KẾ HOẠCH TUẦN 21 CỦA NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 21, từ ngày 22/01/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH TUẦN 21 CỦA NHÀ TRƯỜNG
KẾ HOẠCH TUẦN 21 CỦA NHÀ TRƯỜNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
 --------
Số: 27 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------------
Tủa Chùa, ngày 22 tháng 01 năm 2024
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 21
Thực hiện từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 21, từ ngày 22/01/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
- Tích cực chỉ đạo công tác nắm bắt tư tưởng học sinh, viên chức, NLĐ trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Có giải pháp kịp thời khi có vấn đề nảy sinh.
- Triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến đảng viên, quần chúng.
- Giao đ/c Oàng Seo Diên hoàn thành việc chuyển sinh hoạt đảng trước ngày 28/01/2024.
-  Chi bộ, BGH tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 01/2024 : Công tác đảng: BCU thống nhất công tác chỉ đạo nghỉ tết, công tác ổn định học sinh trước tết. Dự thảo Nghị quyết tháng 2 và nội dung SH chi bộ tháng 2 Hoàn thành các báo cáo Đảng. Công tác tư tưởng, chính trị: BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; GVCN nắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học giao đoạn trước tết Nguyên đán. Chỉ đạo việc phòng chống vi phạm pháp luật: pháo nổ, rượu bia ...; Công tác CM: Đẩy mạnh bồi dưỡng GVDG cấp tỉnh chuẩn bị thi; Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024; Ổn định dạy học kỳ II.  Công tác Công đoàn: Công tác chỉ đạo các phong trào thi đua giai đoạn 3. Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ nghỉ tết tại trường, chia tay GV hết biệt phái. Công tác Đoàn TN:Triển khai các hoạt động chào mừng xuân mới Giáp Thìn 2024; Chấn chỉnh nền nếp tác phong của Đoàn viên, TN; Các HĐ thiện nguyện hỗ trợ HS hoàn cảnh ĐB khó khăn nhân dịp Tết 2024; Tuyên truyền GD HS cá biệt; Công tác duy trì nền nếp; triển khai công tác đội.  Ban CSVC: Chuẩn bị CSVC cho các HĐ ngoại khóa; Công tác tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị nghỉ tết. Công tác bảo quản CSVC trước tết; Công tác tổ văn phòng: Công tác duy trì an ninh trật tự trường học trước tết; Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ; Công tác tài chính quyết toán năm 2023, thanh toán lương và chế độ cho GV, HS. Thanh toán công nợ để khóa sổ kế toán. Thu hồ sơ hộ nghèo 2024, xét chế độ 81 cho HS học kỳ II.
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- GVCN tăng cường quản lí để nắm chắc tâm tư, tình cảm của học sinh, phòng chống tình trạng HS nghỉ học trước, trong và sau Tết nguyên đán. 03 GVCN có HS nghỉ học nhiều nhất và 03 GVCN có HS bỏ học cao nhất trong 3 tuần trước và 3 tuần sau tết sẽ bị cắt thi đua học kỳ II, xem xét xếp loại cả năm.
- Chấn chỉnh lề lối, đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Không vi phạm pháp luật, nền nếp cơ quan xứng đáng là TẤM GƯƠNG SÁNG để HS noi theo trong cuộc sống và trong công việc.
- Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật: Luật An toàn giao thông, Luật phòng chống tác hại của rượu bia; tang trữ chất nổ; SD pháo nổ … trước, trong và sau tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 .
- GVCN trong tiết sinh hoạt và 15 phút đầu giờ giáo dục, tuyên truyền học sinh không vi phạm uống rượu bia, không sử dụng pháo nổ và chấp hành tốt nội quy, không nghỉ học các tuần trước tết và sau tết nguyên đán.
- Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực với học sinh, giữa cán bộ, viên chức với nhau. Lưu ý các hình thức kỷ luật, xử phạt học sinh đúng quy định và mang tính tích cực, thúc đẩy HS, không để xảy ra xử phạt sai QĐ, tiêu cực xúc phạm danh dự, nhân phẩm HS.
- Tiếp tục chủ động đấu tranh ngăn chặn, phòng chống hiện tượng bài bạc trên mạng, nghiện lô đề và vay mượn tín dụng đen, vay nặng lãi.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy học
- Bố trí số tiết dạy thay nhóm Hoá cho đ/c Hà phụ trách trong tuần 21 do đ/c Kiêm xin nghỉ ốm ( Đ/c Thuỷ; Đoàn thực hiện trong ngày 22/1/2024 ).
- Các giáo viên dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tiếp tục đăng ký 1 tiết dạy để tập thể hội đồng sư phạm nhà trường dự giờ rút kinh nghiệm ( Thuỷ; Thanh;Của; Đoàn;Phương hoàn thiện lịch đăng ký với BCM trong ngày 22/1/2024 ).
- Bố trí lịch dạy chiều thứ 6 để họp phụ huynh cuối HKI; Hội thảo phụ đạo học sinh yếu kém vào chiều thứ 5 ( Đ/c Dung thực hiện ).
3.2. Công tác sinh hoạt chuyên môn
- Nhận ngân hàng câu hỏi ôn tập ôn thi cho HKII theo hướng dẫn đã thống nhất 1 bản in + 1 bản điện tử ( Tổ trưởng nộp ngày 27/1/2024 ).
- Tổ chức Hội thảo phụ đạo học sinh yếu kém ( 14h15 ngày 25/1/2024 ).
- Tổ chức họp tổ tháng 1, triển khai KH tháng 2 (Hoàn thiện trước ngày 27/1/2024).
3.3. Công tác chủ nhiệm
- 03 GVCN có HS nghỉ học nhiều nhất và 03 GVCN có HS bỏ học cao nhất trong 3 tuần trước và 3 tuần sau tết sẽ bị cắt thi đua học kỳ II, xem xét xếp loại cả năm.
- Tổ chức họp phụ huynh cuối HKI ( 14h00 phút ngày 26/1/2024 ). Huy động tối đa phụ huynh ra họp cuối HKI trừ trường hợp bất khả kháng và có lý do chính đáng (Khối THCS tối thiểu 95%; khối THPT tối thiểu 80% không xếp loại HTTNV đối với các GVCN không đạt chỉ tiêu trên).
- Thực hiện lấy chữ ký của phụ huynh vào chứng từ; chủ động phối hợp với ngân hàng để hướng dẫn HS – phụ huynh mở tài khoản của GVCN cấp THCS ( Ngày 26/1/2024). (Chỉ tiêu giao 93% GVCN cấp THCS có tài khoản để chi trả chế độ, đóng nộp học phí và ký đầy đủ chứng từ thiếu).
- GVCN triển khai thu GCN hộ nghèo năm 2024. Lập danh sách + 02 bản sao nộp trực tiếp hiệu trưởng khi lớp hoàn thành trước ngày 27/01/2024 (Đánh giá mức độ Không HTNV tháng 1/2024 đối với GVCN không hoàn thành công việc này (nếu có)).
- Phối hợp với Ban QLHS buổi tối để giáo dục, chấn tỉnh tình trạng học sinh trốn học buổi tối. Đặc biệt là GVCN khối 12.
- 100% các GVCN lên 15 phút đầu giờ đúng giờ để quản lý nền nếp của lớp các tuần trước tết. Phó HT Dung giao Tổ trưởng CM trực chấm công theo lịch trực nếu để lớp xẩy ra sai phạm nhiều sẽ có giải pháp xử lý kịp thời.
3.4. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Tổ chức kiểm tra tăng giờ HKI ( Thành phần theo QĐ của Ban KTNB; Hoàn thành trước ngày 25/1/2024 ).
- Tổ chức kiểm tra điểm trong sổ điểm cái so với phần mềm ( Thành phần theo QĐ, hoàn thành trước ngày 27/1/2024 ).
3.5. Công tác quản lý học sinh buổi tối
- Tăng cường công tác quản lý HS tự học buổi tối: Tăng người trực/buổi; tăng cường quản lý lớp 12 và HS lớp thiếu ý thức, GVCN thiếu quan tâm, trực tiếp xử lý ngay các lớp và HS vi phạm (quét sân, học thêm giờ, dọn nhà vệ sinh …).
- Đ/c Dung trực tiếp xử lý học sinh vi phạm tuần 19, 20 ( Hoàn thành ngày 26/01/2024 ).
- Tiếp tục tổ chức giáo dục học sinh thường xuyên nghỉ học buổi tối ( đ/c Dung thực hiện ).
3.6. Công tác khác
- Tham mưu kế hoạch tổ chức cho Gv chuẩn bị thi GVDG cấp tỉnh tham gia dự giờ; dạy thực hành tại Điện Biên. Hướng dẫn cho GV dự thi cấp tỉnh trình bày Biện pháp theo mẫu chấm Sở đã ban hành ( Đ/c Dung thực hiện ).
- Tiếp tục chỉ đạo nhóm Lịch sử; Địa lý; Đoàn TN tổ chức hướng dẫn cho học sinh hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho gameshow “ Âm vang điện biên”.
- Chỉ đạo các đ/c tham gia huấn luyện viên cho Hội khoẻ phù đổng GĐ 2 thực hiện tốt kế hoạch tập luyện. BCM sẽ đánh giá hiệu quả huấn luyện để đưa vào đánh giá xếp loại viên chức tháng 1,2,3.
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Giao đ/c Hưng chuẩn bị các nội dung họp, hướng dẫn các nhóm thu thập hồ sơ và viết báo cáo tự đánh giá trường chuẩn, hồ sơ thư viện đạt chuẩn và chuẩn kiểm định chất lượng hoàn thành trước ngày thứ 7, 27/1/2024.
- Tiếp tục chỉ đạo các nhóm hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá tính đến hết năm học 2022-2023 (hoàn thiện trước ngày 31/01/2024) và các nhóm tiếp tục thu thập minh chứng của năm học 2023-2024:
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học, phòng công vụ và phòng ở nội trú. Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
- Xây dựng phương án bảo quản CSVC chuẩn bị nghỉ tết nguyên đán 2024 và phân công trực tết để quản lý CSVC (đ/c Hưng thực hiện trước 27/01/2024).
- Ban hành Kế hoạch bàn giao CSVC trước khi nghỉ tết Giáp Thìn 2024 (đ/c Hưng thực hiện trước 27/01/2024).
            - Tiếp tục chỉ đạo Ban LĐ cho rào lại các khu vực chưa đảm bảo.
            - Thực hiện đảo đầu lại bảng viết (do đầu bảng gần bàn giáo viên bị mờ) trên các lớp: 6A1, 6A2, 7A1, 7A2, 8A1, 8A2, 10A1, 10A2, 10A3, 12A1 (các đ/c Khai – NT, Ngóng, Thủy, Lứ, Q. Hoàng thực hiện xong trước 25/01/2024).
- Lập biên bản các lớp không khóa cửa, tắt thiết bị điện khi ra về (ngăn chặn tình trạng học sinh nam nữ đưa nhau lên các lớp sau buổi học).
6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Kế toán (tổ trưởng)
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tuần của tổ đến các bộ phận.
- Đi công tác tập huấn phần mềm từ ngầy 22 đến ngày 25/1 tại Sở
- Làm chứng từ lương ,BHYT,BHXH tháng 1,2/2024
- Chi trả chế độ và rút tiền (đối với trường hợp chưa có TK) để thanh toán chế độ 116 tháng 1/2024 cho HS.
- Làm phiếu nhập xuất bếp ăn tuần 21
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH
6.2. Y tế
- Thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với căng tin, bếp ăn.
- Thực hiện công tác kiểm tra, lưu mẫu thức ăn các ngày trong tuần.
- Chăm sóc sức khoẻ học sinh khi ốm đau.
- Vệ sinh các phòng BGH ngày 2,4
- Hỗ trợ kế toán hoàn thiện hồ sơ năm 2023
 - Thực hiện công tác khác khi nhận được sự chỉ đạo của BGH, tổ trưởng giao phó.
6.3. Công tác thư viện
- Quản lý chung thư viện dọn dẹp sạch sẽ cho học sinh đọc sách tham khảo.
- Tổ chức cho HS vệ sinh phòng thư viện gọn gàng, sạch sẽ.
- Trực thư viện theo lịch trực đã được phân công sáng  các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Cho giáo viên, học sinh mượn sách tham khảo và đọc sách tại thư viện.
- Thực hiện công tác khác khi nhận được sự chỉ đạo của BGH, tổ trưởng  giao phó.
6.4. Công tác thiết bị
- Quản lý chung phòng thiết bị dạy học sinh, cho giáo viên mượn trả thiết bị dạy học, phòng bộ môn. 
- Tổ chức cho HS học tập tại phòng thiết bị vệ sinh, kê bàn ghế gọn gàng.
- Cập nhật danh mục thiết bị mới được cấp.
- Thu phiếu mượn trả thiết bị dạy học cập nhật sổ mượn trả hàng ngày.
- Xắp xếp hồ sơ thư viện và thiết bị theo các năm.
- Nhâp thiết bị mới nhận vào bản điện tử, cho nạp máy tính bảng và các Ipap đã được cấp, bảo dưỡng định kỳ chánh hỏng hóc.
- Thực hiện công tác khác khi nhận được sự chỉ đạo của BGH, tổ trưởng  giao phó.
6.5. Thủ quỹ- Văn thư
- Cập nhật văn bản đến đi hàng ngày.
- Xuất nhập kho thực phẩm vào các ngày T2 -> T5 hàng tuần.
- Dọn vệ sinh khu nhà hiệu bộ thứ 3,5,6.
-Hỗ trợ kế toán hoàn thiện hồ sơ năm 2023
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao.
6.6. Bảo vệ
- Phối hợp với Ban QLNT quản lý khóa và BCH đoàn quản lý để xe và xử lý HS vi phạm các nội quy nhà trường.
- Thực hiện ca trực tại phòng bảo vệ 24/24. Thường xuyên tuần tra kiểm soát các khu vực trong và ngoài trường.
- Hoàn thành việc lắp đặt các bóng điện năng lượng ở các khu vực để bảo đảm an ninh trật tự chuẩn bị nghỉ tết.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Ban CSVC, Ban lao động;
- Thực hiện mở cửa phòng làm việc của BGH, phòng Hội đồng.
-Hỗ trợ các lớp tổ chức tết đân tộc cho học sinh
7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT trong CBGV-NV chào mừng xuân Giáp Thìn 2024 (đồng chí Cà Văn Thanh xây dựng, hoàn thiện trước ngày 27/01/2024).
- Phối hợp với BGH xây dựng kế hoạch tuyên truyền GDPL quý I/2024 (đồng chí Cà Văn Thanh xây dựng kế hoạch, hoàn thiện trước ngày 27/01/2024).
- Tổ chức trao quà của Công đoàn ngành cho CĐV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.
- Triển khai các văn bản do công đoàn cấp trên yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Tham gia chia tay đ/c Trương Tuyến hết thời gian biệt phái, ngày thứ 5 cùng tổ KHXH và Nhà trường.
- Quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của VC, NLĐ trước khi nghỉ tết để có giải pháp kịp thời.
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho toàn thể công đoàn viên, để có đánh giá về việc tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường (Đ/c Ư thực hiện).
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho chị em nữ công.
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn - Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của VC và người lao động trong đơn vị.
- Giám sát việc chi trả lương và các khoản phụ cấp tháng 01,2/2024.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi được yêu cầu.
            8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
8.1. Công tác chuyên môn
 • Phát động phong trào thi đua đợt 3 từ ngày 22/01/2024 Đ/c Quảng thực hiện.
 • Kiểm tra phối hợp với GVCN xử lí học sinh nghỉ học không phép, trốn tiết, kiểm tra nề nếp đi học muộn, đeo thẻ ăn cơm. Đ.c Quàng Hoàng thực hiện (kiểm tra thứ 3,5)
 • Tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ học sinh khó khăn nhân dịp tết giáp thìn 2024 và ủng hộ lời kêu gọi quyên góp kinh phí thực hiện công trình, phần việc của thanh niên chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng điện biên phủ của Tỉnh đoàn. Thực hiện vào tiết chào cờ thứ 2. Các chi đoàn, chi đội, đoàn viên, thanh niên toàn trường thực hiện.
 • Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh đến họp phụ huynh, để xe đúng quy định vào 14h00 thứ 6 ngày 26/1/2024 Đ.c Quảng thực hiện.
 • Ban hành kế hoạch thi gói bánh trưng xanh ở huyện đoàn.Đ.c Quảng thực hiện.
 • Ban hành kế hoạch hội thao sau tết đối với học sinh.
 • Tổng hợp thi đua tháng hoàn thành trước ngày 25/01/2024 Q.Hoàng thực hiện.
            8.2. Công tác thi đua
          - Đ/c Quàng Văn Hoàng Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 22h00 Ngày 25/01/2024. Phối hợp BQL nội trú, Ban quản lý học sinh tự học buổi tối tổng hợp điểm thi đua gửi lại đoàn trường trước 09h00 sáng thứ 6 ngày 26/01/2024, thông báo điểm thi đua các lớp và xin ý kiến phản hồi của GVCN lớp. Trong bảng điểm thi đua phân định rõ điểm nội trú, điểm tự học buổi tối, điểm đoàn trường theo dõi để GVCN biết các mảng yếu kém trong thi đua của lớp.
            - Tăng cường kiểm tra tổ chức thi đua, chấn chỉnh nền nếp đoàn viên, TN các lớp để xử lý vi phạm và chấn chỉnh nền nếp Đoàn viên, TN chấp hành quy định Đoàn trường.
           8.3. Công tác trực tuần
- Tuần học 21 lớp 10A1 làm công tác trực tuần, lớp trực tuần có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy đinh trong quyết định số 06 quyết định về thang điểm thi đua được thể hiện ở mục III khoản 4 nhiệm vụ của lớp trực tuần. Đã báo cáo theo dõi của lớp trực tuần gửi về văn phòng Đoàn trường trước 9h00 sáng thứ 7. Có chụp ảnh BC lên nhóm GVCN hàng ngày, đốt rác vào thứ 2, 4, 6.
              - Lớp trực tuần trực cổng trường từ 6h35 đến 7h00 hàng ngày.
            8.4. Công tác phát thanh
            - Đ.c Cà Thị Hà thực hiện công việc các ngày trong tuần.
Thứ Nội dung Người thực hiện
Thứ 2 Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, sử dụng pháo dịp tết nguyên đán Đ.c Cà Thị Hà và đội phát thanh.
Thứ 3 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
Thứ 4 Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, sử dụng pháo dịp tết nguyên đán
Thứ 5 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
Thứ 6 Những câu chuyện nói hay về cuộc sống, động lực học tập.
Thứ 7 Mở chương trình buổi sáng VTV 1
 
9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Kiểm tra việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp ở nhà vệ sinh.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Giáo viên phụ trách công tác thi đua ở mỗi khu nội trú thực hiện nghiêm túc lịch chấm điểm.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 vào tối thứ: 2, 5 đối với khu A, B và 2, 5, 6 đối với khu C. Giáo viên lấy sĩ số mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài, tiến hành phạt lao động đối với những học sinh này và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 5, riêng khu C thực hiện thêm thứ 2.
10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Giám sát, kiểm tra việc tổ chức lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp, khu nội trú
- Giám sát Lớp trực tuần 10A1 thực hiện công việc trực tuần: dọn dẹp căng tin, đổ rác hàng ngày, trực cổng, dọn dẹp bãi rác đốt rác thứ 2,4, 6 chụp ảnh báo cáo lên nhóm GVCN.
- Giám sát kế hoạch lao động tuần 21 thực hiện đột xuất: ND lao động CV: Rào xung quanh trường, vét lá trên các khu nhà nội trú hoàn thành trước ngày 25/01/2024.
- Ban hành kế hoạch lao động tuần 22: ND lao động CV: Tổng dọn dẹp vệ sinh toàn trường, khơi thông cống rãnh thoát nước.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tuần 21, tháng 01 năm 2024. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thể cụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
 
  Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
 
 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)

Trần Huy Hoàng 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 21 THÁNG 01 NĂM 2024
(Thực hiện từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)
(Kèm theo KH số:27 /KH-THCS&THPTTST, ngày 22/01/2024)
       
 
 
Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Ba, ngày 23 tháng 01 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Đi công tác Điện Biên
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Tư, ngày 24 tháng 01 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Giao Ban cuối HKI tại Sở GD&ĐT
Chiều Giao Ban cuối HKI tại Sở GD&ĐT
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Đi công tác
Chiều Đi công tác
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Chủ trì Hội nghị phụ đạo HS yếu kém
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Dự Hội nghị phụ đạo HS yếu kém
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 01 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Chỉ đạo họp phụ huynh cuối HKI
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Chỉ đạo họp phụ huynh cuối HKI
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Chỉ đạo họp phụ huynh cuối HKI
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 01 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 28 tháng 01 năm 2024
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay259
 • Tháng hiện tại41,637
 • Tổng lượt truy cập2,406,135
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây