HÔỊ NGHỊ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA CÁC TRƯỜNG THPT VÙNG KHÓ NĂM HỌC 2022-2023

Ngày 23 tháng 09 năm 2022, tại trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng đã diễn ra hội nghị ký giao ước thi đua các khối THPT vùng khó khăn năm học 2022-2023.

Tại hội nghị các trường thuộc Khối thi đua các đơn vị trường THPT vùng khó khăn trực thuộc Sở GD&ĐT thống nhất xây dựng kế hoạch và phương hướng thi đua năm học 2022 - 2023. Các đơn vị thuộc Khối thi đua các đơn vị trường THPT vùng khó khăn cùng nhau ký kết bản giao ước thi đua năm học 2022 – 2023, quyết tâm giữ vững và phát huy các thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với các nội dung sau:
1. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và năng lực quản lý điều hành của Ban giám hiệu, sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức đoàn thể  đối với các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong mỗi nhà trường và Khối thi đua các trường THPT vùng khó khăn, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.
2. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi đua của các cấp. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà các đơn vị trong khối đã đề ra và các chỉ tiêu được cấp trên giao.
3. Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thi đua gắn với xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, quản trị nhà trường, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tổ chức thực hiện tốt phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn - Đáp nghĩa”, “ Nhân đạo từ thiện”, “ Tương thân, tương ái”…phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
4. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong dạy học, đổi mới trong công tác quản lý, thường xuyên học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành giáo dục, hệ thống phương tiện hiện đại phục vụ đổi mới dạy và học. Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh chính xác, công bằng, khách quan và thực chất.
5. Tăng cường xây dựng và phát triển toàn diện đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Trọng tâm là rèn luyện đạo đức, tư cách, phẩm chất nhà giáo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, chấp hành pháp luật; khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giáo dục pháp luật trong nhà trường. Mỗi thầy giáo, cô giáo thực sự là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
6. Đối với học sinh: Triển khai có hiệu quả các hoạt động theo chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Học tập để phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân”. Tăng cường ý thức và ý chí học tập vì quê hương đất nước, vì bản thân và gia đình, tu dưỡng đạo đức, tuân thủ pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường, tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động tình nguyện.
7. Thực hiện nghiêm chế độ tài chính và quản lý cơ sở vật chất theo quy định hiện hành: Tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn, đảm bảo yêu cầu giảng dạy và học tập, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện đổi mới quản lý trường học theo hướng “Ba công khai”.
Sau nửa ngày làm việc, hội nghị đã kết thúc tốt đẹp và thành công để lại ấn tượng sâu sắc cho các đơn vị trực khối.