Kế hoạch nhà trường tháng 01/2023

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 ;
Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 12/2022 ;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 12/2022 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 01/2023 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
Kế hoạch nhà trường tháng 01/2023
Kế hoạch nhà trường tháng 01/2023
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
---------

 
Số: 09 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------------------

Tủa Chùa, ngày 03 tháng 01 năm 2023
 
 
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 12/2022
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG THÁNG 01 NĂM 2023
Thực hiện từ ngày 01/01/2023  đến ngày 31/01/2023
 
             Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022  – 2023 ;
            Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 12/2022 ;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 12/2022 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 01/2023  cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
PHẦN MỘT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 12/2022
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
            1.1. Ưu điểm
            - Hoàn thành việc đánh giá và kiểm điểm đối với BCU, đảng viên nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, đúng quy định.
            - Tổ chức thành công HN tổng kết chi bộ năm 2022  và báo cáo Huyện ủy đúng tiến độ.
- Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo Huyện ủy đúng thời gian quy định.
- Chi bộ đã tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ như: Công tác kê khai và công khai tài sản 2022; Ôn và thi HSG cấp tỉnh, cuộc thi KHKT 2022, ôn thi tốt nghiệp THPT 2023; Công tác chuẩn bị tết dân tộc đầu tháng 1/2023; Ôn và thi chất lượng HKI. Chỉ đạo tốt Hội nghị tổng kết công tác đảng và kiểm điểm đảng viên. Chỉ đạo công tác tập luyện văn nghệ chợ đêm; BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; Chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, tác phong, giờ giấc làm việc của GV và HS. Chỉ đạo tốt Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Công tác chỉ đạo các phong trào thi đua đợt 2; Công tác thanh toán công nợ 2022; Chỉ đạo tốt công tác kiểm kê CSVC. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Công tác tài chính quyết toán và khóa sổ kế toán cuối năm 2022.
1.2. Hạn chế
            - Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của đảng viên còn hạn chế (không cụ thể, chưa đúng mẫu, chưa mạnh dạn và thẳng thắn). Đảng viên trong phê bình còn e dè, ngại ý kiến nhận xét, đánh giá những tồn tại hạn chế, yếu kém của đồng nghiệp. Công tác tự học tập và bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập nghiên cứu Chỉ thị, NQ còn chưa thường xuyên.
            2. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
2.1. Đã hoàn thành
a. Các phong trào thi đua
            - Đã hoàn thành vòng 1 Hội thi GVCN giỏi cấp trường và đang tổ chức vòng 2 dự kiến sẽ hoàn thành trước 10/01/2023. Công bố kết quả trong đợt sơ kết HKI.
            - Hoàn thành hồ sơ 3 sản phẩm NKHKT cấp tỉnh nộp về Sở GD&ĐT đúng thời gian. ( đ/c Hương; Kiêm và Sùng ).
b.  Hoàn thiện các KH:Hội thảo phụ đạo HS yếu, kém; kế hoach ôn thi HSG lớp 6,7,8,9,10,11
c. Hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể
- Tham mưu ban hành QĐ thành lập đoàn đưa HS thi HSG cấp tỉnh tại Huyện Tủa Chùa từ ngày 1,2/12/2022 .
-Đã phân tích phổ điểm thi thử lần 1 đối với 3 môn Toán, Văn Anh, tổ chức ôn thi GD1 đối với 3 môn Sử-Địa-GDCD.
- Đã rà soát chương trình HKI, đảm bảo kết thúc chương trình HKI đúng quy định; Đã phối hợp tổ chức thi cuối kỳ I tuần 16,17 đúng thời gian.
- Đã tổ chứcđánh giá công tác dạy bổ trợ kiến thức kết thúc HKI ( Dự kiến tổ chức hội thảo vào tuần 02 tháng 1 ).
- Hoàn thành tổ chức sinh hoạt chuyên môn toàn trường lần 2 đúng kế hoạch.
- Hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học và TX của chuyên môn cụ thể:
+ Kiểm tra công tác lấy điểm TX số 2,3,4, cuối kỳ và vào điểm sổ cái của GV. Kết quả đa số các GV thực hiện tương đối nghiêm túc.
+ Đã kiểm tra hồ sơ thi TN lớp 12; lớp 9;lớp 11 và hướng dẫn GVCN hoàn thiện sai sót theo biên bản kiểm tra trước ngày 10/01/2023.
 + Đã bàn giao học bạ, sổ điểm lớp 10 cho GVCN hoàn thiện thông tin theo quy định.
 + Đã thành lập và tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá giờ dạy GV HKI được 3 tiết ( Bàn, Ly, Kiêm ).
d. Hoàn thành các nhiệm vụ khác
-Hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra phổ cập năm 2022 cấp tỉnh
- Kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống VB QPPL; Báo cáo tổng kết gửi phòng Thanh tra Sở đúng thời gian.
- Hoàn thiện bảng phân công công tác tính tăng giờ HKI đúng quy định ( đ/c Dung, Đoàn, Ngà, Của ).
-Hoàn thành đánh giá xếp loại tháng 12; KH tháng 01/2023.
- Đã tổ chức họp và thống nhất nội dung, thời gian ôn thi HSG cấp trường, cấp tỉnh đối với lớp 7,8,9,10,11.
- Hoàn thành nhiệm vụ trực buổi tối đúng kế hoạch và tương đối hiệu quả.
2.2. Chưa hoàn thành
1) Chưa tổ chức hội thảo phụ đạo học sinh yếu-kém theo kế hoạch. Lí do trùng với kế hoạch thi cuối kì I. ( Khắc phục tổ chức vào tuần 2 tháng 1 ).
2) Tiến độ chương trình HKI của một số GV thực hiện không đúng kế hoạch, lí do nghỉ khách quan, chủ quan có nhưng chưa có ý thức trong việc tự bố trí lịch chạy sau lịch nghỉ của cá nhân. ( BCM sẽ có đánh giá trong xếp loại VC tháng 12 ).
3) Một số GVCN không hoàn thành về các chỉ tiêu chung như tỷ lệ chuyên cần, điểm thi đua…: Hà, Hoàng, Thanh, Páo, Lứ, Ly, Sùng.
4) Chưa thực hiện kiểm tra hồ sơ giáo viên theo chuyên đề tháng 12.
5) Vẫn còn tình trạng quên tiết, lên lớp muộn như đ/c Hiếu, Lò Phương; đánh giá tiết dạy sai quy định( BCM sẽ có đánh giá trong xếp loại VC tháng 12 ).
6) Công tác tổ chức sinh hoạt nhóm chuyên môn chưa hiệu quả dẫn đến: ra đề + ma trận sai; thi GVCN giỏi cấp trường hiệu quả không cao; thực hiện GD theo PLII của khối 6,7,10 chậm trễ, kém hiệu quả; giờ dạy trên lớp kém chất lượng; giao đề cương ôn tập HKI vội vàng không có kế hoạch trước……..
7) Khắc phục sau kết luận kiểm tra việc sử dụng thiết bị của tổ KHTN;KHXH vô cùng chậm đã đôn đốc nhắc nhở sau 3 tuần vẫn chưa thực hiện. (Hướng khắc phục: trước ngày 10/01/2023 2 tổ CM không nộp KH sử dụng TB thì 2 tổ trưởng nhận KHTNV HKI)
8) Thực hiện nhiệm vụ báo cáo tuần, tháng của 3 tổ CM chậm so với thời gian quy định. Đặc biệt tổ KHTN có 02 lần không thực hiện báo cáo trong tháng 12. ( Khắc phục: Trước 15h thứ 6 hàng tuần không có BC-BCM không xem xét mức độ hoàn thành CV của tổ đó, trừ có lí do chính đáng thì tổ trưởng BC xin phép BC muộn trên HSCV).
            2.3. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Tham mưu BGH tổ chức gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi.
- Tham mưu BGH cử giáo viên đưa học sinh đi thi học sinh giỏi tại Tủa Chùa từ ngày 01 - 02/12/2022.
- Tổ chức chấm và công bố điểm thi thử TN THPT lần 1 từ ngày 02/12/2022 - 06/12/2022 năm học 2022-2023 đối với 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh.
- Các tổ chuyên môn đã thu đề kiểm tra cuối học kì I năm học 2022-2023 và nộp về Ban khảo thí đúng thời gian.
- Giám sát công tác in sao đề kiểm tra cuối học kỳ I: đảm bảo.
- Giám sát công tác coi thi của giáo viên đối với các môn ngoài cơ bản: đảm bảo.
- Ban hành quyết định thành lập hội đồng coi thi cuối học kỳ I năm học 2022-2023 (ngày 20/12/2022).
* Chỉ đạo và điều hành các công việc của Hội đồng coi thi cuối học kì I từ ngày 26/12/2022 - 30/12/2022:
- Công tác coi thi: cán bộ coi thi thực hiện nghiêm túc theo quy chế thi.
- Về phía học sinh:
+ Có 28 học sinh vắng thi từ 1 đến 9 môn (Hội đồng coi thi đã tổng hợp danh sách và gửi lên HSCV và GVCN thông báo đến học sinh đi kiểm tra bù trong ngày thứ 6 và sáng thứ 7).
+ Vi phạm quy chế thi:
Học sinh Ly Thị Hoa 9A1: trao đổi bài môn Hóa học
Học sinh Giàng Thị Dinh 9A1: trao đổi bài môn Hóa học
Học sinh Sùng A Trùng 9A2: sử dụng tài liệu môn Lịch sử
Cán bộ coi thi đã lập biên bản trừ 30 – 50% điểm bài thi đối với những học sinh trên.
- Tiến hành kiểm tra, giám sát các nhóm tự đánh giá.
3. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
            3.1. Hoàn thành
- Lắp đặt hệ thống rửa bát khu vực bếp ăn tập thể, lắp đặt hệ thống ga đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ (các đ/c Nhiệm – nhóm trưởng, Khai, Thống, Chư thực hiện xong).
- Đ/c Nhiệm, Thống đã cho học sinh lớp 10A2 quét dọn và kê lại gạo trong kho/.
- Phối hợp với giáo viên phụ trách khu nội trú C căng dây trong phòng nội trú để học sinh treo quần áo (2 đ/c Khai và Chư thực hiện từ ngày 19/12/2022).
- Gửi báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra và kết quả diễn tập PCCC&CNCH về phòng cảnh sát PCCC&CNCH, công an tỉnh đúng thời gian.
- Chỉ đạo tổ Văn phòng chuẩn bị CSVC Hội nghị tổng kết đảng ngày 22/12/2022.
- Nộp báo cáo kết quả kiêm kê CSVC cuối năm 2022 cho BGH (đ/c Hưng hoàn thiện ngày 30/12/2022).
- Giám sát và phối hợp với tổ thợ xây hoàn thành việc tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường: đảm bảo
3.2. Chưa hoàn thành
- Công tác kiểm kê chưa có báo cáo. Việc quản lý CSVC còn chưa khoa học, CSVC còn chưa được kiểm soát và bảo quản tốt (Còn lấy lung tung không báo cáo; còn hỏng chưa sửa chữa kịp thời; còn mang ra ngoài trường chưa xin phép).
4. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
4.1. Thư viện
* Đã hoàn thành:
- Công tác tổ trưởng: Xây dựng và triển khai kế hoạch tháng đến các thành viên, thực hiện công tác đôn đốc, giám sát thực hiện nhiệm vụ của tổ viên. Chỉ đạo tổ viên thực hiện kiểm kê CSVC năm 2022; Thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong các hoạt động của nhà trường. Họp tổ đánh giá kết quả thực hiện công việc tháng 12. Hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch tập sự.
- Công tác thư viện: Phục vụ giáo viên và học sinh tham gia đọc, mượn sách tại thư viện, hướng dẫn tổ cộng tác viên cách sắp xếp tài liệu, đưa tài liệu phục vụ bạn đọc; Kiểm tra bổ sung chuyên môn thư viện để có minh chứng trong đánh giá chuẩn. Tiếp tục nhập dữ liệu và hoàn thiện những hồ sơ còn thiếu theo chuẩn thư viện.
- Công tác lao động vệ sinh, CSVC: Thực hiện công tác kiểm kê, tổng hợp kiểm kê CSVC của các nhóm báo cáo trưởng ban. Chuẩn bị CSVC cho các hoạt động: tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng 22/12, luyện tập và tổng duyệt văn nghệ đi diễn tại chợ đêm Tủa Chùa; Xây dựng và triển khai kế hoạch lao động cho các khối lớp (các lớp đảm bảo và hoàn thành công việc theo kế hoạch của BLĐ).
- Công tác khác: In sao đề thi kết thúc học kỳ 1 theo Quyết định. Đưa học sinh tham gia HSG tại Tủa Chùa. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi đấu giải bóng chuyền hơi. Cùng đội PCCC-CHCN tập dượt phương án PCCC-CHCN tại nhà trường. Hướng dẫn, chỉ đạo nhóm 3 công tác tự đánh giá tiêu chí 3; Tham gia Hội nghị kiểm điểm và tổng kết đảng năm 2022; Lập bảng thu quý 4 công đoàn phí; Thực hiện xuất, nhập thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng thứ 2,3,4,5, thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.Trực theo dõi nề nếp tổ các ngày : Thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần.
* Chưa hoàn thành: Chưa làm báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn năm 2022 do chưa văn bản hướng dẫn của LĐLĐ huyện. Chưa tổ chức kiểm tra nội bộ tổ theo chỉ đạo cấp trên. 
4.2. Kế toán
* Đã hoàn thành:
- Công tác tổ  phó:Tham mưu với tổ trưởng về công tác quản lý tổ, phân công nhiệm vụ nhiệm vụ cho tổ viên khi được BGH, tổ trưởng giao. Theo dõi nề nếp và chấm công tổ.
 • Công tác kế toán:  Đã hoàn thiện các chứng từ lương, kinh phí Công đoàn, BHXH, BHYT tháng 12, chi chuyển lương cho CBGV đúng thời gian; Rút chế độ hoc sinh 81 và chế độ 116. Thu hồ sơ các đoàn, cá nhân để làm công tác phí. Báo điều chỉnh BHXH đối với một số giáo viên thay đổi hệ số. Thanh lý hợp đồng mua thực phẩm tháng 12, lập phiếu xuất, nhập thực phẩm hàng tuần, kiểm tra kho gạo và lập danh sách phát gạo cho học sinh học kỳ 1. Cùng GVCN chốt các khoản đóng góp năm học để thu. Lập chứng từ thu các khoản đóng góp của học sinh từ GVCN. Đã thực hiện các nội dung khác khi được BGH, tổ và các đoàn thể phân công, làm việc đúng giờ giấc quy định.
* KT chưa hoàn thiện và chưa làm tốt các công việc sau: Không thưc hiện nhiệm vụ tổ trưởng giao làm báo cáo tuần 13 khi tổ trưởng ủy quyền do đi công tác; Nghỉ giải quyết việc gia đình không làm giấy xin nghỉ khi tổ trưởng đã yêu cầu, nghỉ thêm sau thời gian xin nghỉ theo giấy phép của tuần 17 không báo lại tổ. Không gửi báo cáo tháng 12, dự thảo kế hoạch tháng 1/2023 mảng kế toán.
4.3. Văn thư- Thủ quỹ
- Công tác thủ quỹ: Lập bảng thu các khoản đóng tiền điện, nước của CBGV, NV; Thu các khoản đóng góp tháng 12 của học sinh từ GVCN: thu tiền BHBĐ, thẻ học sinh, nước uống, dụng cụ vệ sinh…tổng thu được 5.255.000đ. Rút bổ sung chế độ học sinh học kỳ 2 năm học 2021-2022 và chế độ 116 và 81 học kỳ 1 năm học 2022-2023 của học sinh. Thanh toán các khoản: tiền mua SGK năm học 2022-2023, tiền BHBV năm học 2021-2022, 2022-2023, tiền Đồng phục 2022-2023, tiền ga T9+10+11/2022, tiền mua nước lọc T9+10/2023, tiền mua thực phẩm cho các nhà cung cấp T9+10+11/2022, tiền thuê trang phục thi Giai điệu tuổi hồng, tiền thuê nhân công nấu ăn T9+10+11+12/2022. Báo cáo tài chính tháng 12 với hiêu trưởng.
 • Công tác văn thư - lưu trữ :            Tiếp nhận công văn đi, đến theo đúng quy định. Đóng dấu các văn bản của nhà trường, kiểm tra cẩn thận trước khi gửi đi. Chuyển các văn bản của nhà trường đến các tổ chuyên môn. In sao và lưu trữ văn bản theo đúng quy định, khoa học, dễ tìm kiếm. Quản lý con dấu của nhà trường, chỉ cho mượn khi có sự đồng ý của hiệu trưởng. Chuẩn bị các hồ sơ đang lưu trữ để các nhóm thuận tiện trong việc thu thập minh chứng.
 • Công tác khác: Lau dọn vệ sinh, chuẩn bị nước uống trong các buổi họp, Hội nghị cơ quan trong tháng. Vệ sinh phòng kho, kiểm tra thiết bị văn phòng. In sao đề thi thử tốt nghiệp, đề thi bù, đề thi kết thúc học kỳ 1. Tham gia hoạt động TDTT do công đoàn tổ chức. Chuẩn bị CSVC trang thiết bi văn phòng phục vụ các hoạt động của nhà trường. Xuất thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng, Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.
4.4. Y tế
- Công tác Y tế: Thực hiện theo dõi, kiểm tra sức khỏe học sinh khi có giáo viên báo lại, kiểm tra vệ sinh, kiểm thực 3 bước đúng quy trình để đảm bảo ATVSTP. Kiểm tra việc lưu mẫu, hủy mẫu thức ăn, niêm phong đúng quy định. Kiểm tra công tác dọn dẹp vệ sinh các khu nội trú, giám sát lớp trực tuần trong việc phân loại và xử lý rác thải. Thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống tác hại hút thuốc lá.
- Công tác thiết bị: Kiểm tra việc nhập sổ mượn trả thiết bị dạy học của GVBM từ các tổ, phục vụ mượn trả TBDH tại kho thiết bị vật lí. Thực hiện các nhiệm khác được BGH, tổ giao.
- Công tác khác: Hỗ trợ công tác in sao kết thúc học kỳ 1, phục vụ Hội đồng thi học kỳ 1; Tham gia tập dượt cùng đội PCCC-CHCN; Tham gia luyện tập và biểu diễn văn nghệ tại chợ đêm Tủa Chùa. Kiểm kê CSVC các phòng bộ môn và thiết bị âm thanh, ánh sáng theo Quyết định của ban CSVC.
4.5. Bảo vệ
* Đã hoàn thành:
- Công tác bảo vệ: Thực hiện công tác trực tại phòng bảo vệ theo lịch trực, đảm bảo an ninh trật tự không để tình trạng mất an toàn trường học xảy ra. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và ngăn ngừa kịp thời học sinh gây mất đoàn kết trong và ngoài trường. Phối hợp cùng ĐTN xử lý học sinh để xe không đúng nơi quy định.
- Công tác khác: CSVC: Thực hiện công tác kiểm kê, chuẩn bị CSVC cho các buổi tập văn nghệ, các hoạt động khác của nhà trường. Hỗ trợ đ/c Tuấn làm hòn non bộ, giám sát đội thợ sửa chữa khu nhà công vụ, làm bể cá.
- Ban lao động: Hướng dẫn và nghiệm thu kết quả các lớp thực hiện lao động theo kế hoạch của BLĐ. Sửa đường nước tại khu nội trú C. Thực hiện công tác in sao ( đ/c Khai), trực trống thi (đ/c Chư ).
* Chưa hoàn thành: Chưa thường xuyên nhắc nhở học sinh đi xe máy đến trường không đội mũ bảo hiểm.
5. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
5.1. Công tác Chăm lo đời sống – bảo vệ người lao động.
- Công tác tập luyện thể thao các buổi chiều đã có nhiều chuyển biến, đa số CĐV đã tham gia.
- Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau: không có
            5.2. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Đ/c Điện đẩy mạnh các hoạt động thể thao vào các buổi chiều cho chị em nữ công (báo cáo đ/c Lứ bảng chấm công trong tháng 12 cho đ/c Lứ ngày 30/12/2022).
- Đ/c Điện chi 200.000đ để hỗ trợ đội văn nghệ tập luyện tham gia biểu diễn tại Chợ đêm Tủa Chùa ngày 17/12/2022.
- Chi 750.000đ giải thưởng cho các đội đạt giải trong thi đấu chuyền hơi chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
- Đ/c Điện chi 400.000đ thăm mẹ đ/c Ly và bố đ/c Cúc ốm nằm viện.
 5.3. Công tác chuyên môn công đoàn
- Hoàn thành việc tổ chức giải bóng chuyền hơi trong CBGV-NV chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12 từ ngày 07/12/2022 đến ngày 14/12/2022.
- Tổ chức cho công đoàn viên tập văn nghệ biểu diễn tại Chợ đêm Tủa Chùa ngày 17/12/2022.
- Phối hợp với BGH tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia biểu diễn văn nghệ tại Chợ đêm huyện Tủa Chùa tối ngày 17/12/2022.
- Họp BCH Công đoàn để bình xét công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đề nghị BCH Công đoàn nhà trường và Công đoàn ngành tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023.
- Công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Công đoàn nhà trường tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 (2 đ/c Lò Thannh Hoàn và Thào A Sùng).
 
- Gửi danh sách công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Công đoàn ngành tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 (2 đ/c Lò Văn Đoàn và Lò Văn Nhiệm).
- Gửi danh sách công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đề nghị LĐLĐ huyện tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 (2 đ/c Thào A Chư và Đào Thị Thùy Dương).
- Nộp báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kì I năm học 2022-2023 về Công đoàn ngành (đ/c Hưng thực hiện).
- Họp với BCH Công đoàn các đơn vị: UBND xã Tả Sìn Thàng, Mầm non Tả Sìn Thàng, PTDTBT TH Tả Sìn Thàng để chuẩn bị các nội dung cho chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” năm 2023 tại nhà trường.
- Tiếp tục phối hợp với Ban TTND, tăng cường kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể theo CV số 165/HD-CĐN ngày 24/10/2022 của CĐN Giáo dục Điện Biên về công tác tham gia ATVS LĐ năm 2023.
5.4. Công tác giám sát của Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của cán bộ giáo viên và người lao động trong đơn vị: đảm bảo
- Giám sát tổ chức coi, chấm thi thử TN THPT lần 1 từ ngày 29/11/2022 - 01/12/2022 năm học 2022-2023 đối với 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh: đảm bảo.
- Giám sát công tác in sao đề kiểm tra và coi thi cuối học kỳ I: đảm bảo.
- Giám sát công tác coi thi lại và coi thi của giáo viên đối với các môn ngoài cơ bản: đảm bảo.
- Kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể: đảm bảo.
- Khiếu nại, khiếu kiện trong nhà trường: không có
            6. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
            6.1. Công tác chuyên môn
* Ưu điểm.
            - Đã hoàn thiện đăng kí rèn luyện đoàn viên trên hệ thống quản lí đoàn viên với kết quả 186 đoàn viên đã được đăng kí trên hệ thống.
            - Đã tiến hành chiến dịch tình nguyện mùa đông với chương trình “Áo ấm cho em” kết quả đã phát áo từ thiện cho hơn 200 em học sinh trong toàn trường.
            - Đã chỉ đạo hiệu quả và thực hiện thành công chương trình khởi động đầu tuần trong tuần 13, 14.
            - Đã tham mưu kết nạp đoàn viên mới với số lượng học sinh kết nạp 54 Đoàn viên và bồi dưỡng đối tượng đoàn viên ngày 13/11/2022. Kết nạp đoàn viên mới vào ngày 22/12/2022.
            - Đã ban hành kế hoạch thi viết thư cho chú bộ đội cụ hồ chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam 22/12/1944 – 22/12/2022. Đã chấm và trao giải ngày 19/12/2022. Giải nhất 6A1, 10A2; Nhì: 8A1, 12A2; Ba: 9 A2, 11A1.
            - BCH đoàn trường đã chỉ đạo 54 thanh niên thực hiện vệ sinh từ cổng trường qua trung tâm chợ qua nhà máy chè và về trường. Ngày 20/12/2022.
            - BCH đoàn trường và 30 thanh niên đã  dâng hương đài tưởng niệm xã tả sìn thàng ngày 21/12/2022.
            - Đã tổ chức đội xung kích văn nghệ tập luyện 5 tiết mục và công diễn tại chợ đêm Tủa Chùa ngày 17/12/2022.
            *Nhược điểm
- Do tháng 12 nhiều chương trình nên xin phép ngoại khóa “ phòng chống tảo hôn” “nề nếp của đoàn trường như chào hỏi, một số quy định học sinh không được làm” được chuyển qua tuần 2 tháng 1..
            6.2. Công tác thi đua
            * Ưu điểm
            - Đoàn trường tuyên dương các tập thể đã có nhiều cố gắng, đạt nhiều tiết học tốt, điểm tốt như: 6A1, 6A2, 7A1, 8A1, 8A2, 10A1, 10A2, 11A1, 11A3.
- Tuyên dương nhiều tập thể có số lượt nghỉ không phép ít: 6A1, 8A1, 10A1, 11A1, 11A3.
- Tuyên dương nhiều tập thể có thành tích tốt trong cuộc thi viết thư gửi chú bộ đội:
            + Giải nhất: 6A1, 10A2 thưởng mỗi lớp 200 điểm,  Giải nhì: 8A1, 12A2 thưởng mỗi lớp 150 điểm, Giải ba: 9A2, 11A1 thưởng mỗi lớp 100 điểm.
            * Hạn chế
            - Vệ sinh khu vực chung muộn: 7A2, 9A2, 10A2, 10A3.
- Tình trạng nghỉ không phép nhiều ở lớp như: 6A2, 7A1, 7A2, 8A2, 9A1, 9A2, 10A2, 10A3, 11A2, 12A2.
- Tình trạng trốn thể dục giữa giờ vẫn diễn ra ở một số lớp như:10A1, 10A2, 10A3, 11A1, 11A2, 11A3, 12A2.
- Tình trạng đi học muộn còn diễn ra ở các lớp như: 6A1, 6A2, 7A1, 7A2, 8A1, 9A1, 9A2, 10A1, 11A2, 11A3, 12A1, 12A2.
- Tình trạng vệ sinh lớp muộn : 6A1, 7A1, 7A2, 8A1, 9A1, 9A2, 10A3, 11A2.
- Tình trạng học sinh trốn tiết: 7A2,11A2, 12A2.
            - Đối với công tác theo dõi của Cờ đỏ đã chỉ rõ tên học sinh vi phạm vào sổ theo dõi, giúp GVCN dễ trong khâu xử lý học sinh vi phạm. Trong báo cáo theo dõi thi đua đã cụ thể được các nội dung, nguyên nhân dẫn đến các tập thể lớp có điểm thấp.
            - Thống kê chất lượng học tập các tiết học buổi sáng, chiều tháng 12/2022.
Lớp Đánh giá giờ học Ghi chú
Tốt Khá TB/Yếu
6A1 114 8 1  
6A2 74 22 27  
7A1 63 36 27  
7A2 27 22 68  
8A1 95 24 9  
8A2 66 33 30  
9A1 6 26 93  
9A2 24 39 46  
10A1 82 20 4  
10A2 64 31 24  
10A3 35 41 42  
11A1 100 21 4  
11A2 25 36 71  
11A3 97 31 2  
12A1 43 57 21  
12A2 44 33 57  
Tổng 959 480 526  
- Thống kê số lượt nghỉ có phép trong các buổi học sáng và chiều.
Lớp Giáo viên CN            Số lượt nghỉ có phép     Ghi chú
13 14 15 16 Tổng  
6A1 Tòng Thị Điện 6 4 4 6 20  
6A2 Lường Thị Kiêm 14 15 14 14 57  
7A1 Lò Thanh Hoàn 11 15 8 7 41  
7A2 Hạng A Páo 18 11 6 5 40  
8A1 Sùng A Đông 4 1 0 3 8  
8A2 Cà Văn Thanh 10 9 2 3 24  
9A1 Lò Văn Hoàng 9 4 6 1 20  
9A2 Cà Thị Hà 8 5 10 15 38  
10A1 Hồ Văn Tuyến 9 5 0 2 16  
10A2 Đ ào Thị Thùy Dương 3 10 5 3 21  
10A3 Lý Thu Thảo 2 7 1 8 18  
11A1 Đỗ Thị Phương 9 4 6 6 25  
11A2 Tống Mý Ly 9 7 2 2 20  
11A3 Giàng A Ư 3 5 2 3 13  
12A1 Hà Văn Thủy 11 14 6 11 42  
12A2 Thào A Sùng 12 6 6 3 27  
Tỉ lệ chuyên cần của các lớp trong tháng 12/2022
Lớp Giáo viên chủ nhiệm Số lượt nghỉ
không phép
    Sĩ số
Học sinh
Tỉ lệ chuyên cần(%) Ghi chú
13 14 15 16 Tổng
6A1 Tòng Thị Điện 0 0 1 0 1 49 99.9  
6A2 Lường Thị Kiêm 11 12 2 1 26 50 98.0  
7A1 Lò Thanh Hoàn 5 3 3 5 16 41 98.5  
7A2 Hạng A Páo 10 9 8 8 35 43 96.9  
8A1 Sùng A Đông 1 4 6 0 11 34 98.8  
8A2 Cà Văn Thanh 5 7 10 2 24 33 97.2  
9A1 Lò Văn Hoàng 8 28 22 24 82 38 91.7  
9A2 Cà Thị Hà 14 16 3 8 41 36 95.6  
THCS Tổng 54 79 55 48 236 324  
97.3
 
10A1 Hồ Văn Tuyến 1 0 3 0 4 39 99.6  
10A2 Đ ào Thị Thùy Dương 3 9 3 3 18 35 98.0  
10A3 Sùng A Lứ 7 2 9 4 22 38 97.8  
11A1 Đỗ Thị Phương 0 1 0 0 1 36 99.9  
11A2 Tống Mý Ly 8 13 8 4 33 40 96.8  
11A3 Giàng A Ư 1 0 0 3 4 38 99.6  
12A1 Hà Văn Thủy 4 6 5 1 16 35 98.2  
12A2 Thào A Sùng 11 9 7 13 40 32 95.2  
THPT Tổng 35 40 35 28 138 293  
98.1
 
Toàn trường 89 119 90 76 374 617 97.7  
- Điểm thi đua tháng 12/2022.
LỚP Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tháng
12/2022
Thứ hạng                  
  KHỐI THCS  
6A1 1289 1652 1339 1446 5726 Nhất  
6A2 907 1115 1167 1120 4309 05  
7A1 1106 1227 1174 1085 4592 04  
7A2 1069 931 863 900 3763 06  
8A1 1259 1231 1241 1457 5188 Nhì  
8A2 1218 1200 1120 1215 4753 Ba  
9A1 917 673 642 818 3050 08  
9A2 627 784 824 1032 3267 07  
  KHỐI THPT     Khối THPT
10A1 1296 1219 1289 1307 5111 Ba  
10A2 1179 1080 1034 1325 4618 04  
10A3 909 1179 875 706 3669 08  
11A1 1362 1241 1520 1419 5542 Nhất  
11A2 815 906 907 1222 3850 07  
11A3 1226 1604 1211 1091 5132 Nhì  
12A1 1139 1030 1060 1126 4355 05  
12A2 970 1021 899 975 3865 06  
6.3. Các công tác khác
            - Nhìn chung các lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh khu vực chung theo sơ đồ đã phân công. Bên cạnh đó còn một số lớp vệ sinh muộn còn để đôn đốc như:  7A2, 9A2, 10A2, 10A3. Đã tiến hành phạt vệ sinh cho toàn trường. Tuần 16 10A2, thực hiện, Tuần 17 9A2 thực hiện, Tuần 18 lớp 10A3 thực hiện, Tuần 19 lớp 7A2 thực hiện.
             - Công tác trực tuần, trong tháng 12 có 04 tập thể lớp làm công tác trực tuần 7A1, 7A2, 8A1, 8A2. Các lớp đã làm tốt nhiệm vụ lớp trực tuần.
            - Các thành viên trong BCH thực hiện tốt nề nếp phát thanh buổi sáng đúng nội dung, đúng giờ..Nội dung đã phát cập nhật tin tức mới nhất, linh hoạt trong thể loại, thực hiện đúng giờ từ 6h15 đến 6h40 hàng ngày trong tuần.
            7. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
7.1. Ưu điểm
- Kiểm tra sĩ số và việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú: đa số giáo viên phụ trách các khu nội trú thực hiện tốt.
- Đa số HS thực hiện nghiêm túc việc không ra khỏi nội trú và đi ngủ đúng giờ theo yêu cầu của BQLNT.
- Công tác lấy sĩ số đột xuất của giáo viên phụ trách các khu sau 22h30: đảm bảo.
7.2. Hạn chế
+ Việc khóa cửa phòng trước khi lên lớp của học sinh: còn nhiều phòng chưa thực hiện nghiêm túc như: các phòng 102,103, 104, 105, 106, 111, 112 (thứ 3), khu C chưa thực hiện nghiêm túc.
+ Học sinh Giàng Thị Hoa lớp 11A2, trốn ra ngoài ngủ cùng bạn khu A nam.
+ Học sinh Gi Tề lớp 12A2 đưa bạn gái về phòng ngủ.
+ Trong tháng có 32 lượt học sinh trốn ra khỏi nội trú sau 22h30 (ảnh chụp của giáo viên phụ trách các khu nội trú gửi sau khi lấy sĩ số đột xuất). Ban QLNT đã yêu cầu GVCN các lớp theo dõi làm căn cứ xét hạnh kiểm tháng 12, giáo viên phụ trách các khu tiến hành phạt dọn nhà vệ sinh đối với những học sinh trên.
8. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG
- Việc vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp: đa số các lớp thực hiện tốt.
- Các lớp đều HTNV lao động trong tuần theo KH số 12, 13 của BLĐ.
- Các lớp trực tuần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu gom và đốt rác tại lò đốt rác.
 
PHẦN HAI
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 01/2023
 
            1. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ
- Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật: Luật An toàn giao thông, Luật phòng chống tác hại của rượu bia; tang trữ chất nổ; SD pháo nổ … trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão 2023 .
- GVCN trong tiết sinh hoạt và 15 phút đầu giờ giáo dục, tuyên truyền học sinh không vi phạm uống rượu bia, không sử dụng pháo nổ và chấp hành tốt nội quy, không nghỉ học các tuần trước tết và sau tết nguyên đán.
- GVCN tăng cường quản lí để nắm chắc tâm tư, tình cảm của học sinh, phòng chống tình trạng HS nghỉ học trước Tết nguyên đán (Đây là thời điểm có nguy cơ rất cao tình trạng học sinh bỏ học).
            - Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực với học sinh, giữa cán bộ, viên chức với nhau. GVCN làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Lưu ý các hình thức kỷ luật, xử phạt học sinh đúng quy định và mang tính tích cực, thúc đẩy HS, không để xảy ra xử phạt sai QĐ, tiêu cực xúc phạm danh dự, nhân phẩm HS.
- Triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi GV, CBCNV trong các công tác giáo dục. Tổ trưởng, tổ phó CM, Tổ trưởng công đoàn nắm bắt tư tưởng cán bộ, gv, nhân viên để giải quyết kịp thời các thắc mắc của viên chức.
2. CÔNG TÁC ĐẢNG
- Họp Ban chi ủy thống nhất ban hành Nghị quyết của chi bộ tháng 1/2023 vào 15h00 ngày 03/01/2023.
- Triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến đảng viên, quần chúng. Hoàn thành dự thảo giao nhiệm vụ cho các đảng viên năm 2023  lấy ý kiến và ban hành trước ngày 10/01/2023.
-  Chi bộ, BGH tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 01/2023 : Công tác đảng: Họp BCU thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu HKII; Phân công nhiệm vụ cho đảng viên năm 2023 ; Xây dựng KH kiểm tra, giám sát đảng năm 2023 . Công tác tư tưởng, chính trị: BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; GVCN lắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học giao đoạn trước tết Nguyên đán. Tổ chức Tết dân tộc cho HS và Tết đoàn viên cho cán bộ giáo viên. Công tác CM: Đẩy mạnh bồi dưỡng HSG cấp tỉnh khối 9, 10,11; Tham gia cuộc thi KHKT 2022 đầu tháng 1/2023 ; Ôn thi tốt nghiệp THPT 2023 ; Tổ chức tái giảng học kỳ II; Công tác báo cáo kết quả HKI, Sơ kết HKI; Công tác đánh giá xếp loại viên chức HKI.  Công tác Công đoàn: Tổ chức tết đoàn viên cho CB,VC,NLĐ; Kêu gọi quyên góp, hỗ trợ VC, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp tết nguyên đán. Công tác chỉ đạo các phong trào thi đua giai đoạn 3. Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ; Công tác báo cáo công khai, minh bạch nguồn quỹ và kinh phí CĐ năm 2022; Nâng cao chất lượng, lập dự toán sát thực tiễn năm 2023. Công tác Đoàn TN:Triển khai các hoạt động chào mừng xuân mới Quý Mão2023; Chấn chỉnh nền nếp tác phong của Đoàn viên, TN; Các HĐ thiện nguyện hỗ trợ HS hoàn cảnh ĐB khó khăn nhân dịp Tết 2023; Cuộc thi viết thư UPU quốc tế; Tuyên truyền GD HS cá biệt; Công tác duy trì nền nếp; triển khai công tác đội;  Ban CSVC: Chuẩn bị CSVC cho các HĐ ngoại khóa; Công tác tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị nghỉ tết. Công tác bảo quản CSVC trước, trong và sau tết; Công tác phân công tiếp nhận, bàn giao CSVC trước khi nghỉ tết. Công tác tổ văn phòng: Công tác duy trì an ninh trật tự trường học trước tết; Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ; Công tác tài chính quyết toán và khóa sổ kế toán cuối năm 2022, thanh toán chế độ công tác phí và chế độ cho GV, HS. Thanh toán công nợ để khóa sổ kế toán. Thu hồ sơ hộ nghèo 2023, xét chế độ 81 cho HS học kỳ II.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Các nhiệm vụ trọng tâm
- Tập trung chỉ đạo và hoàn thiện Hội thi GVCN giỏi cấp trường lần 1.
a.  Duyệt các nội dung: Danh sách GV đứng ôn đội tuyển HSG cấp trường, cấp tỉnh năm 2023; Chuẩn bị nội dung hội thảo phụ đạo HS yếu kém. Kết quả tăng giờ HKI; hoàn thiện báo cáo, poster gửi Minh Trang in ấn trước 08/01/2023.
b.  Xây dựng các KH: Hội thảo ôn thi TN THPT năm 2023; kế hoach thi đổi mới phương pháp quản lí chỉ đạo chuyên môn của tổ trưởng, tổ phó ( hoàn thành trước 20/01/2023 )
c.  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể
3.1 Tham mưu ban hành QĐ thành lập đoàn đưa HS thi NCKHKT cấp tỉnh tại Điện Biên từ ngày 08/01/2023 đến 13/01/2023 .
3.2 Tổ chức thi Olympic Tiếng anh trên Internet cấp trường.
3.3 Tham mưu và ban hành PCGD HKII ( Dung hoàn thành trước 04/01/2023 )
3.4 Tiếp tục hướng dẫn, hoàn thiện03 sản phẩm thi NCKHKT cấp tỉnh. Hoàn thành báo cáo in 8 bản và poster gửi in ấn trước 08/01/2023 ( Đ/c Dung, Kiêm, Hương,Sùng ).
3.5 Thực hiện bồi dưỡng TX modun 6,7,8 theo kế hoạch của Sở ( nếu có ).
3.6 Duyệt kế hoạch ôn thi HSG lớp 7,8,9,10,11 ( Khắc phục hạn chế tháng 12).
3.7 Thực hiện kiểm tra nội bộ trường học và TX của chuyên môn:
- Kiểm tra công tác lấy điểm HKI, hoàn thiện điểm trong phần mềm và nhập sổ điểm cái ( Hoàn thành trước 20/01/2023 ).
- Kiểm tra kiểm quả khắc phục sau kiểm tra của hồ sơ học bạ lớp 12; lớp 9; lớp 11. ( Hoàn thành trước 15/01/2023 ).
- Kiểm tra hồ sơ GV theo chuyên đề ( khắc phục hạn chế tháng 12 ).
- Nhận, kiểm tra hoàn thiện thông tin học bạ lớp 10 ( lần 2 ).
- Tiếp tục thành lập và tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá giờ dạy GV HKI.
- Tổ chức kiểm tra, thu và lưu giữ hồ sơ chuyên môn HKI ( BCM hoàn thành trước 20/01/2023 ).
d. Thực hiện các nhiệm vụ khác
- Nộpbáo cáo sơ kết HKI về các phòng, ban được giao phụ trách đúng thời gian.
- Giám sát ôn thi HSG cấp trường, cấp tỉnh của GV theo TKB đã niêm yết.
- Bình xét 2 mặt giáo dục HKI ( Chiều thứ 3 ngày 03/01/2023).
            3.2. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo các nhóm tự đánh giá trường chuẩn hoàn thành báo cáo công tác của nhóm lần 2 – trước ngày 15/01/2023.
- Giám sát công tác chấm thi cuối học kì I.
- Tham gia họp xét 2 mặt GD học sinh HKI.
- Hoàn thiện các Báo cáo cuối kỳ I gửi Sở GD&ĐT.
 4. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Kiểm tra rà soát các khu vực xung yếu cho rào và sửa chữa lại trước kỳ nghỉ tết.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên chuẩn bị CSVC cho các HĐ ngoại khóa và HĐ khác của nhà trường.
- Xây dựng phương án trực tết, bảo đảm CSVC trong dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023. Kiểm tra các hệ thống an toàn, phòng chống cháy nổ trước khi bàn giao CSVC lớp học, nội trú, nhà công vụ khi nghỉ tết.
- Trưởng Ban CSVC xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh và dọn dẹp, niêm phong, bàn giao cơ sở vật chất phòng học, phòng nội trú, nhà công vụ, phòng làm việc khi về nghỉ tết nguyên đán trước ngày 20/1/2023.
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học, phòng công vụ và phòng ở nội trú.
- Tiếp tục hoàn thành việc tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường: đắp hòn non bộ, bố trí lại bồn rửa tay cho học sinh (3 đ/c Khai, Chư, Nhiệm thực hiện).
- Chuẩn bị CSVC phục vụ cho chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” của LĐLĐ huyện.
- Tiến hành kiểm tra khóa cửa ở các phòng nội trú và yêu cầu học sinh mua khóa khác để thay khi phát hiện không đảm bảo (đồng chí Chư thực hiện và báo cáo Trưởng ban trong tuần 18).
- Phối hợp với Đoàn trường tổ chức tết dân tộc cho học sinh (4 đ/c Khai, Chư, Nhiệm, Sua hỗ trơ đoàn trường).
- Xây dựng phương án bảo quản CSVC chuẩn bị nghỉ tết nguyên đán 2023 và phân công trực tết để quản lý CSVC (đ/c Hưng thực hiện trước 07/01/2023).
- Ban hành Kế hoạch bàn giao CSVC trước khi nghỉ tết Nhâm Dần 2022 (đ/c Hưng thực hiện trước 07/01/2023).
- Nhận bàn giao CSVC từ các lớp học, phòng ban, nội trú, nhà công vụ và bếp ăn tập thể (các đ/c được giao phụ trách tiến hành nhận bàn giao trước Tết).
- Bàn giao CSVC cho các lớp học, phòng ban, nội trú, nhà công vụ và bếp ăn tập thể (các đ/c được giao phụ trách tiến hành bàn giao sau khi kết thúc nghỉ Tết).
- Phối hợp với ĐTN chuẩn bị CSVC để tổ chức các HĐ chào xuân 2023 và TDTT để HS đến trường.
- Lập biên bản đối với phòng ban, lớp học không tắt các thiết bị điện khi ra về.
            5. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
5.1. Thư viện ( Tổ trưởng )
* Công tác tổ trưởng:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hàng tuần của tổ, điều hành và chỉ đạo, giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao của các cá nhân. Hướng dẫn tập sự nhân viên y tế. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tổ chức tết đoàn viên do LĐLĐ và Nhà trường tổ chức.
- Tham gia các cuộc họp do nhà trường và các đoàn thể tổ chức.
- Tổ chức họp và đánh giá kết quả tháng 01/2023, dự thảo kế hoạch tháng 02.
- Khôi phục các hồ sơ minh chứng còn thiếu
- Chỉ đạo các thành viên trong nhóm tự đánh giá hoàn thiện hiệu quả công việc theo kế hoạch.
* Công tác thư viện:
- Phục vụ học sinh tham gia đọc sách theo thời khóa biểu do chuyên môn sắp xếp;
- Kiểm tra học sinh đã có đủ sách giáo khoa học kỳ 2, đề nghị mua bổ sung nếu thiếu;
- Nhập và xử lý tài liệu mới bổ sung vào thư viện, thanh lý tài liệu hỏng, rách ra khỏi thư viện;
- Nhận, lưu hồ sơ tài liệu, bài kiểm tra chuyên môn học kỳ 1, làm thanh lý tài liệu chuyên môn hết thời gian lưu trữ;
- Khôi phục và bổ sung hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn thư viện trong cơ sở GDMN và phổ thông, đảm bảo đủ minh chứng để đánh giá trong nhà trường;
* Công tác CSVC, LĐ:
- Tham mưu trưởng ban xây dựng kế hoạch bàn giao CSVC cho tổ bảo vệ trước khi nghỉ tết Nguyên đán 2023 và bàn giao lại sau tết, khảo sát khu vực để phân công lao động cho các lớp trong tuần 2 và 4 tháng 01.
* Công tác khác:
- Thanh, quyết toán tài chính công đoàn với LĐLĐ huyện và khóa sổ năm 2022. Cùng Hội chữ thập đỏ trao quà tết cho CBGV và hoc sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng kế hoạch thể dục thể thao khai xuân Quý Mão 2023 và tham gia các hoạt động trước và sau tết do nhà trường và các đoàn thể tổ chức. Thực hiện xuất nhập thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng các ngày thứ 2,3,4,5. Theo dõi nề nếp tổ viên các ngày thứ 2,3,4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
5.2. Kế toán
* Công tác tổ phó:
- Trực tiếp đôn đốc và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận thủ quỹ. Thực hiện nhiệm vụ khác khi tổ trưởng ủy quyền.
- Thực hiện theo dõi nề nếp và chấm công tổ viên trong tháng.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp do nhà trường triển khai.
* Công tác kế toán
- Hoàn thiện hồ sơ bếp ăn tháng 12, kiểm tra và báo cáo quỹ tiền mặt với Hiệu trưởng đúng thời gian;
- Hoàn thiện các hồ sơ chứng từ năm 2022 để quyết toán;
- Cùng thủ quỹ chi trả chế độ 116, chế độ 81 của học sinh;
- Hoàn thiện các chứng từ lương, kinh phí Công đoàn, BHXH, BHYT tháng 01 trình hiệu trưởng phê duyệt. Thanh  toán lương tháng 01/2023;
- Đối chiếu kho bạc tháng 01, đối chiếu BHXH;
- Thu các khoản đóng góp học sinh từ GVCN các khối lớp;
- Lên kế hoạch ăn tháng 01/2023;
- Làm hợp đồng mua thực phẩm tháng 01/2023 và Thanh lý hợp đồng nấu ăn tháng 12/2022;
- Làm phiếu xuât nhập kho tháng 01/2023;
* Công tác khác
- Nhập CSVC được cấp mới ( máy tính ) vào phần mềm quản lí của kế toán; Tham gia các hoạt động chung của nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.
5.3. Văn thư- Thủ quỹ
* Công tác thủ quỹ
             - Kết hợp cùng kế toán thu các khoản đóng góp của học sinh từ GVCN;
- Lập các khoản thu đóng nộp của CBGV sử dụng dịch vụ của nhà trường;
 • Phối hợp cùng kế toán và GVCN thực hiện chi trả chế độ 81, chế độ 116;
- Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra nội bộ công tác tài chính, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo KH của nhà trường;
 • Báo cáo tài chính với hiệu trưởng trước 31/01;
      * Công tác văn thư- lưu trữ
 • Tiếp nhận công văn đi, đến theo đúng quy định;
 • Đóng dấu các văn bản của nhà trường, kiểm tra cẩn thận trước khi gửi;
 • Chuyển các văn bản của nhà trường đến các tổ chuyên môn;
 • Trả học bạ, bằng tốt nghiệp, hồ sơ chuyển cho học sinh;
 • In sao và lưu trữ văn bản theo đúng quy định, khoa học, dễ tìm kiếm;
 • Quản lý con dấu của nhà trường đúng quy định.
      * Công tác khác
- Thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh các phòng BGH, phòng Hội đồng ( 02 lần /tuần ). Chuẩn bị chè nước trong các buổi Hội nghị, tiếp khách;
- Thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch tổ chức tết sum vầy- xuân kết nối của 4 xã phía bắc do LĐLĐ huyện chủ trì;
- Kiểm tra CSVC trang thiết bị văn phòng, có sổ ghi chép đầy đủ số lượng mượn trả sau khi tổ chức các sự kiện hoặc cho các bộ phận, cá nhân mượn;
- Thực hiện xuất nhập thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng các ngày 6,7,CN;
 • Thực hiện các nội dung khác khi được BGH, tổ và các đoàn thể phân công.
            5.4. Công tác Y tế
* Công tác y tế trường học
- Nghiên cứu thực hiện đảm bảo ATVS thực phẩm trong trường học theo văn bản chỉ đạo 2938 ngày 23/11 của Sở;
- Làm báo cáo sơ kết công tác y tế trường học gửi Sở đúng thời gian;
- Tích cực nghiên cứu các văn bản hướng dẫn liên quan đến y tế học đường;
- Kiểm tra, giám sát việc vệ sinh đảm bảo ATTP nhà bếp;
- Giám sát lớp trực tuần thực hiện nhiệm vụ phân loại và xử lý rác thải đúng nơi quy định;
- Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh dọn dẹp vệ sinh khu phòng ở, vệ sinh cá nhân. Cách phòng tránh các bệnh có thể xảy ra.
* Công tác Thiết bị
- Nhập CSVC, TBDH vào sổ quản lí thiết bị, lập biên bản bàn giao TBDH cho tổ thể dục theo phiếu yêu cầu;
- Phối hợp với các tổ bộ môn rà soát thiết bị dạy học phục vụ cho học kỳ 2;
- Cho giáo viên bộ môn mượn trả thiết bị theo phiếu yêu cầu và đúng thời gian;
- Kiểm tra việc nhập sổ mượn trả thiết bị của các tổ bộ môn;
* Công tác khác
- Thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch tổ chức tết sum vầy- xuân kết nối của 4 xã phía bắc do LĐLĐ huyện chủ trì;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH hoặc tổ trưởng phân công.
5.5. Bảo vệ
* Công tác trực bảo vệ
- Làm tốt công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và có báo cáo kịp thời lên các đồng chí trong BGH khi có vấn đề xảy ra. Thực hiện trực tết Nguyên đán theo lịch trực của nhà trường;
- Đảm bảo công tác thường trực tại phòng bảo vệ 24/24, ghi tên và diễn biến ca trực vào sổ trực. Phối hợp với Ban QLNT tuần tra sau giờ học buổi tối.
- Thường xuyên kiểm tra CSVC tại khu lớp học và khu nội trú như đã phân công, đặc biệt là khu nội trú C.
- Xử lý học sinh để xe không đúng nơi quy định, kiểm soát xe học sinh đã đăng ký gửi nội trú theo danh sách. Nhắc nhở và xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đến trường (đặc biệt các các tuần trước và sau tết);
* Công tác CSVC, LĐ
- Hướng dẫn, chỉ đạo và nghiệm thu kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ lao động theo kế hoạch của Ban lao động.
- Cùng đồng chí Tuấn hoàn thiện non bộ; sửa đường nước từ Tả Phìn về trường;
- Thực hiện tu sửa CSVC hỏng nhỏ, báo cáo và tham mưu sửa chữa các hạng mục lớn có dấu hiệu bị hỏng;
- Kiểm tra và nhận bàn giao CSVC từ GVCN trước khi nghỉ tết Nguyên đán và bàn giao lại sau tết;
- Thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch tổ chức tết sum vầy- xuân kết nối của 4 xã phía bắc do LĐLĐ huyện chủ trì;
- Làm tốt các công tác khác được BGH, tổ trưởng giao phó. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
            6. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
6.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Tổ chức các hoạt động TDTT trong CBGV-NV chào mừng xuân Quý Mão 2023: đồng chí Lò Văn Nhiệm xây dựng kế hoạch, hoàn thiện trước ngày 10/01/2023.
- Tổ chức thăm và tặng quà một số gia đình CBGV- NV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023.
- Tổ chức trao quà của Công đoàn ngành cho CĐV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023.
- Phối hợp với BGH tổ chức khai xuân Quý Mão 2023 cho cán bộ giáo viên, nhân viên và người lao động.
- Triển khai các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động (nếu có).
- Thực hiện các công việc khác khi được Chi bộ giao.
6.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động.
- Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
6.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Đ/c Điện đẩy mạnh các hoạt động thể thao vào các buổi chiều cho chị em nữ công (báo cáo đ/c Lứ bảng chấm công trong tháng 01/2023 cho đ/c Lứ ngày 31/01/2023).
- Chi giải thưởng cho các hoạt động TDTT trong CBGV-NV chào mừng xuân Quý Mão 2023.
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
6.4. Công tác kiểm tra Công đoàn- Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của cán bộ giáo viên và người lao động trong đơn vị.
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể theo CV số 165/HD-CĐN ngày 24/10/2022 của CĐN Giáo dục Điện Biên về công tác tham gia ATVS LĐ 2023.
- Giám sát việc chi trả tiền lương, phụ cấp theo đúng quy định.
- Giám sát công tác chấm thi cuối học kỳ I.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị .
            7. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
7.1. Ban chuyên môn
            a) Công tác Đoàn
            - Hoàn thiện báo cáo sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học dự kiến hoàn thành trước 10/01/2023.
            - Tiếp tục kế hoạch Thu chi lệ phí Đoàn và quỹ hoạt động phong trào năm học 2022-2023 đợt 2 theo kế hoạch số 09 của ĐTNTH dự kiến hoàn thành trước 30/1/2023.
            - Chỉ đạo hiệu quả công tác tổ chức tết dân tộc cho học sinh ngày 07/1/2023.
            - Tổ chức các hoạt động chào xuân năm 2023 và thể dục thể thao để học sinh đến trường dự kiến tổ chức giao lưu bóng đá đối với khối THCS và Bóng chuyền đối với khối THPT tổ chức tuần 21(sau tết).
            - Thực hiện chương trình ngoại khóa “ phòng chống tảo hôn” “nề nếp của đoàn trường như chào hỏi, một số quy định học sinh không được làm” lồng ghép trong các tiết khởi động đầu tuần.
            - Tiếp tục thực hiện và thực hiện có hiệu quả quy định số 57-QĐ/ĐTNTH quy định về nghỉ học trước tết và sau tết.
            - Chấn chỉnh nề nếp học sinh: Tóc dài, đi học đúng giờ, đeo khuyên tai, đồng phục, trang phục học sinh, đeo thẻ học sinh, đi học muộn (lưu ý thời tiết rét dưới 15 độ không yêu cầu đánh giá và xếp loại đồng phục).
            b) Công tác Đội
            - Hoàn thiện báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kì I năm học 2022-2023 theo hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện Tủa Chùa.
            - Duy trì nội dung phát thanh chương trình mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng.
             7.2. Công tác thi đua
            - Duy trì nề nếp theo dõi của đội cờ đỏ, hàng tuần có tổng hợp điểm vào tối thứ 5 và công bố điểm đến GVCN vào sáng thứ 6. Hàng tuần có sự luân chuyển vị trí theo dõi của cờ đỏ. Tổng hợp điểm thi đua tháng 1 và tỉ lệ chuyên cần trong tháng.
            - Đ/c Lý Thu Thảo chỉ đạo đội cờ đỏ làm tốt công tác theo dõi thi đua các lớp, phải ghi rõ người vi phạm để GVCN dễ trong khâu xử lý học sinh vi phạm.
            - Đ/c Lò Mạnh Trường chỉ đạo đội xung kích làm tốt công tác theo dõi học sinh đi học muộn ở cổng gửi thông tin cho đ/c Thảo chiều thứ 5 hàng tuần , phải ghi rõ người vi phạm và chụp ảnh để GVCN dễ xử lý học sinh vi phạm.
            - Đ/c Lò Thị Cúc chỉ đạo đội phát thanh buổi sáng tiến hành phát thanh đúng thời gian, sáng tạo trong nội dung.
             7.3. Công tác khác
- Duy trì nề nếp tập thể dục giữa giờ, định kỳ có kiểm tra đột xuất việc tham gia tập luyện của học sinh 2 lần/tuần.
            - Duy trì nề nếp vệ sinh trường lớp, đặc biệt chú ý đến khu vực đổ rác tập trung, các lớp thực hiện công tác trực tuần đốt rác hai lần vào giữa tuần và cuối tuần trước khi bàn giao lớp tiếp theo.
             - Duy trì tốt nề nếp phát thanh buổi sáng đúng giờ. Nội dung phát thanh có chủ đề, có chuyên mục cụ thể, cập nhật tin tức mới nhất, linh hoạt trong thể loại và nội dung hấp dẫn người nghe, thực hiện đúng giờ từ 6h15 đến 06h45 hàng ngày trong tuần.
            - Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh tình nguyện” vào dự kiến ngày 20/01/2023. Đây là hoạt động thường niên và nằm trong tiêu chí  Phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Đề nghị các chi đoàn được phân công làm tốt nhiệm vụ được giao. Đ/c Hạng A Páo trực tiếp phụ trách, kiểm tra và chỉ đạo việc thực hiện của các lớp được phân công.
            - Thực hiện cấp phát nước uống cho học sinh tháng 01. Đ.c Giàng A Ư phối hợp với Kế toán nhà trường lên lịch thu vỏ bình và phát bình mới phù hợp, không để tình trạng mất, hỏng vỏ.Nhận thông tin trước 3 ngày để thu vỏ và chuẩn bị nhân lực.
            - Báo cáo công tác thu chi của Đoàn trường trong tháng 12 báo cáo Bí thư trước ngày 24/1/2023, cập nhật công văn đến, đi. Đ/c Giàng A Ư trực tiếp phụ trách.
            8. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
8.1.  Công tác quản lý sĩ số nền nếp
- Kiểm tra sĩ số và việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Kiểm tra, nhắc nhở học sinh chấp hành tốt quy định phòng dịch ở các khu nội trú và nội quy nội trú.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 thực hiện 2 lần/tuần. Giáo viên phụ trách mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài, tiến hành phạt lao động đối với những học sinh này và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú điều hành hiệu quả đội tự quản để quản lý tốt sĩ số học sinh sau 22h30.
8.2. Công tác lao động và vệ sinh
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 2, 5 hàng tuần.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp phòng ở, khu vực vệ sinh chung, nhà vệ sinh và xử phạt lao động đối với những học sinh không chấp hành.
8.3. Công tác cơ sở vật chất
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên đi kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện khi ra ngoài tại các phòng ở nội trú. Phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Sửa chữa những hỏng hóc nhỏ về CSVC (nếu có).
            9. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG
- Ban hành Kế hoạch tổng vệ sinh và dọn dẹp trước-sau khi tổ chức tết sum vầy; tết dân tộc và trước khi nghỉ tết Quý Mão 2023.
- Giám sát lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp.
- Giám sát các lớp trực tuần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu gom và đốt rác tại lò.
- Xây dựng kế hoạch lao động cho các lớp trong tuần 1,3 của tháng 01/2023.
- Giám sát, nghiệm thu kết quả lao động của các lớp trong trong tuần 2, 4.
- Hàng tuần nếu có những công việc khác phát sinh Ban lao động sẽ có những điều chỉnh cho hợp lí và báo trực tiếp với GVCN hoặc lớp phó phụ trách công tác lao động.
 
            Trên đây là nội dung đánh giá hoạt động nhà trường tháng 12/2022  và phương hướng, kế hoạch công tác của nhà trường tháng 1 năm 2023 . Yêu cầu các tổ chuyên môn, đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo và thông tin kịp thời với các đồng chí trong Ban giám hiệu để thống nhất giải quyết ./.
 
Nơi nhận
- Các phó hiệu trưởng;
- Các tổ CM, tổ VP;
- Đoàn TN, Công đoàn;
- Thông báo trên Website, bảng tin;
- Lưu VP.


 
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

(Đã ký) 
Trần Huy Hoàng
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa;

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:124 | lượt tải:31

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:153 | lượt tải:24

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:110 | lượt tải:40

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:434 | lượt tải:66
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay350
 • Tháng hiện tại33,446
 • Tổng lượt truy cập2,251,618
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây