KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 19 NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 19, từ ngày 09/01/2023của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 19 NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 19 NĂM HỌC 2022-2023
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPTTẢ SÌN THÀNG
 ----------------

Số: 15 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------------

Tủa Chùa, ngày 09 tháng 01 năm 2023
 
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 19
Thực hiện từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 19, từ ngày 09/01/2023của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
            - Triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến đảng viên, quần chúng. Hoàn thành dự thảo giao nhiệm vụ cho các đảng viên năm 2023 lấy ý kiến và ban hành trước ngày 10/01/2023.
            - 15h30 ngày 10/01/2023 tổ chức kết đảng viên mới cho 03 đ/c Cúc, Điện, Chư (Giao đ/c Trường, Nhiệm, Thanh, Thủy chuẩn bị văn phòng, ma két; Các đ/c BCU chuẩn bị phân công nhiệm vụ; các đ/c Chư, Cúc, Điện chuẩn bị lời thề đảng).
-  Chi bộ, BGH tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 01/2023 : Công tác đảng: Kết nạp đảng viên mới; Phân công nhiệm vụ cho đảng viên năm 2023; Xây dựng KH kiểm tra, giám sát đảng năm 2023. Công tác tư tưởng, chính trị: BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; GVCN lắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học giao đoạn trước tết Nguyên đán. Công tác CM: Đẩy mạnh bồi dưỡng HSG cấp tỉnh khối 9, 10,11; Tham gia cuộc thi KHKT tháng 1/2023; Ôn thi tốt nghiệp THPT 2023 ; Tổ chức tái giảng học kỳ II; Công tác báo cáo kết quả HKI, Sơ kết HKI; Công tác đánh giá xếp loại viên chức HKI.  Công tác Công đoàn: Quyên góp, hỗ trợ Công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp tết nguyên đán. Công tác chỉ đạo các phong trào thi đua giai đoạn 3. Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ. Công tác Đoàn TN:Triển khai các hoạt động chào mừng xuân mới Quý Mão2023; Chấn chỉnh nền nếp tác phong của Đoàn viên, TN; Các HĐ thiện nguyện hỗ trợ HS hoàn cảnh ĐB khó khăn nhân dịp Tết 2023; Công tác duy trì nền nếp; triển khai công tác đội.  Ban CSVC: Công tác tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị nghỉ tết; Công tác bảo quản CSVC trước, trong và sau tết; Công tác phân công tiếp nhận, bàn giao CSVC trước khi nghỉ tết. Công tác tổ văn phòng: Công tác duy trì an ninh trật tự trường học trước tết; Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ; Công tác công khai dự toán năm 2023; thanh toán chế độ công tác phí và chế độ cho GV, HS; Thu hồ sơ hộ nghèo 2023, xét chế độ 81 cho HS học kỳ II.
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật: Luật An toàn giao thông, Luật phòng chống tác hại của rượu bia; tàng trữ chất nổ; SD pháo nổ … trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão 2023 .
- GVCN trong tiết sinh hoạt và 15 phút đầu giờ giáo dục, tuyên truyền học sinh không vi phạm uống rượu bia, không sử dụng, tàng trữ, mua bán pháo nổ và chấp hành tốt nội quy, không nghỉ học các tuần trước tết và sau tết nguyên đán.
- GVCN tăng cường quản lí để nắm chắc tâm tư, tình cảm của học sinh, phòng chống tình trạng HS nghỉ học trước Tết nguyên đán (Đây là thời điểm có nguy cơ rất cao học sinh bỏ học).
- Công đoàn viên chủ động, tích cực chăm lo đời sống công đoàn viên, chuẩn bị nghỉ tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy và học
- Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc lịch ôn thi HSG lớp 8-11 đúng TKB đã lên.
- Tập trung chỉ đạo rà soát chương trình HKI còn thiếu tự bố trí sắp xếp chạy trong tuần 19. (Ngày 13/01/2023 3 tổ trưởng tổng hợp báo cáo chi tiết cho đ.c Dung ).
3.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Nhận báo cáo kết quả kiểm tra, khắc phục học bạ sau kiểm tra của khối 9,11,12 (GVCN trực tiếp báo cáo cho đ/c Dung bằng văn bản theo mẫu trước ngày 14/01/2023 ).
- Tổ chức kiểm tra hệ số điểm trên SMAS (Giao cho đ.c Thủy –NT; Đông trực tiếp kiểm tra và báo cáo cho đ.c Dung trước 12/01/2023 ).
- Ban hành QĐ kiểm tra hồ sơ chuyên môn HKI ( Đ/c Dung hoàn thành trước 10/01/2023).
3.3. Sinh hoạt chuyên môn
- Duyệt kế hoạch ôn thi HSG lớp 6-11 (GV có đội tuyển nộp kế hoạch duyệt ngày 13/01/2023 ).
- Hội ý BGK Hội thi GVCN giỏi cấp trường để công bố kết quả (Tối 09/01/2023, hình thức trực tuyến – đ/c Dung chủ trì ).
3.4. Công tác chủ nhiệm
- GVCN khối 9,11,12 báo cáo kết quả khắc phục học bạ sau kiểm tra (Hoàn thành trước 14/01/2023).
- GVCN tổ chức thu GVCN hộ nghèo + Đơn xin miễn, giảm học phí học kỳ II (hoàn thành trước ngày 17/01/2023 nộp kế toán) + Hoàn thành danh sách HS miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập.
- GVCN kiểm tra CSVC lớp học và phòng nội trú HS đang ở để khắc phục kịp thời trước khi bàn giao về nghỉ tết Nguyên đán 2023.
- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lắm chắc tình hình học sinh, ngăn chặn HS bỏ học.
- 100% các GVCN phải trực tiếp lên lớp 15 phút đầu giờ để nắm sỹ số, có giải pháp báo cáo kịp thời với BGH để kịp thời vận động học sinh tham gia đi học chuyên cần.
- Tăng cường công tác giao nhiệm vụ học tập, kiểm tra thường xuyên công tác tự học để học sinh có ý thức tham gia học tập đầy đủ.
- Bàn  giao công tác GVCN thay cho đ.c Sùng, Kiêm đi công tác từ ngày 09/1/2023 đến 13/01/2023 cụ thể: lớp 12A2 đ/c Của chủ nhiệm; lớp 6A2 đ/c Ngóng chủ nhiệm ).
3.5. Công tác quản lý học buổi tối
- Thực hiện nghiêm túc lịch trực đã niêm yết.
- Tăng cường công tác kiểm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ tự học để học sinh có ý thức tự học nghiêm túc, ngăn chặn tình trạng học sinh trốn đi chơi đêm trong tuần trước tết.
- Thực hiện báo cáo sỹ số trực tiếp trên nhóm Zalo GVCN đối với những lớp có từ 3 HS nghỉ học không phép để GVCN kịp thời nắm bắt có hướng khắc phục.
3.6. Công tác khác
- Tiếp tục hoàn thiện minh chứng tự đánh giá chuẩn và hoàn thiện báo cáo trước 14/01/2023 ( Toàn bộ GV ).
- Tham gia Cuộc thi NCKHKT cấp tỉnh tại Điện Biên ( đ.c Dung, Kiêm, Sùng từ ngày 09/01/2023 đến 13/01/2023 ).
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Các nhóm nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ tự đánh giá theo phân công, tổ chức họp nhóm rà soát hồ sơ và hướng dẫn chuẩn bị, sắp xếp phục hồi theo quy định. (Nhóm trưởng báo cáo hiệu trưởng bằng văn bản trước ngày 14/01/2023 (lần 2))
- Kiểm tra, giám sát các nhóm tự đánh giá, lắm bắt khó khăn, vướng mắc để kịp thời phối hợp với BGH tháo gỡ, hỗ trợ.
- Phối hợp với Ban CM kiểm tra công tác lấy điểm, nhập điểm học kỳ I.
- Hoàn thiện các Báo cáo cuối kỳ I gửi Sở GD&ĐT (Đối với các phòng phụ trách).
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học, phòng công vụ và phòng ở nội trú. Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
- Tiếp tục hoàn thành việc tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường: đắp hòn non bộ, bố trí lại bồn rửa tay cho học sinh (3 đ/c Khai, Chư, Nhiệm thực hiện).
- Trả cây đào, Mai cho trường Tiểu học và Mầm non (đ/c Chư thực hiện).
- Bố trí các bình cứu hỏa tại các phòng ban, lớp học, nhà nội trú và nhà công vụ (Các đồng chí Nhiệm – nhóm trưởng, Khai, Chư, Thống thực hiện và báo cáo Trưởng ban CSVC trước ngày 15/01/2023).
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao CSVC trước khi nghỉ tết Quý Mão 2023 (đ/c Hưng thực hiện trước 12/01/2023 để có phương án xử lý).
- Lập biên bản phòng ban không tắt điện khi ra về.
            6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
            6.1. Công tác thư viện
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tuần của tổ đến các bộ phận. Quản lý và điều hành hoạt động của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện nhiệm vụ trong ban CSVC; Hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Phát động phong trào đọc sách theo kế hoạch, phục vụ học sinh đọc và mượn sách theo thời khóa biểu;
- Thực hiện công tác kiểm tra CSVC, bố trí bình cứu hỏa tại các kh, hỗ trợ đ/c Tuấn đắp hòn non bộ;
- Tiếp tục chỉ đạo nhóm 3 thực hiện thu thập minh chứng tự đánh giá báo cáo lần 2 trước 14/1;
- Thực hiện xuất, nhập thực phẩn cho tổ nuôi dưỡng thứ 2,3,4,5;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Trực theo dõi nề nếp tổ: Thứ 2,3,4.
6.2. Kế toán
- Hoàn thiện chứng từ lương, KPCĐ, BHXH tháng 1, làm chế độ công tác phí, truy lĩnh lương cho CBGV;
- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán tài chính năm 2022;
- Thực hiện phối hợp GVCN chi trả chế độ 81 và 116 học sinh học kỳ 1;
- Lập danh sách và phát gạo đợt 2 cho học sinh hưởng chế độ;
- Làm việc với GVCN để lập chứng từ thu các khoản đóng góp khi phát chế độ;
- Làm biểu xác định tỉ lệ công việc của tháng 1 gửi tổ trưởng trước ngày 10/1;
- Lập phiếu xuất, nhập thực phẩm tuần 02 tháng 1/2023;
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao. Làm việc đúng giờ giấc quy định. Trực và chấm công nề nếp tổ.
6.3.Y Tế
- Làm biểu xác định tỉ lệ công việc của tháng 1 gửi tổ trưởng trước ngày 10/1;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát về VSATTP và thường xuyên kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn tại nhà bếp tập thể học sinh;
- Phối hợp với ĐTN phát thanh truyền thông các chủ đề, chủ điểm của tháng 1;
- Chỉ đạo học sinh khơi thống rãnh thoát nước sau bếp nấu, dọn dẹp căng tin, nhắc nhở học sinh đổ rác;
- Dọn dẹp vệ sinh các phòng ban giám hiệu, phòng Hội đồng các ngày 2,4;
- Cho giáo viên bộ môn mượn, trả thiết bị dạy học, kiểm tra nhập sổ mượn TBDH của các tổ;
- Kiểm tra hệ thống máy tính mới lắp tại phòng tin học và làm biên bản bàn giao cho GVBM để quản lý và sử dụng;
-Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
6.4. Thủ quỹ- Văn thư.
- Phối hợp với GVCN thu các khoản đóng góp học sinh khi chi trả chế độ;
- Phối hợp với kế toán thực hiện chi trả chế độ 116 và chế độ 81 theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
- Hỗ trợ kế toán trong việc hoàn thiện đóng các chứng tài chính năm 2022;
- Làm biểu xác định tỉ lệ công việc của tháng 1 gửi tổ trưởng trước ngày 10/1;
- Thu dọn CSVC, trang thiết bị văn phòng các cá nhân, tổ chức sau tổ chức tết dân tộc;
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định;
- Xuất nhập kho thực phẩm vào các ngày T6, T7 và chủ nhật;
- Dọn dẹp vệ sinh các phòng Ban giám hiệu, phòng Hội đồng các ngày 3,5;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác chuẩn bị tết sum vầy, tết dân tộc;
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao.
6.5. Bảo vệ
- Thường trực tại phòng bảo vệ, xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm, học sinh chở 3, cả học sinh ngoại trú;
- Tăng cường công tác kiểm tra học sinh buổi tối, đặc biệt trong các tuần trước Tết.
- Kiểm tra các bình chữa cháy để bố trí tại các khu trước khi về tết;
- Cùng đồng chí Tuấn đắp hòn non bộ, phân phối nước lên téch tại các vị trí có máy lọc nước;
- Làm biểu xác định tỉ lệ công việc của tháng 1 gửi tổ trưởng trước ngày 10/1;
- Kiểm tra lại CSVC tại các khu theo biển bản tổng hợp;
- Thực hiện mở cửa phòng làm việc của BGH, phòng Hội đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng phân công.
            7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
          - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT trong CBGV-NV chào mừng xuân Quý Mão 2023 (Giao đ/c Lò Văn Nhiệm xây dựng kế hoạch, hoàn thiện trước ngày 10/01/2023).
- Tổ chức thăm và tặng quà một số gia đình CBGV- NV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023.
- Tổ chức trao quà của Công đoàn ngành cho CĐV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023.
- Tiếp tục phối hợp với Ban TTND, tăng cường kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể theo CV số 165/HD-CĐN ngày 24/10/2022.
- Phối hợp với BGH xây dựng, thống nhất lịch trực Tết nguyên đán 2023.
- Thực hiện các công việc khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Thực hiện chấm công tập luyện TDTT vào chiều thứ 2, 4 để có đánh giá về việc tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường (Đ/c Nhiệm thực hiện).
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Đ/c Điện đẩy mạnh các hoạt động thể thao vào các buổi chiều cho chị em nữ công.
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn- Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của Cán bộ giáo viên, NV và người lao động trong đơn vị.
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể theo CV số 165/HD-CĐN ngày 24/10/2022 của CĐN Giáo dục Điện Biên về công tác tham gia ATVS LĐ năm 2023.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị.
            8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCSHCM
            8.1. Công tác chuyên môn
- Tiếp tục thực hiện và thực hiện có hiệu quả quy định số 57-QĐ/ĐTNTH quy định về nghỉ học trước tết và sau tết.
- Hoàn thiện báo cáo sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học dự kiến hoàn thành trước 10/1/2023..
- Tiếp tục kế hoạch Thu chi lệ phí Đoàn và quỹ hoạt động phong trào năm học 2022-2023 đợt 2 theo kế hoạch số 09 của ĐTNTH hoàn thành trước 10/01/2023.
- Đ.c Lò Mạnh Trường cho đội xung kích kiểm tra và xử lí các trường hợp trốn thể dục giữa giờ trên các lớp và quán ăn thứ 4 và thứ 6.
 - Đ/c Lò Thị Cúc chỉ đạo biên tập nội dung, hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc HS thực hiện phát thanh buổi sáng.
- Đ.c Hạng A Páo tiến hành xử phạt lao động đối với các trường hợp nghỉ học không phép cho nhặt rác xung quang bồn hoa, cho vệ sinh nhà vệ sinh các khu nội trú vào 1 buổi chiều trong tuần.
- BCH thực hiện những nhiệm vụ đột xuất do BTV đoàn trường triển khai.
            8.2. Công tác thi đua
- Đ/c Lý Thu Thảo Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 19h00 Ngày 12/01/2023. Phối hợp BQL nội trú, Ban quản lý học sinh tự học buổi tối tổng hợp điểm thi đua gửi lại đoàn trường trước 09h00 sáng thứ 6 ngày 13/01/2023, thông báo điểm thi đua các lớp và xin ý kiến phản hồi của GVCN lớp. Trong bảng điểm thi đua phân định rõ điểm nội trú, điểm tự học buổi tối, điểm đoàn trường theo dõi để GVCN biết các mảng yếu kém trong thi đua của lớp.
- Báo cáo công tác theo dõi thi đua các lớp tuần học 19 trong báo cáo cần thể hiện rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế các lớp.
- Thực hiện xử lí các lỗi vi phạm nghỉ học không phép theo quy định số 57-QĐ/ĐTNTH
            - Thực hiện lập biên bản gửi tổ chuyên môn thứ trong thứ 6 ngày 13/01/2023 về việc vệ sinh khu vực chung muộn hoặc không làm.
8.3. Công tác khác
- Tuần học 19 lớp 11A2 làm công tác trực tuần do lớp 11A2 tuần 18 làm muộn và còn phải để ĐTN và BGH đôn đốc nhiều làm công tác trực tuần lớp trực tuần có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trực tuần theo quy định của Nhà trường, đốt rác thu gom rác hàng ngày có báo cáo hình ảnh lên nhóm ĐTN, quét nhặt rác khu vực cổng trưởng từ cạnh phòng đ.c lứ đến cổng trường, lau dọn bàn ăn ở căng tin hàng ngày đặc biệt là công tác đốt rác có báo cáo hình ảnh khi thực hiện đốt rác. Báo cáo theo dõi của lớp trực tuần gửi về văn phòng Đoàn trường vào chiều thứ 7. (BCH cử người theo dõi nhắc nhở việc để thùng rác đúng nơi quy định, đang vứt lung tung và không theo quy củ).
- Tuần 19 lớp 7A2 thực hiện trực vệ sinh khu vực chung cho cả trường.
          - Công tác phát thanh và giám sát nề nếp và công tác vệ sinh khu vực chung các lớp, lớp trực tuần (Tuần đầu thực hiện do vậy BCH cử người theo dõi và HD từng buổi).
Thứ Nội dung Người thực hiện
Thứ 2 Ý nghĩa tết nguyên đán Sùng A Sủ
Thứ 3 Phát thanh nội dung tảo hôn. Mùa A Bênh
Thứ 4 Một câu chuyện đẹp, 1 cuốn sách hay, 1 tấm gương sáng Hờ Thị Thu
Thứ 5 Phát thanh thời sự chào buổi sáng Sùng A Tằng
Thứ 6 Phát thanh những câu nói hay về con người, cuộc sống. Giàng A Phứ
Thứ 7 Phát thanh thời sự chào buổi sáng Sùng A Nhè
 
                                                9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Kiểm tra việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp ở nhà vệ sinh. Đặc biệt quan tâm đến vệ sinh trong các phòng ở của HS, HD hs nội trú sắp xếp đồ dùng, quần áo, giày dép. Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài phòng.
- Các GV phụ trách khu nội trú kiểm kê khóa cửa chính, an toàn CSVC quanh khu nội trú trước ngày 11/01/2023; chủ động đề xuất hoặc tổ chức khắc phục, sửa chữa CSVC kịp thời trước ngày 15/01/2023.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt đối với những phòng vi phạm.
- Xử lý nghiêm các trường hợp đánh nhau, uống rượu, gây rối mất trật tự hoặc nam nữ chốn ngủ chung tại các khu nội trú.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 vào tối thứ 3 và thứ 4. Giáo viên phụ trách mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài, tiến hành phạt lao động đối với những học sinh này và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 5, riêng khu C thực hiện thêm thứ 3.
            10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG,VỆ SINH
- Phối hợp với GVCN chỉ đạo học sinh lớp 12A2 tham gia làm hon non bộ.
- Ban hành Kế hoạch tổng vệ sinh và dọn dẹp trước khi nghỉ tết Quý Mão 2023.
- Giám sát lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp. Giám sát lớp trực tuần thu gom và đốt rác tại lò đốt rác.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần 19, tháng 01 năm 2023. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thểcụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo hoặc trao đổi kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Trần Huy Hoàng
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 19 THÁNG 01 NĂM 2023

(Thực hiện từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)
(Kèm theo KH số: 15 /KH-THCS&THPTTST, ngày 09/01/2023)
 
Thứ Hai, ngày 09 tháng 01 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Họp cán bộ chủ chốt tại Huyện ủy
Chiều Công tác tại UBND Tủa Chùa
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Đưa HS và GV tham gia thi KH-KT
Chiều Đưa HS và GV tham gia thi KH-KT
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Ba, ngày 10 tháng 01 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều 15h30 tổ chức kết nạp đảng viên mới
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Đưa HS và GV tham gia thi KH-KT
Chiều Đưa HS và GV tham gia thi KH-KT
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều 15h30 tổ chức kết nạp đảng viên mới
Thứ Tư, ngày 11 tháng 01 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Đưa HS và GV tham gia thi KH-KT
Chiều Đưa HS và GV tham gia thi KH-KT
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Năm, ngày 12 tháng 01 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Đưa HS và GV tham gia thi KH-KT
Chiều Đưa HS và GV tham gia thi KH-KT
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 01 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Đưa HS và GV tham gia thi KH-KT
Chiều Đưa HS và GV tham gia thi KH-KT
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Bảy, ngày 14 tháng 01 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 15 tháng 01 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Đoàn trường THCS - THPT Tả Sìn Thàng - Tủa Chùa - Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay174
  • Tháng hiện tại41,552
  • Tổng lượt truy cập2,406,050
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây