào các ngày T2 -> T5 hàng tuần.
- Dọn vệ sinh khu nhà hiệu bộ thứ 3,5,6.
- Hỗ trợ kế toán đóng chứng từ 2023
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác thanh tra hành chính hoàn thành trước ngày 13/4/2024.
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao.
6.6. Bảo vệ - Chư + Khai
- Thực hiện ca trực tại phòng bảo vệ 24/24. Thường xuyên tuần tra kiểm soát các khu vực trong và ngoài trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Ban CSVC, Ban lao động;
- Thực hiện mở cửa phòng làm việc của BGH, phòng Hội đồng.
            7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi đấu thể dục thể thao chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày QTLĐ 1/5 cho toàn thể công đoàn viên nhà trường (Đ/c Cà Văn Thanh thực hiện trước ngày 13/4).
- Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Ngày sức khỏe thế giới (7/4); Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Sách Việt Nam (21/4), Ngày Trái đất (22/4); Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4).
- Tăng cường tuyên truyền, học tập pháp luật, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách, giám sát thi hành chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ nhà giáo và người lao động.
- Tiếp tục phối hợp với Ban CSVC để chỉ đạo công đoàn viên ở trong nhà công vụ trực lấy nước về nhà trường.
- Triển khai các văn bản do công đoàn cấp trên yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho toàn thể công đoàn viên, để có đánh giá về việc tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường (Đ/c Ư thực hiện).
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho nữ công.
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn - Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của CB,GV và người lao động trong đơn vị.
- Giám sát việc chi trả lương, công tác phí tháng 4/2024.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi cấp trên yêu cầu.
          8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
8.1. Công tác chuyên môn
 • Thực hiện cập nhật thông tin đoàn viên lên hệ thống quản lí đoàn viên Đ.c Quảng, Q.Hoàng thực hiện.
 • Tổ chức cho HS tập luyện 02 tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho chương trình Game show chủ đề tốp nhảy sôi động. Đ.c Hà cho học sinh đội xung kích tập vào thời gian 16h00 – 17h30 hàng ngày.
 • Hoàn thành hồ sơ, báo cáo công tác truyền thông, tổ chức sinh nhật gửi tổ chức tầm nhìn thế giới Đ.c Quảng hoàn thành.
 • Trực đột xuất việc kiểm tra sử dụng nước trong ca trực của mình: Đ.c Hà báo cáo khu A, Đ.c Ngóng khu B, Đ.c Páo khu C, Đ.c Quảng khu B, Đ.c Hoàng khu C. Cách thực hiện: giám sát việc tắm giặt nước từ 16h50 – 17h30 nếu phát hiện học sinh giặt nhiều, tắm quá 7 xô nước các đ.c trực báo cáo lên nhóm BCH để Bí thư nắm được.
- Xây dựng thư ngỏ và kế hoạch phát động phong trào hỗ trợ mùa thi 2024
- Xây dựng kế hoạch kết nghĩa với Đoàn trường tiểu học Tả Sìn Thàng kết hợp giao lưu với đoàn trường mầm non. Thống nhất giữa các bí thư của chi đoàn trường mầm non, chi đoàn trường tiểu học. Đ.c Quảng thực hiện
- Xây dưng kế hoạch kích cầu phong trào học sinh 3 tốt.Đ.c Quảng thực hiện
8.2. Công tác thi đua
 •  Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 17h00 thứ 6.
 •  Thường xuyên kiểm tra khu vực vệ sinh(khu vực chung, khu vực lớp học, để xe không đúng nơi quy định.
 • Kiểm tra thu và xử lí xe để không đúng nơi quy định(ở nhà gỗ chỗ thầy páo trọ, khu nội trú C, khu vực đường bê tông.
            8.3. Công tác khác
  - Công tác trực tuần: Tuần  32 lớp 12A2 làm công tác trực tuần.
 • Công tác vệ sinh toàn trường: tuần 32 học sinh các lớp thực hiện vệ sinh khu vực chung toàn trường theo lịch phạt của Ban QLHSBT
  - Công tác trực BCH: Trực và báo cáo sau ca trực sáng và chiều.
  - Công tác phát thanh:
Thứ Nội dung
Thứ 2 Ngày sức khỏe thế giới 7/4
Thứ 3 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
Thứ 4 Nội dung liên quan đến kỳ thi TN THPT 2024
Thứ 5 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
Thứ 6 Những câu chuyện nói hay về cuộc sống, động lực học tập
Thứ 7 Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong Trường học
 
            9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Kiểm tra việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp ở nhà vệ sinh.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Giáo viên phụ trách công tác thi đua ở mỗi khu nội trú thực hiện nghiêm túc lịch chấm điểm.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30: Thực hiện theo chỉ đạo của nhóm trưởng nhóm phụ trách thi đua (đảm bảo 02 tối đối với khu A, B; 03 tối đối với khu C).
+ Giáo viên lấy sĩ số mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài sau khi lấy lên nhóm Ban QLNT.
+ Tiến hành phạt lao động đối với những học sinh trốn ra ngoài: GV trực nội trú ngày hôm sau thực hiện và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 5, riêng khu C thực hiện thêm thứ 2.
           10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Giám sát, kiểm tra việc tổ chức lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp, khu nội trú.
- Giám sát lớp trực tuần 12A2 thực hiện công việc trực tuần: dọn dẹp căng tin, đổ rác hàng ngày, trực cổng, dọn dẹp bãi rác đốt rác thứ 2,4, 6 chụp ảnh báo cáo lên nhóm GVCN.
- Lên kế hoạch lao động tuần 33: quét dọn lá cây trên mái nhà nội trú B,  khơi thông cỗng rãnh, quét mạng nhiện nhà hiệu bộ, rào bổ sung những hàng rào yếu, mỏng…
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần 32, tháng 4 năm 2024. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thể cụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
 
  Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
 
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


Trần Huy Hoàng 
 
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 32 THÁNG 4 NĂM 2024

(Thực hiện từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)
(Kèm theo KH số: 96 /KH-THCS&THPTTST, ngày 08/4/2024)
       
Thứ Hai, ngày 08 tháng 04 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Ba, ngày 09 tháng 04 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Tư, ngày 10 tháng 04 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Năm, ngày 11 tháng 04 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Hội thảo ôn thi tốt nghiệp THPT 2024
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Hội thảo ôn thi tốt nghiệp THPT 2024
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Hội thảo ôn thi tốt nghiệp THPT 2024
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Nghỉ việc gia đình
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Kiểm tra việc khắc phục hồ sơ SD thiết bị các tổ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 04 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ việc gia đình
Chiều Nghỉ việc gia đình
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay247
 • Tháng hiện tại41,625
 • Tổng lượt truy cập2,406,123
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây