KẾ HOẠCH TUẦN 22 CỦA NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2023 – 2024;
          Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 22, từ ngày 29/01/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH TUẦN 22 CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH TUẦN 22 CỦA NHÀ TRƯỜNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
 ---------
Số: 32 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------------
Tủa Chùa, ngày 29 tháng 01 năm 2024
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 22
Thực hiện từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2023 – 2024;
          Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 22, từ ngày 29/01/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
- Tích cực chỉ đạo công tác nắm bắt tư tưởng học sinh, viên chức, NLĐ trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Có giải pháp kịp thời khi có vấn đề nảy sinh.
          - Chỉ đạo công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ, giáo viên ở lại trường ăn tết. Quán triệt thời gian nghỉ tết và trả phép đúng theo thông báo số: 23/TB-THCS&THPTTST ngày 17/1/2024.
          - Họp Ban chi ủy và thống nhất ban hành Nghị quyết chi bộ tháng 2/2024.
- Triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến đảng viên, quần chúng.
- Chi bộ, BGH tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cuối tháng 1, đầu tháng 2/2024: Công tác đảng: BCU thống nhất công tác chỉ đạo nghỉ tết, công tác ổn định học sinh trước và sau tết. Ban hành Nghị quyết tháng 2 và nội dung SH chi bộ tháng 2 Hoàn thành các báo cáo Đảng. Công tác tư tưởng, chính trị: BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; GVCN nắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học giao đoạn trước và sau Tết Nguyên đán. Chỉ đạo việc phòng chống vi phạm pháp luật: pháo nổ, rượu bia ...; Công tác CM:  Liên hệ các trường vùng ngoài bồi dưỡng GVDG cấp tỉnh chuẩn bị thi; Tạm dừng ôn thi tốt nghiệp THPT 2024; Ổn định dạy học kỳ II.  Công tác Công đoàn: Công tác chỉ đạo các phong trào thi đua giai đoạn 3. Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ nghỉ tết tại trường, tổ chức tết đoàn viên cho CB,GV,NV. Công tác Đoàn TN:Triển khai các hoạt động chào mừng xuân mới Giáp Thìn 2024; Chấn chỉnh nền nếp tác phong của Đoàn viên, TN; Các HĐ thiện nguyện hỗ trợ HS hoàn cảnh ĐB khó khăn nhân dịp Tết 2024; Tuyên truyền GD HS cá biệt; Công tác duy trì nền nếp; triển khai công tác đội.  Ban CSVC: Chuẩn bị CSVC cho các HĐ ngoại khóa; Công tác tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị nghỉ tết. Công tác bảo quản CSVC trước tết; Công tác tổ văn phòng: Công tác duy trì an ninh trật tự trường học trước trong và sau tết. Chỉ đạo công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ, giáo viên và HS. Quán triệt thời gian nghỉ tết và trả phép đúng quy định; Bảo đảm an toàn bàn giao phòng công vụ và nội trú phòng chống cháy nổ; Công tác tài chính quyết toán năm 2023, thanh toán chế độ cho GV, HS. Thu hồ sơ hộ nghèo 2024 đối với HS THPT, xét chế độ 81 cho HS học kỳ II.
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- GVCN tăng cường quản lí để nắm chắc tâm tư, tình cảm của học sinh, phòng chống tình trạng HS nghỉ học trước, trong và sau Tết nguyên đán. 03 GVCN có HS nghỉ học nhiều nhất và 03 GVCN có HS bỏ học cao nhất trong 3 tuần trước và 3 tuần sau tết sẽ bị cắt thi đua học kỳ II, xem xét xếp loại cả năm.
- Chấn chỉnh lề lối, đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Không vi phạm pháp luật, nền nếp cơ quan xứng đáng là TẤM GƯƠNG SÁNG để HS noi theo trong cuộc sống và trong công việc.
- Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật: Luật An toàn giao thông, Luật phòng chống tác hại của rượu bia; tàng trữ chất nổ; SD pháo nổ … trước, trong và sau tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 .
- GVCN trong tiết sinh hoạt và 15 phút đầu giờ giáo dục, tuyên truyền học sinh không vi phạm uống rượu bia, không sử dụng pháo nổ và chấp hành tốt nội quy, không nghỉ học các tuần trước tết và sau tết nguyên đán.
- Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực với học sinh, giữa cán bộ, viên chức với nhau. Lưu ý các hình thức kỷ luật, xử phạt học sinh đúng quy định và mang tính tích cực, thúc đẩy HS, không để xảy ra xử phạt sai QĐ, tiêu cực xúc phạm danh dự, nhân phẩm HS.
- Tiếp tục chủ động đấu tranh ngăn chặn, phòng chống hiện tượng chơi bài bạc trên mạng, chơi lô đề và vay mượn tín dụng đen, vay nặng lãi dịp tết Nguyên đán.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy học
- Thực hiện điều chỉnh công tác ôn thi TN tạm dừng ôn thi tuần 22 thay vào đó bố trí dạy các môn TD; Công nghệ; Tin và GDQP đối với học sinh khối 12.
- Điều chỉnh số tiết dạy phụ đạo: 3 tiết/buổi đến hết tháng 3; Tổ trưởng chuyên môn duyệt kế hoạch chạy chương trình cho tổ viên thực hiện trong tuần 22 ( Lưu ý: rà soát số tiết yêu cầu GVBM thực hiện nghiêm túc ).
- Điều chỉnh tiết dạy nhóm Tiếng anh cho đ.c Loan từ ngày 29/1/2024.
3.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Thông báo kết quả kiểm tra tăng giờ HKI và điểm HKI để khắc phục ( Hoàn thành trước ngày 31/1/2024 ).
- Các tổ chuyên môn thu bài kiểm tra, giáo án HKI để lưu tại tổ ( Hoàn thành ngày 01/2/2024 ).
3.3. Công tác sinh hoạt chuyên môn
- Tổ chức dự giờ đột xuất đối với GVBM (Tổ trưởng, tổ phó và GV được triệu tập).
- Các tổ chủ động hoàn thiện kế hoạch GD theo phụ lục 2 của chương trình GDPT 2018. Lưu hồ sơ theo quy định.
- Thông báo kết quả làm việc của Hội thảo phụ đạo học sinh yếu kém để thực hiện trong HKII ( Đ/c Dung hoàn thiện ngày 29/1/2024).
- Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo tháng 1 và triển khai kế hoạch tháng 2 ( Đ/c Dung hoàn thiện ngày 30/1/2024 ).
3.4. Công tác chủ nhiệm
- GVCN kiểm tra CSVC lớp học và phòng nội trú HS đang ở để khắc phục kịp thời trước khi bàn giao về nghỉ tết Nguyên đán 2024 vào thứ 7.
- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lắm chắc tình hình học sinh, ngăn chặn HS bỏ học.
- Các GVCN triển khai quy định và ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán theo quy định ( Hoàn thành nộp HT trước 09h30 ngày 01/02/2024).
- Họp xét hạnh kiểm tháng 1 ( Nộp kết quả ngày 01/02/2024 ).
- Duyệt kế hoạch chủ nhiệm tháng 2 ( 02/02/2024 ).
- Hoàn thiện hồ sơ hộ nghèo năm 2024 đối với các lớp chưa hoàn thành: 10A1,10A2,10A3, 11A2. ( 29/1/2024 ).
- Tiếp tục hoàn thiện việc thực hiện lấy chữ ký của phụ huynh vào chứng từ; chủ động phối hợp với ngân hàng để hướng dẫn HS-phụ huynh mở tài khoản của GVCN cấp THCS. (Chỉ tiêu giao 93% GVCN cấp THCS có tài khoản để chi trả chế độ, đóng nộp học phí và ký đầy đủ chứng từ thiếu). Báo cáo kết quả làm việc cho đ.c Dung hàng ngày nếu số liệu thay đổi. Cập nhật dữ liệu trực tuyến theo hướng dẫn của Hiệu trưởng.
3.5. Công tác quản lý học sinh buổi tối
-Tiếp tục tăng cường công tác quản lý HS tự học buổi tối: Tăng người trực/buổi; tăng cường quản lý lớp 12 và HS lớp thiếu ý thức, GVCN thiếu quan tâm, trực tiếp xử lý ngay các lớp và HS vi phạm (quét sân, học thêm giờ, dọn nhà vệ sinh ...). Thu điện thoại đầu giờ - trả cuối giờ đối vói HK khối 12 ( đ/c Ngà trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra nhóm GV trực, báo cáo kết quả cuối tuần )
- Xử lí học sinh vi phạm nếu thời tiết cho phép ( đ/c Dung thực hiện ).
- Thực hiện công tác tính thi đua và lịch trực nghiêm túc.
3.6. Công tác khác
- Duyệt ngân hàng câu hỏi ôn tập, ôn thi HKII ( đ/c Dung trực tiếp duyệt và hoàn thành ngày 31/1/2024. Say khi duyệt gửi lại tổ chuyên môn để triển khai đến GV thực hiện từ tuần 22 đến cuối năm học ).
- Kiểm tra mức độ hoàn thành công tác tập luyện, lên kế hoạch chuẩn bị cho Hội khoẻ phù đổng GĐ 2 va chương trình Âm vang Điện Biên ( đ/c Dung trực tiếp kiểm tra ).
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Phối hợp với Ban CM kiểm tra công tác lấy điểm, nhập điểm học kỳ I (Khóa phần mềm SMAS và CSDL khi đã hoàn thành).
- Tiếp tục chỉ đạo các nhóm hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá tính đến hết năm học 2022-2023 (hoàn thiện trước ngày 31/01/2024) và các nhóm tiếp tục thu thập minh chứng của năm học 2023-2024:
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Phối hợp với BCH Công đoàn chuẩn bị CSVC để tổ chức tết đoàn viên cho toàn thể công đoàn viên trong nhà trường.
- Thực hiện lịch trực tết để quản lý CSVC (theo kế hoạch số 08/CSVC), (các đ/c Khai, Chư, Hồ Tuyến thực hiện từ ngày 03/02/2024).
- Thực hiện nhận bàn giao CSVC trước khi nghỉ tết Giáp Thìn 2024 (theo kế hoạch số 07/CSVC), (các đ/c Khai, Chư, Sua, Thống, Thanh, Của thực hiện từ ngày 03/02/2024).
- Đối với khu nhà công vụ: Yêu cầu GV, NV tổ chức dọn dẹp vệ sinh phòng ở, sắp xếp niêm phong lại toàn bộ CSVC của cá nhân, khóa ga, tắt các thiết bị điện không sử dụng -> Tiến hành bàn giao -> Niêm phong lại phòng ở -> Bàn giao khóa cho Bảo vệ (Trong ngày thứ 7, ngày 03/02/2024)
- Khu lớp học, phòng học bộ môn, phòng chức năng, phòng hiệu bộ:  Dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp đồ đạc trang thiết bị gọn gàng (riêng phòng thực hành, tiếng anh, tin GV giảng dạy bộ môn tự dọn dẹp, sắp xếp). -> Tiến hành bàn giao cho Ban CSVC -> Cùng niêm phong lại phòng, niêm phon khóa cửa. (Đối với phòng không sử dụng) (Trong ngày thứ 7, ngày 03/02/2024)
- Khu nội trú: Kiểm tra khóa cửa, khu vực hư hỏng, đường mòn, lối mở cho HS rào chắn; Đối với khu C và cổng phụ khu B giao thủ quỹ mua 02 khóa để khóa bàn giao cho bảo vệ khóa sau khi đã niêm phong. GV phụ trách khu nội trú + GVCN + Học sinh tiến hành bàn giao -> Sau đó cùng nhau niêm phong cửa phòng, khóa cửa -> Bàn giao lại khóa cho tổ bảo vệ (treo tại phòng bảo vệ) (Trong ngày thứ 7, ngày 03/02/2024)
- Bếp ăn tập thể: Tiến hành dọn dẹp bếp nấu, kho gạo, khu vực ăn và toàn bộ bàn, vật dụng cho vào trong nhà ăn, sắp xếp gọn gàng -> tiến hành khóa, niêm phong lại (Trong ngày thứ 7, ngày 03/02/2024)
6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Kế toán (tổ trưởng)
- Chuẩn bị đồ tết ông công ông táo trước ngày 02/2/2023.
- Lập phiếu chi phát tiền phát cho cán bộ GV ở lại ăn tết tại trường 1000k/người (04 người) và 3000k mua đồ trực tết 2024 ở trường.
- Chỉ đạo công tác bàn giao và bảo đảm an ninh tết Nguyên đán khi CB,GV và HS nghỉ
- Lên kế hoạch ăn tháng 2/2024, thanh lý hợp đồng mua thực phẩm tháng 01/2024
- Làm chứng từ thanh toán tiền nhân công tháng 1/2024, thanh toán đoàn HKPĐ
- Làm chứng từ chi tiền 116 cho học sinh trọ ngoài 
- Đối chiếu kho bạc năm 2023
- Làm phiếu nhập xuất tuần 22
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH
6.2. Y tế
- Dọn dẹp vệ sinh các phòng phụ trách, niêm phong và bàn giao đúng quy định.
- Thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với căng tin, bếp ăn.
- Thực hiện công tác kiểm tra, lưu mẫu thức ăn các ngày trong tuần.
- Chăm sóc sức khoẻ học sinh khi ốm đau
- Vệ sinh các phòng BGH các ngày thứ 2,4
 - Thực hiện công tác khác khi nhận được sự chỉ đạo của BGH, tổ trưởng giao phó.
6.3. Công tác thư viện
- Quản lý chung thư viện dọn dẹp sạch sẽ cho học sinh đọc sách tham khảo.
- Cùng các đ/c quản lý thư viện tổ chức cho HS vệ sinh phòng thư viện gọn gàng, sạch sẽ và bàn giao cho tổ bảo vệ trước khi nghỉ tết.
- Trực thư viện theo lịch trực đã được phân công sáng  các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.
- Cho giáo viên, học sinh mượn sách tham khảo và đọc sách tại thư viện.
- Thực hiện công tác khác khi nhận được sự chỉ đạo của BGH, tổ trưởng  giao phó.
6.4. Công tác thiết bị
- Quản lý chung phòng thiết bị dạy học sinh, cho giáo viên mượn trả thiết bị dạy học, phòng bộ môn. 
- Cùng các GV phụ trách phòng thiết bị tổ chức cho HS học tập tại phòng thiết bị vệ sinh, kê bàn ghế gọn gàng bàn giao phòng cho tổ bảo vệ theo KH của Ban CSVC.
- Cập nhật danh mục thiết bị mới được cấp.
- Thu phiếu mượn trả thiết bị dạy học cập nhật sổ mượn trả hàng ngày.
- Thực hiện công tác khác khi nhận được sự chỉ đạo của BGH, tổ trưởng  giao phó.
6.5. Thủ quỹ- Văn thư
- Chuẩn bị gạo đồ gói bánh chưng trước ngày 31/1/2024 báo cáo hiệu trưởng kết quả thực hiện.
- Phối hợp với kế toán phát chế độ cho học sinh và chi tiền cho cán bộ, viên chức, NLĐ ở lại ăn tết tại trường.
- Cập nhật văn bản đến đi hàng ngày.
- Xuất nhập kho thực phẩm vào các ngày T2 -> T5 hàng tuần.
- Dọn vệ sinh khu nhà hiệu bộ thứ 3,5,6.
-Chi trả chế độ 116 cho học sinh trọ ngoài.
-Báo cáo quỹ tiền mặt tháng 01/2024
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao.
6.6. Bảo vệ
- Thực hiện nhận bàn giao CSVC, khóa phòng các phòng ban, nhà công vụ, nội trú theo KH của Ban CSVC, chỉ đạo của Ban giám hiệu.
- Thường trực tại phòng bảo vệ, xử lý xe học sinh không để đúng nơi quy định;
- Tăng cường công tác phối hợp với Ban QLNT kiểm tra học sinh buổi tối tại các khu nội trú để hạn chế học sinh đi chơi đêm;
- Thực hiện bàn giao CSVC trước khi nghỉ tết cho tổ bảo vệ: Các phòng học bộ môn, Phòng thiết bị, kho Thể dục. Khu nhà lớp học B, C Bếp ăn tập thể ( Đ/c Khai ). Các khu nội trú A, B, C ( Đ/c Chư ).
- Tham gia thi gói bánh chưng xanh do Huyện đoàn tổ chức ngày 02/02/2024 (Đ/c Khai);
- Thực hiện mở cửa phòng làm việc của BGH, phòng Hội đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng phân công.
- Thực hiện ca trực tại phòng bảo vệ 24/24. Thường xuyên tuần tra kiểm soát các khu vực trong và ngoài trường.
7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Phối hợp với BGH tổ chức Tết đoàn viên 2024 cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và người lao động trong nhà trường.
- Tổ chức trao quà của Công đoàn ngành cho CĐV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.
- Phối hợp với BGH xây dựng kế hoạch tuyên truyền GDPL quý I/2024 (đồng chí Cà Văn Thanh xây dựng kế hoạch, hoàn thiện trước ngày 31/01/2024):
- Triển khai các văn bản do công đoàn cấp trên yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 (nếu thời tiết nắng, ấm) cho toàn thể công đoàn viên, để có đánh giá về việc tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường (Đ/c Ư thực hiện).
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho chị em nữ công.
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn - Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của Cán bộ giáo viên và người lao động trong đơn vị.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi được cấp trên yêu cầu.
          8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
8.1. Công tác chuyên môn
 • Tham gia gói bánh trưng ở huyện đoàn thứ 6 ngày 2/2/2024 thành phần gồm: đồng chí Quảng (trưởng đoàn), Đ/c Nguyễn Hữu Khai, Đ/c Cà Văn Thanh, Đ/c Lê Thị Tâm, Đ/c Cà Thị Hà. Họp Đoàn ngày 31/01/2024
 • Chuẩn bị 34 xuất quà tết trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngày 03/02/2024.
 • Trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào tiết chào cờ ngày thứ 2. Nguồn từ Đ.c Thảo cựu giáo viên tiếng anh nhà trường.
 • Ban hành kế hoạch tết trồng cây(dự kiến sẽ trồng vào ngày 16/2/2024).
 8.2.Công tác thi đua
 •  Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 17h00 thứ 6.
 •  Kiểm tra nề nếp học sinh, việc đeo thẻ học sinh(thu lại những thẻ không  đạt yêu cầu như(vẽ bậy, không có ảnh, thẻ nhầu nát..v.v).
 •  Thường xuyên kiểm tra khu vực vệ sinh(khu vực chung, khu vực lớp học, để xe không đúng nơi quy định.
- Kiểm tra GVCN lên lớp 15 phút đầu giờ.
            - Tiếp tục tổng hợp danh sách học sinh nghỉ học không phép và trừ điểm thi đua theo quy định 3 tuần trước tết, 3 tuần sau tết.
           8.3. Công tác khác
- Tổ chức tổng vệ sinh khu vực lớp học vào chiều thứ 6 và tổng vệ sinh khuân viên trường học vào sáng thứ 7.
 - Công tác trực tuần: Tuần  22 lớp 10A2 làm tốt công tác trực tuần.
 - Công tác phát thanh:
Thứ Nội dung
Thứ 2 Ý nghĩa của tết nguyên đán
Thứ 3 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
Thứ 4 Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, sử dụng pháo dịp tết nguyên đán
Thứ 5 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
Thứ 6 Những câu chuyện nói hay về cuộc sống, động lực học tập.
Thứ 7 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
 
9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú tổ chức cho HS dọn dẹp ở nhà vệ sinh. Sắp xếp đồ dùng, quần áo, giày dép và sách vở gọn gàng để bàn giao phòng khi nghỉ tết. Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài phòng ở, khu vực để đồ (Hoàn thành trước ngày 02/01/2024).
- Kiểm tra khóa cửa, khu vực hư hỏng, đường mòn, lối mở cho HS rào chắn; GV phụ trách khu nội trú + GVCN + Học sinh tiến hành bàn giao -> Sau đó cùng nhau niêm phong cửa phòng, khóa cửa -> Bàn giao lại khóa cho tổ bảo vệ (treo tại phòng bảo vệ, không được phép bóc niêm khong khi không có bảo vệ).
- Các GVCN cho HS nội trú hoàn thiện khóa cửa chính, an toàn CSVC quanh khu nội trú trước ngày 02/02/2024;
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 2 và thứ 5,
10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Các GVCN và phụ trách lao động triển khai kế hoạch lao động hoàn thành trước 16h30 chiều thứ 2, ngày 29/01/2024.
- Đoàn trường lấy toàn bộ HS THPT tổ chức tổng vệ sinh khu vực đường thanh niên, khu vực đường từ cổng đến hết khu nội trú C (quét dọn, nặt rác, phát quang cây cối). Tổ chức cho HS lớp THCS dọn dẹp khu vực sân trường, bồn hoa. Hoàn thành trước thứ 6.
- Chỉ đạo HS tưới cây, chăm sóc cây cảnh quanh trường trước khi nghỉ tết, hoàn thành trước ngày thứ 5, báo cáo Bí thư Đoàn trường.
- GVCN phối hợp với Ban QLNT hoàn thành vệ sinh ku nội trú theo kế hoạch.
- Giám sát, kiểm tra việc tổ chức lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp, khu nội trú
- Giám sát Lớp trực tuần 10A2 thực hiện công việc trực tuần: dọn dẹp căng tin, đổ rác hàng ngày, trực cổng, dọn dẹp bãi rác đốt rác thứ 2,4, 6 chụp ảnh báo cáo lên nhóm GVCN.
- Giám sát kế hoạch lao động tuần 22 thực hiện đột xuất: ND lao động CV: Rào xung quanh trường, vét lá trên các khu nhà nội trú hoàn thành trước ngày 02/02/2024.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần 22, tháng 01 năm 2024. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thể cụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
 
  Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 
Trần Huy Hoàng
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 22 THÁNG 01 NĂM 2024
(Thực hiện từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)
(Kèm theo KH số: 32 /KH-THCS&THPTTST, ngày 29/01/2024)
       
 
Thứ Hai, ngày 29 tháng 01 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Ba, ngày 30 tháng 01 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Công tác tại Huyện Tủa Chùa
Chiều Công tác tại Huyện Tủa Chùa
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Tư, ngày 31 tháng 01 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Năm, ngày 01 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều 15h30 Chỉ đạo họp cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều 15h30 họp cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều 15h30 họp cơ quan
Thứ Bảy, ngày 03 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 04 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay262
 • Tháng hiện tại41,640
 • Tổng lượt truy cập2,406,138
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây