KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 10 - NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 10, từ ngày 06/11/2023 của Nhà trường cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 10 - NĂM HỌC 2023-2024
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 10 - NĂM HỌC 2023-2024
SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
 --------
Số: 530 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------- 
Tủa Chùa, ngày 06 tháng 11 năm 2023
 
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 10
Thực hiện từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2023 – 2024;
           Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 10, từ ngày 06/11/2023 của Nhà trường cụ thể như sau:
 1. CÔNG TÁC ĐẢNG
- Triển khai có hiệu quả các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến đảng viên và quần chúng tại đơn vị.
- BCU ban hành Nghị quyết chi bộ tháng 11/2023 hoàn thành trước ngày 10/11/2023.
 - Chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 11/2023: Các HĐ chào mừng 20/11: Hội thi GVDG; Hội thi văn nghệ; Tổ chức chấm thi giữa HKI; Chỉ đạo và phân công dự KN thành lập các trường; Công tác xét tập sự cho đ/c Lò Phương; Công tác hướng dẫn tập sự cho GV mới; Chỉ đạo việc tham gia Hội thao giai đoạn 2 tại Điện Biên; Hoàn thành công tác phổ cập; Công tác bồi dưỡng HSG; Công tác thi NCKH-KT; Công tác tu sửa cơ sở vật chất; Công tác phối hợp với ngân hàng hoàn thành tài khoản để chi trả chế độ; công tá hoàn thiện hồ sơ, báo cáo đoàn giám sát chế độ BHXH; Công tác tài chính kế toán; Công tác quản lý bếp ăn tập thể; Chuẩn bị hồ sơ làm việc với đoàn kiểm tra VSATTP huyện ...
 2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- Tuyên truyền, lan tỏa các hình ảnh đẹp, câu chuyện tốt về nhà trường, đồng nghiệp, học sinh đến CBQL,GV và đoàn khách đến làm việc với nhà trường.
- QUÁN TRIỆT HS CÁC NỘI DUNG: Không được tụ tập uống rượu bia; Tụ tập chơi game online; tụ tập đi chơi đêm; tụ tập đi xe máy theo đoàn rú ga, lẹt bô;  đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; không chở quá 02 người khi đi xe; Quan hệ nam nữ trái quy định.
- Triển khai hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua: Phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11: Hội thi GVDG cấp trường; Hội thi văn nghệ; Phong trào “Dạy tốt, học tốt”; Phong trào “Tuần học tốt, ngày học tốt và Bông hoa điểm tốt”.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi CB,GV,NV trong các công tác giáo dục.
- Chấn chỉnh và thực hiện nghiêm nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường. Đối với CBCNV phải nghiêm túc chấp hành Quy định của ngành, nhà trường. HS thực hiện đúng nền nếp Đoàn TN, Ban QLNT và Lớp quy định.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực đạo đức giữa nam và nữ, đặc biệt là giữa VC nam đối với học sinh nữ; HS nam và HS nữ.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy và học
- Giáo viên thực hiện tiết thi giảng của Hội thi GVDG cấp trường chủ động phối hợp với GVBM đang phụ trách giảng dạy lớp đó để lên tiết dạy theo LBG của GV biên chế lớp đó trong ngày thứ 2.
- Điều chỉnh lịch dạy để tổ chức Hội thi GVDG ngày 7,8/11/2023 thứ 3,4 ( Đ/c Dung hoàn thiện ngày 06/11/2023).
- Tiếp tục rà soát chương trình đối với các môn còn chậm để bố trí thêm tiết chuẩn bị thi giữa kỳ vào tuần 11 (đ/c Ngà hoàn thiện báo cáo trực tiếp cho đ.c Dung ngày 08/11/2023).
- Giáo viên có lịch đi công tác chủ động rà soát số tiết tự bố trí đổi- đẩy và báo lại cho Tổ trưởng theo dõi ( Hoàn thành ngày 06/11/2023 ).
3.2. Công tác sinh hoạt chuyên môn
- Tập trung chỉ đạo hoàn thành các nội dung của Hội thi GVDG cấp trường, tổ chức rút kinh nghiệm ( Nếu có ).
- Chuẩn bị văn phòng cho các buổi thuyết trình trình bày giải pháp ( Giao cho đ/c Quàng Hoàng phụ trách hoàn thành trong ngày 06/11 ).
3.3. Công tác chủ nhiệm
- GVCN chủ động phối hợp với ngân hàng Liên Việt để hoàn thành 100% tài khoản ngân hàng cho HS (đây là ND bắt buộc hoàn thành trước 30/11/2023) để đóng nộp và chi trả chế độ không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Sở về thực hiện ĐA06.
- Nhập báo cáo hiện trạng sức khoẻ trẻ mẫu giáo, học sinh phổ thông năm học 23-24 theo công văn số 5909/SGDĐT- GDTrH ngày 24/10/2023 ( Đ/c Dung chỉ đạo trực tiếp, đ/c Thống hoàn thiện hồ sơ; GVCN thực hiện nhập trên CSDL ngành hoàn thành ngày 10/11/2023).
- GVCN lớp 8A2,10A3,11A3 đề xuất giải pháp quản lý lớp ở 3 nội dung: buổi tối, nền nếp, sỹ số chủ động lên phối hợp với đ.c Dung để chấn chỉnh lại hoạt động của lớp ( Hoàn thành ngày 09/11/2023). Riêng đ/c Lứ lớp 11A3 chấn chỉnh việc HS trọ ngoài thường xuyên tụ tập đi chơi, uống rượu, hút thuốc (Hiệu trưởng sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất khu trọ để chấn chỉnh và xử lý).
- Yêu cầu GVCN có 12 lượt học sinh vi phạm nội quy nội trú trốn ra khỏi nội trú sau 22h30 làm bản kiểm điểm nộp GVCN và GVCN kết luận đưa kết quả xử lý vào cuối bản kiểm điểm gửi đ/c Hưng – Phó HT trước ngày 09/11/2023.
3.4. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Thông báo kết quả kiểm tra Văn thư – lưu trữ và Thư viện trường học (Thành phần gồm các đ.c trong đoàn kiểm tra và đối tượng được kiểm tra – sau buổi tập huấn chuyển đổi số chiều thứ 2).
- Kiểm tra công tác chấm và vào điểm giữa kỳ I của GV (Giao cho 3 tổ trưởng CM thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chấm bài của GV. Hạn hoàn thành vào điểm trên SMAS ngày 15/11/2023).
3.5. Công tác quản lý học sinh buổi tối
- Tiếp tục chấn chỉnh công tác tự học buổi tối của một số lớp nổi cộm: 8A2,10A3,11A3. Xử lý học sinh vi phạm nội quy tuần 8,9 (đ/c Dung  hoàn thành ngày 09/11/2023).
-  Kiểm tra công tác giao nhiệm vụ về nhà của GVBM (đ/c Dung chủ trì, Ngà, Đoàn, Thuỷ cùng thực hiện).
3.6. Công tác khác
- Nộp bảng kê khai tăng giờ tháng 9,10 (GV có tăng giờ - hạn 09/11/2023, khắc phục hạn chế tuần 9, nộp đủ hồ sơ tăng giờ 2 tháng 9,10 sau thời điểm không nhận hồ sơ và không thanh toán GV tự giải trình với hiệu trưởng).
- Tham gia tập huấn chuyển đổi số 14h ngày 06/11/2023 tại Văn phòng.
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Có 28 học sinh vắng thi từ 1 đến 9 môn
- Kiểm tra, giám sát công tác chấm thi giữa học kỳ I năm học 2023-2024 đối với các môn cơ bản (từ ngày 06/11/2023 – 11/11/2023).
- Tổ chức thi giữa học kỳ I cho 28 lượt học sinh không thi HSG tỉnh từ ngày 06/11/2023 – 11/11/2023; đối với những học sinh tham gia ôn thi HSG tỉnh thiếu bài sẽ kiểm tra bù sau khi thi xong tháng 12/2023.
- Ban hành quyết định thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi học sinh giỏi cấp cụm liên trường lớp 9, 10, 11, 12 (Theo đề thi của Cụm CM số 5, dự kiến 11/11/2023).
- Phối hợp với Ban CM tổ chức hiệu quả hội thi GVDG cấp trường lần thứ 8.
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Chủ động kiểm tra lại hệ thống điện, rèm, máy chiếu, bàn ghế của các lớp khối 10, 11 có tổ chức thi GVDG cấp trường để kiện toàn, sửa chữa, bảo dưỡng trước ngày 07/11/2023.
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học, phòng công vụ và phòng ở nội trú. Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên đẩy mạnh việc tập luyện các tiết mục văn nghệ để diễn tại chợ đêm Tủa Chùa ngày 18/11/2023.
- Tiếp tục làm nhà bếp cho học sinh khu nội trú A nữ (các đ/c: Khai – NT, Thanh, Sùng, Quảng, Chư, Q. Hoàng thực hiện ngay khi có đủ vật liệu.
- Chỉ đạo Ban lao động cho học sinh láng nền sân gần bể nước khu nội trú B thực hiện ngay khi có đủ vật liệu.
- Thực hiện đo diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình trường THPT (Các đ/c Khai – NT, Chư, Thống, Thanh thực hiện trước ngày 07/11/2023).
- Lập biên bản các phòng ban không tắt điện, khoá cửa khi ra về.
6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Kế toán(tổ trưởng)
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tuần của tổ đến các bộ phận.
- Làm việc với Liên đoàn lao động huyện sáng thứ 2 -  ngày 06/11/2023
- Hoàn thành hồ sơ lương, BHXH, KPCĐ tháng 11/2023 trước ngày 09/11/2023.
- Phối hợp với GVCN lập danh sách trả và phát gạo chế độ cho học sinh, hoàn thành trước ngày 11/11/2023.
- Lập dự toán và ứng tiền công tác phí cho đoàn công tác tham gia Hội thao từ ngày 10-15/11/2023 (Gồm 08 người). Hoàn thành trước ngày 09/11/2023.
- Lập danh sách rút và chi trả chế độ 116  tháng 9,10 trước ngày 08/11/2023
- Làm phiếu xuất nhập thực phẩm tuần 10 trước ngày 06/11/2023.
- Chuẩn bị hồ sơ bếp ăn làm việc với đoàn kiểm tra VSATTP của Huyện ngày 07,08/11/2023 trên địa bàn xã.
- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến công tác BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ năm 2022, 2023 để làm việc với đoàn giám sát LĐLĐ huyện và MTTQ huyện từ ngày 15/11/2023.
- Hoàn thiện hồ sơ, biên bản xét chế độ 81 tại Sở trình HT ký và gửi Sở trước 9/11/2023.
- Phối hợp với Ban CM tổ chức hậu cần, đặt cơm, chuẩn bị nước các phòng hội nghị tiếp đoàn Ban giám khảo các trường Nội trú, THPT Tủa Chùa, Quyết Tiến từ ngày 07, 08/11/2023.
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH giao, làm việc đúng giờ giấc quy định.
6.2. Y tế, thư viện và thiết bị
a) Công tác y tế
- Thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với căng tin, bếp ăn
- Thực hiện công tác kiểm tra, lưu mẫu thức ăn các ngày trong tuần
- Chăm sóc sức khoẻ học sinh khi ốm đau
- Vệ sinh các phòng BGH ngày 2,4
- Hoàn thiện tổng hợp, tính chỉ số BMI, của các lớp gửi BCM triển khai nhập CSDL ngành.
- Thực hiện công tác khác khi nhận được sự chỉ đạo của BGH, tổ trưởng  giao phó.
b) Công tác thư viện
- Quản lý chung thư viện dọn dẹp sạch sẽ cho học sinh đọc sách tham khảo
- Trực thư viện theo lịch trực đã được phân công sáng  các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Cho giáo viên, học sinh mượn sách tham khảo
- Thực hiện công tác khác khi nhận được sự chỉ đạo của BGH, tổ trưởng  giao phó.
c) Công tác thiết bị
- Kiểm tra lại máy chiếu các phòng thi giảng của GV để bảo đảm thiết bị hoạt động hiệu quả.
- Quản lý chung phòng thiết bị dạy học sinh, cho giáo viên mượn trả thiết bị dạy học, phòng bộ môn. 
- Trực phòng thiết bị theo lịch trực..
- Thu phiếu mượn trả thiết bị dạy học cập nhật sổ mượn trả hàng ngày
- Thực hiện công tác khác khi nhận được sự chỉ đạo của BGH, tổ trưởng  giao phó.
6.3. Thủ quỹ- Văn thư
- Quét dọn văn phòng, chuẩn bị nước uống văn phòng, bàn đá các ngày thứ 3,4,5 để làm việc với các Ban giám khảo hội thi GVDG cấp trường và các đoàn kiểm tra VSATTP.
- Làm phiếu xuất tiền mừng 500K cho đồng chí Dung dự kỷ niệm 60 năm trường THPT Thị xã Mường Lay.
- Tạm ứng tiền cho đoàn tham gia hội thao giai đoạn 2 từ ngày 10-15/11/2023.
- Thu tiền trọ đối với 02 phòng tháng 9, 10/2023 (hoàn thành báo cáo hiệu trưởng trước ngày 09/11/2023) VIỆC TỒN ĐỌNG KHÔNG CÓ BÁO CÁO
- Lập bảng thu tiền điện, nước, tạm ứng T11/2023 hoàn thành trước ngày 10/11/2023.
- Hoàn thiện hồ sơ bếp ăn, sắp xếp theo bộ để làm việc với đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP từ ngày 7,8/11/2023. Xuất nhập kho thực phẩm vào các ngày T2->T5 theo lịch.
- Dọn vệ sinh khu nhà hiệu bộ thứ 2 và thứ 5 đảm bảo sạch sẽ.
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao.
6.4. Bảo vệ
- Phối hợp với Đoàn TN kiểm tra học sinh ở trọ ngoài các khu vực nhà trọ quanh trường chiều ngày 08/11/2023 báo cáo KQ có hình ảnh chụp với hiệu trưởng.
- Thực hiện ca trực tại phòng bảo vệ 24/24. Thường xuyên tuần tra kiểm soát các khu vực trong và ngoài trường;
- Phối hợp với Ban quản lý nội trú tăng cường kiểm tra học sinh buổi tối sau 23 giờ tại các khu nội trú, phối hợp với ĐTN để thu xe học sinh để không đúng nơi quy định;
- Kiểm tra và xử lý học sinh để xe không đúng nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đến trường.
- Kiểm tra, rà soát các lớp có học sinh gửi xe mà chưa đăng ký để kịp thời xử lý;
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Ban CSVC, Ban lao động.
- Thực hiện mở cửa phòng làm việc của BGH, phòng Hội đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng phân công.
7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc tập luyện các tiết mục văn nghệ để diễn tại chợ đêm Tủa Chùa ngày 18/11/2023: 2 đ/c Cà Văn Thanh, Hạng A Páo phụ trách việc tổ chức cho công đoàn viên tập luyện.
- Tổ chức cho CBGV, NV tập luyện TDTT để tham gia Hội thao truyền thống ngành GD năm 2023 (môn cầu lông, cờ vua, cờ tướng) từ 10-15/11/2023.
- Phối hợp với BGH tổ chức cho CBGV, NV tham gia Hội thao truyền thống ngành GD giai đoạn 2 năm 2023 từ ngày 10/11/2023 – 16/11/2023.
- Báo cáo kết quả hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 theo công văn 280/CĐN (Đ/c Hưng thực hiện trước ngày 11/11/2023).
- Phối hợp với Ban CM tổ chức Hội thi GVDG cấp trường lần thứ 8.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho toàn thể CĐ viên.
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Duy trì các hoạt động thể thao các buổi chiều thứ 2, 4 cho chị em nữ công.
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn - Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của CB,GV và người lao động trong đơn vị.
- Giám sát công tác coi, chấm thi giữa học kỳ I năm học 2023-2024 từ ngày 06/11/2023 – 11/11/2023 đối với những học sinh thiếu bài kiểm tra.
- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban TTND thực hiện giám sát công tác thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024 từ ngày 07/11/2023 – 08/11/2023.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi được yêu cầu.
8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCSHCM
8.1. Công tác chuyên môn
- Tổng hợp và kiểm tra nhạc Hội thi thương lắm thầy cô ơi từ các lớp Đ.c Hạng A Páo thực hiện hoàn thành trước 17h00 ngày 9/11/2023. Lưu ý: các lớp lấy nhạc gốc, cắt, ghép nhạc cho phù hợp. KIỂM TRA NẾU CÓ SAI HƯỚNG DẪN THAY NGAY.
- Duyệt lần 1 các tiết mục công diễn chợ đêm tối thứ 6 vào lúc 20h00 ngày 10/11/2023, lên kế hoạch thuê trang phục (Đ.c Cà Thị Hà).
- Thanh niên lớp 10A2 tiến hành dọn rác 01 lần từ cổng trường đến bãi rác và dọn dẹp bãi rác, đốt rác chụp ảnh báo cáo lên nhóm GVCN chiều thứ 2 ngày 06/11/2023- Tổ chức sinh hoạt Đoàn, Đội cho đoàn viên, thanh thiếu niên chiều thứ 5, tiết 4 ngày 10/11/2023.
- Phối hợp với tổ bảo vệ kiểm tra học sinh ở trọ ngoài các khu vực nhà trọ quanh trường chiều ngày 08/11/2023 báo cáo KQ có hình ảnh chụp với hiệu trưởng.
8.2. Công tác thi đua
- Đ/c Quàng Văn Hoàng Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 22h00 Ngày 09/11/2023. Phối hợp BQL nội trú, Ban quản lý học sinh tự học buổi tối tổng hợp điểm thi đua gửi lại đoàn trường trước 09h00 sáng thứ 6 ngày 10/11/2023, thông báo điểm thi đua các lớp và xin ý kiến phản hồi của GVCN lớp. Trong bảng điểm thi đua phân định rõ điểm nội trú, điểm tự học buổi tối, điểm đoàn trường theo dõi để GVCN biết các mảng yếu kém trong thi đua của lớp.
- Báo cáo công tác theo dõi thi đua các lớp tuần học 07 trong báo cáo cần thể hiện rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế các lớp.
- Thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh hàng ngày quay video, chụp ảnh, lập biên bản xử lí GVCN gửi lên nhóm ĐTN, gửi lại bản cứng cho bí thư trước 17h00 chiều thứ 6 hàng tuần.
8.3. Công tác trực tuần
- Tuần học 09 lớp 9A2 làm công tác trực tuần, lớp trực tuần có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy đinh trong quyết định số 06 quyết định về thang điểm thi đua được thể hiện ở mục III khoản 4 nhiệm vụ của lớp trực tuần. Đã báo cáo theo dõi của lớp trực tuần gửi về văn phòng Đoàn trường trước 9h00 sáng thứ 7. Có chụp ảnh BC lên nhóm GVCN hàng ngày, đốt rác vào thứ 3, 5.
   - Lớp trực tuần trực cổng trường từ 6h35 đến 7h00 hàng ngày.
8.4. Công tác phát thanh
- Đ.c Cà Thị Hà phân công đội phát thanh và thực hiện công việc bắt đầu từ thứ 2 ngày 25/9/2023 phát thanh từ 6h15 sáng đến 6h45 hàng ngày.
Thứ Nội dung Người thực hiện
Thứ 2 Phát nhạc khởi động vui nhộn, ý nghĩa ngày pháp luật VN Đ.c Cà Thị Hà và đội phát thanh
Thứ 3 Những ca khúc hay người Giáo viên và ngày 20/11
Thứ 4 Những câu chuyện nói hay về cuộc sống, động lực học tập.
Thứ 5 Phát trực tiếp thời sự VTV 1
Thứ 6 Những câu chuyện nói hay về cuộc sống, động lực học tập.
Thứ 7 Phát trực tiếp thời sự VTV 1
8.5. Công tác khác
- Giám sát nghiệm thu kế hoạch lao động tuần 10: ND lao động CV: dọn dẹp bãi rác, Dọn cống, rãnh quanh khu bếp; dọn dẹp xung quanh trường; dọn lá cây trên nhà xe, dọn dẹp vệ sinh trong nhà trường, nộp phân, thu vỏ bình nước, làm tấm đan bể vi sinh, quét mạng nhện ban công cạnh lớp 12A3.
- Lớp trực tuần 9A2 thực hiện công việc trực tuần: dọn dẹp căng tin, đổ rác hàng ngày, trực cổng, dọn dẹp bãi rác đốt rác thứ 3, 5 chụp ảnh lên nhóm GVCN.
- Tổ chức cho HS lớp 10A2 vệ sinh đường từ cổng đến khu bãi rác sạch sẽ, đốt rác, phát cây chiều thứ 2 ngày 06/11/2023.
- Giám sát, kiểm tra việc tổ chức lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp, khu nội trú, Riêng các khu nhà công vụ tiến hành tổng vệ sinh hoàn thành trước chiều tối thứ 5.
9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Các lớp 11A1, 11A2, 11A3, 10A2 tập trung cải tạo chăm sóc bồn hoa, có bc lên nhóm GVCN về hiệu quả công việc.
- BCH giao đ.c Q. Hoàng phụ trách kiểm tra đột xuất 2 lần (dự kiến chiều thứ 2 và trưa thứ 4) việc học sinh đeo thẻ ăn cơm: nếu học sinh không có thẻ hoặc có thẻ ăn cơm nhưng không phải của mình, có thẻ không có ảnh không cho ăn cơm và ghi lại có danh sách. Báo lên nhóm GVCN trong ngày kiểm tra.
- Đ.c giàng A Ngóng thu vỏ bình nước, phát bình nước tháng 11, có xử lí những phòng, lớp làm mất vỏ hoặc hỏng vỏ bình nước lập biên bản: thu 100.000đ/1 vỏ.
- Các lớp tiến hành vệ sinh khu vực chung đúng TG từ 6h00 đến 6h45 hàng ngày.
10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 5, riêng khu C thêm ngày thứ 2.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 vào tối thứ 2, 4 và 5 Giáo viên lấy sĩ số mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài, tiến hành phạt lao động đối với những học sinh này và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Giáo viên phụ trách công tác thi đua ở mỗi khu nội trú thực hiện nghiêm túc lịch chấm điểm.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp ở nhà vệ sinh.
- Kiểm tra việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của Nhà trường tuần 10, tháng 11 năm 2023. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thể cụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo hoặc trao đổi kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận:
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
 
 
 Trần Huy Hoàng
 
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 10 THÁNG 11 NĂM 2023
(Thực hiện từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)
(Kèm theo KH số:530 /KH-THCS&THPTTST, ngày 06/11/2023)
 
Thứ Hai, ngày 06 tháng 11 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều 14h00 Tập huấn CNTT – Chuyển đổi số tại VP
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều 14h00 Tập huấn CNTT – Chuyển đổi số tại VP
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều 14h00 Tập huấn CNTT – Chuyển đổi số tại VP
Thứ Ba, ngày 07 tháng 11 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Ban giám khảo hội thi GVDG lần thứ 8
Chiều Ban giám khảo hội thi GVDG lần thứ 8
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Ban giám khảo hội thi GVDG lần thứ 8
Chiều Ban giám khảo hội thi GVDG lần thứ 8
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Ban giám khảo hội thi GVDG lần thứ 8
Chiều Ban giám khảo hội thi GVDG lần thứ 8
Thứ Tư, ngày 08 tháng 11 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Ban giám khảo hội thi GVDG lần thứ 8
Chiều Ban giám khảo hội thi GVDG lần thứ 8
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Ban giám khảo hội thi GVDG lần thứ 8
Chiều Ban giám khảo hội thi GVDG lần thứ 8
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Ban giám khảo hội thi GVDG lần thứ 8
Chiều Ban giám khảo hội thi GVDG lần thứ 8
Thứ Năm, ngày 09 tháng 11 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Đi công tác Điện Biên
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Dự Hội nghị giao ban ngành giữa HKI
Chiều Dự Hội nghị giao ban ngành giữa HKI
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Đi công tác dự KN 60 năm trường THPT Mường Lay
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc chuyên môn tại cơ quan
Chiều Đi công tác tham gia Hội thao ngành GĐ2
Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Công tác tại Điện Biên dự khai mạc Hội thao
Chiều Công tác tại Điện Biên
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Dự lễ KN 60 năm trường THPT Mường lay
Chiều Dự lễ KN 60 năm trường THPT Mường lay
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Công tác tại Điện Biên dự khai mạc Hội thao
Chiều Công tác tại Điện Biên
Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Công tác tại Điện Biên
Chiều Công tác tại Điện Biên
 
 Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:551 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay293
  • Tháng hiện tại41,671
  • Tổng lượt truy cập2,406,169
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây