KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 20 NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 20, từ ngày 16/01/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 20 NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 20 NĂM HỌC 2022-2023
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPTTẢ SÌN THÀNG
 ---------------
Số: 27 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ----------------------------------------------
Tủa Chùa, ngày 16 tháng 01 năm 2023
 
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 20
Thực hiện từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 20, từ ngày 16/01/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
            - Triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến đảng viên, quần chúng. Ban hành QĐ giao nhiệm vụ chính thức cho các đảng viên năm 2023;
            - Chỉ đạo công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ, giáo viên và HS. Quán triệt thời gian nghỉ tết và trả phép đúng quy định.
            - Họp thống nhất chủ trương giới thiệu bổ sung Ban chi ủy theo cơ cấu nhân sự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn của Ban tổ chức.
            -  Chi bộ, BGH tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 01/2023: Công tác đảng: Phân công nhiệm vụ cho đảng viên năm 2023; Ban hành KH kiểm tra, giám sát đảng năm 2023; Chuẩn bị cho GV và HS nghỉ tết; Chỉ đạo công tác nhân sự BCU. Công tác tư tưởng, chính trị: BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; GVCN lắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học giai đoạn trước tết Nguyên đán. Công tác CM: Đẩy mạnh bồi dưỡng HSG cấp tỉnh khối 9, 10,11; Ôn thi tốt nghiệp THPT 2023; Tổ chức tái giảng học kỳ II; Công tác báo cáo kết quả HKI, Sơ kết HKI; Công tác đánh giá xếp loại viên chức HKI.  Công tác Công đoàn: Trao quà cho Công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp tết nguyên đán. Công tác chỉ đạo các phong trào thi đua giai đoạn 3. Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ. Công tác Đoàn TN: Trao quà cho HS nghèo Tết Quý Mão2023; Chấn chỉnh nền nếp tác phong của Đoàn viên, TN; Công tác duy trì nền nếp; triển khai công tác đội.  Ban CSVC: Công tác tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị nghỉ tết; Công tác bảo quản CSVC trước, trong và sau tết; Công tác phân công tiếp nhận, bàn giao CSVC trước khi nghỉ tết. Công tác tổ văn phòng: Công tác duy trì an ninh trật tự trường học trước tết; Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ; Công tác công khai dự toán năm 2023; thanh toán chế độ công tác phí và chế độ cho GV, HS; Thu hồ sơ xét chế độ NĐ81 HS học kỳ II.
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật: Luật An toàn giao thông, Luật phòng chống tác hại của rượu bia; tàng trữ chất nổ; SD pháo nổ … trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão 2023 .
- GVCN trong tiết sinh hoạt và 15 phút đầu giờ giáo dục, tuyên truyền học sinh không vi phạm uống rượu bia, không sử dụng, tàng trữ, mua bán pháo nổ và chấp hành tốt nội quy, không nghỉ học các tuần trước tết và sau tết nguyên đán.
- GVCN tăng cường quản lí để nắm chắc tâm tư, tình cảm của học sinh, phòng chống tình trạng HS nghỉ học trước Tết nguyên đán (Đây là thời điểm có nguy cơ rất cao học sinh bỏ học).
- Công đoàn viên chủ động, tích cực chăm lo đời sống công đoàn viên, chuẩn bị nghỉ tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy và học
- Cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ chiều ngày thứ tư 18/01 đến 29/01/2023;
- Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc kế hoạch ôn thi HSG lớp 8-11 giao đề cương HS về ôn tập trong thời gian nghỉ Tết dài ngày.
- Tổ chức tái giảng học kỳ II, thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu chính khóa và ngoại khóa BCM đã lên.
3.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Nhận báo cáo kết quả kiểm tra, khắc phục học bạ sau kiểm tra của khối 9,11,12 (GVCN trực tiếp báo cáo cho đ/c Dung bằng văn bản theo mẫu trước ngày 14/01/2023 ).
- Báo cáo kết quả kiểm tra hệ số điểm trên SMAS (đ/c Dung báo cáo Hiệu trưởng)
- Hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ học kỳ I, các tổ được giao 02 tuần trước (tuần 18,19) Hoàn thành trước ngày 18/01/2023.
3.3. Sinh hoạt chuyên môn
- Công bố kết quả hội thi GVCN giỏi cấp trường trước ngày 18/01/2023
3.4. Công tác chủ nhiệm
- GVCN khối 9,11,12 báo cáo kết quả khắc phục học bạ sau kiểm tra (Hoàn thành trước 14/01/2023).
- GVCN tổ chức thu GVCN hộ nghèo + Đơn xin miễn, giảm học phí học kỳ II (hoàn thành trước ngày 17/01/2023 nộp kế toán) + Hoàn thành danh sách HS miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập.
- GVCN kiểm tra CSVC lớp học và phòng nội trú HS đang ở để khắc phục kịp thời trước khi bàn giao về nghỉ tết Nguyên đán 2023.
- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lắm chắc tình hình học sinh, ngăn chặn HS bỏ học.
- Các GVCN triển khai quy định và ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán theo quy định ( Hoàn thành nộp HT trước 09h30 ngày 17/01/2023 ).
- Tiếp tục quản lý tốt HS trước tết và 03 tuần sau tết, đối với những HS vi phạm, nghỉ học không phép phải xử lý nghiêm khắc để không ảnh hưởng đến thi đua của lớp và nền nếp nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động: Thành lập đội tuyển VĐV và phân công nhiệm vụ cho các đội chuẩn bị hội thao giao lưu thể thao bóng chuyền, bóng đá theo kế hoạch của Đoàn trường sau tết.
- Tiết 2, sáng ngày 17/01/2023 (thứ 3) nhà trường sẽ trao quà cho HS nghèo do đó các đ/c GVCN nhắc HS có tên có mặt đúng thời gian, HS nào không có mặt thì xuất quà đó sẽ trao cho bạn khác. (Hội chữ thập đỏ; Đoàn TN và các Tổ, BGH đang đỡ đầu HS chuẩn bị quà để trao cho HS nghèo).
3.5. Công tác quản lý học buổi tối
- Thực hiện nghiêm túc lịch trực đã niêm yết. Tăng cường công tác kiểm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ tự học để học sinh có ý thức tự học nghiêm túc, ngăn chặn tình trạng học sinh trốn đi chơi đêm trong tuần trước tết.
- Thực hiện báo cáo sỹ số trực tiếp trên nhóm Zalo GVCN đối với những lớp có từ 3 HS nghỉ học không phép để GVCN kịp thời nắm bắt có hướng khắc phục.
3.6. Công tác khác
- Tiếp tục hoàn thiện minh chứng tự đánh giá trường chuẩn và hoàn thiện báo cáo trước 14/01/2023 (Toàn bộ GV).
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Các nhóm chuẩn bị và sắp xếp hồ sơ tự đánh giá theo phân công
- Phối hợp với Ban CM kiểm tra công tác lấy điểm, nhập điểm học kỳ I (Khóa phần mềm khi đã hoàn thành).
- Hoàn thiện các Báo cáo cuối kỳ I gửi Sở GD&ĐT (Đối với các phòng phụ trách).
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Đối với khu nhà công vụ: Yêu cầu GV, NV tổ chức dọn dẹp vệ sinh phòng ở, sắp xếp niêm phong lại toàn bộ CSVC của cá nhân, khóa ga, tắt các thiết bị điện không sử dụng -> Tiến hành bàn giao -> Niêm phong lại phòng ở -> Bàn giao khóa cho Bảo vệ.
- Khu lớp học, phòng học bộ môn, phòng chức năng, phòng hiệu bộ:  Dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp đồ đạc trang thiết bị gọn gàng (riêng phòng thực hành, tiếng anh, tin GV giảng dạy bộ môn tự dọn dẹp, sắp xếp). -> Tiến hành bàn giao cho Ban CSVC -> Cùng niêm phong lại phòng, niêm phon khóa cửa. (Đối với phòng không sử dụng).
- Khu nội trú: Kiểm tra khóa cửa, khu vực hư hỏng, đường mòn, lối mở cho HS rào chắn; tổ chức bắn tôn phẳng tu sửa cơ sở vật chất sau kho nhà nội trú C (3 đ/c Khai, Chư, Nhiệm thực hiện). Đối với khu C và cổng phụ khu B giao thủ quỹ mua 02 khóa để khóa bàn giao cho bảo vệ khóa sau khi đã niêm phong. GV phụ trách khu nội trú + GVCN + Học sinh tiến hành bàn giao -> Sau đó cùng nhau niêm phong cửa phòng, khóa cửa -> Bàn giao lại khóa cho tổ bảo vệ (treo tại phòng bảo vệ).
- Bếp ăn tập thể: Tiến hành dọn dẹp bếp nấu, kho gạo, khu vực ăn và toàn bộ bàn, vật dụng cho vào trong nhà ăn, sắp xếp gọn gàng -> tiến hành khóa, niêm phong lại.
- Hoàn thiện biên bản theo mẫu -> tiến hành nhận bàn giao CSVC và chìa khóa từ các phòng, ban, lớp học, nhà công vụ, nhà nội trú, bếp ăn tập thể theo kế hoạch 02/KH-CSVC ngày 07/01/2023 của Ban CSVC.
            6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
            6.1. Công tác thư viện
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tuần của tổ đến các bộ phận. Chỉ đạo tổ viên thực hiện tiếp nhận bàn giao CSVC các phòng ban theo kế hoạch trước khi nghỉ tết;
- Tham gia thi gói bánh chưng xanh do Huyện đoàn tổ chức ngày 16 và 17/1;
- Thực hiện bàn giao CSVC trước khi nghỉ tết cho tổ bảo vệ: Phòng ở công vụ giáo viên, phòng thư viện.
- Chuẩn bị các suất quà tết của Hội chữ thập đỏ nhà trường để trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
6.2. Kế toán
- Thanh toán lương, KPCĐ, BHXH tháng 01 cho CBGV;
- Lập phiếu xuất, nhập thực phẩm các ngày 16 và 17/ 1 cho học sinh;
- Thực hiện bàn giao CSVC trước khi nghỉ tết cho tổ bảo vệ: Các phòng tổ chuyên môn, đoàn thể, kế toán, phòng truyền thống;
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao. Làm việc đúng giờ giấc quy định. Trực và chấm công nề nếp tổ.
6.3.Y Tế
- Bàn giao công việc cho tổ nghỉ để giải quyết việc gia đình theo giấy xin nghỉ phép:
+ Mượn trả thiết bị của GVBM, công tác y tế ( Đ/c Nhiệm thực hiện );
+ Kiểm tra xuất, nhập thực phẩm, lưu mẫu thức ăn ( Giao đồng chí Oánh hỗ trợ );
+ Kiểm tra ghi chép lưu hồ sơ trước khi ăn ( Nhờ đ/c Của ban TTND ).
6.4. Thủ quỹ- Văn thư
- Tiếp tục chi trả chế độ học sinh cho các lớp còn lại;
- Thực hiện bàn giao CSVC trước khi nghỉ tết cho tổ bảo vệ: Phòng Văn thư. Phòng Hội đồng nhà trường. Phòng Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng;
- Kiểm kê quỹ tiền mặt báo cáo hiệu trưởng trước 18/01/2023;
- Hoàn thành việc đăng ký chữ ký số cho nhà trường + hiệu trưởng + Phó HT Dung, kế toán.
- Phát tiền thưởng tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao.
6.5. Bảo vệ
- Thường trực tại phòng bảo vệ, xử lý xe học sinh không để đúng nơi quy định;
- Tăng cường công tác phối hợp với Ban QLNT kiểm tra học sinh buổi tối tại các khu nội trú để hạn chế học sinh đi chơi đêm;
- Thực hiện bàn giao CSVC trước khi nghỉ tết cho tổ bảo vệ: Các phòng học bộ môn, Phòng thiết bị, kho Thể dục. Khu nhà lớp học B, C Bếp ăn tập thể ( Đ/c Khai ). Các khu nội trú A, B, C ( Đ/c Chư ).
- Tham gia thi gói bánh chưng xanh do Huyện đoàn tổ chức ngày 16, 17/1 (Đ/c Khai);
- Thực hiện mở cửa phòng làm việc của BGH, phòng Hội đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng phân công.
            7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Triển khai kịp thời các văn bản của Công đoàn ngành đến Công đoàn viên.
- Thực hiện các công việc khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Tổ chức trao các xuất quà hỗ trợ của công đoàn nhà trường với CĐV nhân dịp tết.
- Phối hợp với Nhà trường để chi trả lương, chế độ khác cho GV,NV khi về tết.
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều cho chị em nữ công.
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn- Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của CB,GV,NV trong đơn vị.
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể theo.
- Phối hợp với Nhà trường hoàn thành việc chi trả tiền lương trước khi nghỉ tết.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị.
8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCSHCM
8.1. Công tác chuyên môn
- Tiếp tục thực hiện và thực hiện có hiệu quả quy định số 57-QĐ/ĐTNTH quy định về nghỉ học trước tết và sau tết.
- Chuẩn bị các cơ sở vật chất điều kiện để thi gói bánh chưng ở huyện đoàn ngày 16/01/2023.
            - Đ.c Lò Mạnh Trường cho đội xung kích kiểm tra và xử lí các trường hợp trốn thể dục giữa giờ trên các lớp và quán ăn thứ 4 và thứ 6.
- Đ/c Lò Thị Cúc chỉ đạo biên tập nội dung, hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc HS thực hiện phát thanh buổi sáng.
- Đ.c Hạng A Páo tiến hành xử phạt lao động đối với các trường hợp nghỉ học không phép cho nhặt rác xung quang bồn hoa, cho vệ sinh nhà vệ sinh các khu nội trú vào 1 buổi chiều trong tuần.
- BCH thực hiện những nhiệm vụ đột xuất do BTV đoàn trường triển khai.
8.2. Công tác thi đua
- BCH Đoàn chỉ đạo Tổng hợp điểm thi đua tuần 20 tính dồn vào tuần học thứ 22 (thêm 02 ngày học).
- Đ/c Quảng, Trường tổng hợp số lượt nghỉ HS 03 tuần trước tết thôn báo trước ngày 18/01/2023.
- Báo cáo công tác theo dõi thi đua các lớp tuần học 20  trong báo cáo cần thể hiện rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế các lớp.
- Thực hiện xử lí các lỗi vi phạm nghỉ học không phép theo quy định số 57-QĐ/ĐTNTH
            - Thực hiện lập biên bản gửi tổ chuyên môn thứ trong thứ 6 ngày 13/01/2023 về việc vệ sinh khu vực chung muộn hoặc không làm.
8.3. Công tác khác
- Tuần học 20 lớp 11A2 làm công tác trực tuần công tác trực tuần lớp trực tuần có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trực tuần theo quy định của Nhà trường, đốt rác thu gom rác hàng ngày có báo cáo hình ảnh lên nhóm ĐTN, quét nhặt rác khu vực cổng trưởng từ cạnh phòng đ.c lứ đến cổng trường, lau dọn bàn ăn ở căng tin hàng ngày, bàn căng tin phải được dọn gọn lên hành lang căng tin. đặc biệt là công tác đốt rác có báo cáo hình ảnh khi thực hiện đốt rác. Báo cáo theo dõi của lớp trực tuần gửi về văn phòng Đoàn trường vào chiều thứ 4.
- Tuần 20 lớp các lớp thực hiện phân công vệ sinh khu vực chung.
- Công tác phát thanh và giám sát nề nếp và công tác vệ sinh khu vực chung các lớp, lớp trực tuần.
Thứ Nội dung Người thực hiện
Thứ 2 Ý nghĩa tết nguyên đán Sùng A Sủ
Thứ 3 Phát thanh nội dung tảo hôn. Mùa A Bênh
Thứ 4 Một câu chuyện đẹp, 1 cuốn sách hay, 1 tấm gương sáng Hờ Thị Thu
 
 
                                                9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú tổ chức cho HS dọn dẹp ở nhà vệ sinh. Sắp xếp đồ dùng, quần áo, giày dép và sách vở. Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài phòng ở, khu vực để đồ (Hoàn thành trước ngày 17/01/2023).
- Kiểm tra khóa cửa, khu vực hư hỏng, đường mòn, lối mở cho HS rào chắn; GV phụ trách khu nội trú + GVCN + Học sinh tiến hành bàn giao -> Sau đó cùng nhau niêm phong cửa phòng, khóa cửa -> Bàn giao lại khóa cho tổ bảo vệ (treo tại phòng bảo vệ, không được phép bóc niêm khong khi không có bảo vệ).
- Các GVCN cho HS nội trú hoàn thiện khóa cửa chính, an toàn CSVC quanh khu nội trú trước ngày 18/01/2023;
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 2,
            10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Các GVCN và phụ trách lao động triển khai kế hoạch lao động hoàn thành trước 16h30 chiều thứ 2, ngày 16/01/2023.
- Đoàn trường lấy toàn bộ HS THPT tổ chức tổng vệ sinh khu vực đường thanh niên, khu vực đường từ cổng đến hết khu nội trú C (quét dọn, nặt rác, phát quang cây cối). Tổ chức cho HS lớp THCS dọn dẹp khu vực sân trường, bồn hoa.
- Lớp 11A3 ngoài các nhiệm vụ trên, chỉ đạo HS tưới cây, chăm sóc cây.
- GVCN phối hợp với Ban QLNT hoàn thành vệ sinh ku nội trú.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần 20, tháng 01 năm 2023. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thểcụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo hoặc trao đổi kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.

 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Trần Huy Hoàng
 
 
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 20 THÁNG 01 NĂM 2023
(Thực hiện từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)
(Kèm theo KH số:       /KH-THCS&THPTTST, ngày 16/01/2023)
 
Thứ Hai, ngày 16 tháng 01 năm 2023 (25/12 âm lịch)
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Họp cơ quan tháng 01/2023
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Họp cơ quan tháng 01/2023
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ việc gia đình
Chiều Nghỉ việc gia đình
Thứ Ba, ngày 17 tháng 01 năm 2023 (26/12 âm lịch)
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Kiểm tra việc bàn giao, niêm phong CSVC
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Hoàn thành việc bàn giao hồ sơ CM
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ việc gia đình
Chiều Nghỉ việc gia đình
Thứ Tư, ngày 18 tháng 01 năm 2023 (27/12 âm lịch)
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ việc gia đình
Chiều Nghỉ việc gia đình
Thứ Năm, ngày 19 tháng 01 năm 2023 (28/12 âm lịch)
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ việc gia đình
Chiều Nghỉ việc gia đình
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2023 (29/12 âm lịch)
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Trực cơ quan
Chiều Trực cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ Tết
Chiều Nghỉ Tết
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ Tết
Chiều Nghỉ Tết
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 01 năm 2023 (30/12 âm lịch)
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Trực cơ quan
Chiều Trực cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ Tết
Chiều Nghỉ Tết
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ Tết
Chiều Nghỉ Tết
Chủ nhật, ngày 22 tháng 01 năm 2023 (01/01 âm lịch)
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Trực Tết
Chiều Trực Tết
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ Tết
Chiều Nghỉ Tết
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ Tết
Chiều Nghỉ Tết
 
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Đoàn trường THCS - THPT Tả Sìn Thàng - Tủa Chùa - Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay167
  • Tháng hiện tại41,545
  • Tổng lượt truy cập2,406,043
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây