KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 8 CỦA CHI BỘ, NHÀ TRƯỜNG 2023-2024

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 10 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 8, từ ngày 23/10/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 8 CỦA CHI BỘ, NHÀ TRƯỜNG 2023-2024
KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 8 CỦA CHI BỘ, NHÀ TRƯỜNG 2023-2024
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
 ----------
Số:  509 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ---------------------------------------
Tủa Chùa, ngày 23 tháng 10 năm 2023
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 8
Thực hiện từ ngày 22/10/2023 đến ngày 29/10/2023
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 10 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 8, từ ngày 23/10/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
1. CÔNG TÁC ĐẢNG
 - Triển khai có hiệu quả các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến đảng viên và quần chúng tại đơn vị.
 - Hoàn thiện báo cáo Ban tổ chức về việc thiếu phối hợp làm hồ sơ chuyển đảng của đ/c Lò Thị Cúc. Kiểm tra việc chuyển sinh hoạt đảng của đ/c Vì Văn Hoàng và các đảng viên sinh hoạt tạm thời.
- Chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 10/2023: Công tác làm việc với các đoàn kiểm tra Tỉnh, Sở; Công tác hướng dẫn tập sự cho GV,NV mới; Chỉ đạo việc tập luyện và tham gia Hội thao môn bóng chuyền tại Điện Biên; Công tác chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho CB,VC,NLĐ và HS; Chuẩn bị hội thi GVDG cấp trường; Công tác phổ cập tập huấn PCGD; Công tác bồi dưỡng HSG; Công tác chuẩn bị KH-KT cấp trường; Công tác tu sửa cơ sở vật chất; Công tác tài chính kế toán; Công tác điều hành quản lý bếp ăn tập thể; Kiểm tra trình Sở chế độ theo NĐ 81/2021; Công tác triển khai các phong trào thi đua và nền nếp của Đoàn TN …
 2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
 - Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi CB,GV,NV trong các công tác giáo dục. Theo dõi, định hướng tư tưởng đội ngũ GV, NV mới nhận công tác.
- Chấn chỉnh và thực hiện nghiêm nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường. Đối với CBCNV phải nghiêm túc chấp hành Quy định của ngành, nhà trường.
 - Cán bộ, giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực giữa nam và nữ, đặc biệt đối với học sinh nữ.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy và học
- Cắt tiết dạy cho đoàn GV tham gia Hội thao, từ ngày 23/10 đến 28/10; tăng tiết dạy cho GV thực hiện trên lớp.
- Tổ chức ôn thi TN THPT đối với môn tổ hợp; phụ đạo học sinh yếu kém và chạy chương trình đối với nhóm Ngữ văn và Tiếng anh.
- Tiếp tục tổ chức dự giờ GV mới, GV vừa hết tập sự để nắm bắt công tác tổ chức dạy học trên lớp.
- Tổ trưởng cho GV bộ môn rà soát tiến độ chương trình tính đến hết ngày 28/10/2023. Báo cáo Ban CM trước ngày 24/10/2023.
3.2. Công tác sinh hoạt chuyên môn
- Các tổ chuyên môn hoàn thiện kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học ( Hạn nộp ngày 25/10/2023 ).
- Rút kinh nghiệm và chỉ đạo công tác tổ chức giờ dạy đối với GV được giờ của chuyên môn.
- Tổ chức họp Tổ chuyên môn tháng 10 ( Hoàn thành ngày 25/10/2023).
3.3. Công tác chủ nhiệm
- Triển khai Điều lệ Hội khoẻ phù đổng cấp trường năm học 23-24 đến học sinh tham gia các nội dung đúng thời gian quy định.
- Hoàn thiện lại thông tin bảng fooc trong lớp học theo định hướng chuyên môn đã triển khai trong tuần 07 giống như lớp 8A2,11A3 đã thực hiện ( Hạn hoàn thành ngày 25/10/2023 ).
- Tổ chức họp xét hạnh kiểm tháng 10, gửi kết quả cho chuyên môn ngày 28/10/2023 ( Trừ GVCN đang tham gia Hội thao ).
3.4. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Nhận báo cáo và hồ sơ minh chứng phục vụ công tác kiểm tra Văn thư,lưu trữ và Thư viện (Đ/c Sua và các đ/c đang phụ trách công tác Thư viện nộp trực tiếp cho đ/c Dung ngày 25/10/2023 ).
3.5. Công tác quản lý học sinh buổi tối
- Xử lý học sinh vi phạm nội quy tuần 7 ( đ/c Dung  hoàn thành ngày 26/10/2023 ).
- Tổng hợp học sinh vi phạm nội quy buổi tối tháng 10 cần xem xét gửi GVCN để xét hạnh kiểm tháng 10 ( đ/c Ngà gửi GVCN ngày 25/10/2023 ).
3.6. Công tác khác
- Hoàn thành hồ sơ phổ cập, tủ sách pháp luật năm 2023 ( đ/c Dung chủ trì; Ư thực hiện ).
- Kiểm tra tiến độ chương trình, tính tăng giờ tháng 9,10 nộp kế toán (GV hoàn thiện ngày 26/10/2023 ).
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Tiếp tục giám sát, kiểm tra công tác in sao, công tác thi giữa học kỳ I năm học 2023-2024 đối với các môn ngoài cơ bản (Đ/c Đỗ Phương thực hiện).
- Thông báo lịch thi giữa học kỳ I năm học 2023-2024 đối với các môn cơ bản trên HSCV và bảng tin (Đ/c Trường thực hiện trước ngày 25/10/2023).
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học, phòng công vụ và phòng ở nội trú. Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
- Tiếp tục làm nhà bếp cho học sinh khu nội trú A nữ (các đ/c Sùng, Quảng, Chư  thực hiện sau khi các đồng chí khác đi đánh bóng chuyền).
          - Chỉ đạo Ban lao động cho học sinh lớp 10A3 hoàn thiện hố xử lý rác thải hữu cơ (2 đ/c Quảng, Kiêm thực hiện).
- Lập biên bản các phòng ban không tắt điện, khoá cửa khi ra về.
6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Kế toán (P. Hương)
- Lập phiếu xuất, nhập thực phẩm tuần 8;
- Hoàn thiện đóng chứng từ ăn từ tháng 9 đến thời điểm tháng 10 năm 2023;
- Tạm ứng tiền ngân sách cho đội bóng tham gia giải bóng chuyền ngành trước 25/10/2023;
- Làm việc với các đoàn kiểm tra bếp ăn, công tác VSATTP và môi trường của cơ quan chức năng tỉnh, Sở, huyện theo kế hoạch;
- Xây dựng kế hoạch ăn tháng 11 trình trưởng phê duyệt;
- Kiểm tra hồ sơ chế độ 81 cho học sinh sắp xếp cẩn thận chuẩn bị LV tại Sở;
- Hoàn thành các báo cáo công tác tài chính gửi Sở đúng thời gian quy định;
- Làm báo cáo công khai ngân sách quý III/2023 đăng tải Website trước ngày 26/10/2023;
- Hoàn thành báo cáo công tác thu, chi tài chính tháng 8,9,10/2023 trước ngày 30/10/2023 gửi hiệu trưởng;
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao. Làm việc đúng giờ giấc quy định. Trực và chấm công nề nếp tổ.
6.2. Công tác Y Tế, Thư viện, thiết bị (Thống)
- Tham gia giải bóng chuyền ngành giáo dục từ ngày 21 – 29/10/2023 chăm sóc sức khỏe và đời sống cho các VĐV đảm bảo.
- Công tác thiết bị: GV tổ KHTN liên hệ đồng chí Đ. Phương để mượn thiết bị; Tổ KHXH: liên hệ đồng chí Cù Thị Ngà; Tổ Năng khiếu liên hệ đ/c Thào Sùng.
- Công tác thư viện: Các đ/c Tuyến, Phương, Hiếu đảm bảo thời gian trực theo phân công, ghi chép và ký sổ trực thư viện. Riêng đồng chí Tuyến mở cửa thư viện cho HS buổi sáng tự học.
- Công tác bếp ăn giao đồng chí Oánh trực lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định.
- Công tác y tế trong thời gian đi công tác GVCN lắm bắt khi HS có biểu hiện đau, ốm mệt cho HS về phòng nghỉ hoặc đưa sang trạm y tế để thăm khám.
- Công tác vệ sinh khu vực nhà hiệu bộ đ/c Sua phụ trách vệ sinh các phòng BGH trong thời gian NV y tế đi công tác.
6.4. Thủ quỹ- Văn thư.
- Hoàn thiện báo cáo tài chính tháng 10 và báo cáo quỹ tiền mặt với Hiệu trưởng trước ngày 30/10/2023;
- In sao đề thi giữa HK1 theo QĐ đảm bảo tính bảo mật.
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định;
- Chuẩn bị BC hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường;
- Xuất nhập kho thực phẩm vào các ngày theo lịch được phân công;
- Dọn dẹp vệ sinh các phòng Ban giám hiệu, phòng Hồng đồng thây đ/c Thống.
- Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến bếp ăn, dạy thêm học thêm, dạy học 2 buổi trên ngày để làm việc với đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT.
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao.
6.5. Bảo vệ
- Đồng chí Nguyễn Hữu Khai tham gia giải bóng chuyền từ 21/10 đến 29/10/2023 mọi công việc bảo vệ giao đồng chí Thào A Chư phụ trách.
- Thực hiện ca trực tại phòng bảo vệ 24/24. Thường xuyên tuần tra kiểm soát các khu vực trong và ngoài trường;
- Phối hợp với Ban quản lý nội trú tăng cường kiểm tra học sinh buổi tối sau 23 giờ tại các khu nội trú, phối hợp với ĐTN để thu xe học sinh để không đúng nơi quy định;
- Kiểm tra, rà soát các lớp có học sinh gửi xe mà chưa đăng ký để kịp thời xử lý;
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Ban CSVC, Ban lao động: Hướng dẫn, nghiệm thu các lớp thực hiện lao động theo kế hoạch LĐ tuần 08;
- Thực hiện mở cửa phòng làm việc của BGH, phòng Hội đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng phân công.
7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Ban hành kế hoạch tập luyện các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Chợ đêm huyện Tủa Chùa ngày 18/11/2023 (Đ/c Thanh hoàn thành trước ngày 24/10/2023).
- Chỉ đạo tập luyện các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Chợ đêm huyện Tủa Chùa ngày 18/11/2023 (Đ/c Thanh thực hiện).
- Phối hợp với BGH tổ chức cho CBGV, NV tham gia Hội thao truyền thống ngành GD năm 2023 từ ngày 21/10/2023 – 27/10/2023.
- Tổ chức cho CBGV, NV tập luyện TDTT để tham gia Hội thao truyền thống ngành GD năm 2023 (môn cờ vua, cờ tướng).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho toàn thể công đoàn viên.
  - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho chị em nữ công.
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn - Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của Cán bộ giáo viên và người lao động trong đơn vị.
- Giám sát công tác tổ chức thi GVDG cấp trường năm học 2023-2024.
- Phối hợp với Ban chuyên môn kiểm tra công tác giảng dạy đối với giáo viên mới, giáo viên có phản ánh của học sinh.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi yêu cầu.
8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCSHCM
8.1. Công tác chuyên môn
- Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng 20/11/2023 “Tuần học tốt, giờ học tốt và bông hoa điểm tốt”.
- Tổ chức ngoại khóa sức khỏe sinh sản vị thành niên dự kiến vào tối thứ 5 ngày 26/10/2023.
- Xử lí học sinh vi phạm nề nếp tuần 07.
- Tiếp tục triển khai hướng dẫn giáo viên, đoàn viên chi đoàn giáo viên đăng kí chữ kí số.
- Hoàn thiện đăng kí hồ sơ đoàn viên trên phần mềm quản lí đoàn viên.
- Tham gia giao lưu CM và công tác Đoàn giữa hai chi đoàn Đoàn kết nghĩa tại trường THCS&THPT Quyết Tiến, chiều thứ Bảy, ngày 28/10/2023.
8.2. Công tác thi đua
          - Đ/c Hạng A Páo Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 19h00 ngày 26/10/2023. Phối hợp BQL nội trú, Ban quản lý học sinh tự học buổi tối tổng hợp điểm thi đua gửi lại đoàn trường trước 09h00 sáng thứ 6 ngày 27/10/2023, thông báo điểm thi đua các lớp và xin ý kiến phản hồi của GVCN lớp. Trong bảng điểm thi đua phân định rõ điểm nội trú, điểm tự học buổi tối, điểm đoàn trường theo dõi để GVCN biết các mảng yếu kém trong thi đua của lớp.
          - Báo cáo công tác theo dõi thi đua các lớp tuần học 07 trong báo cáo cần thể hiện rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế các lớp.
          - Thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh hàng ngày quay video, chụp ảnh, lập biên bản xử lí GVCN gửi lên nhóm ĐTN, gửi lại bản cứng cho bí thư trước 17h00 chiều thứ 6 hàng tuần.
8.3. Công tác trực tuần
          - Tuần học 08 lớp 10A3 làm công tác trực tuần, lớp trực tuần có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong quyết định số 06 quyết định về thang điểm thi đua được thể hiện ở Mục III, khoản 4 nhiệm vụ của lớp trực tuần. Đã báo cáo theo dõi của lớp trực tuần gửi về văn phòng Đoàn trường trước 9h00 sáng thứ 7.
           - Lớp trực tuần trực cổng trường từ 6h10 đến 6h45 hàng ngày.
8.4. Công tác phát thanh
          - Đ.c Cà Thị Hà phân công đội phát thanh và thực hiện công việc bắt đầu từ thứ 2 ngày 25/9/2023 phát thanh từ 6h00 sáng đến 6h30 hàng ngày.
Thứ Nội dung Người thực hiện Đánh giá
Thứ 2 Phát thanh nhạc về quê hương đất nước. Đ.c Cà Thị Hà và đội phát thanh  
Thứ 3 Những ca khúc hay về đoàn  
Thứ 4 Những câu chuyện nói về ý chí vươn lên học tập của học sinh  
Thứ 5 VTV 1  
Thứ 6 Phát thanh những câu nói hay về con người, cuộc sống.  
Thứ 7 VTV 1  
 
          8.5. Công tác khác.
          - Các lớp tiến hành vệ sinh khu vực chung đúng thời gian từ 6h00 đến 6h30 hàng ngày.
9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Kiểm tra việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp ở nhà vệ sinh.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Giáo viên phụ trách công tác thi đua ở mỗi khu nội trú thực hiện nghiêm túc lịch chấm điểm.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 vào tối thứ 3, 4 và 6 GV lấy sĩ số mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài, tiến hành phạt lao động đối với những học sinh này và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào thứ 5, riêng khu C thực hiện thêm thứ 2.
10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Công tác Ban lao động tuần 8 đồng chí Quảng quản lý trực tiếp, xây dựng kế hoạch, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện (đ/c Thống đi công tác).
- Giám sát, kiểm tra lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp, khu nội trú, các khu nhà công vụ.
- Giám sát, kiểm tra lớp trực tuần 10A3 trực tuần thu gom và phân loại rác, đổ rác trước khi thực hiện bàn giao công tác trực tuần.
- Lớp 10A3 hoàn thiện tấm đan bằng tre bể vi sinh, làm đường lên bể vi sinh.
- Giám sát nghiệm thu lao động đào rãnh nội trú khu C, đào hố ủ phân hữu cơ.
- Lên kế hoạch lao động tuần 08: Dọn dẹp bãi rác, dọn cống, rãnh quanh khu bếp hàng ngày; dọn dẹp xung quanh trường; láng sân bể nước khu B, nhặt rác, phát sạch cỏ, thu gom rác từ cổng trường đến khu 2 phòng trọ khu nội trú C.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần 8, tháng 10 năm 2023. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thể cụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời với các đồng chí trong chi bộ, BGH và BCH Công đoàn, Đoàn TN để được thống nhất giải quyết./.
 
Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
 Trần Huy Hoàng
 
 
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 08 THÁNG 10 NĂM 2023
(Thực hiện từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)
(Kèm theo KH số: 509/KH-THCS&THPTTST, ngày 23/10/2023)
 
Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc CM tại cơ quan
Chiều Làm việc CM tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Tập huấn công tác PCGD tại Tủa Chùa
Chiều Tập huấn công tác PCGD tại Tủa Chùa
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
Thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Đi công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc CM tại cơ quan
Chiều Làm việc CM tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
Thứ Tư, ngày 25 tháng 10 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc CM tại cơ quan
Chiều Làm việc CM tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
Thứ Năm, ngày 26 tháng 10 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc CM tại cơ quan
Chiều Làm việc CM tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc CM tại cơ quan
Chiều Làm việc CM tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Đi công tác tại trường THCS&THPT Quyết Tiến
Chiều Công tác tại trường THCS&THPT Quyết Tiến
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:551 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay295
  • Tháng hiện tại41,673
  • Tổng lượt truy cập2,406,171
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây