KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 25

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 25, từ ngày 19/02/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 25
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 25
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
------------- 
Số: 41 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -----------------------------------------
Tủa Chùa, ngày 19 tháng 02 năm 2024
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 25
Thực hiện từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 25, từ ngày 19/02/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
- Tích cực chỉ đạo công tác nắm bắt tư tưởng học sinh, viên chức, NLĐ sau khi nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Có giải pháp kịp thời khi có vấn đề nảy sinh.
- Chỉ đạo công tác ổn định tình hình sau Tết cho cán bộ, giáo viên và học sinh.        
- Thống nhất ban hành Nghị quyết chi bộ tháng 2/2024.
- Triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến đảng viên, quần chúng.
- Tổ chức Tết trồng cây theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Giao mỗi lớp chuẩn bị 02 cây Đào hoặc Đào rừng (đường kính gốc trên 5,0 cm). Giao Đoàn trường chuẩn bị 34 hố có phân, đất và tre rào để trồng vào chiều thứ 5, ngày 22/02/2024.
- Chi bộ, BGH tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2024: Công tác đảng: BCU thống nhất ổn định nền nếp nhà trường sau tết. Ban hành Nghị quyết tháng 2, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết. Công tác tư tưởng, chính trị: BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; GVCN nắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học giai đoạn sau Tết Nguyên đán. Chỉ đạo việc phòng chống vi phạm pháp luật: sử dụng rượu bia lái xe,...; Công tác CM:  Liên hệ các trường vùng ngoài bồi dưỡng GVDG cấp tỉnh và cử CBQL, GV theo dõi hỗ trợ đội GVDG dự thi; Tiếp tục ôn thi tốt nghiệp THPT 2024; Ổn định dạy học và các nền nếp chuyên môn.  Công tác Công đoàn: Công tác chỉ đạo các phong trào thi đua; Công tác tuyên truyền GD pháp luật; Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ . Công tác Đoàn TN:Triển khai các hoạt động chào mừng xuân mới Giáp Thìn 2024; Chấn chỉnh nền nếp tác phong của Đoàn viên, TN; Tuyên truyền GD HS cá biệt; Công tác duy trì nền nếp; triển khai công tác Đội.  Ban CSVC: Chuẩn bị CSVC cho các HĐ ngoại khóa; Công tác kiểm tra và bàn giao CSVC sau tết; Công tác tổ văn phòng: Công tác duy trì an ninh trật tự trường học trước sau tết; Bảo đảm an toàn bàn giao phòng công vụ và nội trú sau tết; Công tác tài chính quyết toán năm 2023, thanh toán chế độ cho GV, HS. Xét chế độ hộ nghèo 2024 đối với HS THPT, xét chế độ 81 cho HS học kỳ II.
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- Tăng cường chỉ đạo và nắm chắc tình hình học sinh ra lớp, huy động, xử lý học sinh nghỉ học đi chơi Hội không đến trường, đến lớp. GVCN tăng cường quản lí để nắm chắc tâm tư, tình cảm của học sinh, phòng chống tình trạng HS nghỉ học sau Tết nguyên đán. GVCN lưu ý sang tuần 25 học sinh ra lớp phải đủ 100%, những trường hợp nguy cơ bỏ phải báo cáo trực tiếp hiệu trưởng để chỉ đạo thực hiện giải pháp huy động HS ra lớp.
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui xuân đầu năm mới để thu hút HS đến và ở lại trường trong những ngày sau tết.
- Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật: Luật An toàn giao thông, Luật phòng chống tác hại của rượu bia, chơi hội bỏ bê công việc sau tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 .
- GVCN trong tiết sinh hoạt và 15 phút đầu giờ giáo dục học sinh không vi phạm uống rượu bia chấp hành tốt nội quy, không nghỉ học các tuần sau tết nguyên đán.
- Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực với học sinh, giữa cán bộ, viên chức với nhau. Lưu ý các hình thức kỷ luật, xử phạt học sinh đúng quy định và mang tính tích cực, thúc đẩy HS, không để xảy ra xử phạt sai QĐ, tiêu cực xúc phạm danh dự, nhân phẩm HS.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy học
- Ổn định nền nếp dạy và học, nền nếp chuyên môn, công tác duy trì sĩ số học sinh.
- GVBM lên kế hoạch chạy chương trình đảm bảo đúng tiến độ đến tuần 25 (Giao cho TTCM kiểm tra và duyệt lịch chạy chương trình của GV chậm nhất trong ngày thứ 3)
- Sắp xếp công việc, bố trí đổi tiết, cho tiết cho GVDG cấp tỉnh tham gia học hỏi kinh nghiệm tại thành phố (GV đi thi báo lại lịch cụ thể để Tổ trưởng hoặc tổ phó bố trí kịp thời. Thời gian báo cáo chậm nhất 1 ngày trước khi nghỉ). Cử GV, NV hỗ trợ GV thi GVDG tỉnh khi cần thiết.
- Tiếp tục bố trí kết thúc chương trình môn Thể dục, Tin học đối với khối 12.
- Điều chỉnh PCGD đối với nhóm Tiếng anh và nhóm Hoá xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trước ngày 22/02/2024.
3.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Kiểm tra công tác ổn định giờ dạy trên lớp, chấn chỉnh công tác soạn giảng trước khi lên lớp của giáo viên.
- Kiểm tra tiến độ chương trình chuẩn bị cho thi giữa kỳ II ( Giao cho tổ trưởng, tổ phó hoặc người được giao phụ trách kiểm tra báo kết quả trong tuần 25 những môn nào đúng, đủ tiến độ. Nguyên nhân chậm…..).
- Lập kế hoạch kiểm tra chuyên đề hồ sơ chuyên môn GV (lần 2). Kế hoạch dự giờ xếp loại CM năm học 2023-2024 ( Đ/c Dung hoàn thành ngày 20/02/2024 ).
3.3. Công tác sinh hoạt chuyên môn
- Tổ chức cho GV tham gia hội thảo giới thiệu SGK tiếng anh lớp 9 ngày 22/02/2024 ( Test đường truyền ngày 21/02/2024 ). Ngày 23/02/2024 tham gia các môn còn lại theo lịch của nhà xuất bản.
- Hướng dẫn GV tham gia thi GVDG cấp tỉnh  gửi biện pháp để BGH và GV rút kinh nghiệm. GV gửi trước 14h00 ngày 19/02/2024 (Bản Word và Powerpoint).
3.4. Công tác chủ nhiệm
- Giao GVCN sang tuần 25 huy động học sinh ra lớp phải đủ 100%, những trường hợp nguy cơ bỏ (lấy vợ, lấy chồng, chán học, đi làm ...) phải báo cáo trực tiếp Ban giám hiệu để chỉ đạo thực hiện giải pháp huy động HS ra lớp. Những HS xin nghỉ phép GVCN cân nhắc kỹ, công việc thực sự cần thiết mới được ký đồng ý và yêu cầu HS lên gặp trực tiếp BGH xin xác nhận  mới được nghỉ học (GVCN nào không thực hiện chịu trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng, qua báo cáo trực tuyến có Điện, Lứ, Q. Hoàng, Tống Ly đang tự ý cho HS nghỉ phép).
- Giao cho các lớp lấy mỗi lớp 02 cây đào hoặc đào rừng và 50 thanh tre (rộng 3cm, dài 2m) và 10 cái cọc gỗ hoặc tre (đường kính 10cm, dài 2,4m) để tổ chức tết trồng cây hoàn thành trước ngày thứ 4 (ngày 21/2/2024).
- Tổng hợp danh sách học sinh nghỉ học không phép tuần 24 để xử lý theo quy định đã cam kết ( Chỉ đạo đ/c Dung; Giám sát và báo cáo kết quả nhiệm vụ GVCN; Thực hiện nhiệm vụ: học sinh vi phạm ). Thời gian hoàn thành trước ngày 23/02/2024.
- GVCN huy động tối đa học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ tết nguyên đán; Nhập biểu trực tuyến trước 08 giờ hàng ngày. Báo cáo kịp thời những trường hợp học sinh có nguy cơ bỏ học để BGH chỉ đạo giải pháp phù hợp.
- GVCN lớp 12 báo cáo trực tiếp Hiệu trưởng số lượng HS lớp 12 hiện đang ở ngoài trước ngày 20/2/2024 (Họ tên, lớp, đang ở trọ hay nhà riêng ở đâu?).
3.5. Công tác quản lý học sinh buổi tối
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý HS tự học buổi tối: Tăng người trực/buổi; tăng cường quản lý lớp 12 và HS lớp thiếu ý thức, GVCN thiếu quan tâm, trực tiếp xử lý ngay các lớp và HS vi phạm (quét sân, học thêm giờ, dọn nhà vệ sinh ...). Cử riêng 01 người/buổi trực 03 lớp 12 ( đ/c Ngà trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra nhóm GV trực, báo cáo kết quả cuối tuần).
- Xử lí học sinh vi phạm tuần 21,22,24 (đ/c Dung thực hiện).
- Thực hiện công tác tính thi đua và lịch trực nghiêm túc (Đ/c Ngà thực hiện).
3.6. Công tác khác
- Hướng dẫn khắc phục tồn tại hạn chế việc vào điểm trong sổ điểm cái – phần mềm – CSDL ngành ( đ/c Dung chỉ đạo; GVBM hoàn thành trước ngày 22/02/2024 ).
- Duyệt ngân hàng câu hỏi ôn tập, ôn thi HKII ( đ/c Dung trực tiếp duyệt và hoàn thành ngày 22/02/2024. Sau khi duyệt gửi lại tổ chuyên môn để triển khai đến GV thực hiện từ tuần 25 đến cuối năm học).
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Tiếp tục đôn đốc các nhóm hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá tính đến hết năm học 2022-2023 bao gồm: minh chứng của các tiêu chí, viết phiếu tự đánh giá, báo cáo tự đánh giá của nhóm (Các đ/c nhóm trưởng chỉ đạo thành viên hoàn thiện trước ngày 29/02/2024). Chỉ đạo các nhóm tiếp tục thu thập minh chứng của năm học 2023-2024.
- Tiếp tục đôn đốc nhóm phụ trách Thư viện khắc phục và hoàn thiện Hồ sơ thư viện đạt chuẩn (Để hoàn thành trước ngày 29/02/2024).
- Thu, duyệt ma trận đề và đề kiểm tra giữa học kì II năm học 2023-2024 (Các đ/c Đỗ Phương, Hà Thủy, Thào Sùng thực hiện từ ngày 21/02/2024 – 24/02/2024).
- Hỗ trợ giáo viên tham gia thi GVDG cấp tỉnh theo đề xuất và chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Tổ chức kiểm tra lại toàn bộ bàn ghế học của học sinh để tu sửa kịp thời (bàn ghế lỏng nguy cơ gãy, mất mặt bàn, ghế, mất ốc vít, bong mối hàn ...) kiểm tra và cho tổng sửa chữa lại toàn bộ các lớp và phòng thiết bị.
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học (Đ/c Khai thực hiện); phòng công vụ và phòng ở nội trú (Đ/c Chư thực hiện). Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
          - Phối hợp với ĐTN tổ chức Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 vào ngày 22/02/2024 (2 đ/c Chư, Sua thực hiện).
          - Hỗ trợ 05 giáo viên tham gia thi GVG cấp tỉnh năm 2024 về CSVC (2 đ/c Khai – Nhóm trưởng, Thống hỗ trợ khi giáo viên có nhu cầu).
- Lập biên bản các phòng ban không tắt điện, khoá cửa khi ra về (Đ/c Của).
          6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Kế toán
* Công tác quản lý tổ
- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hàng tuần của tổ, điều hành và chỉ đạo, giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao của các cá nhân.
- Tham gia các cuộc họp, chương trình do nhà trường và các đoàn thể tổ chức;
- Tổ chức họp và đánh giá kết quả tháng 02, dự thảo kế hoạch tháng 03;
- Khôi phục các hồ sơ minh chứng còn thiếu của tổ văn phòng; Chỉ đạo các thành viên trong nhóm tự đánh giá hoàn thiện hiệu quả công việc theo kế hoạch.
* Công tác kế toán
- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ chứng từ năm 2023 và đi quyết toán tại Sở;
- Tiếp tục cùng thủ quỹ chi trả chế độ 116, chế độ 81 còn lại của học sinh ;
- Đối chiếu kho bạc tháng 02, đối chiếu BHXH đợt 2/2023, đối chiếu ngân sách năm 2023 và quý 1 năm 2024.
- Thu các khoản đóng góp học sinh từ GVCN các khối lớp;
- Thu và kiểm tra hồ sơ để xét chế độ 81 học sinh học kỳ 2 của học sinh;
- Lên kế hoạch ăn tháng 02/2023, làm hợp đồng và thanh lý hợp đồng nấu ăn tháng 2/2024; Làm phiếu xuất nhập kho tháng 02/2024;
* Công tác khác
- Tham gia các hoạt động chung và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.
6.2. Văn thư- Thủ quỹ
* Công tác thủ quỹ
 - Kết hợp cùng kế toán tiếp tục thu các khoản đóng góp của học sinh từ GVCN;
  • Tiếp tục phối hợp với kế toán và GVCN thực hiện chi trả chế độ 81, chế độ 116 còn lại cho học sinh;
* Công tác văn thư- lưu trữ
  • Tiếp nhận công văn đi, đến theo đúng quy định;
- Đăng ký chứng thư số cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, kế toán nhà trường trên cổng dịch vụ công quốc gia;
  •  Đóng dấu các văn bản của nhà trường, kiểm tra cẩn thận trước khi gửi;
  •  In sao và lưu trữ văn bản theo đúng quy định, khoa học, dễ tìm kiếm;
  •  Quản lý con dấu của nhà trường đúng quy định.
         * Công tác khác
- Thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh các phòng BGH, phòng Hội đồng ( 02 lần /tuần ). Chuẩn bị chè nước trong các buổi Hội nghị, tiếp khách;
- Kiểm tra CSVC trang thiết bị văn phòng, có sổ ghi chép đầy đủ số lượng mượn trả sau khi tổ chức các sự kiện hoặc cho các bộ phận, cá nhân mượn;
- Thực hiện xuất nhập thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng đúng thời gian.
  • Thực hiện các nội dung khác khi được BGH, tổ và các đoàn thể phân công.
          6.3. Công tác Y tế, Thiết bị và Thư viện
* Công tác y tế trường học
- Tích cực nghiên cứu các văn bản hướng dẫn liên quan đến y tế học đường;
- Kiểm tra, giám sát việc vệ sinh đảm bảo ATTP nhà bếp;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao và đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho VĐV trong Hội thao đầu xuân do ĐTN tổ chức;
- Giám sát lớp trực tuần thực hiện nhiệm vụ phân loại và xử lý rác thải đúng nơi quy định;
- Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh dọn dẹp vệ sinh khu phòng ở, vệ sinh cá nhân. Cách phòng tránh các bệnh có thể xảy ra.
* Công tác Thiết bị
- Nhập CSVC, TBDH vào sổ quản lí thiết bị, lập biên bản bàn giao CSVC cho các tổ đoàn thể mượn theo phiếu đề nghị;
- Hỗ trợ GV thi GVDG cấp tỉnh khi được yêu cầu.
- Phối hợp với các tổ bộ môn, GVCN bảo bảo trì, bảo dưỡng TBDH;
- Cho giáo viên bộ môn mượn trả thiết bị theo phiếu yêu cầu và đúng thời gian;
- Kiểm tra việc nhập sổ mượn trả thiết bị của các tổ bộ môn;
* Công tác thư viện
- Phục vụ học sinh tham gia đọc sách theo thời khóa biểu do chuyên môn sắp xếp;
- Lưu trữ bài kiểm tra học kỳ 1 từ các tổ chuyên môn;
- Nghiên cứu và làm báo cáo công tác thư viện theo Thông tư 16/2022;
- Nhận, lưu hồ sơ tài liệu, bài kiểm tra chuyên môn học kỳ 1, làm tờ trình đề nghị thanh lý tài liệu chuyên môn hết thời gian lưu trữ;
- Khôi phục và bổ sung hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn thư viện trong cơ sở GD phổ thông, đảm bảo đủ minh chứng để đánh giá trong nhà trường;
6.4. Bảo vệ
* Công tác trực bảo vệ
- Duy trì an ninh, an toàn sau tết Nguyên đán 2024;
- Làm tốt công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và có báo cáo kịp thời lên các đồng chí trong BGH khi có vấn đề xảy ra;
- Đảm bảo công tác thường trực tại phòng bảo vệ 24/24, ghi tên và diễn biến ca trực vào sổ trực (nếu nhờ trực thì ghi rõ). Phối hợp với Ban QLNT tuần tra sau giờ học buổi tối;
- Thường xuyên kiểm tra CSVC tại khu lớp học và khu nội trú như đã phân công, đặc biệt là khu nội trú C;
- Xử lý học sinh để xe không đúng nơi quy định. Nhắc nhở và xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đến trường;
* Công tác CSVC, Ban LĐ.
- Hướng dẫn, chỉ đạo và nghiệm thu kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ lao động theo kế hoạch của Ban lao động.
- Thực hiện tu sửa CSVC hỏng nhỏ, báo cáo và tham mưu sửa chữa các hạng mục lớn có dấu hiệu bị hỏng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng giao phó. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn Công đoàn
- Đ/c Thanh triển khai các hoạt động TDTT trong CBGV-NV chào mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng 3/2/1930-3/2/2024.
- Phối hợp với ĐTN tổ chức Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 vào ngày 22/02/2024.
- Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế PN 8/3 (Đ/c Lê Thị Tâm thực hiện trước ngày 25/02/2024).
- Triển khai các văn bản do công đoàn cấp trên yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho toàn thể công đoàn viên, để có đánh giá về việc tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường (Đ/c Ư thực hiện).
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho chị em nữ công.
- Đ/c Tâm theo dõi việc thực hiện phong trào thi đua “Đảm việc nhà, giỏi việc trường” trong nữ công đoàn viên.
- Chi giải thưởng cho các hoạt động TDTT trong CBGV-NV chào mừng xuân Giáp Thìn 2024.
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn - Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của CB,GV và người lao động trong đơn vị.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi cấp trên yêu cầu.
8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
8.1. Công tác chuyên môn
- Tổ chức hội thao sau tết bắt đầu từ 15h05 hàng ngày với các nội dung bóng chuyền nam khối THPT và bóng đá nữ liên kết các lớp.
- Tổ chức tết trồng cây vào 15h30 ngày 22/02/2024.
8.2. Công tác thi đua
- Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 17h00 thứ 6.
- Kiểm tra nề nếp học sinh, thẻ cơm và việc đeo thẻ học sinh (thu lại những thẻ không  đạt yêu cầu như (vẽ bậy, không có ảnh, thẻ nhầu nát..v.v).
- Thường xuyên kiểm tra khu vực vệ sinh(khu vực chung, khu vực lớp học, để xe không đúng nơi quy định.
- Kiểm tra thu và xử lí học sinh để xe không đúng nơi quy định.
- Kiểm tra GVCN lên lớp 15 phút đầu giờ.
- Tiếp tục tổng hợp danh sách học sinh nghỉ học không phép và trừ điểm thi đua theo quy định 3 tuần trước tết, 3 tuần sau tết.
           8.3. Công tác khác
 - Công tác trực tuần: Tuần  25 lớp 9A1 làm tiếp công tác trực tuần.
 - Công tác phát thanh đ/c Hà tổ chức phát thanh 06h15- 06h45 theo các ND:
Thứ Nội dung
Thứ 2 Ý nghĩa tết trồng cây
Thứ 3 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
Thứ 4 Tuyên truyền về tác hại của việc tảo hôn và đi làm thuê
Thứ 5 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
Thứ 6 Những câu chuyện nói hay về cuộc sống, động lực học tập.
Thứ 7 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
 
9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Kiểm tra việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp ở nhà vệ sinh.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Giáo viên phụ trách công tác thi đua ở mỗi khu nội trú thực hiện nghiêm túc lịch chấm điểm.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 vào tối thứ: 3, 5 đối với khu A, B và 3, 5, 6 đối với khu C.
+ Giáo viên lấy sĩ số mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài sau khi lấy lên nhóm Ban QLNT.
+ Tiến hành phạt lao động đối với những học sinh trốn ra ngoài: Giáo viên trực nội trú ngày hôm sau thực hiện và báo cáo KQ bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 5, riêng khu C thực hiện thêm thứ 2.
10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Tổ chức cho các lớp lấy mỗi lớp 02 cây đào hoặc đào rừng và 50 thanh tre (rộng 3cm, dài 2m) và 10 cái cọc gỗ hoặc tre (đường kính 10cm, dài 2,4m) để tổ chức tết trồng cây. Phối hợp với Ban QLHS buổi tối xử phạt HS đào 34 hố, lấy đất thịt để trồng cây.
- Giám sát, kiểm tra việc tổ chức lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp, khu nội trú.
- Giám sát lớp trực tuần 9A1 thực hiện công việc trực tuần: dọn dẹp căng tin, đổ rác hàng ngày, trực cổng, dọn dẹp bãi rác đốt rác thứ 2,4, 6 chụp ảnh báo cáo lên nhóm GVCN.
- Giám sát kế hoạch lao động tuần 25: ND lao động CV: Chuẩn bị tết trồng cây, khơi thông cỗng rãnh.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần 25, tháng 02 năm 2024. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thể cụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
 
  Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
 
HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)


 
Trần Huy Hoàng
  
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 25 THÁNG 02 NĂM 2024
(Thực hiện từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)
(Kèm theo KH số: 41 /KH-THCS&THPTTST, ngày 19/02/2024)
       
 
 
Thứ Hai, ngày 19 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều 14h00 Họp giao ban tuần 25
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều 14h00 Họp giao ban tuần 25
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Hỗ trợ đội thi GVDG tại Điện Biên
Chiều Hỗ trợ đội thi GVDG tại Điện Biên
Thứ Ba, ngày 20 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Hỗ trợ đội thi GVDG tại Điện Biên
Chiều Hỗ trợ đội thi GVDG tại Điện Biên
Thứ Tư, ngày 21 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Hỗ trợ đội thi GVDG tại Điện Biên
Chiều Hỗ trợ đội thi GVDG tại Điện Biên
Thứ Năm, ngày 22 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay189
  • Tháng hiện tại41,567
  • Tổng lượt truy cập2,406,065
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây