KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 1 NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022 – 2023; căn cứ vào kế hoạch và các nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 9 năm học 2022 – 2023;
BGH thống nhất xây dựng kế hoạch công tác tuần 1, tháng 9/2022 cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 1 NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 1 NĂM HỌC 2022-2023
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
 ------------
Số:  398/KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------------
Tủa Chùa, ngày 04 tháng 9 năm 2022
 
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN 1
Thực hiện từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/09/2022
 
          Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022 – 2023; căn cứ vào kế hoạch và các nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 9 năm học 2022 – 2023;
           BGH thống nhất xây dựng kế hoạch công tác tuần 1, tháng 9/2022 cụ thể như sau:
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
            - Họp Ban chi ủy mở rộng (BCU và BGH) để thống nhất các hoạt động lớn trong năm học 2022 – 2023 (Chiều 15h00 ngày 06/9/2022).
            - Phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 9/2022 (dự kiến tiến hành sinh hoạt chi bộ ngày 12/9/2022).
            - Chỉ đạo công tác đăng ký thi đua các tổ hoàn thành trước 09/9/2022.
            - Tập trung chỉ đạo các công việc đầu năm học: Chỉ đạo công tác phòng dịch khi học sinh tựu trường; Đón học sinh tựu trường; Huy động học sinh ra lớp đợt 2; tổ chức khai giảng; ổn định nền nếp đầu năm học; Hoàn thành các KH, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đầu năm học; Thiết lập các hồ sơ, sổ sách đầu năm; Phân công giảng dạy; lên thời khóa biểu; tổ chức khảo sát chất lượng đầu vào; Bàn giao CSVC lớp, nội trú; họp phụ huynh đầu năm học ...
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- Các GVCN tăng cường công tác quản lý để nắm chắc tâm tư, tình cảm của học sinh, đặc biệt là HS lớp 6, 10 để tránh tình trạng thay đổi môi trường sống và học tập học sinh không theo kịp hoặc bị đe dọa, mất an toàn, an ninh trường học.
            - Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực với học sinh và đồng nghiệp.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy và học
- Dạy học chính khóa và nghề phổ thông từ ngày 06/9/2022;
- Phối hợp với ban khảo thí tổ chức thi khảo sát chất lượng lớp 6,10 trong 03 ngày 6,7,8/9/2022.
3.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Kiểm tra việc lập và hoàn thiện hồ sơ chuyên môn của giáo viên và tổ chuyên môn đầu năm ( Giao cho 3 tổ trưởng trực tiếp kiểm tra và báo cáo kết quả cho đ.c Dung tổng hợp theo mẫu biên bản ).
- Kiểm tra công tác tổ chức khảo sát chất lượng lớp 6,10 ( Đ/c Dung kiểm tra ).
3.3. Sinh hoạt chuyên môn
- Hội ý tổ trưởng, tổ phó chuyên môn để phân công nhiệm vụ (16h00 ngày 06/9/2022).
- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt nhóm chuyên môn theo công văn 5555 ( Đ/c Dung hoàn thiện trước 09/9/2022 ).
- Các nhóm xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị trình trưởng ban chuyên môn duyệt ngày 09/9/2022 (trừ lớp 6,7,10 đã có trong KH công văn 5512).
3.4. Công tác chủ nhiệm
- GVCN: Bầu ban cán sự lớp, kiểm tra SGK, vở, đồ dùng học tập của học sinh để hướng dẫn học sinh tiếp tục hoàn thiện. (Làm xong báo cáo BGH ngày 7/9/2022).
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp từng tháng, tuần theo mẫu sổ chủ nhiệm ( đ/c Dung duyệt KH tháng vào ngày 10/9/2022). Dán phân công nhiệm vụ của học sinh tại bảng tin trong lớp.
- Thu GCN hộ nghèo, hộ khẩu (hoặc giấy xác nhận thường trú) và hướng dẫn học sinh hoàn thiện hồ sơ Nghị định 81 và 116 trước khi nộp Hội đồng xét duyệt (Thu mới: đối với HS lớp 6, 10 và Thu bổ sung: đối với lớp 7,8,9 và 11,12 có thay đổi hoặc học sinh mới).
- GVCN khối 6,10 thông báo và quán triệt đến học sinh lịch thi khảo sát chất lượng của nhà trường để học sinh biết đi thi đầy đủ.
3.5. Công tác quản lý học sinh buổi tối
- Họp ban QLHS buổi tối triển khai nhiệm vụ và thống nhất phương pháp thực hiện ( 20h30 ngày 07/9/2022 ).
- Tổ chức triển khai quy định giờ học buổi tối và bazem tính điểm thi đua hàng tuần ( 21h ngày 08/9/2022 ).
- Phối hợp với GVCN hoàn thiện danh sách học sinh đăng ký tham gia học buổi tối tại trường ( đ/c Ngà hoàn thiện ngày 07/9/2022)
- Đ/c Ngà niêm yết lịch trực trên bảng tin nhà trường (Ngày 05/9/2022 ).
3.6. Công tác khác
- Triển khai công tác Pháp chế; công tác phổ cập giáo dục năm 2022.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tham gia cuộc thi NCKHKT cấp trường, tỉnh năm học 2022-2023.
-  Xây dựng kế hoạch tổ chức dự giờ đổi mới phương pháp dạy học đối với khối 6,7,10.
            4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Ban hành các QĐ tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 và 10, tổ chức in sao và coi thi đúng quy chế:
+ Môn thi: Toán, Văn; Anh ; Thời gian làm bài: Toán, Văn: 90 phút; Tiếng anh: 60 phút; Ngày thi: 6,7,8/9/2022
- Phối hợp với Ban CM ban hành văn bản HD xây dựng ngân hàng đề và làm ma trận đề kiểm tra giữa học kì I (Trước ngày 15/9/2022).
- Xây dựng kế hoạch, dự thảo QĐ phân công các tổ công tác kiện toàn, sắp xếp minh chứng, hoàn thành báo cáo tự đánh giá chuẩn từ 2019-2020 đến nay. Hoàn thành trong học kỳ I (2022-2023).
5. CÔNG TÁC BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Họp Ban cơ sở vật chất để thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban CSVC, ban hành quy chế sử dụng và quản lý tài sản công, năm học 2022-2023 (Ngày 7/9/2022).
- Kiểm tra lại CSVC cần bổ sung, tu sửa để lập kế hoạch cho năm học mới:
+ Sửa chữa bàn ghế hỏng để bổ sung thêm bàn ghế cho một số lớp.
+ Kiểm tra hệ thống điện ở lớp học và phòng ở nội trú để kịp thời sửa chữa.
- Tổ chức cho học sinh lao động, vệ sinh trường, lớp, khu nội trú để chuẩn bị cho năm học mới.
- Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ bàn giao CSVC lớp học, phòng nội trú đầu năm cho học sinh và cho GVCN các lớp.
- Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường chuẩn bị tốt CSVC Lễ khai giảng năm học 2022-2023.
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên chuẩn bị CSVC để tổ chức Tết Trung thu cho HS và con em VC, NLĐ (dự kiến tối thứ sáu 09/9/2022).
            6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
  6.1. Thư viện ( Tổ trưởng )
- Chỉ đạo các thành viên trong tổ thực hiện công việc được giao, công việc được phân công chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.
- Hoàn thành phân công nhiệm vụ Tổ trưởng, tổ phó báo cáo BGH trước 09/9/2022.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trực và tiếp đón học sinh tại cổng theo kế hoạch của nhà trường.
- Chỉ đạo, tổ chức cho nhân viên đăng ký thi đua cá nhân trước ngày 09/9/2022 gửi hiệu trưởng hồ sơ (bản đăng ký và biểu tổng hợp).
- Tổng hợp danh sách phát SGK và mua bổ sung SGK cụ thể theo danh mục SGK đăng ký lần 1 gửi hiệu trưởng trước 11h00 ngày 06/9/2022.
- Chỉ đạo và cùng nhân viên tổ hoàn thành đèn ông sao (bằng sắt) trước ngày 07/9/2022 (theo KH tổ chức Trung thu của BGH đã duyệt).
- Xây dựng văn bản phát động phong trào thi đua đọc sách – xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường “mỗi ngày 30 phút đọc sách” và “mỗi tuần một cuốn sách”.
- Sắp xếp lại sách, tài liệu tham khảo theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
6.2. Kế toán
- Chi trả chế độ tăng giờ năm 2021-2022 cho giáo viên.
- Tham mưu và xây dựng kế hoạch tháng 9/2022 cho HS ăn bán trú.
- Lập dự toán chi và chuẩn bị các đồ dùng được giao theo kế hoạch chuẩn bị và tổ chức khai giảng. Chuẩn bị hoa, quà chúc mừng trường chuẩn Tiểu học.
- Dự kiến các khoản thu năm học 2022-2023 theo quy định trình Hiệu trưởng phê duyệt và xin ý kiến Ban đại diện phụ huynh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
6.3. Thủ quỹ
- Hoàn thành các khoản thu của CB, GV các tháng 6,7,8 trước 10/9/2022.
- Hoàn thành việc phát văn phòng phẩm cho CB, GV trước 6/9/2022.
- Chuẩn bị CSVC được giao theo kế hoạch và tổ chức khai giảng.
- Phối hợp thanh toán tiền cho ăn khai giảng cho trường Tiểu học.
- Nhập sổ đăng bộ tịnh tiến HS được lên lớp.
- Đóng dấu hồ sơ chuyên môn, hồ sơ, kế hoạch đầu năm học và chuyển phát đến các bộ phận.
6.4. Bảo vệ
- Thực hiện tu sửa CSVC: thay thế bóng điện hỏng tại các khu lớp học, khu nội trú. Tu sửa bàn ghế hỏng giao về các lớp còn thiếu. Hoàn thiện 02 mái bàn đá và làm đèn ông sao (trước 07/9/2022).
- Cùng Ban CSVC kiểm tra lại hệ thống giường tại các khu nội trú để lắp bổ sung.
- Tích cực tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn, an ninh đầu năm học.
- Tu sửa CSVC theo chỉ đạo của BGH nhà trường (Bếp nấu ăn cho HS không có chế độ, camera hoặc CSVC khác).
- Kiểm tra CSVC nhà bếp để phục vụ công tác nấu ăn cho học sinh.
- Kiểm tra hệ thống ống thoát nước trên các mái nhà.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.
            6.5. Thiết bị- Y tế
- Đ/c Nhiệm phụ trách công tác TBDH trong thời gian chưa có nhân viên thiết bị. Chuẩn bị tốt thiết bị phục vụ công tác dạy học của giáo viên và học tập của học sinh.
- Giao đ/c Phạm Thị Hương phụ trách công tác Y tế học đường đến khi bổ sung nhân viên y tế học đường.
            7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
            - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức, NLĐ và HS trong công tác phòng chống Covid-19 trong nhà trường.
- Lập KH hoạt động của tổ chức Công đoàn cho năm học 2022 – 2023 (xin ý kiến chi bộ, BGH trước 10/9/2022).
- Hoàn thiện hồ sơ kiện toàn nhân sự Chủ tịch Công đoàn trường gửi CĐ ngành trước ngày 08/9/2022 (Trình Bí thư CB duyệt).
            - Phối hợp với BGH xây dựng Hướng dẫn thi đua khen thưởng và Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với BGH cho năm học 2022 – 2023. Kế hoạch phát động các phong trào thi đua và hướng dẫn đăng ký các phong trào thi đua năm học 2022 – 2023.
            - XD kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về CSVC, các văn kiện cho Hội nghị CB,CC,VC năm học 2022 – 2023. Xin ý kiến chỉ đạo của Chi ủy.
            - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua năm học 2022 – 2023 nộp hồ sơ về Hiệu trưởng trước ngày 09/9/2022 (Bản đăng ký, Danh sách tổng hợp).
            - Chăm lo đời sống, thăm hỏi gia đình cán bộ, giáo viên có việc hiếu, hỷ và người ốm đau kịp thời.
            - Thực hiện các văn bản do Công đoàn ngành triển khai đầu năm học. Phối hợp với Đoàn TN làm tốt công tác chuẩn bị cho khai giảng, công tác tổ chức Tết Trung thu cho con em cán bộ, viên chức, HS và công tác đầu năm học.
            - Xây dựng quy chế tập luyện TDTT và các HĐ giao lưu, thi đấu cho công đoàn viên trong năm học 2022 – 2023.
            - Thống kê các công việc, nhiệm vụ lớn của Công đoàn trình Ban chi ủy xem xét phê duyệt trước ngày 06/9/2022.
            - Xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho cán bộ giáo viên, nhân viên.
            8. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
            8.1. Công tác chuyên môn
- Triển khai các văn bản tổ chức Đại hội chi đoàn, các hồ sơ cần lưu giữ sau Đại hội tại chi đoàn, hồ sơ gửi Đoàn trường.
- Xây dựng văn viện, công văn chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn trường (Tờ trình; Kế hoạch tổ chức; Các loại biên bản, văn kiện..vv).
- Dự thảo KH hoạt động trọng tâm công tác Đoàn và công tác TN cho năm học 2022 – 2023.
            - Tập luyện 3 tiết mục văn nghệ phục vụ cho trung thu đ/c Lý Thu Thảo Hoàn thành trước 07/09/2022 tổng duyệt 20h00 ngày 08/09/2022.
- Triển khai dự toán thu, dự toán chi năm học 2022 – 2023.
- Họp chi đoàn giáo viên giới thiệu nhân sự vào danh sách bầu vào BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2023 (Mời BGH dự và chỉ đạo).
- Ban hành kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho học sinh trong tình hình mới, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Học sinh hiểu được ý nghĩa của ngày tết Trung thu và có các HĐ đón tết Trung thu phù hợp (20h00, ngày 09/9/2022).
- Báo cáo công tác Đoàn trường trình BGH trong ngày 10/9/2022.
8.2. Công tác thi đua
- Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Đoàn trường NH 2022 – 2023.
- Tập huấn công tác kiểm tra của cờ đỏ vào 20h00 ngày 06/9/2022.
- Đ/c Páo phối hợp đ/c Sua chuẩn bị sổ theo dõi thi đua hoàn thiện trước ngày 06/9/2022.
- Phối hợp với BQL Nội trú tổng hợp đánh giá điểm thi đua các lớp.
- Cờ đỏ và BCH báo cáo theo dõi thi đua tuần 01 chậm nhất vào chiều thứ 6 ngày 09/9/2022.
8.3. Công tác khác
- Tuần 01 giao công tác trực tuần cho lớp 12A1. Lớp trực tuần có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo dõi nề nếp của học sinh toàn trường, cuối tuần có tổng hợp báo cáo chậm nhất vào 11h00 ngày thứ 7 ngày 10/9/2022.
            - Duy trì tốt nề nếp phát thanh buổi sáng từ 06h00 đến 06h30 đúng giờ, thường xuyên cập nhật tin tức mới, các nội dung mang tính thời sự và có tính giáo dục cao.( Đ.c Quảng hướng dẫn nghiệp vụ đội xung kích học sinh mỗi buổi sáng hoàn thành trước 10/09/2022).
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác CB-BGH giao phó.
            9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Họp Ban QLNT để thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban quản lý học sinh nội trú; ban hành quy chế hoạt động, nội quy nội trú, năm học 2022-2023 (Ngày 7/9/2022).
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú lập danh sách học sinh; phân công trưởng, phó mỗi phòng nội trú. Thu đơn xin ở nội trú và bản cam kết của học sinh ở nội trú.
- Ban hành nội quy nội trú, tổ chức họp học sinh nội trú theo từng khu và quán triệt nội quy nội trú đến các em học sinh; hướng dẫn học sinh sinh hoạt, ăn ở và vệ sinh đúng nơi qui định (17h ngày 6//9/2022).
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú phân công lịch trực nhật cho từng học sinh trong mỗi phòng nội trú; phân công khu vực vệ sinh thường xuyên cho mỗi phòng nội trú.
- Kiểm tra việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp ở nhà vệ sinh.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 vào tối thứ 3 và thứ 6. Giáo viên phụ trách mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài, tiến hành phạt lao động đối với những học sinh này và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 5, riêng khu C thực hiện thêm ngày thứ 2.
            10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG,VỆ SINH
- Họp Ban Lao động để thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban lao động, ban hành kế hoạch lao động năm học 2022-2023 (Ngày 7/9/2022).
- Phân công lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường để đón năm học mới.
- Giám sát việc thực hiện vệ sinh lớp, vệ sinh khu vực chung của các lớp.
- Giám sát lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp.
            Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần học thứ nhất, tháng 9 năm 2022. Các tổ chuyên môn, đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Các nội dung phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo, trao đổi thông tin kịp thời với các đồng chí trong BGH để thống nhất giải quyết./.
 
Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng (để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP (để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn (để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu HTr,VP./.

 
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


Trần Huy Hoàng

 
 
 
 
 
 
 
 
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 01 THÁNG 9 NĂM 2022
(Thực hiện từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)
(Kèm theo KH số:        /KH-THCS&THPTTST, ngày 04/9/2022)
 
Thứ Hai, ngày 05 tháng 9 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Khai giảng năm học 2022-2023
Chiều Làm việc chuyên môn
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Khai giảng năm học 2022-2023
Chiều Làm việc chuyên môn
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Khai giảng năm học 2022-2023
Chiều Làm việc chuyên môn
Thứ Ba, ngày 06 tháng 9 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Họp Ban chi ủy, BGH và CB chủ chốt 15h00
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Chỉ đạo thi khảo sát; Họp BGH; Họp Tổ trưởng
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Chỉ đạo thi khảo sát; Họp BGH
Thứ Tư, ngày 07 tháng 9 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Kiểm tra công tác thi khảo sát lớp 6,10
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Triển khai thi khảo sát lớp 6,10
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Triển khai thi khảo sát lớp 6,10
Thứ Năm, ngày 08 tháng 9 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác tại Sở GD&ĐT
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Triển khai thi khảo sát lớp 6,10
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Sáu, ngày 09 tháng 9 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Duyệt biên chế tại Sở GD&ĐT
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2022
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường để thuận tiện liên hệ công việc./.
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:88 | lượt tải:28

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:116 | lượt tải:21

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:80 | lượt tải:34

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:373 | lượt tải:61
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay319
  • Tháng hiện tại5,217
  • Tổng lượt truy cập2,175,477
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây